Yıl: 2021 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1723 - 1763 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30798/makuiibf.914869 İndeks Tarihi: 29-07-2022

COVID-19’LA MÜCADELEDE TÜRKİYE’DEKİ FARKLI AKTÖRLERİN YÖNETİŞİM İLKELERİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
COVID-19 salgını, Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır. Virüs daha sonra tüm dünyaya yayılmış ve yayılmaya devam etmektedir. COVID-19 virüsünün bulaşması hızlı ve kontrolsüzdür. Tüm dünya ülkelerini ve vatandaşlarını tehdit eden salgın ile salgına yönelik tedbirler alınmaya çalışılmıştır. Alınan kimi tedbirler uluslararası olurken hükümetlerin kendi içinde aldığı ulusal önlem kararları bulunmaktadır. Salgına karşı alınan tedbirler ile çeşitli kısıtlamalar (örneğin, sınır kapılarının kapatılması, uçuş yasakları, sokağa çıkma yasakları, toplu etkinliklerin yasaklanması vb.) ve uygulamalar (örneğin, sosyal mesafe kuralı vb.) getirilmiştir. Küresel bir tehdit olan COVID-19, toplumların sağlık, sosyal, kültürel ve ekonomik vb. olmak üzere birçok yönden etkilemiştir. Yapılan bu çalışmada ise yönetişim kavramı incelenmiş ve farklı şekillerde tanımlanmış iyi yönetişim ilkeleri ele alınmıştır. Bu çalışmada Council of Europe tarafından belirlenen 12 yönetişim ilkesi temel alınarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanlıklarının COVID-19 kapsamında uyguladıkları yönetişim ilkeleri değerlendirilmiştir. COVID-19 krizi ile mücadelede yönetişimin önemini değerlendirmeye yönelik yapılan çalışma ile kriz dönemlerinde iyi yönetişimin uygulanmasının etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime: Yönetişim İlkeleri Yönetişim Covid-19 İyi Yönetişim Pandemi.

EVALUATION OF GOVERNANCE PRINCIPLES PRACTICES OF TURKEY DIFFERENT INSTITUTIONS IN COMBATING COVID-19

Öz:
The COVID-19 outbreak occurred in December 2019 in Wuhan, China's Hubei province. Covid-19 virus then spread all over the world and continues to spread. Transmission of Covid 19 virus is fast and uncontrolled. All countries have taken measures against the virus. Some of the measures are international and some are national. Covid 19 is a global threat and affects societies in many ways. This study is based on twelve governance principles determined by the Council of Europe. An evaluation was made within the scope of governance principles determined. The scope of this study; The Ministry of the Republic of Turkey, discussing how they conduct the ABC epidemic. The importance of governance in combating the Covid 19 crisis has been tried to be determined. The importance of good governance in crisis periods has been tried to be determined.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AFAD. (2020, 05 08). Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. COVID-19: https://www.afad.gov.tr/arama/ara/COVID adresinden alındı
 • Ball, C. (2009). What is transparency? . Public Integrity, 293-308.
 • Carbone, M. (2010). The European Union, good governance and aid co-ordination. . Third world quarterly, 13-29.
 • Ebbesson, J. (2010). The rule of law in governance of complex socio-ecological changes. Global Environmental Change, 414-422.
 • European Label of Governance Excellence. (2020, 12 02). 12 of Governance Excellence Of Good Democratic Governance.
 • The Council of Europe: https://rm.coe.int/12-principles-brochure-final/1680741931
 • Fidan, Y. (2011). Yönetimden Yönetişime: Kavramsal Bir Bakış. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 5-10.
 • Firidin, E., ve Uzun, A. (2018). İyi Yönetişim İlklerinden Katılımın Uygulanması Hususunda Teorik Bir Değerlendirme. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 8(1), 180-197.
 • Guarini, E. (2013). Financial management and governance across levels of government. F. m. and. içinde
 • İstanbul Sanayi Odası. (2020, 06 23). İstanbul Sanayi Odası. COVID-19 Duyuru: https://www.iso.org.tr/koronavirus-duyurulari/ adresinden alındı
 • Jang, J. M. (2016). Global governance: present and future. Palgrave Communications, 1-5.
 • Kaufmann, D. K. (2007, 12 20). Governance matters VII: aggregate and individual governance indicators 1996-2007. The World Bank. Word Bankası: http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/governancemattersvii.pdf adresinden alındı
 • Kettl, D. F. (2000). The transformation of governance: Globalization, devolution, and the role of government. Public administration review, 488-497.
 • Lemos, M. C. (2006). Environmental governance. Annual review of environment and resources, 31.
 • Masango, R. (2002). Public participation: A critical ingredient of good governance. Politeia, 52-65.
 • McKibbin, W. ve Fernando R.(2020). The economic impact of COVID -19. . Economics in the Time of COVID -19, 45.
 • Molina, O., ve Martin , R. (2002). Corporatism: The past, present, and future of a concept. Annual review of political science.
 • Mullen, C. H.-J. (2011). The democratic potential of public participation: Healthcare governance in England. Social & Legal Studies, 21-38.
 • Munir, A., Khan, F. U., Usman, M. ve Khuram, S. (2019). Relationship between Corporate Governance, Corporate Sustainability and Financial Performance. Pakistan Journal of Commerce & Social Sciences, 915-933.
 • OECD. (2020, 12 20). Glossary of statistical terms. https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7237 adresinden alındı
 • Olsen, J. P. (2006). Maybe it is time to rediscover bureaucracy. Journal of public administration research and theory, 1-24.
 • Pollitt, C. ve Bouckaert G. (2017). Public management reform: A comparative analysis-into the age of austerity. New York: Oxford University Press.
 • Schiehll, E. A. (2014). National governance bundles perspective: Understanding the diversity of corporate governance practices at the firm and country levels. Corporate Governance: An International Review, 179-184.
 • SHGM. (2020, 03 13). Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. COVID-19 Tedbirler: http://web.shgm.gov.tr/tr/covid-19-tedbirler/6327-COVID -19-tedbirler adresinden alındı
 • Türk Dil Kurumu. (2020, 12 20). Türk Dil Kurumu Sözlüğü. https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı
 • Türk Kızılay. (2020, 07 12). Kızılay. Duyurular: https://www.kizilay.org.tr/ adresinden alındı
 • Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı. (2020, 06 03). Adalet Bakanlığı. Duyurular: https://www.adalet.gov.tr/ adresinden alındı
 • Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2020, 09 03). Haber. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: https://www.aile.gov.tr/haberler adresinden alındı
 • Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2020, 08 12). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Haberler: https://www.csgb.gov.tr/ adresinden alındı
 • Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2020, 09 17). Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Haber: https://csb.gov.tr/arama?ara=COVID adresinden alındı
 • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. (2020, 11 06). Dışişleri Bakanlığı. Koronavirüs Salgınındaki Rol ve Vizyonumuz: https://www.mfa.gov.tr/koronavirus-salginindaki-rol-ve-vizyonumuz-6-11-2020.tr.mfa adresinden alındı
 • Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. (2020, 08 12). Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Duyurular: https://enerji.gov.tr/gundem-duyurular-liste adresinden alındı
 • Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı. (2020, 08 22). Gençlik ve Spor Bakanlığı. Haber: https://gsb.gov.tr/haberler-ve-duyurular.html adresinden alındı
 • Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı. (2020, 05 17). Hazine ve Maliye Bakanlığı. Basın Duyurular: https://www.hmb.gov.tr/kategori/basin-duyurulari adresinden alındı
 • Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. (2020, 06 22). İçişleri Bakanlığı. Duyurular: https://www.icisleri.gov.tr/arama/ara/COVID adresinden alındı
 • Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2020, 12 16). Kültür ve Turizm Bakanlığı. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı: https://www.ktb.gov.tr/ adresinden alındı
 • Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı. (2020, 05 06). Millî Eğitim Bakanlığı. COVID-19: http://COVID-19.meb.gov.tr/ adresinden alındı
 • Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı. (2020, 07 11). Millî Savunma Bakanlığı. COVID-19 Kapsamında Alınan Önlemler: https://www.msb.gov.tr/ adresinden alındı
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. (2020, 06 04). Sağlık Bakanlığı. COVID-19: https://COVID-19.saglik.gov.tr/ adresinden alındı
 • Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (2020, 06 21). Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. COVID-19: https://www.sanayi.gov.tr/COVID-19adresinden alındı
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı. (2020, 06 10). Tarım ve Orman Bakanlığı. COVID-19TEDBİRLERİ: https://www.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=52 adresinden alındı
 • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı. (2020, 06 12). Ticaret Bakanlığı. COVID-19 Ticaret Önlemleri: https://covid19.ticaret.gov.tr/ adresinden alındı
 • Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. (2020, 06 13). Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. COVID-19 ve Yükseköğretim: https://covid19.yok.gov.tr/AnaSayfa adresinden alındı
 • Türkiye Futbol Federasyonu. (2020, 06 14). Türkiye Futbol Federasyonu. Pozitif Test Sonucu: https://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/SaglikKurulu/SaglikKuruluPozitif-Test-Senaryosu.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Okçuluk Federasyonu. (2021, 12 31). Türkiye Okçuluk Federasyonu. COVID-19Hakkında Acil ve Önemli Duyuru: https://www.tof.gov.tr/federasyonumuz-etkinlikleri-icin-covid-19-hakkinda-acil-ve-onemli-duyuru/ adresinden alındı
 • TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları. (2020, 06 12). TÜVTÜRK. Arama: https://www.tuvturk.com.tr/rama-sonuc.aspx?search=korona adresinden alındı
 • United Nations Development Programme. (2020, 12 20). Human Development Report 1997. http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/258/hdr_1997_en_complete_nostats.pdf adresinden alındı
 • Vatn, A. ve Vedeld P.O. (2013). National governance structures for REDD+. Global Environmental Change, 422-432.
 • Velavan, T. P. (2020). The COVID-19epidemic. . Tropical medicine & international health : TM & IH, 278–280.
 • Williams, D. ve Young T. (1994). Governance, the World Bank and liberal theory. Political Studies, 84-100.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2020, 06 12). YÖK. COVID-19 Bilgilendirme: https://COVID-19.yok.gov.tr/AnaSayfa adresinden alındı
APA rodoplu şahin d (2021). COVID-19’LA MÜCADELEDE TÜRKİYE’DEKİ FARKLI AKTÖRLERİN YÖNETİŞİM İLKELERİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. , 1723 - 1763. 10.30798/makuiibf.914869
Chicago rodoplu şahin didem COVID-19’LA MÜCADELEDE TÜRKİYE’DEKİ FARKLI AKTÖRLERİN YÖNETİŞİM İLKELERİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. (2021): 1723 - 1763. 10.30798/makuiibf.914869
MLA rodoplu şahin didem COVID-19’LA MÜCADELEDE TÜRKİYE’DEKİ FARKLI AKTÖRLERİN YÖNETİŞİM İLKELERİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2021, ss.1723 - 1763. 10.30798/makuiibf.914869
AMA rodoplu şahin d COVID-19’LA MÜCADELEDE TÜRKİYE’DEKİ FARKLI AKTÖRLERİN YÖNETİŞİM İLKELERİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2021; 1723 - 1763. 10.30798/makuiibf.914869
Vancouver rodoplu şahin d COVID-19’LA MÜCADELEDE TÜRKİYE’DEKİ FARKLI AKTÖRLERİN YÖNETİŞİM İLKELERİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2021; 1723 - 1763. 10.30798/makuiibf.914869
IEEE rodoplu şahin d "COVID-19’LA MÜCADELEDE TÜRKİYE’DEKİ FARKLI AKTÖRLERİN YÖNETİŞİM İLKELERİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.1723 - 1763, 2021. 10.30798/makuiibf.914869
ISNAD rodoplu şahin, didem. "COVID-19’LA MÜCADELEDE TÜRKİYE’DEKİ FARKLI AKTÖRLERİN YÖNETİŞİM İLKELERİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". (2021), 1723-1763. https://doi.org/10.30798/makuiibf.914869
APA rodoplu şahin d (2021). COVID-19’LA MÜCADELEDE TÜRKİYE’DEKİ FARKLI AKTÖRLERİN YÖNETİŞİM İLKELERİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 1723 - 1763. 10.30798/makuiibf.914869
Chicago rodoplu şahin didem COVID-19’LA MÜCADELEDE TÜRKİYE’DEKİ FARKLI AKTÖRLERİN YÖNETİŞİM İLKELERİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8, no.3 (2021): 1723 - 1763. 10.30798/makuiibf.914869
MLA rodoplu şahin didem COVID-19’LA MÜCADELEDE TÜRKİYE’DEKİ FARKLI AKTÖRLERİN YÖNETİŞİM İLKELERİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.3, 2021, ss.1723 - 1763. 10.30798/makuiibf.914869
AMA rodoplu şahin d COVID-19’LA MÜCADELEDE TÜRKİYE’DEKİ FARKLI AKTÖRLERİN YÖNETİŞİM İLKELERİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; 8(3): 1723 - 1763. 10.30798/makuiibf.914869
Vancouver rodoplu şahin d COVID-19’LA MÜCADELEDE TÜRKİYE’DEKİ FARKLI AKTÖRLERİN YÖNETİŞİM İLKELERİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; 8(3): 1723 - 1763. 10.30798/makuiibf.914869
IEEE rodoplu şahin d "COVID-19’LA MÜCADELEDE TÜRKİYE’DEKİ FARKLI AKTÖRLERİN YÖNETİŞİM İLKELERİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8, ss.1723 - 1763, 2021. 10.30798/makuiibf.914869
ISNAD rodoplu şahin, didem. "COVID-19’LA MÜCADELEDE TÜRKİYE’DEKİ FARKLI AKTÖRLERİN YÖNETİŞİM İLKELERİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8/3 (2021), 1723-1763. https://doi.org/10.30798/makuiibf.914869