KIRILGAN BEŞLİDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ

Yıl: 2021 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 21 - 41 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.11616/basbed.v21i60671.757569 İndeks Tarihi: 24-12-2021

KIRILGAN BEŞLİDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ

Öz:
Bütçe açığı ile cari açık arasındaki ilişkinin varlığı ve bütçe açıklarından cari açığa doğru olan nedensellik ilişkisi ikiz açık olarak nitelendirilmektedir. Bu çalışmada uluslararası sermaye hareketlerinden ulusal para birimlerinin olumsuz etkilenmesi ve iç tasarrufların yetersiz olmasına bağlı olarak cari açıkların finanse edilmesinin zorlaştığı kırılgan beşli ülkelerinde ikiz açık hipotezinin varlığı Dumitrescu-Hurlin (2016) panel nedensellik analizi ile test edilmiştir. Kırılgan beşli ülkeleri 2013 yılında para ve sermaye piyasalarında ortaya çıkan dalgalanmaların ardından ulusal para birimleri değer kaybeden Brezilya, Hindistan, Endonezya, Türkiye ve Güney Afrika ülke ekonomilerinden oluşur. 2000-2018 dönemini kapsayan analizde Dumitrescu-Hurlin (2016) panel nedensellik analiz sonuçları bütçe açıkları ile cari açıklar arasında tek yönlü bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Nedensellik analiz sonuçlarına göre nedenselliğin yönü cari açıklardan bütçe açıklarına doğrudur. Dolayısıyla incelenen dönemde kırılgan beşli ülkeleri için ikiz açık hipotezi geçerli değildir.Anahtar Kelimeler: İkiz Açık Hipotezi, Cari Açık, Bütçe Açığı, Panel Nedensellik.
Anahtar Kelime:

TESTING OF TWIN DEFICITS HYPOTHESIS IN FRAGILE FIVE WITH PANEL CAUSALITY ANALYSIS

Öz:
The existence of the relationship between the budget deficit and the current account deficit and the causal relationship from the budget deficits to the current account deficit is defined as the twin deficit. In this study, the existence of the twin deficit hypothesis in fragile five countries where the current account deficits are difficult to finance due to the negative effects of national currencies on international capital movements and insufficient domestic savings was tested with the panel causality analysis (Dumitrescu-Hurlin 2016). Following the fluctuations in the money and capital markets in national currencies depreciating Brazil, India, Indonesia, Turkey and South Africa has been identified as fragile five countries in 2013. In the analysis covering the period 2000-2018, the results of the panel causality analysis of Dumitrescu-Hurlin (2016) indicate that there is a one-way relationship between budget deficits and current account deficits. According to the causality analysis results, the direction of causality is from current deficits to budget deficits. Therefore, the twin deficit hypothesis is not valid for the fragile five countries.Keywords: Twin Deficit Hypothesis, Current Deficit, Budget Deficit, Panel Causality
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Algieri, B. (2013). An empirical analysis of the nexus between external balance and government budget balance: The case of the GIIPS countries. Economic Systems, 37(2), 233-253.
 • Alkswani, M. A. (2000, October). The twin deficits phenomenon in petroleum economy: evidence from Saudi Arabia. In Seventh Annual Conference, Economic Research Forum (ERF) (pp. 26-29).
 • Aloryito, G. K., Senadza, B., & Nketiah-Amponsah, E. (2016). Testing the Twin Deficits Hypothesis: Effect of Fiscal Balance on Current Account Balance-A Panel Analysis of Sub-Saharan Africa. Modern Economy, 7(09), 945.Altunöz, U. (2014). İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliğinin Sınır Yöntemiyle Sınanması: Türkiye Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014(17), 425-446.
 • Anoruo, E., & Ramchander, S. (1998). Current account and fiscal deficits: Evidence from five developing economies of Asia. Journal of Asian Economics, 9(3), 487-501.
 • Ata, A.Y., & Yücel, F. (2003). Eş Bütünleşme Ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(12).
 • Ayhan, F., & Mangır, F. (2019). Oecd Ülkelerinde İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Panel Veri Analizi. Social Sciences, 14(5), 2011-2026.
 • Azapoglu, M., & Direkci, T. B. (2015). İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması 1998-2013. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 7(12).
 • Bagnai, A. (2010). Twin deficits in CEEC economies: evidence from panel unit root tests. Economics Bulletin, 30(2), 1071-1081.
 • Bahtiyar, G., & Bakır, H. (2011). Türkiye’de İkiz Açik Hipotezi. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2), 79-88.
 • Barak, D., & Naimoğlu, M. (2018). Reel döviz kurunun dış ticaret üzerindeki etkisi: Kırılgan Beşli örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 82- 95.
 • Barro, R. J. (1974). Are government bonds net wealth?. Journal of political economy, 82(6), 1095-1117.
 • Benli, A. (2019) Kırılgan Beşli’de Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 100-111.
 • Bolat, S., Belke, M., & Aras, O. (2011). Türkiye’de ikiz açık hipotezinin geçerliliği: Sınır testi yaklaşımı. Maliye Dergisi, 161(1), 347-364.
 • Breusch, T., ve Pagan, A. (1980). “The LM Test And Its Applications To Model Specification In Econometrics.” Review of Economic Studies, 47: 239-254.
 • Çan, H., & Dinçsoy, M. O. (2016). Kırılganlık Göstergeleri ve Kırılgan Beşli Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(22), 199-217.
 • Deniz, P., & Çelik, S. (2009). An Empirical Investigation of Twin Deficits Hypothesis for Six Emerging Countries. Available at SSRN 1389242.
 • Evans, P. (1988). Are consumers ricardian? evidence for the united states. Journal of Political Economy, 96(5), 983-1004.
 • Feldstein, M. S. (1986). The budget deficit and the dollar. NBER Macroeconomics Annual, 1, 355-392.
 • Gengenbach, C., Urbain, J. P., & Westerlund, J. (2016). Error correction testing in panels with common stochastic trends. Journal of Applied Econometrics, 31(6), 982-1004.
 • Haug, A. A. (1990). Ricardian Equivalence, rational expectations and the permanent income hypothesis. Journal of Money, Credit and Banking, 22(3), 305-326.
 • Kalou, S., & Paleologou, S. M. (2012). The twin deficits hypothesis: Revisiting an EMU country. Journal of Policy Modeling, 34(2), 230- 241.
 • Kayhan, S., Bayat, T., Dejan, A., & Taşar, İ. (2017). The Relation Between Fiscal and Current Account Deficits: The Case of Fragile Five. Asian Journal of Economic Modelling, 5(3), 318-330.
 • Khalid, A. M., & Guan, T. W. (1999). Causality tests of budget and current account deficits: Cross-country comparisons. Empirical Economics, 24(3), 389-402.
 • Kılavuz, E., & Dumrul, Y. (2012). İkiz Açiklar Hipotezinin Geçerliliği: Teori Ve Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(3-4), 239-258.
 • Koçbulut, Ö., & Altıntaş, H. (2016). İkiz Açıklar ve Feldstein-Horioka Hipotezi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (48), 145-174.
 • Kouassi, E., Mougoué, M., & Kymn, K. O. (2004). Causality tests of the relationship between the twin deficits. Empirical Economics, 29(3), 503-525.
 • Lau, E., & Tang, T. C. (2009). Twin deficits in Cambodia: an empirical study. Economics Bulletin, 29(4), 2783-2794.
 • Marinheiro, C. F. (2008). Ricardian equivalence, twin deficits, and the Feldstein–Horioka puzzle in Egypt. Journal of Policy Modeling, 30(6), 1041-1056.
 • Miteza, I. (2012). Fiscal deficits, current deficits and investment: a panel causality framework of 20 OECD Countries. Applied Econometrics and International Development, 12(1), 6-19.
 • Mukhtar, T., Zakaria, M., & Ahmed, M. (2007). An Empırıcal Investıgatıon For The Twın Defıcıts Hypothesıs In Pakıstan. Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries, 28(4).
 • Obstfeld, M., & Krugman, P. R. (2003). International economics: theory and policy. Addison-Wesley.
 • Papadogonas, T., & Stournaras, Y. (2006). Twin deficits and financial integration in EU member-states. Journal of Policy Modeling, 28(5), 595-602.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A., & Yamagata, T. (2008). A bias‐adjusted LM test of error cross‐section independence. The Econometrics Journal, 11(1), 105-127.
 • Pesaran, M.H. (2004). “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, Cambridge Working Papers in Economics.
 • Sakyi, D., & Opoku, O. E. E. (2016). The twin deficits hypothesis in developing countries: Empirical evidence for Ghana (Technical No. S-33201-GHA-1). International Growth Centre.
 • Siničáková, M., Sulikova, V., & Gavurova, B. (2017). Twin deficits threat in the European Union. Economics and Management.
 • Sobrino, C. R. (2013). The twin deficits hypothesis and reverse causality: A short-run analysis of Peru. Journal of Economics Finance and Administrative Science, 18(34), 9-15.
 • Swamy, P. A. (1970). Efficient inference in a random coefficient regression model. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 311-323.
 • Topcuoğlu, A., & Oral, İ. O. Sustaınabılıty Of Current Account Defıcıt: Fragıle Fıve Countrıes. Theorıes And Crıtıcs In Economıcs & Management, 121.
 • Uçak, S. ( 2019) Cari Denge-Yenilenebilir Enerji: Kırılgan Beşli Örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(3), 106-122.
 • Uz Akdogan, I., & Geldi, H. K. (2013). Revisiting the Twin Deficit Hypothesis for the Economies of Europe. The Journal of European Theoretical and Applied Studies, 1(1), 53-65.
 • Yalçınkaya, Ö., & Kaya, V. (2017). Eğitimin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: PISA Katılımcıları Üzerinde Bir Uygulama (1990-2014). Sosyoekonomi, 25(3).
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2017). Panel zaman serileri analizi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Zamanzadeh, A., & Mehrara, M. (2011). Testing twin deficits hypothesis in Iran. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(9), 7- 11.
 • Zengin, A. (2000). İkiz Açıklar Hipotezi (Türkiye Uygulaması). Ekonomik Yaklaşım, 11(39), 37-67.
APA SOYLU O (2021). KIRILGAN BEŞLİDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ. , 21 - 41. 10.11616/basbed.v21i60671.757569
Chicago SOYLU OZGÜR BAYRAM KIRILGAN BEŞLİDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ. (2021): 21 - 41. 10.11616/basbed.v21i60671.757569
MLA SOYLU OZGÜR BAYRAM KIRILGAN BEŞLİDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ. , 2021, ss.21 - 41. 10.11616/basbed.v21i60671.757569
AMA SOYLU O KIRILGAN BEŞLİDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ. . 2021; 21 - 41. 10.11616/basbed.v21i60671.757569
Vancouver SOYLU O KIRILGAN BEŞLİDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ. . 2021; 21 - 41. 10.11616/basbed.v21i60671.757569
IEEE SOYLU O "KIRILGAN BEŞLİDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ." , ss.21 - 41, 2021. 10.11616/basbed.v21i60671.757569
ISNAD SOYLU, OZGÜR BAYRAM. "KIRILGAN BEŞLİDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ". (2021), 21-41. https://doi.org/10.11616/basbed.v21i60671.757569
APA SOYLU O (2021). KIRILGAN BEŞLİDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 21 - 41. 10.11616/basbed.v21i60671.757569
Chicago SOYLU OZGÜR BAYRAM KIRILGAN BEŞLİDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ. Abant Sosyal Bilimler Dergisi 21, no.1 (2021): 21 - 41. 10.11616/basbed.v21i60671.757569
MLA SOYLU OZGÜR BAYRAM KIRILGAN BEŞLİDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.1, 2021, ss.21 - 41. 10.11616/basbed.v21i60671.757569
AMA SOYLU O KIRILGAN BEŞLİDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ. Abant Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 21(1): 21 - 41. 10.11616/basbed.v21i60671.757569
Vancouver SOYLU O KIRILGAN BEŞLİDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ. Abant Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 21(1): 21 - 41. 10.11616/basbed.v21i60671.757569
IEEE SOYLU O "KIRILGAN BEŞLİDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ." Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 21, ss.21 - 41, 2021. 10.11616/basbed.v21i60671.757569
ISNAD SOYLU, OZGÜR BAYRAM. "KIRILGAN BEŞLİDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ". Abant Sosyal Bilimler Dergisi 21/1 (2021), 21-41. https://doi.org/10.11616/basbed.v21i60671.757569