Yıl: 2004 Cilt: 0 Sayı: 17 Sayfa Aralığı: 221 - 236 Metin Dili: Türkçe

Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Revizyonu

Öz:
Bu çalışmada, Yıldırım (1997) tarafından Türk kültüründe geliştirilmiş olan Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ)'nin revizyonu (R) yapılmıştır. ASDÖ-R'nin Aile Desteği (AİD), Arkadaş Desteği (ARD) ve Öğretmen Desteği (ÖĞD) olmak üzere üç alt ölçeği bulunmaktadır. ASDÖ-R'nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 660 (kız: 315, Erkek: 345) öğrenci üzerinde yapılmıştır. Öğrencilerin % 20,6'sı (n=136) sekizinci sınıf, %19,6'sı (n=130) dokuzuncu sınıf, % 25,4'ü (n=168) onuncu sınıf, %34,2'si (n=226) on birinci sınıfa devam etmektedir. Öğrencilerin yaşları 14 ile 17 arasında değişmektedir (Myaş= 15,73). Veriler SPSS programında analiz edilmiştir. ASDÖ-R'nin yapı geçerliği temel bileşenler analizi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları ASDÖ-R'nin AİD alt ölçeğinin üç faktörlü (sosyal ilgi ve duygusal destek; bilgi verme ve tavsiye desteği, takdir desteği); ARD alt ölçeğinin tek faktörlü ve ÖĞD alt ölçeğinin ise iki faktörlü (duygusal destek; bilgi verme ve takdir desteği) olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, ASDÖ-R'nin toplam ve alt ölçek puanları ile Beck Depresyon Ölçeği (BDI) ve Gündelik Sıkıntılar Ölçeği (GSÖ) puanlan arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. ASDÖ-R'nin güvenirlik çalışması iki yolla hesaplanmıştır: Birincisi, ASDÖ-R'nin tümüne ve alt ölçeklerine ilişkin Cronbach Alpha katsayıları bulunmuştur. İkincisi, ASDÖ-R'nin tümüne ve alt ölçeklerine ilişkin test-tekrar test ($r_{xx}$) güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Daha sonra, ASDÖ-R'nin kullanılabilirliği tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime: arkadaş desteği lise öğrencileri sosyal destek aile desteği

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Barrera, M. ( 1986). Distinctions between social support concepts, measures and models. American Journal of Community Psychology, 14,413-445.
 • Bender, D., & Losel, F., (1997). Protective and risk effects of peer relations and social support on antisocial behavior in adolescents from multi-problem milieus. Journal of Adolescence,20,661-678.
 • Brown, S. D., Brady, T.; Lent, R.W., Wolfert, J., Hall, S., (1987). Perceived social support among college students: Three studies of the psychometric characteristics and counseling uses of the social support inventory. Journal of Counseling Psychology, 34,337-354.
 • Brown, S. D., Lent, R.W., Alpert, D., Hunt, G., Brady, T., (1988). Perceived social support among college students: factor structure of social support inventory. Journal of Counseling Psychology, 35 (3), 472-478.
 • Burke, R.J., & Weir, T., (1978). Benefits to adolescents of informal helping relationships with their parents and peers. Psychological Report, 42,1175-1184.
 • Büyüköztürk, Ş., (2003). Veri Analizi El Kitabı. PEGEM-A Yayınları, 3. Baskı, Ankara.
 • Cochrane, J. J., Goering, P. N., Rogers, J. M., (1997). The mental health of informal caregivers in Ontario: An epidemiological survey. American Journal of Public Health, 87,2002-2007.
 • Cohen, S., & Wills, T. A., (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 98 (2), 310-357.
 • Colarossi, L. G., & J. S. Eccles., (2000). A prospective study of adolescents' peer support: Gender differences and the influence of parental relationships. Journal of Youth and Adolescence,29 (6), 661-678.
 • Compas, B.E., Slavin L.A., Wagner, B.M., & Vannatta, K., (1986). Relation of life events and social support with psychological dysfunction among adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 15,205-221.
 • Cutrona, C. E., & diğerleri ., (1994). Parental social support and academic achievement: an attachment theory perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 66(2) 369-378.
 • Demaray, M. K., & C. K. Malecki., (2002). The relationship between perceived social support and maladjustment for students at risk. Psychology in the Schools,39 (3), 305-316.
 • Ell, K., (1996). Social networks, social support and coping with serious illness: The family connection. Social Science Medicine, 42,173-183.
 • Harter, S., (1985). Manual for the social support scale for children. University of Denver,Denver, CO.
 • Heitzmann ,C.A; & Kaplan, R.M., (1988). Assesment of methods for measuring social support. Health Psychology, 7,75.-109.
 • Helsen, M., Vollbergh W.& Meeus, W., (1999). Social support from parent and friend and emotional problems in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 29 (3), 319-335.
 • Hisli, N. (1988). Beck Depresyon Envanteri'nin geçerliği üzerine bir çalışma. Psikoloji Dergisi, 6(22), 118-122.
 • Hisli, N. (1989). Beck Depresyon Envanteri'nin Üniversite Öğrencileri İçin Geçerliği Güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 7 (23), 3-13.
 • House, J. S., (1981). Work stress and social support, addison Wesley, Reading, MA.
 • Jackson, Y., ve Warren, J.S., (2000). Appraisal, social support, and Life events: Predicting outcome behavior in school-age children. Child Development, 71,1441-1457.
 • Jou, Y. H., (1994). The dimensions of social suppert for chinese students in japan: the relationships among needs for support, perceived support and received support. Research in Social Psychology, 9,106-114.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. Routledge, New York.
 • Kulik, J. A., Mahler, H. I. M., (1993). Emotional support as a moderator of adjustment and compliance after coronary artery bypass surgery: a longitudinal study. Journal of Behavioral Medicine, 16,45-63.
 • Ladd, G. W., (1990). Having friends, keeping friends, making friends, and being liked by peers in the classroom: predictors of children's early school adjustment? Child Development, 61,1081-1100.
 • Leavy, R. L., (1983). Social support and psychological disorder: A riview Journal of Community Psychology, 11,3-21.
 • Lee, M., & Larson, R., (2000). The Korean examination hell: Long hours of studing, distress, and depression. Journal of Youth and Adolescence, 29,249-271.
 • Levitt, M. J.& diğerleri., (1994). Social support and achievement in childhood and early adolesencea multicultural study. Journal of Applied Developmental Psychology, 15(2), 207-222.
 • Lopez, E. J., Stewart, E., & Enedina, G. V., (2002). Acculturation, social support and academic achievement of Mexican and Mexican American high school students: An exploratory study. Psychology in the Schools, 39 (3), 245-257.
 • Malecki, C. K., & Demeray, M. K., (2002). Measuring perceived social support: Development of the child and adolescent social support scale (CASSS). Psychology in the School, 39 (1), 1-18.
 • Malecki, C. K., & Elliott, S. N., (1999). Adolescents' ratings of perceived social support and its importance: Validation of the Student Social Support Scale. Psychology in the School, 36(6), 473-483.
 • Mallinckrodt, B., (1988). Students retention, social support, and dropout intention: comparison of black and white students. Journal of Counseling Psychology, 129 (1), 60-64.
 • Mallinckrodt, B., (1992). childhood emotional bonds with parents, development of adult social competencies, and availability of social support. Journal of Counseling Psychology, 39 (4), 453-461.
 • Meeus & Wim., (1993). Occupational identity development, school performance, and social support in adolescence: findings of a Dutch study. Adolescence, 28 (112), 809-818.
 • Morrison, G. M., John, L., Stephanie, S. M, Douglas, C. S., Keith, W., (1997). Sources of support for school-related issues: Choices of Hispanic adolescents varying in migrant status. Journal of Youth and Adolescence, 26 (2), 233-251.
 • Nolten, P. W., (1994). Conceptualization and measurement of social support: The development erf the Student social support scale. Unpublished Doctoral Dissertation: University of Wisconsin-Madison.
 • Osseiran-Waines, N. & Almacian, S.; (1994). Types of social support: Relation to stress and academic achievement among prospective teachers. Canadian Journal of Behavioral Science, 26 (1), 1-20,
 • Patterson, J.M., (1992). Promoting resilience in families experiencing stress. Pediatric Clinics of North America, 42,47-63.
 • Robertson. S. E., (1988). Social support: Implication for counseling. International Journal For the Advancement of Counselling, 11,313-321.
 • Tennant, C, (1999). Life stress, social support and coronary heart disease. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 33,636-641.
 • Thoits, P. A., (1995). Stress, coping and social support processes: where are we? What next?.Journal of Health and Social Behaviour (Special Issue), 53-79.
 • Uchino, B. N., Garvey, T. S., (1997). The availability of social support reduces cardiovascular reactivity to acute psychological stress. Journal of Behavioral Medicine, 20,15-27.
 • Yıldırım, İ., (1998). Akademik Başarı Düzeyleri Farklı Lise Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Sosyal Destek Düzeyleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(10), 33-45.
 • Yıldırım, İ., (2000). Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Yalnızlık, Sınav Kaygısı Ve Sosyal Destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18,167-176.
 • Yıldırım, İ., (2004). Eş Destek Ölçeğinin Geliştirilmesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,(Baskıda) Yıldırım, İ, (2004a). Gündelik Sıkıntılar Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim Araştırmaları -Eurasian Journal Of Educational Research, 15,122-131.
 • Yıldırım, İ., ve Ergene T., (2003) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcısı Olarak Sınav Kaygısı, Boyun Eğici Davranışlar Ve Sosyal Destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25,224-234.
APA YILDIRIM İ (2004). Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Revizyonu. , 221 - 236.
Chicago YILDIRIM İbrahim Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Revizyonu. (2004): 221 - 236.
MLA YILDIRIM İbrahim Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Revizyonu. , 2004, ss.221 - 236.
AMA YILDIRIM İ Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Revizyonu. . 2004; 221 - 236.
Vancouver YILDIRIM İ Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Revizyonu. . 2004; 221 - 236.
IEEE YILDIRIM İ "Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Revizyonu." , ss.221 - 236, 2004.
ISNAD YILDIRIM, İbrahim. "Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Revizyonu". (2004), 221-236.
APA YILDIRIM İ (2004). Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Revizyonu. Eurasian Journal of Educational Research, 0(17), 221 - 236.
Chicago YILDIRIM İbrahim Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Revizyonu. Eurasian Journal of Educational Research 0, no.17 (2004): 221 - 236.
MLA YILDIRIM İbrahim Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Revizyonu. Eurasian Journal of Educational Research, vol.0, no.17, 2004, ss.221 - 236.
AMA YILDIRIM İ Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Revizyonu. Eurasian Journal of Educational Research. 2004; 0(17): 221 - 236.
Vancouver YILDIRIM İ Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Revizyonu. Eurasian Journal of Educational Research. 2004; 0(17): 221 - 236.
IEEE YILDIRIM İ "Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Revizyonu." Eurasian Journal of Educational Research, 0, ss.221 - 236, 2004.
ISNAD YILDIRIM, İbrahim. "Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Revizyonu". Eurasian Journal of Educational Research 17 (2004), 221-236.