Yıl: 2021 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 476 - 493 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33711/yyuefd.882486 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Psikolojik Danışmanların Yeterliklerinin İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmada, psikolojik danışmanların yeterlik algıları ile psikolojik danışmanlarının yeterliğine ilişkin öğretmen algıları sosyo-demografik değişkenler çerçevesinde incelenmiştir. Bu amaçla okul psikolojik danışmanlarının kendilerini ne derece yeterli gördükleri algısı ile öğretmenlerin okul psikolojik danışmanlarını ne derece yeterli gördükleri algısı ölçülüp psikolojik danışmanların yeterliği değerlendirilmek istenmiştir. Çalışma, genel tarama yöntemlerinden betimsel ve ilişkisel tarama modeli niteliğindedir. Psikolojik danışmanların yeterliğine ilişkin algıyı belirlemek için evren; Van ilinde görev yapan okul psikolojik danışmanları ile öğretmenlerden ibarettir. Araştırmanın birinci örneklemi araştırmaya gönüllü olarak katılan 79 kadın ve 115 erkek olmak üzere toplam 194 psikolojik danışmandan oluşmaktadır. Araştırmanın ikinci örneklem grubu ise bu evrenden seçilen 192 erkek ve 108 kadın olmak üzere toplam 300 öğretmenden oluşmuştur. Psikolojik danışmanlara ve öğretmenlere “Psikolojik Danışman Yeterlik Algısı Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiştir
Anahtar Kelime: psikolojik danışman yeterlik yeterlik algısı

Investigation of The Competence of Psychological Counselors

Öz:
The study aims to examine the perceptions of psychological counselors 'efficacy and teachers' perceptions of the efficacy of psychological counselors within the framework of sociodemographic variables. For this purpose, the perception of school psychological counselors about their own competent and the perception of teachers as to how competent they regard the school counselors were measured and thus the competence of psychological counselors was aimed to be evaluated. The study is a descriptive and relational scanning model, one of the general scanning methods. To determine the perception of the competence of psychological counselors; School psychological counselors and teachers working in the province of Van were selected as the universe of the study. The first sample of the study consists of 194 psychological counselors, 79 female and 115 male, who voluntarily participated in the study. The second sample group of the study consisted of a total of 300 teachers, 192 males and 108 females selected from this population. "Psychological Counselor Competency Scale" and "Personal Information Form" were applied to psychological counselors and teachers. The data obtained were analyzed in the SPSS program.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Taytaş m, TANHAN F (2021). Psikolojik Danışmanların Yeterliklerinin İncelenmesi. , 476 - 493. 10.33711/yyuefd.882486
Chicago Taytaş metin,TANHAN FUAT Psikolojik Danışmanların Yeterliklerinin İncelenmesi. (2021): 476 - 493. 10.33711/yyuefd.882486
MLA Taytaş metin,TANHAN FUAT Psikolojik Danışmanların Yeterliklerinin İncelenmesi. , 2021, ss.476 - 493. 10.33711/yyuefd.882486
AMA Taytaş m,TANHAN F Psikolojik Danışmanların Yeterliklerinin İncelenmesi. . 2021; 476 - 493. 10.33711/yyuefd.882486
Vancouver Taytaş m,TANHAN F Psikolojik Danışmanların Yeterliklerinin İncelenmesi. . 2021; 476 - 493. 10.33711/yyuefd.882486
IEEE Taytaş m,TANHAN F "Psikolojik Danışmanların Yeterliklerinin İncelenmesi." , ss.476 - 493, 2021. 10.33711/yyuefd.882486
ISNAD Taytaş, metin - TANHAN, FUAT. "Psikolojik Danışmanların Yeterliklerinin İncelenmesi". (2021), 476-493. https://doi.org/10.33711/yyuefd.882486
APA Taytaş m, TANHAN F (2021). Psikolojik Danışmanların Yeterliklerinin İncelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 476 - 493. 10.33711/yyuefd.882486
Chicago Taytaş metin,TANHAN FUAT Psikolojik Danışmanların Yeterliklerinin İncelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18, no.1 (2021): 476 - 493. 10.33711/yyuefd.882486
MLA Taytaş metin,TANHAN FUAT Psikolojik Danışmanların Yeterliklerinin İncelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, 2021, ss.476 - 493. 10.33711/yyuefd.882486
AMA Taytaş m,TANHAN F Psikolojik Danışmanların Yeterliklerinin İncelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 18(1): 476 - 493. 10.33711/yyuefd.882486
Vancouver Taytaş m,TANHAN F Psikolojik Danışmanların Yeterliklerinin İncelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 18(1): 476 - 493. 10.33711/yyuefd.882486
IEEE Taytaş m,TANHAN F "Psikolojik Danışmanların Yeterliklerinin İncelenmesi." Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, ss.476 - 493, 2021. 10.33711/yyuefd.882486
ISNAD Taytaş, metin - TANHAN, FUAT. "Psikolojik Danışmanların Yeterliklerinin İncelenmesi". Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18/1 (2021), 476-493. https://doi.org/10.33711/yyuefd.882486