Akıllı Tekstil Ürünü Olarak Spor Ceket: Yeni Bir Ürüne Yönelik Tüketici Tepkilerinin Örneklem Özelliklerine Göre Değişimi

Yıl: 2021 Cilt: 36 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 89 - 103 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Akıllı Tekstil Ürünü Olarak Spor Ceket: Yeni Bir Ürüne Yönelik Tüketici Tepkilerinin Örneklem Özelliklerine Göre Değişimi

Öz:
Farklı kişilerin yeni bir ürüne yönelik davranışsal, duygusal ve bilişsel olarak vereceği tepkiler aynı olmayabilir. Bu çalışmada yeni bir ürün örneği olarak akıllı tekstil ürünlerinden şekil hafızalı spor ceket ürünü incelenmiştir. Akıllı ceket ürünü için satın alma niyeti, ürüne karşı hisleri ve düşüncelerinin kişilerin sahip olduğu demografik ve/veya ekonomik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak için 609 kişiden toplanan veriler analiz edilmiştir. Tüketicileri karakterize eden bir dizi demografik özellikler içerisinden cinsiyet, doğum yeri, yaş, medeni hal ve eğitim düzeyi gibi birtakım belirleyici değişkenler seçilmiştir. Ailenin aylık gelir seviyesi, aynı evi paylaştığı kişiler, araba ve ev sahipliği, çalışma durumu gibi ekonomik durumu açıklayan farklı göstergelere de yer verilmiştir. Araştırma sonuçları sadece eğitim düzeyi demografik değişkeni açısından tüketicilerin akıllı cekete karşı olan tepkilerinde anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelime: Bilişsel tepkiler Duygusal tepkiler Eğitim düzeyi Satın alma niyeti Akıllı ceket

Sports Jacket as a Smart Textile Product: Change of Consumer Reactions to a New Product According to Sample Characteristics

Öz:
Behavioral, emotional and cognitive responses of different people to a new product may not be the same. In this study, as a new product example, a shape memory sports jacket product, which is one of smart textile products, is examined. Data collected from 609 people were analyzed in order to understand whether the purchase intention, feelings and thoughts of the smart jacket product differ according to the demographic and/or economic characteristics of the people. A number of determinant variables such as gender, place of birth, age, marital status, and education level were selected from a range of demographic characteristics that characterize consumers. Different indicators explaining the economic situation such as monthly income level of the family, people sharing the same house, car and house ownership, and working status are also included. The results of the research revealed that there is a significant difference only in terms of the education level demographic variable in the reactions of the consumers to the smart jacket.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA TURHAN G (2021). Akıllı Tekstil Ürünü Olarak Spor Ceket: Yeni Bir Ürüne Yönelik Tüketici Tepkilerinin Örneklem Özelliklerine Göre Değişimi. , 89 - 103.
Chicago TURHAN Gülden Akıllı Tekstil Ürünü Olarak Spor Ceket: Yeni Bir Ürüne Yönelik Tüketici Tepkilerinin Örneklem Özelliklerine Göre Değişimi. (2021): 89 - 103.
MLA TURHAN Gülden Akıllı Tekstil Ürünü Olarak Spor Ceket: Yeni Bir Ürüne Yönelik Tüketici Tepkilerinin Örneklem Özelliklerine Göre Değişimi. , 2021, ss.89 - 103.
AMA TURHAN G Akıllı Tekstil Ürünü Olarak Spor Ceket: Yeni Bir Ürüne Yönelik Tüketici Tepkilerinin Örneklem Özelliklerine Göre Değişimi. . 2021; 89 - 103.
Vancouver TURHAN G Akıllı Tekstil Ürünü Olarak Spor Ceket: Yeni Bir Ürüne Yönelik Tüketici Tepkilerinin Örneklem Özelliklerine Göre Değişimi. . 2021; 89 - 103.
IEEE TURHAN G "Akıllı Tekstil Ürünü Olarak Spor Ceket: Yeni Bir Ürüne Yönelik Tüketici Tepkilerinin Örneklem Özelliklerine Göre Değişimi." , ss.89 - 103, 2021.
ISNAD TURHAN, Gülden. "Akıllı Tekstil Ürünü Olarak Spor Ceket: Yeni Bir Ürüne Yönelik Tüketici Tepkilerinin Örneklem Özelliklerine Göre Değişimi". (2021), 89-103.
APA TURHAN G (2021). Akıllı Tekstil Ürünü Olarak Spor Ceket: Yeni Bir Ürüne Yönelik Tüketici Tepkilerinin Örneklem Özelliklerine Göre Değişimi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi, 36(1), 89 - 103.
Chicago TURHAN Gülden Akıllı Tekstil Ürünü Olarak Spor Ceket: Yeni Bir Ürüne Yönelik Tüketici Tepkilerinin Örneklem Özelliklerine Göre Değişimi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi 36, no.1 (2021): 89 - 103.
MLA TURHAN Gülden Akıllı Tekstil Ürünü Olarak Spor Ceket: Yeni Bir Ürüne Yönelik Tüketici Tepkilerinin Örneklem Özelliklerine Göre Değişimi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi, vol.36, no.1, 2021, ss.89 - 103.
AMA TURHAN G Akıllı Tekstil Ürünü Olarak Spor Ceket: Yeni Bir Ürüne Yönelik Tüketici Tepkilerinin Örneklem Özelliklerine Göre Değişimi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi. 2021; 36(1): 89 - 103.
Vancouver TURHAN G Akıllı Tekstil Ürünü Olarak Spor Ceket: Yeni Bir Ürüne Yönelik Tüketici Tepkilerinin Örneklem Özelliklerine Göre Değişimi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi. 2021; 36(1): 89 - 103.
IEEE TURHAN G "Akıllı Tekstil Ürünü Olarak Spor Ceket: Yeni Bir Ürüne Yönelik Tüketici Tepkilerinin Örneklem Özelliklerine Göre Değişimi." Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi, 36, ss.89 - 103, 2021.
ISNAD TURHAN, Gülden. "Akıllı Tekstil Ürünü Olarak Spor Ceket: Yeni Bir Ürüne Yönelik Tüketici Tepkilerinin Örneklem Özelliklerine Göre Değişimi". Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi 36/1 (2021), 89-103.