Yıl: 2021 Cilt: 31 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 886 - 897 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29133/yyutbd.922874 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteri Uygulamalarının Kuraklık Stresi Koşullarında Yetiştirilen Aynısafa (Calendula officinalis L.) Bitkisinin Bazı Büyüme Parametreleri ile Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Öz:
Tıbbi özellikteki bitkiler arasında önemli bir yeri olan Calendula officinalis L. bitkisi farmakoloji, gıda, süs bitkisi ve kozmetik endüstrisinde değerlendirilmektedir. Son dönemlerde yapılan çalışmalarda aynısafa bitkisinin kullanım alanlarının gittikçe yaygınlaştığı fakat yaygın kullanımına rağmen ticari olarak üretiminin oldukça sınırlı olduğu bilinmektedir. Tarımsal üretimde önemli bir abiyotik stres faktörü olan kuraklık stresine karşın verim ve kalitede düşüşleri en aza indirmek amacıyla BGUB (bitki gelişimini uyaran kök bakterileri) uygulamaları ön plana çıkmıştır. Yapılan bu çalışmada, BGUB (B0: Bakterisiz ortam (kontrol), B1; Azospirillum lipoferum, B2: Bacillus megaterium, B3: Chlorella saccharophila) uygulamalarının, kuraklık stresi koşullarında (normal sulama (K1), ½ azaltılmış (K2) ve ¾ azaltılmış (K3)) yetiştirilen C. officinalis bitkisinin bazı büyüme parametreleri ile fizyolojik değişimleri üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma 8/16 saatlik karanlık/aydınlık fotoperiyotta, 25 oC sıcaklık ve % 65 neme sahip olan kontrollü şartlardaki iklim odasında yürütülmüştür. Tohumlar 28.05.2020 tarihinde ekilmiş olup tesadüf parselleri deneme deseninde ve 3x4 faktöriyel düzende varyans analizine tabi tutulmuştur. Çalışmada, BGUB (B0: Bakterisiz ortam (kontrol), B1; Azospirillum lipoferum, B2: Bacillus megaterium, B3: Chlorella saccharophila) uygulamalarının, kuraklık stresi koşullarında (normal sulama (K1), ½ azaltılmış (K2) ve ¾ azaltılmış (K3)) yetiştirilen C. officinalis bitkisinin bazı büyüme parametreleri ile fizyolojik değişimleri üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. İncelenen parametreler göz önüne alındığında kuraklık uygulamalarının gövde uzunluğu (K1: 11.1 cm), kök yaş (K1: 1.06 g) ve kuru (K1: 0.17 g) ağırlığı, gövde yaş ağırlığı (K1: 7.26 g), yaprak alanı (K1: 7.81 cm2) ve sıcaklığı (K3: 27.7 oC), epidermal hücre sayısı (K1: 593.16 adet/mm2) ve stoma özelliklerinin tamamı istatistiksel olarak önemli görülmüştür. Bakteri uygulamalarında istatistiksel olarak gövde uzunluğu (B1: 11.0 cm), kök yaş (B1: 0.89 g) ağırlığı, gövde yaş (B1: 6.09 g) ağırlığı, epidermal hücre sayısı (B1: 672.88 adet/mm2), stoma boyu (B1: 32.71 µ), ve yoğunluğunun (B1: 11.06 adet/mm2) önemli olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: Tıbbi bitki PGPR Stoma Fizyolojik değişim Kuraklık stresi

The Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria Applications on Some Growth Parameters and Physiological Properties of Marigold (Calendula officinalis L.) Plant Grown under Drought Stress Conditions

Öz:
Calendula officinalis L. species, which has an important place among medicinal plants, is used in the pharmacology, food, ornamental plant, and cosmetics industry. In recent studies, It is known that the usage areas of marigold have become increasingly widespread, but despite this widespread use, the species is quite limited of commercial production. Against drought stress, which is an important abiotic stress factor in agricultural production, BGUB (plant growth-promoting rhizobacteria) applications have come to the fore in order to minimize the decrease in yield and quality. In this study, it is aimed to determine the effects of PGPR (B0: Bacteria-free environment (control), B1; Azospirillum lipoferum, B2: Bacillus megaterium, B3: Chlorella saccharophila) applications on some growth parameters and physiological changes of C. officinalis plant grown under drought stress (normal irrigation (K1), reduced ½ (K2) ve reduced ¾ (K3)) conditions. The study was carried out in a controlled climate room with a temperature of 25oC and a humidity of 65% in a dark/light photoperiod of 8/16 hours. Seeds were sown on 28.05.2020 and were subjected to analysis of variance in randomized plot design and 3x4 factorial design. In this study, it is aimed to determine the effects of BGUKB (B0: Bacteria-free environment (control), B1; Azospirillum lipoferum, B2: Bacillus megaterium, B3: Chlorella saccharophila) applications on some growth parameters and physiological changes of C. officinalis plant grown under drought stress (normal irrigation (K1), reduced ½ (K2) ve reduced ¾ (K3)) conditions. Considering the parameters examined, drought applications were found to be statistically significant in terms of stem length (K1: 11.1 cm), root fresh (K1: 1.06 g) and dry (K1: 0.17 g) weight, stem fresh (K1: 7.26 g) weight, leaf area (K1: 7.81 cm2) and temperature (K3: 27.7 oC), epidermal cell number (K1: 593.16 number/mm2 and all stomatal characteristics. In conclusion, bacteria applications showed a significant impact on some of the characters like stem length (B1: 11.0 cm), root fresh (B1: 0.89 g) weight, stem fresh (B1: 6.09 g) weight, epidermal cell number (B1: 672.88 number mm-2), stoma length (B1: 32.71 µ) and density (B1: 11.06 number (mm2).
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
2
2
APA ŞELEM E, Nohutçu L, TUNÇTÜRK R, Tunçtürk M (2021). Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteri Uygulamalarının Kuraklık Stresi Koşullarında Yetiştirilen Aynısafa (Calendula officinalis L.) Bitkisinin Bazı Büyüme Parametreleri ile Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. , 886 - 897. 10.29133/yyutbd.922874
Chicago ŞELEM EZELHAN,Nohutçu Lütfi,TUNÇTÜRK Rüveyde,Tunçtürk Murat Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteri Uygulamalarının Kuraklık Stresi Koşullarında Yetiştirilen Aynısafa (Calendula officinalis L.) Bitkisinin Bazı Büyüme Parametreleri ile Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. (2021): 886 - 897. 10.29133/yyutbd.922874
MLA ŞELEM EZELHAN,Nohutçu Lütfi,TUNÇTÜRK Rüveyde,Tunçtürk Murat Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteri Uygulamalarının Kuraklık Stresi Koşullarında Yetiştirilen Aynısafa (Calendula officinalis L.) Bitkisinin Bazı Büyüme Parametreleri ile Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. , 2021, ss.886 - 897. 10.29133/yyutbd.922874
AMA ŞELEM E,Nohutçu L,TUNÇTÜRK R,Tunçtürk M Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteri Uygulamalarının Kuraklık Stresi Koşullarında Yetiştirilen Aynısafa (Calendula officinalis L.) Bitkisinin Bazı Büyüme Parametreleri ile Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. . 2021; 886 - 897. 10.29133/yyutbd.922874
Vancouver ŞELEM E,Nohutçu L,TUNÇTÜRK R,Tunçtürk M Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteri Uygulamalarının Kuraklık Stresi Koşullarında Yetiştirilen Aynısafa (Calendula officinalis L.) Bitkisinin Bazı Büyüme Parametreleri ile Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. . 2021; 886 - 897. 10.29133/yyutbd.922874
IEEE ŞELEM E,Nohutçu L,TUNÇTÜRK R,Tunçtürk M "Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteri Uygulamalarının Kuraklık Stresi Koşullarında Yetiştirilen Aynısafa (Calendula officinalis L.) Bitkisinin Bazı Büyüme Parametreleri ile Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi." , ss.886 - 897, 2021. 10.29133/yyutbd.922874
ISNAD ŞELEM, EZELHAN vd. "Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteri Uygulamalarının Kuraklık Stresi Koşullarında Yetiştirilen Aynısafa (Calendula officinalis L.) Bitkisinin Bazı Büyüme Parametreleri ile Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi". (2021), 886-897. https://doi.org/10.29133/yyutbd.922874
APA ŞELEM E, Nohutçu L, TUNÇTÜRK R, Tunçtürk M (2021). Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteri Uygulamalarının Kuraklık Stresi Koşullarında Yetiştirilen Aynısafa (Calendula officinalis L.) Bitkisinin Bazı Büyüme Parametreleri ile Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 31(4), 886 - 897. 10.29133/yyutbd.922874
Chicago ŞELEM EZELHAN,Nohutçu Lütfi,TUNÇTÜRK Rüveyde,Tunçtürk Murat Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteri Uygulamalarının Kuraklık Stresi Koşullarında Yetiştirilen Aynısafa (Calendula officinalis L.) Bitkisinin Bazı Büyüme Parametreleri ile Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 31, no.4 (2021): 886 - 897. 10.29133/yyutbd.922874
MLA ŞELEM EZELHAN,Nohutçu Lütfi,TUNÇTÜRK Rüveyde,Tunçtürk Murat Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteri Uygulamalarının Kuraklık Stresi Koşullarında Yetiştirilen Aynısafa (Calendula officinalis L.) Bitkisinin Bazı Büyüme Parametreleri ile Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.31, no.4, 2021, ss.886 - 897. 10.29133/yyutbd.922874
AMA ŞELEM E,Nohutçu L,TUNÇTÜRK R,Tunçtürk M Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteri Uygulamalarının Kuraklık Stresi Koşullarında Yetiştirilen Aynısafa (Calendula officinalis L.) Bitkisinin Bazı Büyüme Parametreleri ile Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2021; 31(4): 886 - 897. 10.29133/yyutbd.922874
Vancouver ŞELEM E,Nohutçu L,TUNÇTÜRK R,Tunçtürk M Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteri Uygulamalarının Kuraklık Stresi Koşullarında Yetiştirilen Aynısafa (Calendula officinalis L.) Bitkisinin Bazı Büyüme Parametreleri ile Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2021; 31(4): 886 - 897. 10.29133/yyutbd.922874
IEEE ŞELEM E,Nohutçu L,TUNÇTÜRK R,Tunçtürk M "Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteri Uygulamalarının Kuraklık Stresi Koşullarında Yetiştirilen Aynısafa (Calendula officinalis L.) Bitkisinin Bazı Büyüme Parametreleri ile Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 31, ss.886 - 897, 2021. 10.29133/yyutbd.922874
ISNAD ŞELEM, EZELHAN vd. "Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteri Uygulamalarının Kuraklık Stresi Koşullarında Yetiştirilen Aynısafa (Calendula officinalis L.) Bitkisinin Bazı Büyüme Parametreleri ile Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 31/4 (2021), 886-897. https://doi.org/10.29133/yyutbd.922874