Kamunun Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Faktörlerin Beta Regresyon ile Belirlenmesi

Yıl: 2020 Cilt: 36 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 307 - 311 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 15-11-2021

Kamunun Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Faktörlerin Beta Regresyon ile Belirlenmesi

Öz:
Son yıllarda sağlık alanında yüksek bütçeli yatırımlar ve köklü revizyonlar yapılmıştır. Yapılan bu kamusal harcamaların toplum tarafından ne derece memnuniyetle karşılandığı TÜİK tarafından yürütülen yaşam memnuniyeti çalışması ile belirlenmiştir. TÜİK illerde yaşayan bireylerin kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranlarını yayınlamıştır. Bu çalışmada, bireylerin kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi üzerinde etkisi olan göstergelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. İllerin memnuniyet düzeyleri (0-1) aralığında olduğundan, klasik en küçük kareler yaklaşımının kullanılması uygun değildir. Literatürde oran ve yüzde olarak değer alan bağımlı değişkene sahip regresyon modelleri için Beta regresyon analizi kullanılmaktadır. Bu yüzden bu çalışmada Beta regresyon analizi kullanılmıştır. Beta regresyon analizinde hangi link fonksiyonunun tercih edileceği bilgi kriterlerine dayanarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

The Determination of Factors Affecting Satisfaction Rate with Public Health Services via Beta Regression

Öz:
In recent years, the high budget projects and major revisions are performed in the health field. The extent of how these public expenditures are satisfied by society has been determined by the life satisfaction study conducted by TurkStat. TurkStat published the Satisfaction rates with public health services of people living in cities. In this study, it is aimed to determine indicators which affect the Satisfaction level from the public health services of people. Because the satisfaction levels of cities are in the interval (0,1), the using of ordinal least of squares is not proper. In the literature, the beta regression analysis is used for the regression models with the dependent variable which takes values as rate or percentage. Therefore, in this study, the beta regression analysis is used. In beta regression, it has been decided to which link function should use by using information criteria.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA BULUT H (2020). Kamunun Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Faktörlerin Beta Regresyon ile Belirlenmesi. , 307 - 311.
Chicago BULUT Hasan Kamunun Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Faktörlerin Beta Regresyon ile Belirlenmesi. (2020): 307 - 311.
MLA BULUT Hasan Kamunun Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Faktörlerin Beta Regresyon ile Belirlenmesi. , 2020, ss.307 - 311.
AMA BULUT H Kamunun Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Faktörlerin Beta Regresyon ile Belirlenmesi. . 2020; 307 - 311.
Vancouver BULUT H Kamunun Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Faktörlerin Beta Regresyon ile Belirlenmesi. . 2020; 307 - 311.
IEEE BULUT H "Kamunun Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Faktörlerin Beta Regresyon ile Belirlenmesi." , ss.307 - 311, 2020.
ISNAD BULUT, Hasan. "Kamunun Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Faktörlerin Beta Regresyon ile Belirlenmesi". (2020), 307-311.
APA BULUT H (2020). Kamunun Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Faktörlerin Beta Regresyon ile Belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 36(3), 307 - 311.
Chicago BULUT Hasan Kamunun Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Faktörlerin Beta Regresyon ile Belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 36, no.3 (2020): 307 - 311.
MLA BULUT Hasan Kamunun Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Faktörlerin Beta Regresyon ile Belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.36, no.3, 2020, ss.307 - 311.
AMA BULUT H Kamunun Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Faktörlerin Beta Regresyon ile Belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 36(3): 307 - 311.
Vancouver BULUT H Kamunun Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Faktörlerin Beta Regresyon ile Belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 36(3): 307 - 311.
IEEE BULUT H "Kamunun Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Faktörlerin Beta Regresyon ile Belirlenmesi." Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 36, ss.307 - 311, 2020.
ISNAD BULUT, Hasan. "Kamunun Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Faktörlerin Beta Regresyon ile Belirlenmesi". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 36/3 (2020), 307-311.