Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: Ek 1 Sayfa Aralığı: 192 - 202 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18863/pgy.590616 İndeks Tarihi: 24-01-2022

Merhamet Yorgunluğu Kısa Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenirliği

Öz:
Bu araştırmada Merhamet Yorgunluğu- Kısa Ölçek (MY-KÖ)’in Türkçe’ye uyarlanarak geçerlilik ve güvenirliliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri bir üniversite hastanesinde çalışan 128 hemşireden elde edilmiştir. Ölçeğin faktör yapısını belirlemek için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, ölçüt geçerliliği için Spearman’s korelasyon katsayısı ve güvenirlilik için Cronbach α katsayısı, madde toplam korelasyonu kullanıldı. Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçları doğrultusunda ölçeğin iki boyutlu bir yapı gösterdiği ortaya konulmuştur. Ölçeğe ait bütün maddelerin faktör yüklerinin 0.40’ın üzerinde olduğu bulunmuştur ve ölçekten hiçbir madde çıkarmadan orjinal ölçekle benzer şekilde iki alt boyutlu yapı kabul edilmiştir (x2=106.72; df=61; RMSEA=0.007; p=0.0001). MY- KÖ Cronbach α katsayısı 0.876; ikincil travma alt boyutu için 0.748 ve mesleki tükenmişlik alt boyutu için 0.852 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmasonucunda Merhamet Yorgunluğu- Kısa Ölçeğinin merhamet yorgunluğunun değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir bir değerlendirme aracı olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

Turkish Adaptation, Validity and Reliability of Compassion Fatigue Short Scale

Öz:
The aim of this study was to examine the reliability and validity of the Compassion Fatigue-Short Scale (CFSC) in Turkish. The data of the study were obtained from 128 nurses working in a university hospital. In order to determine the factor structure of the scale, explanatory and confirmatory factor analysis, Spearman’s correlation coefficient and Cronbach α coefficient, item-total correlation were used for criterion validity. In light of the results of the explanatory and confirmatory factor analysis, the scale showed a twodimensional structure. The factor loadings of all items of the scale were found to be over 0.40, and without subtracting any item from the scale, two sub-dimensional structures were accepted similar to the original scale (x2 = 106.72; df = 61; RMSEA = 0.007; p = 0.0001). CF-SC Cronbach α coefficient is 0.876; for secondary trauma sub-dimension of 0.748 and for job burnout sub-dimension of 0.852. As a result of this study, Compassion Fatigue-Short Scale has been found to be a valid and reliable assessment tool in evaluating compassion fatigue.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
16
22
22
 • Adams RE, Boscarino JA, Figley CR (2006) Compassion fatigue and psychological distress among social workers:a validation study. Am J Orthopsychiatry, 76:103-108.
 • Aksayan S, Gözüm S (2002) Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber I: ölçek uyarlama aşamaları ve dil uyarlaması. Hemşirelik Araştırma Dergisi, 4:9-14.
 • Blomberg K, Griffiths P, Wengström Y, May C, Bridges J (2016) Interventions for compassionate nursing care:A systematic review. Int J Nurs Stud, 62:137-155.
 • Boyle DA (2011) Countering compassion fatigue: A requisite nursing agenda. Online J Issues Nurs, 16(1):2.
 • Bride BE, Robinson MM, Yegidis B, Figley CR (2004) Development and validation of the secondary traumatic stress scale. Res Soc Work Pract, 14:27–35.
 • Bush NJ, Boyle DA (2012) Self Healing Through Reflection: A Workbook for Nurses.Pennsylvania, Hgera Media.
 • Craigie M, Osseiran-Moisson R, Hemsworth D, Aoun S, Francis K, Brown J et al (2016) The influence of trait-negative affect and compassion satisfaction on compassion fatigue in Australian nurses. Psychol Trauma, 8:88–97.
 • Duarte J, Pinto-Gouveia J, Cruz B (2016) Relationships between nurses’ empathy, self- compassion and dimensions of professional quality of life:a cross-sectional study. Int J Nurs Stud, 60:1–11.
 • Figley CR (2002) Compassion fatigue: psychotherapists’ chronic lack of self care. J Clin Psychol, 58:1433–1441.
 • Flarity K, Nash K, Jones W, Steinbruner D (2016) Intervening to improve compassion fatigue resiliency in forensic nurses. Adv Emerg Nurs J,38:147–156.
 • Fu CY, Chen HM (2011) Compassion fatigue: a concept analysis. Hu Li Za Zhi, 58:98–103.
 • Gélinas C, Fillion L, Robitaille MA, Truchon M (2012) Stressors experienced by nurses providing end-of-life palliative care in the intensive care unit. Can J Nurs Res, 44:18-39.
 • Gök GA (2015) Merhamet etmenin dayanılmaz ağırlığı: Hemşirelerde merhamet yorgunluğu. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim Fakültesi, 20:299–313.
 • Hevezi JA (2016) Evaluation of a meditation intervention to reduce the effects of stressors associated with compassion fatigue among nurses. J Holist Nurs,34:343– 350.
 • Hiçdurmaz D, İnci FA (2015) Eşduyum yorgunluğu: Tanımı, nedenleri ve önlenmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar,7:295-303.
 • Karakoç FY, Dönmez L (2014) Ölçek geliştirme çalışmalarında temel ilkeler. Tıp Eğitimi Dünyası,40:39–49.
 • Magtibay DL, Chesak SS (2017) Decreasing stress and burnout in nurses efficacy of blended learning with stress management and resilience training program. J Nurs Adm,47:391-395.
 • Makic MBF (2015). Taking care of the caregiver: compassion satisfaction and compassion fatigue. J Perianesth Nurs,30:546-547.
 • Meadors P, Lamson A (2008) Compassion fatigue and secondary traumatization:provider self care on intensive care units for children. J Pediatr Health Care,22:24-34.
 • Neville K, Cole DA (2013) The relationships among health promotion behaviors, compassion fatigue, burnout, and compassion satisfaction in nurses practicing in a community medical center. J Nurs Adm,43:348–354.
 • Showalter SE (2010). Compassion fatigue: what is it? why does it matter? Recognizing the symptoms, acknowledging the impact, developing the tools to prevent compassion fatigue, and strengthen the professional already suffering from the effects. Am J Hosp Palliat Care, 27:239-242.
 • Strauss C, Taylor BL, Gu J, Kuyken W, Baer R, Jones F, et al (2016) What is compassion and how can we measure it? A review of definitions and measures. Clin Psychol Rev,47:15-27.
 • Sun B, Hu M, Yu S, Jiang Y, Lou B (2016) Validation of the Compassion Fatigue Short Scale among Chinese medical workers and firefighters: a cross-sectional study.BMJ Open, 6:1-7.
 • Wentzel D, Brysiewicz P (2014) The consequence of caring too much:compassion fatigue and the trauma nurse. J Emerg Nurs, 40:95–97.
 • Yeşil A, Ergün Ü, Amasyalı C, Er F, Olgun NN, Aker AT (2010) Çalışanlar için Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenilirlik çalışması. NoroPsikiyatri Ars,47:111–117.
APA DİNÇ S, Ekinci M (2019). Merhamet Yorgunluğu Kısa Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenirliği. , 192 - 202. 10.18863/pgy.590616
Chicago DİNÇ SEVGİ,Ekinci Mine Merhamet Yorgunluğu Kısa Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenirliği. (2019): 192 - 202. 10.18863/pgy.590616
MLA DİNÇ SEVGİ,Ekinci Mine Merhamet Yorgunluğu Kısa Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenirliği. , 2019, ss.192 - 202. 10.18863/pgy.590616
AMA DİNÇ S,Ekinci M Merhamet Yorgunluğu Kısa Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenirliği. . 2019; 192 - 202. 10.18863/pgy.590616
Vancouver DİNÇ S,Ekinci M Merhamet Yorgunluğu Kısa Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenirliği. . 2019; 192 - 202. 10.18863/pgy.590616
IEEE DİNÇ S,Ekinci M "Merhamet Yorgunluğu Kısa Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenirliği." , ss.192 - 202, 2019. 10.18863/pgy.590616
ISNAD DİNÇ, SEVGİ - Ekinci, Mine. "Merhamet Yorgunluğu Kısa Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenirliği". (2019), 192-202. https://doi.org/10.18863/pgy.590616
APA DİNÇ S, Ekinci M (2019). Merhamet Yorgunluğu Kısa Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenirliği. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11(Ek 1), 192 - 202. 10.18863/pgy.590616
Chicago DİNÇ SEVGİ,Ekinci Mine Merhamet Yorgunluğu Kısa Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenirliği. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 11, no.Ek 1 (2019): 192 - 202. 10.18863/pgy.590616
MLA DİNÇ SEVGİ,Ekinci Mine Merhamet Yorgunluğu Kısa Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenirliği. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, vol.11, no.Ek 1, 2019, ss.192 - 202. 10.18863/pgy.590616
AMA DİNÇ S,Ekinci M Merhamet Yorgunluğu Kısa Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenirliği. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2019; 11(Ek 1): 192 - 202. 10.18863/pgy.590616
Vancouver DİNÇ S,Ekinci M Merhamet Yorgunluğu Kısa Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenirliği. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2019; 11(Ek 1): 192 - 202. 10.18863/pgy.590616
IEEE DİNÇ S,Ekinci M "Merhamet Yorgunluğu Kısa Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenirliği." Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11, ss.192 - 202, 2019. 10.18863/pgy.590616
ISNAD DİNÇ, SEVGİ - Ekinci, Mine. "Merhamet Yorgunluğu Kısa Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenirliği". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 11/Ek 1 (2019), 192-202. https://doi.org/10.18863/pgy.590616