Yıl: 2020 Cilt: 33 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 433 - 439 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.29136/mediterranean.698996 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Polymorphisms in candidate genes associated with egg yield and quality in brown layer pure lines

Öz:
The aim of the present study was to detect a total of 11 polymorphisms of 6 genes (OCX32, GHR, DRD, VIP, VIPR, MR) related to egg yield and quality in six brown layer lines namely Rhode Island Red-I (RIRI), Rhode Island Red-II (RIRII), Barred Rock-I (BARI), Barred Rock-II (BARII), Colombian Rock (COL) and Line-54 (L5-4) raised in Ankara Poultry Research Institute. A total of 208 samples belonging to RIRI (n= 32), RIRII (n= 32), BARI (n= 40), BARII (n= 32), COL (n= 32) and L-54 (n= 40) were genotyped by PCR-RFLP method. For this reason, a total of 11 polymorphic regions were amplified by PCR and then PCR products were digested with specific restriction endonucleases. Results of the present study showed that polymorphisms and adequate genetic variations were found in OCX32-ex4/NcoI, OCX32-ex2/HpyCH4IV, DRD2/BseGI, VIPR-1/HhaI, VIPR-2/TaqI and MR1C/MboI genes which previously reported to associated with egg quality and yield in different chicken lines. However, conducting the association analysis between these genes and egg yield and quality will be useful. On the contrary, it has been revealed that GHR-intron 2/HindIII, GHR-intron 5/NspI, VIP-501/VspI, DRD1/BseNI and VIP-I2/HinfI polymorphisms cannot be used to increase egg yield and quality due to no detection of desired genotypes or homozygous excess.
Anahtar Kelime: chicken lines,candidate genes,egg yield,egg quality,PCR-RFLP

Kahverengi yumurtacı saf tavuk hatlarında yumurta verim ve kalitesi ile ilişkili aday genlerdeki polimorfizmler

Öz:
Bu çalışmanın amacı Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen Rhode Island Red-I (RIRI), Rhode Island Red-II (RIRII), Barred Rock-I (BARI), Barred Rock-II (BARII), Colombian Rock (COL) ve Line-54 (L-54) isimli altı kahverengi saf yumurtacı tavuk hattında yumurta verim ve kalitesi ile ilişkili olan 6 gende (OCX32, GHR, DRD, VIP, VIPR, MR) toplam 11 polimorfizmin belirlenmesidir. RIRI (n= 32), RIRII (n= 32), BARI (n= 40), BARII (n= 32), COL (n= 32) ve L-54 (n= 40) hatlarına ait toplam 208 örnek PCR-RFLP yöntemiyle genotiplendirilmiştir. Bu amaçla, toplam 11 polimorfik bölge PCR ile çoğaltılmış ve daha sonra PCR ürünleri özgün restriksiyon enzimleriyle kesilmiştir. Mevcut çalışmanın sonuçları daha önce farklı tavuk ırklarında yumurta verimi ve kalitesiyle ilişkili olduğu bildirilen OCX32-ex4/NcoI, OCX32-ex2/HpyCH4IV, DRD2/BseGI, VIPR-1/HhaI, VIPR-2/TaqI ve MR1C/MboI genlerinde polimorfizmin ve yeterli genetik varyasyonun bulunduğunu göstermiştir. Bununla birlikte yumurta verim ve kalite özellikleri ile bu genler arasında ilişki analizlerinin yapılması faydalı olacaktır. Aksine, GHR-intron 2/HindIII, GHR-intron 5/NspI, VIP-501/VspI, DRD1/BseNI ve VIP-I2/HinfI gen bölgelerinde istenilen genotiplerin tespit edilememesi ya da homozigot fazlalığından dolayı bu gen bölgelerinin kullanılamayacağı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: tavuk hatları,aday genler,yumurta verimi,yumurta kalitesi,PCR-RFLP

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Karslı T, DEMİR E, Fidan H, ARGUN KARSLI B, Aslan M, AKTAN S, Kamanlı S, KARABAĞ K, ŞAHİN E, Balcıoğlu M (2020). Polymorphisms in candidate genes associated with egg yield and quality in brown layer pure lines. , 433 - 439. 10.29136/mediterranean.698996
Chicago Karslı Taki,DEMİR Eymen,Fidan Hüseyin Göktuğ,ARGUN KARSLI Bahar,Aslan Mehmet,AKTAN Sedat,Kamanlı Serdar,KARABAĞ KEMAL,ŞAHİN Emine,Balcıoğlu Murat Soner Polymorphisms in candidate genes associated with egg yield and quality in brown layer pure lines. (2020): 433 - 439. 10.29136/mediterranean.698996
MLA Karslı Taki,DEMİR Eymen,Fidan Hüseyin Göktuğ,ARGUN KARSLI Bahar,Aslan Mehmet,AKTAN Sedat,Kamanlı Serdar,KARABAĞ KEMAL,ŞAHİN Emine,Balcıoğlu Murat Soner Polymorphisms in candidate genes associated with egg yield and quality in brown layer pure lines. , 2020, ss.433 - 439. 10.29136/mediterranean.698996
AMA Karslı T,DEMİR E,Fidan H,ARGUN KARSLI B,Aslan M,AKTAN S,Kamanlı S,KARABAĞ K,ŞAHİN E,Balcıoğlu M Polymorphisms in candidate genes associated with egg yield and quality in brown layer pure lines. . 2020; 433 - 439. 10.29136/mediterranean.698996
Vancouver Karslı T,DEMİR E,Fidan H,ARGUN KARSLI B,Aslan M,AKTAN S,Kamanlı S,KARABAĞ K,ŞAHİN E,Balcıoğlu M Polymorphisms in candidate genes associated with egg yield and quality in brown layer pure lines. . 2020; 433 - 439. 10.29136/mediterranean.698996
IEEE Karslı T,DEMİR E,Fidan H,ARGUN KARSLI B,Aslan M,AKTAN S,Kamanlı S,KARABAĞ K,ŞAHİN E,Balcıoğlu M "Polymorphisms in candidate genes associated with egg yield and quality in brown layer pure lines." , ss.433 - 439, 2020. 10.29136/mediterranean.698996
ISNAD Karslı, Taki vd. "Polymorphisms in candidate genes associated with egg yield and quality in brown layer pure lines". (2020), 433-439. https://doi.org/10.29136/mediterranean.698996
APA Karslı T, DEMİR E, Fidan H, ARGUN KARSLI B, Aslan M, AKTAN S, Kamanlı S, KARABAĞ K, ŞAHİN E, Balcıoğlu M (2020). Polymorphisms in candidate genes associated with egg yield and quality in brown layer pure lines. Mediterranean Agricultural Sciences, 33(3), 433 - 439. 10.29136/mediterranean.698996
Chicago Karslı Taki,DEMİR Eymen,Fidan Hüseyin Göktuğ,ARGUN KARSLI Bahar,Aslan Mehmet,AKTAN Sedat,Kamanlı Serdar,KARABAĞ KEMAL,ŞAHİN Emine,Balcıoğlu Murat Soner Polymorphisms in candidate genes associated with egg yield and quality in brown layer pure lines. Mediterranean Agricultural Sciences 33, no.3 (2020): 433 - 439. 10.29136/mediterranean.698996
MLA Karslı Taki,DEMİR Eymen,Fidan Hüseyin Göktuğ,ARGUN KARSLI Bahar,Aslan Mehmet,AKTAN Sedat,Kamanlı Serdar,KARABAĞ KEMAL,ŞAHİN Emine,Balcıoğlu Murat Soner Polymorphisms in candidate genes associated with egg yield and quality in brown layer pure lines. Mediterranean Agricultural Sciences, vol.33, no.3, 2020, ss.433 - 439. 10.29136/mediterranean.698996
AMA Karslı T,DEMİR E,Fidan H,ARGUN KARSLI B,Aslan M,AKTAN S,Kamanlı S,KARABAĞ K,ŞAHİN E,Balcıoğlu M Polymorphisms in candidate genes associated with egg yield and quality in brown layer pure lines. Mediterranean Agricultural Sciences. 2020; 33(3): 433 - 439. 10.29136/mediterranean.698996
Vancouver Karslı T,DEMİR E,Fidan H,ARGUN KARSLI B,Aslan M,AKTAN S,Kamanlı S,KARABAĞ K,ŞAHİN E,Balcıoğlu M Polymorphisms in candidate genes associated with egg yield and quality in brown layer pure lines. Mediterranean Agricultural Sciences. 2020; 33(3): 433 - 439. 10.29136/mediterranean.698996
IEEE Karslı T,DEMİR E,Fidan H,ARGUN KARSLI B,Aslan M,AKTAN S,Kamanlı S,KARABAĞ K,ŞAHİN E,Balcıoğlu M "Polymorphisms in candidate genes associated with egg yield and quality in brown layer pure lines." Mediterranean Agricultural Sciences, 33, ss.433 - 439, 2020. 10.29136/mediterranean.698996
ISNAD Karslı, Taki vd. "Polymorphisms in candidate genes associated with egg yield and quality in brown layer pure lines". Mediterranean Agricultural Sciences 33/3 (2020), 433-439. https://doi.org/10.29136/mediterranean.698996