Yıl: 2004 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 54 - 60 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanım politikasının gerekliliği

Öz:
Hastanede yatan hastalarda antibiyotiklerin uygun olmayan kullanımı ile ilgili problemleri belirlemek amacıyla, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük hastanesi olan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 03 Mayıs 2001-10 Mayıs 2001 tarihleri arasında kesitsel nitelikte bir çalışma yapılmıştır. Bu tarihler arasında hastanede yatmakta olan tüm hastalar çalışma kapsamına alınmıştır. Antibiyotik kullanımının uygunluğu antibiyotik kullanımı ile ilgili daha önceden yayınlanmış öneriler doğrultusunda değerlendirilmiştir, istatistiksel değerlendirmelerde Ki-kare testi kullanılmıştır. Toplam 717 hasta çalışmaya dahil edilmiş olup, bu hastaların 378 (%52.7)'i bir veya daha fazla antibiyotik kullanmaktaydı. Ampirik antibiyotik kullanımı (%45.5), profilaktik (%40.5) ve özgül (kültür sonuçlarına dayalı, % 14.0) kullanımdan daha fazlaydı. Uygun olmayan antibiyotik kullanımı %44.4 olarak saptanmış olup, bu oran profilaktik, ampirik ve özgül kullanımda sırasıyla %68.6, %30.2 ve %20.8'dir. Dahili bölümlerde başlıca problem gereksiz antibiyotik kullanımı iken, cerrahi bölümlerde ise cerrahi profilaksinin başlanma zamanı ve süresi ile ilgiliydi. En sık kullanılan antibiyotik olan ampisilin-sulbaktamın uygun kullanım oranı %38.9 olarak bulunmuştur. Bu çalışma hastanede antibiyotiklerin büyük oranda uygun kullanılmadığını göstermekte olup, sonuçlarımız hastanelerde antibiyotik kullanım politikalarının gerekliliğini ortaya koymak bakımından çarpıcıdır.
Anahtar Kelime: Anti-bakteriyel ajanlar Hastaneler, üniversite İlaç kullanımı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • 1.Isturiz RE, Carbon C. Antibiotic use in developing countries. Infect Control Hosp Epidemiol 2000;21:394-403.
 • 2.İlaç Endüstrisi işverenler Sendikası. Türkiye'de ilaç 2000:8.
 • 3.Tünger O, Dinç G, Özbakkaloglu B, Atman UC, Algun U. Evaluation of rational antibiotic use. Int J Antimicrob Agents 2000;15:131-5.
 • 4.Le Grand A, Hogerzeil HV, Haaijer-Ruskamp FM. Intervention research in rational use of drugs: A review. Health Policy Planning 1999;14:89-102.
 • 5.Gould IM, Jappy M. Trends in hospital antibiotic prescribing after introduction of an antibiotic policy. J Antimicrob Chemother 1996;38:895-904.
 • 6.Saez-Llorens X, Castrejon De Wong MM, Castano E, De Suman O, De Moros D, De Atencio. Impact of an antibiotic restriction policy on hospital expenditures and bacterial susceptibilities: A lesson from a pediatric institution in a developing country. Pediatr Infect Dis J 2000; 19:200-6.
 • 7.Davey PG, Malek MM, Parker SE. Pharmacoeconomics of antibacterial treatment. Pharmacoeconomics 1992;1: 409-37.
 • 8.Giamarellou H, Touliatou K, Koratzanis G, et al. Nosocomial consequences of antibiotic usage. Scand J Infect Dis 1986; 49(Suppl): 82-8.
 • 9.Gaynes R. The impact of antimicrobial use on the emergence of antimicrobial-resistant bacteria in hospitals. Infect Dis Clin North Am 1997;4:757-65.
 • 10.Moellering RC Jr. Principles of anti-infective therapy. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. 5^ ed. Philadelphia: Churchill-Livingstone, 2000:223-35.
 • 11.Aarestrup FM. Association between the consumption of antimicrobial agents in animal husbandry and the occurrence of resistant bacteria among food animals. Int J Antimicrob Agents 1999;12:279-85.
 • 12.Kernodle DS, Kaiser AB. Postoperative infections and antimicrobial prophylaxis. Principles of anti-infective therapy. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and Practice of Infectious Disease. 5th ed. Philadelphia: Churchill-Livingstone, 2000:3177-90.
 • 13.Page CP, Bohnen JMA, Fletcher R, McManus AT, So-lomkin JS, Wittmann DH. Antimicrobial prophylaxis for surgical wounds: Guidelines for clinical care. Arch Surg 1993;128:79-88.
 • 14.Gyssens IC, van den Broek PJ, Kullberg BJ, Hekster Y, van der Meer JW. Optimising antimicrobial therapy. A method for antimicrobial drug use evaluation. J Antimicrob Chemother 1992;30:724-7.
 • 15.Aswapoke W, Vaithayapichet S, Heller RF. Pattern of antibiotic use in medical wards of a university hospital, Bangkok, Thailand. Rev Infect Dis 1990;12:136-41.
 • 16.De Lalla F. Antimicrobial agents rationale and monitoring in an Italian Hospital. J Chemother 1996;8:342-50.
 • 17.Baharlı N, Günseren F, Saba R, Dönmez L, Mamıkoğlu L. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sistemik antimik-robiyal ilaç kullanımı. Hastane lnfeksiyonları Dergisi 1999;3:156-60.
 • 18.Esen Ş, Sünbül M, Akkuş M, Eroğlu C, Leblebicioğlu H. Hastanede yatırılarak tedavi edilen hastalarda antibiyotik kullanım sıklığı ve gerekçesi. ANKEM Dergisi 1999; 13:70.
 • 19.van der Meer JWM, Gyssens IC. Quality of antimicrobial drug prescription in hospital. Clin Microbiol Infect 2001;7(Suppl 6): 12-5.
 • 20.Classen DC, Evans RS, Pestotnik SL, Horn SD, Menlo-ve RL, Burke JP. The timing of prophylactic administration of antibiotics and the risk of surgical wound infection. N Engl J Med 1992;326:281-6.
 • 21.Gyssens IC, Knape JT, Van Hal G, van der Meer JWM. The anaesthetist as determinant factor of quality of surgical antimicrobial prophylaxis. A survey in a university hospital. Pharm World Sci 1997;19:89-92.
 • 22.Thuong M, Shortgen F, Zazempa V, Girou E, Soussy CJ, Brun-Buisson C. Appropriate use of restricted antimicrobial agents in hospitals: The importance of empirical therapy and assisted re-evaluation. J Antimicrob Chemother 2000;46:501-8.
 • 23.Kunin CM. Problems of antibiotic usage; definition, causes and proposed solutions. Ann Intern Med 1978; 89:802-5.
 • 24.Keuleyan E, Gould IM. Key issues in developing antibiotic policies: From an institutional level to Europe-wide. European Study Group on Antibiotic Policy (ESGAP), Subgroup III. Clin Microbiol Infect 2001;7(Suppl 6):16-21.
APA EROL S, ÖZKURT Z, Parlak M, ERTEK M, TAŞYARAN M (2004). Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanım politikasının gerekliliği. , 54 - 60.
Chicago EROL Serpil,ÖZKURT Zülal,Parlak Mehmet,ERTEK Mustafa,TAŞYARAN Mehmet A. Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanım politikasının gerekliliği. (2004): 54 - 60.
MLA EROL Serpil,ÖZKURT Zülal,Parlak Mehmet,ERTEK Mustafa,TAŞYARAN Mehmet A. Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanım politikasının gerekliliği. , 2004, ss.54 - 60.
AMA EROL S,ÖZKURT Z,Parlak M,ERTEK M,TAŞYARAN M Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanım politikasının gerekliliği. . 2004; 54 - 60.
Vancouver EROL S,ÖZKURT Z,Parlak M,ERTEK M,TAŞYARAN M Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanım politikasının gerekliliği. . 2004; 54 - 60.
IEEE EROL S,ÖZKURT Z,Parlak M,ERTEK M,TAŞYARAN M "Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanım politikasının gerekliliği." , ss.54 - 60, 2004.
ISNAD EROL, Serpil vd. "Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanım politikasının gerekliliği". (2004), 54-60.
APA EROL S, ÖZKURT Z, Parlak M, ERTEK M, TAŞYARAN M (2004). Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanım politikasının gerekliliği. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 9(1), 54 - 60.
Chicago EROL Serpil,ÖZKURT Zülal,Parlak Mehmet,ERTEK Mustafa,TAŞYARAN Mehmet A. Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanım politikasının gerekliliği. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 9, no.1 (2004): 54 - 60.
MLA EROL Serpil,ÖZKURT Zülal,Parlak Mehmet,ERTEK Mustafa,TAŞYARAN Mehmet A. Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanım politikasının gerekliliği. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, vol.9, no.1, 2004, ss.54 - 60.
AMA EROL S,ÖZKURT Z,Parlak M,ERTEK M,TAŞYARAN M Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanım politikasının gerekliliği. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi. 2004; 9(1): 54 - 60.
Vancouver EROL S,ÖZKURT Z,Parlak M,ERTEK M,TAŞYARAN M Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanım politikasının gerekliliği. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi. 2004; 9(1): 54 - 60.
IEEE EROL S,ÖZKURT Z,Parlak M,ERTEK M,TAŞYARAN M "Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanım politikasının gerekliliği." Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 9, ss.54 - 60, 2004.
ISNAD EROL, Serpil vd. "Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanım politikasının gerekliliği". Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 9/1 (2004), 54-60.