Yıl: 2005 Cilt: 29 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 49 - 56 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Phytoplankton biomass and species composition of Lake Gölbaşı (Hatay-Turkey)

Öz:
Gölbaşı gölündeki fıtoplanktonik organizmaların mevsimsel dağılımı iki istasyondan alınan örneklerde, Mayıs 2001-Nisan 2002 tarihleri arasında araştırılmıştır, iki istasyonun her birinden aylık örneklemeler yüzey suyundan yapılmıştır. Bu çalışmanın sonunda, flora Bacillariophyta (24), Chlorophyta (12), Pyrrophyta (2), Cyanophyta (2) ve Chrysophyta (l)'ya ait 41 taksondan oluşmuştur. Bir yıllık çalışma dönemi sonunda baskın grup Chrysophyta olmuştur. Bunu sırasıyla, Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta ve Pyrrophyta izlemiştir. Chrysophyta'nın en yüksek sayıları Mayıs 2001 ve Ocak ve Nisan 2002'de gözlenmiştir. Bacillariophyta her iki istasyonda en yüksek biyomasa sahipti. Bunu sırasıyla Chrysophyta, Pyrrophyta, Chlorophyta ve Cyanophyta takip etmiştir. Diversite değerlerindeki aylık değişimler 0,01 ve 0,90 arasında oldu. En düşük diversite değeri Ocak 2002'de birinci istasyonda gözlendi. Gölbaşı gölü fıtoplanktonik organizmaların mevsimsel dağılımlarından dolayı mezotrof karakter taşımaktadır.Ancak gölün tropik durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için göl suyunun daha çok fiziksel ve kimyasal analizlerinin yürütülmesi gerekli olacaktır.
Anahtar Kelime: Hatay mevsimsel dağılım çeşitlilik biyokütle flora fitoplankton mevsimsel değişimler Gölbaşı Gölü

Konular: Biyoloji

Gölbaşı Gölü' nün fitoplankton biyoması ve tür kompozisyonu (Hatay-Türkiye)

Öz:
Seasonal distributions of phytoplanktonic organisms in Lake Gölbaşı were investigated in samples collected from 2 stations between May, 2001, and April, 2002. At each station, monthly sampling was performed from the surface water. The flora consisted of 41 taxa belonging to.Bacillariophyta (24), Chlorophyta (12), Pyrrophyta (2), Cyanophyta (2) and Chrysophyta (1). During the 1-year study period, the most dominant group was Chrysophyta followed by Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta and Pyrrophyta. The highest numbers of Chrysophyta were observed in both stations in May, 2001, January, 2002 and April, 2002. Bacillariophyta had the highest biomass in both stations, followed by Chrysophyta, Pyrrophyta, Chlorophyta and Cyanophyta. The monthly changes in diversity values were between 0.01 and 0.90. The lowest diversity value was observed in the first station in January, 2001. Lake Gölbaşı has mesotrophic characteristics due to the seasonal distribution of phytoplanktonic organisms. However, it will be necessary to conduct further physical and chemical analyses of the lake water to obtain more detailed information about the trophic status of the lake
Anahtar Kelime: diversity biomass flora phytoplankton seasonal variation Lake Golbasi (Hatay) Hatay seasonal distribution

Konular: Biyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Sommer U .Gliwiez ZM, Lampert W et al.The PEG-Model of seasonal succession of plankton events in freshwaters. Arch Hydrobiol 106: 433-471, 1986.
 • 2. Gönülol A, Çomak Ö. Bafra balık gölleri (Balık gölü, Uzun göl) fıtoplanktonu üzerine floristik çalışmalar I-Cyanophyta. Doga-Tr J of Botany 16:223-245, 1992.
 • 3. Gönülol A, Çornak Ö. Bafra balık gölleri (Balık Gölü, Uzun Göl) fitoplanktonu üzerine floristik çalışmalar Il-Euglenophyta. Doga- Tr J of Botany 17:163-169, 1993a.
 • 4. Gürbüz H, Altuner Z. Palandöken (Tekederesi) göleti fitoplankton topluluğu üzerinde kalitatif ve kantitatif bir araştırma. Tr J Biol 24: 13-30, 2000.
 • 5. Akbulut A, Yıldız A.The planktonic diatoms of lake çıldır (Ardahan- Turkey). Doğa Tr J of Botany 26: 55-75,2002.
 • 6. Dere Ş, Karacaoğlu D, Dalkıran N. A study on the epiphytic algae of the Nilüfer stream (Bursa). Doga-Tr J of Botany 26: 219- 233,2002.
 • 7. Round FE. The Biology of algae. 2nd edn Edward Arnold London; 1973.
 • 8. Lund JWG, Kipling C, Gren ED. The inverted microscope method of estimating algal numbers and the statistical basis of estimations by counting. Hydrobiologia 11: 113-170,1958.
 • 9. Smith GM. The Freshwater algae of the United States. Rev ed McGraw-Hill. New York; 1950.
 • 10. Charles CD. The marine and freshwater plankton. Mishigan State University Press. Mishigan; 1955.
 • 11. Edmondson WT. Freshwater biology. University of Washington Seattle. London; 1959.
 • 12. James GN, Paul RN. A guide to the study of freshwater biology. Holden&Day, Inc. San Francisco; 1966.
 • 13. Akbay N. Fitoplankton ve zooplanktonun hacim ve ağırlıklarının (biomass) hesaplanmasında geometrik şekillerinin kullanılması. Devlet Su İşleri Yayınları. Ankara; 1987.
 • 14. Willen T. The phytoplankton of Gorwalm, a bay of lake Malaren. Oikos. 10: 241-274, 1959.
 • 15. Nauwerck A. The relation between zooplankton and phytoplankton in lake Erken. Symb Bot Ups 17: 1-163, 1963.
 • 16. Washington HG. Diversity, Biotic and similarity indices. A review with special relevance to aquatic ecosystems. Water Research 186: 653-694, 1984.
 • 17. Çetin AK. Diatoms (Bacillariophyta) in the phytoplankton of Keban reservoir and their seasonal variations. Tr J of Botany 22: 25-33,1998.
 • 18. Munawar M, Munawar IF, Sprules WG. The plankton ecology of lake. Hydrobiologia 219: 203-227,1991.
 • 19. Lund JWG. The ecology of the freshwater phytoplankton. Biological Reviews. 40: 231-293, 1965.
 • 20. Richardson TL, Gibson CE, Heaney Si. Temperature, growth and seasonal succession of phytoplankton in lake Baikal, Siberia. Freshwater Biology 44: 43-440, 2000.
 • 21. Izaguirre I, O'Farrell I, Tell G. Variation in phytoplankton composition and limnologicai features in a water-water ecotone of lower Parana Basin (Argentina). Freshwater Biology 46: 63-74,2001.
 • 22. Reynolds CS. The ecology of freshwater phytoplankton. Cambridge University Press. Cambridge (UK); 1984.
 • 23. Hutchinson GE. A Treatise on limnology II. Introduction to lake biology and the limnoplankton. John Wiley Pub. Newyork; 1967.
 • 24. Thompson PA, Rhee GY. Phytoplankton responses to eutrophication. Arch Hydrobiol (Algae Water Pollut) 42 :125-166,1994.
 • 25. Germain H. Flora des diatomees. Diatomophycees. Societe Nauvelle Des Editions Boubee. Paris ;1981.
 • 26. Aykulu G, Obalı O, Gönülol A. Ankara çevresindeki bazı göllerde fitoplanktonun yayılışı. Doğa Bilim Dergisi 7: 277-288,1983.
 • 27. Obalı 0. Mogan gölü fitoplanktonunun mevsimsel değişimi. Doğa Bilim Dergisi A2-8: 91-103,1984.
 • 28. Şen B, Yıldız K, Akbulut A et al. Karamuk gölü planktonunun Bacillariophyta üyeleri ve su kalitesinin değerlendirilmesi. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Fırat Üniversitesi at Elazığ, Turkey; 1994.
 • 29. Rosenström U, Lepistö R. Phytoplankton indicator species of different types of Boreal lakes. Algological Studies 82: 131- 140,1996.
 • 30. Akbay N, Anul N, Yerli S et al. Seasonal distribution of large phytoplankton in the Keban dam reservoir. Journal of Plankton Research 21 (4): 771-787, 1999.
 • 31. Fogg GE. Algal cultures and phytoplankton ecology,2nd edn University of Wisconsin Press. London; 1975.
 • 32. Porter KG. Phagotrophic phytoflagellates in microbial food webs. Hydrobiologia 159(1): 89-97, 1988.
 • 33. Jones RI, Rees S. Influence of temperarure and light on particle ingestion by the freshwater phytoflagellate Dinobryon. Arch Hydrobiol 132(2): 203-211,1994.
 • 34. Isaksson A. Phagotrophic phytoflagellates in lakes. A literature review. Arch Hydrobiol 51: 63-90,1998.
 • 35. Pugnetti A, Bettinetti R. Biomass and species structure of the phytoplankton of an high Mountain lake. J Limnol 58 (2): 127- 130,1999.
 • 36. DBTE. Beyşehir termik santralı soğutma suyu sistemi ve Beyşehir gölü termik kirlenmesi araştırmaları. D.E.Ü. Deniz Bilimleri ve Tek Ens Proje No: DBTE-026,İzmir;1983.
 • 37. Gönülol A, Obalı 0. A study on the phytoplankton of Hasan Uğurlu dam lake (Samsun-Turkey). Tr J of Biology. 22: 447-461,1998.
 • 38. Gönülol A, Çomak Ö. Bafra balık gölleri (Balık Gölü, Uzun Göl) fitoplanktonu üzerine floristik çalışmalar Ill-Chlorophyta . Doğa Tr J of Botany 17:227-236,1993b.
 • 39. Şazıcı N, GönülolA. Suat Uğurlu baraj gölü (Çarşamba, Samsun- Turkey) fitoplanktonu üzerine florostik ve ekolojik bir araştırma. EÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi 11: 31-56,1994.
 • 40. Barone R, Flores LN. Phytoplankton dynamics in a shallow, hypereutrophic reservoir (Lake Arancio, Sicily). Hydrobiologia 289: 199-214,1994.
APA Naz M, Turkmen M (2005). Phytoplankton biomass and species composition of Lake Gölbaşı (Hatay-Turkey). , 49 - 56.
Chicago Naz Mehmet,Turkmen Mustafa Phytoplankton biomass and species composition of Lake Gölbaşı (Hatay-Turkey). (2005): 49 - 56.
MLA Naz Mehmet,Turkmen Mustafa Phytoplankton biomass and species composition of Lake Gölbaşı (Hatay-Turkey). , 2005, ss.49 - 56.
AMA Naz M,Turkmen M Phytoplankton biomass and species composition of Lake Gölbaşı (Hatay-Turkey). . 2005; 49 - 56.
Vancouver Naz M,Turkmen M Phytoplankton biomass and species composition of Lake Gölbaşı (Hatay-Turkey). . 2005; 49 - 56.
IEEE Naz M,Turkmen M "Phytoplankton biomass and species composition of Lake Gölbaşı (Hatay-Turkey)." , ss.49 - 56, 2005.
ISNAD Naz, Mehmet - Turkmen, Mustafa. "Phytoplankton biomass and species composition of Lake Gölbaşı (Hatay-Turkey)". (2005), 49-56.
APA Naz M, Turkmen M (2005). Phytoplankton biomass and species composition of Lake Gölbaşı (Hatay-Turkey). Turkish Journal of Biology, 29(1), 49 - 56.
Chicago Naz Mehmet,Turkmen Mustafa Phytoplankton biomass and species composition of Lake Gölbaşı (Hatay-Turkey). Turkish Journal of Biology 29, no.1 (2005): 49 - 56.
MLA Naz Mehmet,Turkmen Mustafa Phytoplankton biomass and species composition of Lake Gölbaşı (Hatay-Turkey). Turkish Journal of Biology, vol.29, no.1, 2005, ss.49 - 56.
AMA Naz M,Turkmen M Phytoplankton biomass and species composition of Lake Gölbaşı (Hatay-Turkey). Turkish Journal of Biology. 2005; 29(1): 49 - 56.
Vancouver Naz M,Turkmen M Phytoplankton biomass and species composition of Lake Gölbaşı (Hatay-Turkey). Turkish Journal of Biology. 2005; 29(1): 49 - 56.
IEEE Naz M,Turkmen M "Phytoplankton biomass and species composition of Lake Gölbaşı (Hatay-Turkey)." Turkish Journal of Biology, 29, ss.49 - 56, 2005.
ISNAD Naz, Mehmet - Turkmen, Mustafa. "Phytoplankton biomass and species composition of Lake Gölbaşı (Hatay-Turkey)". Turkish Journal of Biology 29/1 (2005), 49-56.