Yıl: 2021 Cilt: 58 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 21 - 25 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29399/npa.23555 İndeks Tarihi: 12-05-2021

Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı Olan Hastaların Klinik Özellikleri

Öz:
Amaç: Nöromiyelitis optika spectrum hastalığı (NMOSH), esas olarak optik sinir ve spinal kordu etkileyen, merkezi sinir sisteminin (MSS) inflamatuvar, demiyelinizan bir hastalığıdır. Temel olarak astrositlerde bulunan bir su kanalı protein olan Akuaporin-4’e (Aqp-4) karşı gelişen antikorun keşfedilmesiyle, patofizyoloji ile ilgili bilgiler hızla artmıştır. Bu çalışmamızda, NMOSH ve klinik olarak ilişkili SSS hastalıklarının özelliklerini inceledik.Yöntem: Çalışmamıza, İstanbul Üniversitesi, Multipl Skleroz ve Miyelin Hastalıkları Kliniği’nde 1979–2016 yılları arasında takip edilen hastaları dâhil ettik.Bulgular: Çalışmamıza otuz beş NMOSH, on beş relapslı inflamatuvar optik nöropati (RİON), on optikospinal multipl skleroz (OSMS) hastası dâhiledildi.Kırksekizhasta(%80)kadın,12hastaerkekti(%20).Yaş, cinsiyet, takip süresi, yıllık atak sayısı, ilk iki yıldaki atak sayısı ve progresyonindeksigruplararasındabenzerlikgösteriyordu.Beyinomurilik sıvısı (BOS) proteini NMOSH grubunda daha yüksekti. Altı NMOSH, iki OSMS hastasında eşlik eden otoimmun bozukluk izlendi. Bir RİON hastasının beyin MR’ında kontrast tutulumunun olmadığı, ak madde lezyonları izlendi.Sonuç:LaboratuvarvegörüntülemeçalışmalarıNMOSH’ninRİONve OSMS’den farklı bir hastalık olduğunu göstermektedir. OSMS’nin varlığının kesin olarak söylenebilmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelime:

Clinical Features of the Patients with Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder

Öz:
Introduction: Neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) is an inflammatory, demyelinating syndrome of the central nervous system (CNS) that predominantly affects the spinal cord and optic nerves. Since it was first described, new information about the pathophysiology gained momentum with the discovery of an antibody against aquaporin-4, a water channel protein that is predominantly found in the astrocytes. In our study, we evaluated the clinical features of NMOSD and clinically related CNS disorders.Method: In our study, we recruited patients that were followed by the Clinic for Multiple Sclerosis and Myelin Disorders at Istanbul University between 1979 and 2016.Results:Thirty-fiveNMOSD,fifteenrelapsinginflammatoryopticneuropathy (RION) and ten opticospinal multiple sclerosis (OSMS) patients were recruited in our study. Forty-eight patients (%80) were female,andtwelve(%20)weremale.Age,sex,follow-upperiod,annualized relapse rate, relapses in the first two years and progression index were similar between the groups. Cerebrospinal fluid (CSF) protein levels were higher in the NMOSD group. Concomitant autoimmune disorders were observed in six NMOSD patients and two OSMS patients. One patient with RION had nonspecific white matter lesions without gadolinium enhancement in the brain MRI.Conclusion: Laboratory and imaging findings suggests that NMOSD is a distinct disorder than RION and OSMS. Further studies are needed to make specific comments about the existence of OSMS.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Wingerchuk DM, Hogancamp WF, O’Brien PC, Weinshenker BG. The clinical course of neuromyelitis optica (Devic’s syndrome). Neurology 1999;53:1107– 1114. [CrossRef]
 • 2. Lennon VA, Kryzer TJ, Pittock SJ, Verkman AS, Hinson SR. IgG marker of optic-spinal multiple sclerosis binds to the aquaporin-4 water channel. J Exp Med 2005;202:473–477. [CrossRef]
 • 3. Wingerchuk DM, Lennon VA, Pittock SJ, Lucchinetti CF, Weinshenker BG. Revised diagnostic criteria for neuromyelitis optica. Neurology 2006;66:1485–1489. [CrossRef]
 • 4. Wingerchuk DM, Banwell B, Bennett JL, Cabre P, Carroll W, Chitnis T, de Seze J, Fujihara K, Greenberg B, Jacob A, Jarius S, Lana-Peixoto M, Levy M, Simon JH, Tenembaum S, Traboulsee AL, Waters P, Wellik KE, Weinshenker BG; International Panel for NMOD. International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum disorders. Neurology 2015;85:177–189. [CrossRef]
 • 5. Pittock SJ, Lennon VA, Krecke K, Wingerchuk DM, Lucchinetti CF, Weinshenker BG. Brain abnormalities in neuromyelitis optica. Arch Neurol 2006;63:390–396. [CrossRef]
 • 6. Magana SM, Matiello M, Pittock SJ, McKeon A, Lennon VA, Rabinstein AA, Shuster E, Kantarci OH, Lucchinetti CF, Weinshenker BG. Posterior reversible encephalopathy syndrome in neuromyelitis optica spectrum disorders. Neurology 2009;72:712–717. [CrossRef]
 • 7. Suzuki K, Nakamura T, Hashimoto K, Miyamoto M, Komagamine T, Nagashima T, Izawa N, Kanbayashi T, Takahashi T, Hirata K. Hypothermia, hypotension, hypersomnia, and obesity associated with hypothalamic lesions in a patient positive for the anti-aquaporin 4 antibody: a case report and literature review. Arch Neurol 2012;69:1355–1359. [CrossRef]
 • 8. Trebst C, Jarius S, Berthele A, Paul F, Schippling S, Wildemann B, Borisow N, Kleiter I, Aktas O, Kumpfel T; Neuromyelitis Optica Study Group (NEMOS). Update on the diagnosis and treatment of neuromyelitis optica: recommendations of the Neuromyelitis Optica Study Group (NEMOS). J Neurol 2014;261:1–16. [CrossRef]
 • 9. Lin J, Xue B, Li X, Xia J. Monoclonal antibody therapy for neuromyelitis optica spectrum disorder: current and future. Int J Neurosci 2017;127:735–744. [CrossRef]
 • 10. Araki M. Blockade of IL-6 signaling in neuromyelitis optica. Neurochem Int 2018. [CrossRef]
 • 11. Petzold A, Plant GT. Chronic relapsing inflammatory optic neuropathy: a systematic review of 122 cases reported. J Neurol 2014;261:17–26. [CrossRef]
 • 12. Stiebel-Kalish H, Hammel N, van Everdingen J, Huna-Baron R, Lee AG. Intravenous immunoglobulin in recurrent-relapsing inflammatory optic neuropathy. Can J Ophthalmol 2010;45:71–75. [CrossRef]
 • 13. Lee HJ, Kim B, Waters P, Woodhall M, Irani S, Ahn S, Kim SJ, Kim SM. Chronic relapsing inflammatory optic neuropathy (CRION): a manifestation of myelin oligodendrocyte glycoprotein antibodies. J Neuroinflammation 2018;15:302. [CrossRef]
 • 14. Benoilid A, Tilikete C, Collongues N, Arndt C, Vighetto A, Vignal C, de Seze J. Relapsing optic neuritis: a multicentre study of 62 patients. Mult Scler 2014;20:848–853. [CrossRef]
 • 15. Kidd D, Burton B, Plant GT, Graham EM. Chronic relapsing inflammatory optic neuropathy (CRION). Brain 2003;126:276–284. [CrossRef]
 • 16. Kira J. Multiple sclerosis in the Japanese population. Lancet Neurol 2003;2:117–127. [CrossRef]
 • 17. Radaelli M, Moiola L, Sangalli F, Esposito F, Barcella V, Ferre L, Rodegher M, Colombo B, Fazio R, Martinelli V, Comi G. Neuromyelitis optica spectrum disorders: long-term safety and efficacy of rituximab in Caucasian patients. Mult Scler 2016;22:511–519. [CrossRef]
 • 18. Wingerchuk DM, Weinshenker BG. Neuromyelitis optica: clinical predictors of a relapsing course and survival. Neurology 2003;60:848–853. [CrossRef]
 • 19. Akman-Demir G, Tuzun E, Waters P, Icoz S, Kurtuncu M, Jarius S, Yapici Z, Mutlu M, Yesilot N, Vincent A, Eraksoy M. Prognostic implications of aquaporin-4 antibody status in neuromyelitis optica patients. J Neurol 2011;258:464–470. [CrossRef]
 • 20. Jurynczyk M, Messina S, Woodhall MR, Raza N, Everett R, Roca-Fernandez A, Tackley G, Hamid S, Sheard A, Reynolds G, Chandratre S, Hemingway C, Jacob A, Vincent A, Leite MI, Waters P, Palace J. Clinical presentation and prognosis in MOG-antibody disease: a UK study. Brain 2017;140:3128–3138. [CrossRef]
 • 21. Giovannoni G. Cerebrospinal fluid analysis. Handb Clin Neurol 2014;122:681– 702. [CrossRef]
APA Cakar A, Ulusoy C, GÜNDÜZ T, Kucukali C, Kürtüncü M (2021). Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı Olan Hastaların Klinik Özellikleri. , 21 - 25. 10.29399/npa.23555
Chicago Cakar Arman,Ulusoy Canan,GÜNDÜZ TUNCAY,Kucukali Cem Ismail,Kürtüncü Murat Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı Olan Hastaların Klinik Özellikleri. (2021): 21 - 25. 10.29399/npa.23555
MLA Cakar Arman,Ulusoy Canan,GÜNDÜZ TUNCAY,Kucukali Cem Ismail,Kürtüncü Murat Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı Olan Hastaların Klinik Özellikleri. , 2021, ss.21 - 25. 10.29399/npa.23555
AMA Cakar A,Ulusoy C,GÜNDÜZ T,Kucukali C,Kürtüncü M Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı Olan Hastaların Klinik Özellikleri. . 2021; 21 - 25. 10.29399/npa.23555
Vancouver Cakar A,Ulusoy C,GÜNDÜZ T,Kucukali C,Kürtüncü M Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı Olan Hastaların Klinik Özellikleri. . 2021; 21 - 25. 10.29399/npa.23555
IEEE Cakar A,Ulusoy C,GÜNDÜZ T,Kucukali C,Kürtüncü M "Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı Olan Hastaların Klinik Özellikleri." , ss.21 - 25, 2021. 10.29399/npa.23555
ISNAD Cakar, Arman vd. "Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı Olan Hastaların Klinik Özellikleri". (2021), 21-25. https://doi.org/10.29399/npa.23555
APA Cakar A, Ulusoy C, GÜNDÜZ T, Kucukali C, Kürtüncü M (2021). Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı Olan Hastaların Klinik Özellikleri. Nöropsikiyatri Arşivi, 58(1), 21 - 25. 10.29399/npa.23555
Chicago Cakar Arman,Ulusoy Canan,GÜNDÜZ TUNCAY,Kucukali Cem Ismail,Kürtüncü Murat Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı Olan Hastaların Klinik Özellikleri. Nöropsikiyatri Arşivi 58, no.1 (2021): 21 - 25. 10.29399/npa.23555
MLA Cakar Arman,Ulusoy Canan,GÜNDÜZ TUNCAY,Kucukali Cem Ismail,Kürtüncü Murat Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı Olan Hastaların Klinik Özellikleri. Nöropsikiyatri Arşivi, vol.58, no.1, 2021, ss.21 - 25. 10.29399/npa.23555
AMA Cakar A,Ulusoy C,GÜNDÜZ T,Kucukali C,Kürtüncü M Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı Olan Hastaların Klinik Özellikleri. Nöropsikiyatri Arşivi. 2021; 58(1): 21 - 25. 10.29399/npa.23555
Vancouver Cakar A,Ulusoy C,GÜNDÜZ T,Kucukali C,Kürtüncü M Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı Olan Hastaların Klinik Özellikleri. Nöropsikiyatri Arşivi. 2021; 58(1): 21 - 25. 10.29399/npa.23555
IEEE Cakar A,Ulusoy C,GÜNDÜZ T,Kucukali C,Kürtüncü M "Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı Olan Hastaların Klinik Özellikleri." Nöropsikiyatri Arşivi, 58, ss.21 - 25, 2021. 10.29399/npa.23555
ISNAD Cakar, Arman vd. "Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı Olan Hastaların Klinik Özellikleri". Nöropsikiyatri Arşivi 58/1 (2021), 21-25. https://doi.org/10.29399/npa.23555