Yıl: 2021 Cilt: 29 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 223 - 234 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/mdethic.2020-79569 İndeks Tarihi: 20-02-2022

Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerinin Kadına Yönelik Şiddete ve Şiddete Uğrayan Kadına Karşı Mesleki Rollerine İlişkin Tutumlarına Etkisi

Öz:
Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin duygusal öz-yeterlik düzeylerinin kadına yönelik şiddete ve şiddete uğrayan kadına karşı mesleki rollerine ilişkin tutumları üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı tipteki çalışma, 01.04.2019 ve 01.07.2019 tarihleri arasında Türkiye’nin kuzeyinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören 502 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, Tanıtıcı Bilgi Formu, Şiddete İlişkin Tutum Ölçeği, Şiddette Mesleki Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği ve Duygusal Öz-yeterlik Ölçeği araçları ile toplanmıştır. Verilerin analizinde öğrencilerin Şiddete İlişkin Tutum Ölçeği toplam puan ortalamasının 69,7±13,8, Şiddette Mesleki Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği toplam puan ortalamasının 60,8±10,2 ve Duygusal Öz-yeterlik Ölçeği toplam puan ortalamasının 114,1±20,9 olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin duygusal öz-yeterlik düzeyleri ile kadına yönelik şiddete ilişkin tutumları (p<0,001; r=-0,514) ve şiddette mesleki rollerine ilişkin tutumları arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,001; r=-0,386). Ayrıca öğrencilerin Duygusal Öz-yeterlik Ölçeği değişkeninin Şiddete İlişkin Tutum Ölçeği (F=188,432; p<0,000) ve Şiddette Mesleki Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği (F=91,026; p<0,000) puanı üzerine etkisi basit doğrusal regresyon analizi ile incelendiğinde kurulan model istatistiksel olarak anlamlı elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre öğrencilerin orta düzeyde duygusal öz-yeterliğe sahip oldukları, kadına yönelik şiddete ve kadına yönelik şiddette mesleki rollerine ilişkin geleneksel tutum sergiledikleri saptanmıştır. Duygusal öz-yeterlik düzeyi daha yüksek olan öğrencilerin de kadına yönelik şiddete ve şiddette mesleki rollerine ilişkin daha çağdaş tutuma sahip oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

The Effect of Nursing Students' Emotional Self-Efficacy Levels on Attitude Regarding Violence and Attitudes Regarding Occupational Role in Violence

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Ousmane TAHER Z, TOPATAN S (2021). Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerinin Kadına Yönelik Şiddete ve Şiddete Uğrayan Kadına Karşı Mesleki Rollerine İlişkin Tutumlarına Etkisi. , 223 - 234. 10.5336/mdethic.2020-79569
Chicago Ousmane TAHER Zainab,TOPATAN Serap Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerinin Kadına Yönelik Şiddete ve Şiddete Uğrayan Kadına Karşı Mesleki Rollerine İlişkin Tutumlarına Etkisi. (2021): 223 - 234. 10.5336/mdethic.2020-79569
MLA Ousmane TAHER Zainab,TOPATAN Serap Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerinin Kadına Yönelik Şiddete ve Şiddete Uğrayan Kadına Karşı Mesleki Rollerine İlişkin Tutumlarına Etkisi. , 2021, ss.223 - 234. 10.5336/mdethic.2020-79569
AMA Ousmane TAHER Z,TOPATAN S Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerinin Kadına Yönelik Şiddete ve Şiddete Uğrayan Kadına Karşı Mesleki Rollerine İlişkin Tutumlarına Etkisi. . 2021; 223 - 234. 10.5336/mdethic.2020-79569
Vancouver Ousmane TAHER Z,TOPATAN S Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerinin Kadına Yönelik Şiddete ve Şiddete Uğrayan Kadına Karşı Mesleki Rollerine İlişkin Tutumlarına Etkisi. . 2021; 223 - 234. 10.5336/mdethic.2020-79569
IEEE Ousmane TAHER Z,TOPATAN S "Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerinin Kadına Yönelik Şiddete ve Şiddete Uğrayan Kadına Karşı Mesleki Rollerine İlişkin Tutumlarına Etkisi." , ss.223 - 234, 2021. 10.5336/mdethic.2020-79569
ISNAD Ousmane TAHER, Zainab - TOPATAN, Serap. "Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerinin Kadına Yönelik Şiddete ve Şiddete Uğrayan Kadına Karşı Mesleki Rollerine İlişkin Tutumlarına Etkisi". (2021), 223-234. https://doi.org/10.5336/mdethic.2020-79569
APA Ousmane TAHER Z, TOPATAN S (2021). Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerinin Kadına Yönelik Şiddete ve Şiddete Uğrayan Kadına Karşı Mesleki Rollerine İlişkin Tutumlarına Etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 29(2), 223 - 234. 10.5336/mdethic.2020-79569
Chicago Ousmane TAHER Zainab,TOPATAN Serap Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerinin Kadına Yönelik Şiddete ve Şiddete Uğrayan Kadına Karşı Mesleki Rollerine İlişkin Tutumlarına Etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 29, no.2 (2021): 223 - 234. 10.5336/mdethic.2020-79569
MLA Ousmane TAHER Zainab,TOPATAN Serap Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerinin Kadına Yönelik Şiddete ve Şiddete Uğrayan Kadına Karşı Mesleki Rollerine İlişkin Tutumlarına Etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.29, no.2, 2021, ss.223 - 234. 10.5336/mdethic.2020-79569
AMA Ousmane TAHER Z,TOPATAN S Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerinin Kadına Yönelik Şiddete ve Şiddete Uğrayan Kadına Karşı Mesleki Rollerine İlişkin Tutumlarına Etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2021; 29(2): 223 - 234. 10.5336/mdethic.2020-79569
Vancouver Ousmane TAHER Z,TOPATAN S Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerinin Kadına Yönelik Şiddete ve Şiddete Uğrayan Kadına Karşı Mesleki Rollerine İlişkin Tutumlarına Etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2021; 29(2): 223 - 234. 10.5336/mdethic.2020-79569
IEEE Ousmane TAHER Z,TOPATAN S "Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerinin Kadına Yönelik Şiddete ve Şiddete Uğrayan Kadına Karşı Mesleki Rollerine İlişkin Tutumlarına Etkisi." Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 29, ss.223 - 234, 2021. 10.5336/mdethic.2020-79569
ISNAD Ousmane TAHER, Zainab - TOPATAN, Serap. "Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerinin Kadına Yönelik Şiddete ve Şiddete Uğrayan Kadına Karşı Mesleki Rollerine İlişkin Tutumlarına Etkisi". Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 29/2 (2021), 223-234. https://doi.org/10.5336/mdethic.2020-79569