Yıl: 2020 Cilt: 49 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 323 - 342 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.37669/milliegitim.738702 İndeks Tarihi: 29-07-2022

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN UZAKTAN EĞİTİMLERLE İLGİLİ LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Öz:
Bu çalışmada; Kovid-19 pandemi sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitimin, bu eğitimde aktif rol alan lise öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu betimsel araştırmanın verileri “Uzaktan Eğitim Sürecinde Eba Kullanımı” isimli webinara katılan öğretmenler arasından gönüllü olanlara gönderilen çevrimiçi formlarla toplanmıştır. Betimsel analize tabi tutulan veriler ışığında, uzaktan eğitim sürecinde EBA’nın etkin ve verimli kullanılabilmesinin önündeki en büyük engel internet sorunları, donanım yetersizlikleri ve öğretmenlerin sistemi kullanma noktasındaki deneyimsizlikleri ile teknoloji kullanma becerilerinin zayıflığı olarak ifade edilmiştir. EBA’nın en güçlü yönleri ise zengin içerik yapısı, öğrencilerle canlı ders yapılabilmesi, soru paylaşımı yapılabilmesi ve öğrenci kontrolünün sağlanabilmesi olarak vurgulanmıştır.
Anahtar Kelime:

THE OPINIONS OF HIGH SCHOOL TEACHERS ON DISTANCE LEARNING WHICH IS CARRIED OUT THROUGH EBA (EDUCATIONAL INFORMATICS NETWORK) DURING COVID-19 PANDEMIC PERIOD

Öz:
In this study, it is aimed to evalute the distance education, which has been carried out through Educational Informatics Network (EBA) during the Kovid-19 pandemic process according to the opinions of the high school teachers who have taken an active role in this education. The data of this descriptive research using qualitative research methods have been collected through online forms sent to volunteers among the teachers who participated in the webinar named “EBA Use in Distance Education Process”. In the light of the data which have been obtained from descriptive analysis, the biggest obstacles to the effective and efficient use of EBA in the distance education process have been expressed as internet problems, hardware deficiencies, teachers’ inexperience in using the system and the weakness of technology skills. The strongest aspects of EBA have been determined as its rich content structure, the opportunity of making live lessons with students, sharing questions and controlling the students.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA TÜRKER A, Dündar E (2020). COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN UZAKTAN EĞİTİMLERLE İLGİLİ LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. , 323 - 342. 10.37669/milliegitim.738702
Chicago TÜRKER ABDULLAH,Dündar Erkan COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN UZAKTAN EĞİTİMLERLE İLGİLİ LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. (2020): 323 - 342. 10.37669/milliegitim.738702
MLA TÜRKER ABDULLAH,Dündar Erkan COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN UZAKTAN EĞİTİMLERLE İLGİLİ LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. , 2020, ss.323 - 342. 10.37669/milliegitim.738702
AMA TÜRKER A,Dündar E COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN UZAKTAN EĞİTİMLERLE İLGİLİ LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. . 2020; 323 - 342. 10.37669/milliegitim.738702
Vancouver TÜRKER A,Dündar E COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN UZAKTAN EĞİTİMLERLE İLGİLİ LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. . 2020; 323 - 342. 10.37669/milliegitim.738702
IEEE TÜRKER A,Dündar E "COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN UZAKTAN EĞİTİMLERLE İLGİLİ LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ." , ss.323 - 342, 2020. 10.37669/milliegitim.738702
ISNAD TÜRKER, ABDULLAH - Dündar, Erkan. "COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN UZAKTAN EĞİTİMLERLE İLGİLİ LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ". (2020), 323-342. https://doi.org/10.37669/milliegitim.738702
APA TÜRKER A, Dündar E (2020). COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN UZAKTAN EĞİTİMLERLE İLGİLİ LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Milli Eğitim, 49(1), 323 - 342. 10.37669/milliegitim.738702
Chicago TÜRKER ABDULLAH,Dündar Erkan COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN UZAKTAN EĞİTİMLERLE İLGİLİ LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Milli Eğitim 49, no.1 (2020): 323 - 342. 10.37669/milliegitim.738702
MLA TÜRKER ABDULLAH,Dündar Erkan COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN UZAKTAN EĞİTİMLERLE İLGİLİ LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Milli Eğitim, vol.49, no.1, 2020, ss.323 - 342. 10.37669/milliegitim.738702
AMA TÜRKER A,Dündar E COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN UZAKTAN EĞİTİMLERLE İLGİLİ LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Milli Eğitim. 2020; 49(1): 323 - 342. 10.37669/milliegitim.738702
Vancouver TÜRKER A,Dündar E COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN UZAKTAN EĞİTİMLERLE İLGİLİ LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Milli Eğitim. 2020; 49(1): 323 - 342. 10.37669/milliegitim.738702
IEEE TÜRKER A,Dündar E "COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN UZAKTAN EĞİTİMLERLE İLGİLİ LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ." Milli Eğitim, 49, ss.323 - 342, 2020. 10.37669/milliegitim.738702
ISNAD TÜRKER, ABDULLAH - Dündar, Erkan. "COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN UZAKTAN EĞİTİMLERLE İLGİLİ LİSE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ". Milli Eğitim 49/1 (2020), 323-342. https://doi.org/10.37669/milliegitim.738702