Yıl: 2021 Cilt: 39 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 697 - 712 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17065/huniibf.847768 İndeks Tarihi: 29-07-2022

TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI İLE VERGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN NİTELİĞİ

Öz:
Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede kamusal ihtiyaçlara yönelik talebin yükselmesi nedeniyle kamu harcamaları artmakta, bu artışa vergi gelirlerindeki artışın yeterince karşılık verememesi nedeniyle bütçe açıkları yaşanmaktadır. Bütçe açıklarının önlenmesinde kamu harcamaları ve vergilerde ne gibi değişikliklerin yapılacağına ilişkin kararların alınması ancak bu iki maliye politikası aracı arasındaki ilişkinin en doğru şekilde ortaya konulmasıyla mümkün olabilmektedir. Literatürde kamu harcamaları ve vergiler arasındaki ilişki sıklıkla tartışılsa da ortak bir sonuca ulaşılamaması, yeni veri setleri ve yöntemler ile çalışmaların yinelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye özelinde kamu harcamaları ve vergiler arasındaki ilişkinin hem doğrusal hem de doğrusal olmayan yönleri araştırılmıştır. Sonuçta, kamu harcamalarından vergi gelirlerine yönelik kuvvetli ve devamlı doğrusal ve doğrusal olmayan nedensellik etkileri ortaya koyulurken, vergi gelirlerinin kamu harcamaları üzerindeki etkisinin rejim bağımlı olduğu gösterilmiştir. Çalışma, özellikle vergi gelirlerinin sıra dışı oranda artış kaydettiği dönemlerde, kamu harcamaları üzerindeki kendinden uyarımlı biçimde ortaya çıkan etkisini rapor etmesi ile var olan literatüre önemli bir katkı sunmakta, maliye politikasına yönelik daha kapsamlı ve doğru çıkarımlarda bulunulmasına imkân vermektedir.
Anahtar Kelime: Vergiler Nedensellik Analizi Kamu harcamaları Rejim Değişiklikleri

THE NONLINEAR ASPECTS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PUBLIC EXPENDITURES AND TAXES IN TURKEY

Öz:
In many developed and developing countries, public expenditures increase due to the increase in the demand for public needs, and budget deficits are experienced because the increase in tax revenues cannot adequately respond to this increase. Decisions on what changes will be made in public expenditures and taxes in the prevention of budget deficits can only be possible by knowing the relationship between these two fiscal policy instruments in the most accurate way. Although the relationship between public expenditures and taxes is frequently discussed in the literature, the lack of a common conclusion necessitates the renewal of empirical studies with newer data sets and methods. In this article, both linear and non-linear aspects of the relationship between public expenditures and taxes in Turkey are investigated. Our results indicate the presence of strong linear and nonlinear impacts of public expenditures on taxes in a persistent manner while the impact of tax revenues on public expenditures is found to be regime dependent. The study makes an important contribution to the existing literature by reporting the self-exciting effect on public expenditures, especially in periods when tax revenues increase at an extraordinary rate, and enables more comprehensive and accurate inferences regarding fiscal policy.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
1
1
APA Zülfüoğlu Ö, Söylemez A (2021). TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI İLE VERGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN NİTELİĞİ. , 697 - 712. 10.17065/huniibf.847768
Chicago Zülfüoğlu Özkan,Söylemez Arif Orçun TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI İLE VERGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN NİTELİĞİ. (2021): 697 - 712. 10.17065/huniibf.847768
MLA Zülfüoğlu Özkan,Söylemez Arif Orçun TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI İLE VERGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN NİTELİĞİ. , 2021, ss.697 - 712. 10.17065/huniibf.847768
AMA Zülfüoğlu Ö,Söylemez A TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI İLE VERGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN NİTELİĞİ. . 2021; 697 - 712. 10.17065/huniibf.847768
Vancouver Zülfüoğlu Ö,Söylemez A TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI İLE VERGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN NİTELİĞİ. . 2021; 697 - 712. 10.17065/huniibf.847768
IEEE Zülfüoğlu Ö,Söylemez A "TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI İLE VERGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN NİTELİĞİ." , ss.697 - 712, 2021. 10.17065/huniibf.847768
ISNAD Zülfüoğlu, Özkan - Söylemez, Arif Orçun. "TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI İLE VERGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN NİTELİĞİ". (2021), 697-712. https://doi.org/10.17065/huniibf.847768
APA Zülfüoğlu Ö, Söylemez A (2021). TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI İLE VERGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN NİTELİĞİ. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39(4), 697 - 712. 10.17065/huniibf.847768
Chicago Zülfüoğlu Özkan,Söylemez Arif Orçun TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI İLE VERGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN NİTELİĞİ. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 39, no.4 (2021): 697 - 712. 10.17065/huniibf.847768
MLA Zülfüoğlu Özkan,Söylemez Arif Orçun TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI İLE VERGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN NİTELİĞİ. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.39, no.4, 2021, ss.697 - 712. 10.17065/huniibf.847768
AMA Zülfüoğlu Ö,Söylemez A TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI İLE VERGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN NİTELİĞİ. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; 39(4): 697 - 712. 10.17065/huniibf.847768
Vancouver Zülfüoğlu Ö,Söylemez A TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI İLE VERGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN NİTELİĞİ. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; 39(4): 697 - 712. 10.17065/huniibf.847768
IEEE Zülfüoğlu Ö,Söylemez A "TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI İLE VERGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN NİTELİĞİ." Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39, ss.697 - 712, 2021. 10.17065/huniibf.847768
ISNAD Zülfüoğlu, Özkan - Söylemez, Arif Orçun. "TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI İLE VERGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN NİTELİĞİ". Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 39/4 (2021), 697-712. https://doi.org/10.17065/huniibf.847768