Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 487 - 503 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 11-03-2021

GÖÇMEN TOPLULUKLARIN EĞİTİM SİSTEMİNE KATILIMI SÜRECİNDEUYGULANAN EĞİTİM VE DİL POLİTİKALARININ İNCELENMESİ

Öz:
Bu çalışma, özellikle Avrupa ülkelerinde göçmen öğrencilere yönelik dil öğretim uygulamalarını inceleyerek Türkiye için yeni ve faydalı fikirler üretmeyi amaçlamaktadır. Avrupa’nın en çok göçmen nüfusa sahip ülkelerindeki, program uygulamaları, materyal geliştirme çalışmaları, öğretmen yetiştirme ve idari yapılanmaları gibi durumlar incelenmiş ve farklı uygulamalara rastlanılmıştır. Bu farklılıkların temel sebebi, göçmen kişilerin kaynak ülkeleri, yaşları ve ev sahibi ülkeye geliş sebepleri olduğu görülmüştür. Çalışmada elde edilen bir diğer bulgu ise göçmen öğrencilerin dil öğrenim sürecinde en etkili ve verimli yöntemin, göçmen öğrencilere ayrıştırılmış sınıflarda veya okullarda dil öğretimi yerine doğrudan örgün eğitime dâhil edilerek dil öğretimi yapılmasıdır. Dil öğretiminde uygulanacak öğretim programı öğrencinin yaşına ilgili sınıf kazanımlarına uygun olmalıdır. Tek bir program tüm yaş ve sınıf seviyeleri için uygun olmayacaktır. Dil öğretiminin belki en önemli unsuru öğretim elemanının yetiştirilmesidir. Öğretim elamanı sadece Türkçe bilgisi ile değil aynı zamanda farklı kültürlerden gelen öğrenciler ile çalışabilme, onları anlayabilme gibi beceriler ile de donatılmalıdır.
Anahtar Kelime:

INVESTIGATION OF EDUCATION AND LANGUAGE POLICIES FOR IMMIGRATION COMMUNITIES IN EDUCATIONAL SYSTEMS

Öz:
This study aims to produce new and useful ideas by examining language teaching for immigrantstudents in other European countries. Program implementations, material development studies, teacher trainingand administrative structures in the countries with the most immigrants in Europe are examined. As a result ofthe examination, different applications are found. The main reason for the differences is the fact that immigrants differ in their origin, ages and reasons for their arrival in the host country. Another finding in the study is thatthe most effective and productive method of immigrant students' language learning process is language teaching by including structured education directly in classrooms specifically for immigrant students or inschools instead of in language teaching facilities. The curriculum to be applied in language teaching should beappropriate to the classroom achievements related to the age of the student. A single program will not besuitable for all age and class levels. Perhaps the most important element of language-teaching is the training ofthe teaching staff. The teaching staff should be equipped not only with the knowledge of Turkish but also withthe ability to work with and understand students from different cultures.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksoy, Z. (2012) Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(20), 292-303.
 • Baker, C. (2011). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism, Clevedon, UK: Multilingual Matters.
 • Demir, O. Ö. ve Erdal, H. (2012). Yasa Dışı Göç İle İlgili Kavramların Doğru Anlaşılmaması Sorunu ve Yazılı Basında Çıkan Haberler Üzerine Bir İnceleme. Polis Bilimleri Dergisi, 12(1), 29–54.
 • European Comission (2012). Avrupa’da Okullarda Dil Öğretimi Üzerine Temel Veriler, Brüksel: Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür İşleri Yürütme Ajansı.
 • European Parliament (2017). Research for Cult Committe-Migrant Education: Monitoring and Assesment, Bruselles: European Parliament Publishing.
 • Eurydice (2003-04). National Description, Integrating Immigrant Children into Schools in Europe, Germany. Brussels: Eurydice European Unit.
 • Eurydice (2017). Key Data on Teaching Languages at School in Europe, Luxembourg: Publication Office of the European Union.
 • Giani, L. (2006). Migration and Education: Child Migrants in Bangladesh, Sussex Migration Working Paper no. 33.
 • Gönüllü, M. (1996). Dış Göç. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 94-104.
 • IOM Uluslararası Göç Örgütü. (2009). Uluslararası Göç Hukuku, Göç Terimleri Sözlüğü.
 • Leblebicioğlu, A. (2009). 50. Yılında Yurtdışında Türkler Entegrasyon/Uyum, Eğitim Ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Ve Önemi, Yurt dışındaki Türkler: 50. yılında Göç ve Uyum Sempozyumu. Ankara, 21 Mayıs 2009.
 • MEB Milli Eğitim Bakanlığı (2013a). Ülkemizde Kamp Dışında Misafir Edilen Suriye Vatandaşlarına Yönelik Tedbirler Genelgesi. 03 18, 2017 tarihinde Kayseri Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: http://melikgazi.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_05/03024558_suriye.pdf (Erişim:18 Nisan 2018).
 • MEB Milli Eğitim Bakanlığı (2013b). Ülkemizde Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye Vatandaşlarına Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri Genelgesi. Fethiye İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü:http://fethiye.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_10/02093016_scannedimage24.pdf (Erişim:18 Nisan 2018).
 • MEB Milli Eğitim Bakanlığı (2014). Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. http://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_01/18120616_18_01_2018.pdf. (Erişim:18 Nisan 2018).
 • MEB Milli Eğitim Bakanlığı (2018) Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemi, http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=332 (Erişim:20 Nisan 2018).
 • OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (2016). Reviews of School Resources: Estonia. OECD Reviews of School Resources, Paris: OECD Publishing.
 • OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (2010). Education at a glance 2010: OECD indicators, Paris: OECD Publishing.
 • PICTES (2016). https://pictes.meb.gov.tr/izleme (Erişim: 21 Nisan 2018).
 • TEZCAN, M. (2000). Dış Göç ve Eğitim, Ankara: Anı Yayıncılık.
APA ISIGÜZEL B, baldık y (2019). GÖÇMEN TOPLULUKLARIN EĞİTİM SİSTEMİNE KATILIMI SÜRECİNDEUYGULANAN EĞİTİM VE DİL POLİTİKALARININ İNCELENMESİ. , 487 - 503.
Chicago ISIGÜZEL BAHAR,baldık yüksel GÖÇMEN TOPLULUKLARIN EĞİTİM SİSTEMİNE KATILIMI SÜRECİNDEUYGULANAN EĞİTİM VE DİL POLİTİKALARININ İNCELENMESİ. (2019): 487 - 503.
MLA ISIGÜZEL BAHAR,baldık yüksel GÖÇMEN TOPLULUKLARIN EĞİTİM SİSTEMİNE KATILIMI SÜRECİNDEUYGULANAN EĞİTİM VE DİL POLİTİKALARININ İNCELENMESİ. , 2019, ss.487 - 503.
AMA ISIGÜZEL B,baldık y GÖÇMEN TOPLULUKLARIN EĞİTİM SİSTEMİNE KATILIMI SÜRECİNDEUYGULANAN EĞİTİM VE DİL POLİTİKALARININ İNCELENMESİ. . 2019; 487 - 503.
Vancouver ISIGÜZEL B,baldık y GÖÇMEN TOPLULUKLARIN EĞİTİM SİSTEMİNE KATILIMI SÜRECİNDEUYGULANAN EĞİTİM VE DİL POLİTİKALARININ İNCELENMESİ. . 2019; 487 - 503.
IEEE ISIGÜZEL B,baldık y "GÖÇMEN TOPLULUKLARIN EĞİTİM SİSTEMİNE KATILIMI SÜRECİNDEUYGULANAN EĞİTİM VE DİL POLİTİKALARININ İNCELENMESİ." , ss.487 - 503, 2019.
ISNAD ISIGÜZEL, BAHAR - baldık, yüksel. "GÖÇMEN TOPLULUKLARIN EĞİTİM SİSTEMİNE KATILIMI SÜRECİNDEUYGULANAN EĞİTİM VE DİL POLİTİKALARININ İNCELENMESİ". (2019), 487-503.
APA ISIGÜZEL B, baldık y (2019). GÖÇMEN TOPLULUKLARIN EĞİTİM SİSTEMİNE KATILIMI SÜRECİNDEUYGULANAN EĞİTİM VE DİL POLİTİKALARININ İNCELENMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(2), 487 - 503.
Chicago ISIGÜZEL BAHAR,baldık yüksel GÖÇMEN TOPLULUKLARIN EĞİTİM SİSTEMİNE KATILIMI SÜRECİNDEUYGULANAN EĞİTİM VE DİL POLİTİKALARININ İNCELENMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9, no.2 (2019): 487 - 503.
MLA ISIGÜZEL BAHAR,baldık yüksel GÖÇMEN TOPLULUKLARIN EĞİTİM SİSTEMİNE KATILIMI SÜRECİNDEUYGULANAN EĞİTİM VE DİL POLİTİKALARININ İNCELENMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.9, no.2, 2019, ss.487 - 503.
AMA ISIGÜZEL B,baldık y GÖÇMEN TOPLULUKLARIN EĞİTİM SİSTEMİNE KATILIMI SÜRECİNDEUYGULANAN EĞİTİM VE DİL POLİTİKALARININ İNCELENMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2019; 9(2): 487 - 503.
Vancouver ISIGÜZEL B,baldık y GÖÇMEN TOPLULUKLARIN EĞİTİM SİSTEMİNE KATILIMI SÜRECİNDEUYGULANAN EĞİTİM VE DİL POLİTİKALARININ İNCELENMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2019; 9(2): 487 - 503.
IEEE ISIGÜZEL B,baldık y "GÖÇMEN TOPLULUKLARIN EĞİTİM SİSTEMİNE KATILIMI SÜRECİNDEUYGULANAN EĞİTİM VE DİL POLİTİKALARININ İNCELENMESİ." Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9, ss.487 - 503, 2019.
ISNAD ISIGÜZEL, BAHAR - baldık, yüksel. "GÖÇMEN TOPLULUKLARIN EĞİTİM SİSTEMİNE KATILIMI SÜRECİNDEUYGULANAN EĞİTİM VE DİL POLİTİKALARININ İNCELENMESİ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9/2 (2019), 487-503.