Havayolu İşletmelerinin Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Sürecindeki FinansalPerformanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 2242 - 2255 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.20491/isarder.2021.1259 İndeks Tarihi: 12-12-2021

Havayolu İşletmelerinin Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Sürecindeki FinansalPerformanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç – Bu çalışmanın amacı, Avrupa’da lider konumda olan havayolu işletmelerinin Covid-19 öncesi veCovid-19 sürecindeki finansal performanslarının kıyaslanarak değerlendirilmesidir.Yöntem – Çalışmada, 2019 yılında yolcu sayısı açısından Avrupa’da ilk 10’da yer alan 7 havayoluişletmesinin 2019 yılının ikinci çeyreği, 2019 yılının dördüncü çeyreği ve 2020 yılının ikinci çeyreğindekifinansal performansları dikkate alınmıştır. Performans değerlendirilmesinde kullanılmak üzere,havayolu işletmelerinin yayınladığı finansal raporlardan elde edilen veriler aracılığıyla hesaplanan,literatürde sıklıkla kullanılan finansal oranlar, her bir dönem ve her bir işletme için hesaplanmıştır. Dahasonra, elde edilen finansal oranlar yardımıyla TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity toIdeal Solution) yöntemi kullanılarak havayolu işletmelerinin her bir dönem için finansal performanslarıanaliz edilmiştir. Bulgular – TOPSIS analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre, havayolu işletmelerinin 2019 yılınınikinci çeyreğindeki finansal performansları sırasıyla; Pegasus Havayolları (PGS), International AirlinesGroup (IAG), Aeroflot Havayolları (AFL), Norwegian Havayolları (NAX), Air France-KLM Grup (AFR KLM), Türk Havayolları (THY) ve Lufthansa Havayolları (DLH) olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılınındördüncü çeyreğinde havayolu işletmelerinin finansal performansları sırasıyla; AFR-KLM, DLH, AFL,THY, IAG, PGS ve NAX olarak tespit edilmiştir. 2020'nin ikinci çeyreğine bakıldığında ise finansalperformans sıralaması; NAX, PGS, THY, AFL, AFR-KLM, IAG ve DLH olarak tespit edilmiştir. Tartışma – Çalışma sonucunda havayolu işletmelerinin finansal performanslarının değerlendirilen üçdönem için farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

(Evaluation of the Financial Performance of Airlines Before and During the Covid-19 Process with TOPSIS Method

Öz:
Purpose – The purpose of this study is to compare and evaluate the financial performances of the leadingairline companies in Europe before and during the Covid-19 process. Design/methodology/approach – In the study, the financial performances of 7 airline companies in thetop 10 in Europe in terms of number of passengers in 2019, the second quarter of 2019, the fourth quarterof 2019 and the second quarter of 2020 were taken into consideration. Financial ratios, which arefrequently used in the literature, calculated through the data obtained from the financial reports publishedby airline companies to be used in performance evaluation, are calculated for each period and each airline.Then, with the help of the obtained financial ratios, the financial performances of airline companies foreach period were analyzed using the TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to IdealSolution) method. Findings – According to the findings obtained as a result of the TOPSIS analysis, the financialperformances of airline companies in the second quarter of 2019, respectively; Pegasus Airlines (PGS),International Airlines Group (IAG), Aeroflot Airlines (AFL), Norwegian Airlines (NAX), Air France-KLMGroup (AFR-KLM), Turkish Airlines (THY) and Lufthansa Airlines (DLH). In the fourth quarter of 2019,the financial performances of airline companies, respectively; AFR-KLM, DLH, AFL, THY, IAG, PGS andNAX. In the second quarter of 2020, the financial performance ranking; NAX, PGS, THY, AFL, AFR-KLM,IAG and DLH. Discussion – As a result of the study, it was seen that the financial performances of airline companiesdiffered for the three periods evaluated.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Dağlı D (2021). Havayolu İşletmelerinin Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Sürecindeki FinansalPerformanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. , 2242 - 2255. 10.20491/isarder.2021.1259
Chicago Dağlı Demet Havayolu İşletmelerinin Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Sürecindeki FinansalPerformanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. (2021): 2242 - 2255. 10.20491/isarder.2021.1259
MLA Dağlı Demet Havayolu İşletmelerinin Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Sürecindeki FinansalPerformanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. , 2021, ss.2242 - 2255. 10.20491/isarder.2021.1259
AMA Dağlı D Havayolu İşletmelerinin Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Sürecindeki FinansalPerformanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. . 2021; 2242 - 2255. 10.20491/isarder.2021.1259
Vancouver Dağlı D Havayolu İşletmelerinin Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Sürecindeki FinansalPerformanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. . 2021; 2242 - 2255. 10.20491/isarder.2021.1259
IEEE Dağlı D "Havayolu İşletmelerinin Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Sürecindeki FinansalPerformanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi." , ss.2242 - 2255, 2021. 10.20491/isarder.2021.1259
ISNAD Dağlı, Demet. "Havayolu İşletmelerinin Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Sürecindeki FinansalPerformanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi". (2021), 2242-2255. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1259
APA Dağlı D (2021). Havayolu İşletmelerinin Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Sürecindeki FinansalPerformanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2242 - 2255. 10.20491/isarder.2021.1259
Chicago Dağlı Demet Havayolu İşletmelerinin Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Sürecindeki FinansalPerformanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no.3 (2021): 2242 - 2255. 10.20491/isarder.2021.1259
MLA Dağlı Demet Havayolu İşletmelerinin Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Sürecindeki FinansalPerformanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.3, 2021, ss.2242 - 2255. 10.20491/isarder.2021.1259
AMA Dağlı D Havayolu İşletmelerinin Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Sürecindeki FinansalPerformanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2021; 13(3): 2242 - 2255. 10.20491/isarder.2021.1259
Vancouver Dağlı D Havayolu İşletmelerinin Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Sürecindeki FinansalPerformanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2021; 13(3): 2242 - 2255. 10.20491/isarder.2021.1259
IEEE Dağlı D "Havayolu İşletmelerinin Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Sürecindeki FinansalPerformanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi." İşletme Araştırmaları Dergisi, 13, ss.2242 - 2255, 2021. 10.20491/isarder.2021.1259
ISNAD Dağlı, Demet. "Havayolu İşletmelerinin Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Sürecindeki FinansalPerformanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi". İşletme Araştırmaları Dergisi 13/3 (2021), 2242-2255. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1259