Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 157 - 178 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.46218/tshd.940518 İndeks Tarihi: 29-07-2022

JAPONYA EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ ve TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

Öz:
Evde bakım hizmeti; yaşlıları, özürlüleri, kronik hastaları veya iyileşme aşamasındakileri yaşadıkları ortamda destekleyen sağlık ve sosyal bakım hizmetleridir. Japonya uzun ve kısa süreli bakım ihtiyacı duyan bireylere evde tıbbi bakım, günlük destek ve sosyal bakım hizmetlerini kapsayan “evde bakım sistemini” kurmuştur ve geliştirmeye çalışmaktadır. Çalışmada Japonya’daki kamusal evde bakım hizmetlerinin incelenmesi, Japonya deneyiminden hareketle Türkiye’nin evde bakım hizmetlerine yönelik sağlık ve sosyal politika yapıcılarına, kamu yöneticilerine yol gösterecek sonuçlar elde edilmesi amaçlanmıştır. Japonya evde bakım hizmetleri organizasyon, yararlanma kriterleri,sunulan hizmetlerin kapsamı ve finansmanı alt başlıklarında incelenmiştir. Daha sonra Türkiye’deki evde bakım hizmetlerine ilişkin kısaca bilgi verilmiştir. Sonuç olarak da Türkiye’de evde bakım hizmetlerine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime: Japonya evde bakım Türkiye evde bakı Evde bakım

EXAMINATION of HOME CARE SERVICES in JAPAN and RECOMMENDATIONS FOR TURKEY

Öz:
Home care service are health and social care services that support the elderly, disabled, chronic patients or patients in recovery period in their living environment. Japan has established and strives to improve the “home care system” that includes home medical care, day-to-day support and social care services for individuals in need of long-term and short-term care . The present study investigated public home care services in Japan aimed to achieve results that would guide to health and social policy-makers and public officials for home care services in Turkey. Japan home care services were examined under the headings organization, utilization criteria, scope and financing of services offered. Later, brief information about home care services in Turkey was given. As a result, recommendations were made on home care services in Turkey..
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • AÇSHB (2020a) Engelli Ve Yaşlı İstatistik Bülteni-2020 Nisan https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/47370/istatistik-bulteni_nisan2020.pdf (27.01.2020).
 • AÇSHB (2020b) “Evde Bakım Yardımı”, https://ailevecalisma.gov.tr/tr-tr/sss/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu/evde-bakim-yardimi (01.01.2020).
 • AÇSHB (2020c) Yaşlı Destek Programı 2018 Yılı Projesi Uygulama Usul Ve Esasları, https://ailevecalisma.gov.tr/media/6503/yades2018usulesaslari.pdf (27.01.2020).
 • Arai, H., Ouchi Y., Toba, K., Endo, T., Shimokado, K., Tsubota, K., Matsuo, S., Mori, H., Yumura, W., Yokode, M. Ve Rakugi, H. (2015) “Japan as the front‐runner of super‐aged societies: Perspectives from medicine and medical care in Japan”, Geriatrics & gerontology international, 15(6), 673-687. doi: 10.1111/ggi.12450
 • Campbell, J. C., Ikegami, N. Ve Gibson, M. J. (2010) “Lessons From Public Long-Term Care Insurance In Germany And Japan”, Health Affairs, 29(1), 87-95. doi: 10.1377/hlthaff.2009.0548
 • Del Pozo-Rubio, R. Ve Jiménez-Rubio, D. (2020) “The challenge of sustaining long-term care in aging societies: lessons from Japan and Spain: Comment on Financing long-term care: lessons from Japan”, Int J Health Policy Manag, x(x), 1-4. doi: 10.15171/ijhpm.2019.143
 • Del Pozo-Rubio, R. Ve Jiménez-Rubio, D. (2019) “Catastrophic risk associated with out-of-pocket payments for long term care in Spain”, Health policy, 123(6), 582-589. doi: 10.1016/j.healthpol.2019.03.016
 • Eling, M. (2020) “Financing Long-term Care: Some Ideas From Switzerland Comment on Financing Long-term Care: Lessons From Japan”, Int J Health Policy Manag, 9(1), 39–41. doi: 10.15171/ijhpm.2019.83
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2019) Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni, Ankara Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yaşlı Nüfusun Demografik Değişimi (2020) https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/45354/yasli-nufus-demografik-degisimi-2020.pdf (27.01.2020)
 • Fu, R. Ve Noguchi, H. (2019) “Moral hazard under zero price policy: Evidence from Japanese long-term care claims data”, The European Journal of Health Economics, 20(6), 785-799. doi: 10.1007/s10198-019-01041-6
 • Hirakawa, Y., Chiang, C., Hilawe, E. H. Ve Aoyama, A. (2017) “Content of advance care planning among Japanese elderly people living at home: A qualitative study”, Archives of Gerontology and Geriatrics, 70, 162-168. doi:10.1016/j.archger.2017.01.007
 • Ikegami, N. (2019) “Financing long-term care: lessons from Japan”, Int J Health Policy Manag., 8(8), 462–466. doi:10.15171/ijhpm.2019.35
 • Işık, O., Kandemir, A., Erişen, M. A. Ve Fidan, C. (2016) “Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(2), 171-186.
 • Iwagami, M. Ve Tamiya, N. (2019) “The long-term care insurance system in Japan: past, present, and future”, JMA Journal, 2(1), 67-69. doi: 10.31662/jmaj.2018-0015
 • Japan Visiting Nursing Foundation (2015) Visiting Nursing System In Japan https://www.jvnf.or.jp/homon/english/vnj2015.pdf (12.04.2020)
 • Jin, X., Mori, T., Sato, M., Watanabe, T., Noguchi, H. Ve Tamiya, N. (2020) “Individual and regional determinants of long-term care expenditure in Japan: evidence from national long-term care claims”, European journal of public health, 30(5), 873-878. Doi: 10.1093/eurpub/ckaa065
 • Karakuş, B. (2018). “Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Hizmetler, Kurumsal Yaşlı Bakımı Ve Kurumsal Yaşlı Bakımında İllerin Durumu”. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Kayseri Büyükşehir Belediyesi (2018) 2017 Yılı Faaliyet Raporu, Kayseri
 • Koike, S. Ve Furui, Y. (2013) “Long-term care-service use and increases in care-need level among home-based elderly people in a Japanese urban area”, Health Policy, 110(1), 94-100. doi: 10.1016/j.healthpol.2012.12.011
 • Kok, L., Berden, C. Ve Sardiraj, K. (2015) “Costs and benefits of home care for the elderly versus residential care: a comparison using propensity scores” Eur J Health Econ, 16(2), 119–31. doi: 10.1007/s10198-013-0557-1
 • Kubo, M. (2014) “Long-term care insurance and market for aged care in Japan: Focusing on the status of care service providers by locality and organisational nature based on survey results”. Australian J Ageing, 33, 153–7. doi: 10.1111/ajag.12038
 • Maeda, M., Fukuda, H., Shimizu, S. Ve Ishizaki, T. (2019) “A comparative analysis of treatment costs for home-based care and hospital-based care in enteral nutrition patients: A retrospective analysis of claims data”, Health Policy, 123(4), 367- 372. doi: 10.1016/j.healthpol.2018.12.006
 • Maruta, M., Tabira, T., Makizako, H., Sagari, A., Miyata, H., Yoshimitsu, K., Han, G., Yoshiura, K. Ve Kawagoe, M. (2019) “Impact of Outpatient Rehabilitation Service in Preventing the Deterioration of the Care-Needs Level Among Japanese Older Adults Availing Long-Term Care Insurance: A Propensity Score Matched Retrospective Study”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(7), 1292. doi:10.3390/ijerph16071292
 • Matsuda, R. (2016) “The Japanese Health Care System, 2015”, Mossialos, E., Wenzl, M., Osborn, R. Ve Sarnak, D. (Ed.), 107- 14.
 • Ministry of Health, Labour and Welfare (2016) Health and Welfare Bureau for the Elderly http://www.mhlw.go.jp/english/policy/care-welfare/care-welfare-elderly/dl/ltcisj_e.pdf (05.04.2020)
 • Ministry of Health, Labour and Welfare (2016) Health and Welfare Bureau for the Elderly http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service16/dl/kekka-gaiyou.pdf (16.06.2020)
 • Miyata, H., Ezoe, S., Hori, M., Inoue, M., Oguro, K., Okamoto, T., Onishi, K., Onozaki, K., Sakakibara, T., Takeuchi, K., Tokuda, Y., Yamamoto, Y., Yamazaki, M.Ve Shibuya, K. (2015) “Japan's vision for health care in 2035”, The Lancet, 385(9987), 2549-2550. doi: 10.1016/S0140-6736(15)61135-7
 • Morikawa, M. (2014) “Towards community-based integrated care: trends and issues in Japan’s long-term care policy”, International Journal of Integrated Care, 14(1). doi: 10.5334/ijic.1066
 • Moriyama, Y., Tamiya, N., Kamimura, A., Sandoval, F. Ve Luptak, M. (2014) “Doctors’ opinion papers in long-term care need certification in Japan: comparison between clinic and advanced treatment hospital settings”, Public Policy Admin Res, 4, 31-37.
 • Muramatsu, N. Ve Akiyama, H. (2011) “Japan: Super-Aging Society Preparing for the Future”, The Gerontologist, 51(4), 425– 432. doi: 10.1093/geront/gnr067
 • Nakanishi, M., Hattori, K., Nakashima, T. Ve Sawamura, K. (2014) “Health care and personal care needs among residents in nursing homes, group homes, and congregate housing in Japan: Why does transition occur, and where can the frail elderly establish a permanent residence?”, Journal of the American Medical Directors Association, 15(1), 76-e1. doi: 10.1016/j.jamda.2013.07.006
 • Niimi, Y. (2016) “The “Costs” of informal care: an analysis of the impact of elderly care on caregivers’ subjective well-being in Japan”, Review of Economics of the Household, 14(4), 779-810. doi: 10.1007/s11150-016-9333-1
 • Nohara, Y. Ve Satoh, E. (2017) “A study on the evaluation methodology of home care environment for elderly people in local city”, Urban and Regional Planning Review, 4, 45-57. doi: 10.14398/urpr.4.45
 • Olivares-Tirado, P., Tamiya, N. Ve Kashiwagi, M. (2012) “Effect of in-home and community-based services on the functional status of elderly in the long-term care insurance system in Japan”, BMC Health Services Research, 12(1), 239. doi: 10.1186/1472-6963-12-239
 • Özkul, M., Kalaycı, İ. (2018). Enformel Bir İş Ve İstihdam Alanı Olarak Yaşlı Bakıcılığı: Yaşlı Yakınları İle Bakıcı İlişkilerinde Yaşanan Sorunlar. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9(20), 1-27.
 • Sağlık Bakanlığı (2012) Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Veri Rehberi, Temel Sağlık Hizmetleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara.
 • Sağlık Bakanlığı, 2018 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara, 2019.
 • Saito, J., Haseda, M., Amemiya, A., Takagi, D., Kondo, K. Ve Kondo, N. (2019) “Community-based care for healthy ageing: Lessons from Japan”, Bulletin of the World Health Organization, 97(8), 570-574. doi: 10.2471/BLT.18.223057
 • Sakamoto, H., Rahman, M., Nomura, S., Okamoto, E., Koike, S., Yasunaga, H., Kawakami, N., Hashimoto, H., Kondo, N., Sarah, A. K. Ve Palmer, M. (2018) “Japan Health System Review”, World Health Organization, Regional Office for SouthEast Asia, 8(1).
 • Statistics Japan (2017) Ministry of Internal Affairs and Communications Japan. Statistical Handbook Of Japan 2017, https://www.stat.go.jp/english/data/handbook/pdf/2017all.pdf (15.01.2020)
 • Sudo, K., Kobayashi, J., Noda, S., Chompikul, J., Fukuda, Y. Ve Takahashi, K. (2018) “Japan's healthcare policy for the elderly through the concepts of self-help (Ji-jo), mutual aid (Go-jo), social solidarity care (Kyo-jo), and governmental care (Ko-jo)”, BioScience Trends, 12(1), 7-11. doi: 10.5582/bst.2017.01271
 • Taşdelen, P. Ve Ateş, M. (2012) “Evde bakım gerektiren hastaların bakım gereksinimleri ile bakım verenlerin yükünün değerlendirilmesi”, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 9(3), 22-29.
 • TÜİK (2018a) Nüfus Projeksiyonları: Demografik Göstergeler, 2000-2025 http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1027 (20.04.2020)
 • TÜİK (2018b) Haber Bülteni: Nüfus Projeksiyonları, 2018-2080, Yayın No. 30567del
 • Uyutan, Y. (2018). Hollanda. Kıdemli Yaştakiler İçin Politikalar -Yaşlanmak mı Yaş Almak mı? Gemlik, N., Arslanoğu, A. (Ed.) Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Yamamoto-Mitani, N., Igarashi, A., Noguchi-Watanabe, M., Takemura, Y. Ve Suzuki, M. (2015) “Factors of good collaboration in home-based end-of-life care: a questionnaire survey of Japanese home care nurses, home helpers, and care managers”. Care Management Journals, 16(3), 129-140. doi: 10.1891/1521-0987.16.3.129
 • Yilmaz, M. Ve Şara, E. (2014) “Yaşlılık ve Evde Sağlık Hizmetinde Finansman”, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 1(2), 117-127.
APA OZKAN S, GÖZE F (2021). JAPONYA EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ ve TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. , 157 - 178. 10.46218/tshd.940518
Chicago OZKAN SIRIN,GÖZE FEHİM JAPONYA EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ ve TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. (2021): 157 - 178. 10.46218/tshd.940518
MLA OZKAN SIRIN,GÖZE FEHİM JAPONYA EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ ve TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. , 2021, ss.157 - 178. 10.46218/tshd.940518
AMA OZKAN S,GÖZE F JAPONYA EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ ve TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. . 2021; 157 - 178. 10.46218/tshd.940518
Vancouver OZKAN S,GÖZE F JAPONYA EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ ve TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. . 2021; 157 - 178. 10.46218/tshd.940518
IEEE OZKAN S,GÖZE F "JAPONYA EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ ve TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER." , ss.157 - 178, 2021. 10.46218/tshd.940518
ISNAD OZKAN, SIRIN - GÖZE, FEHİM. "JAPONYA EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ ve TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER". (2021), 157-178. https://doi.org/10.46218/tshd.940518
APA OZKAN S, GÖZE F (2021). JAPONYA EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ ve TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 0(18), 157 - 178. 10.46218/tshd.940518
Chicago OZKAN SIRIN,GÖZE FEHİM JAPONYA EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ ve TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi 0, no.18 (2021): 157 - 178. 10.46218/tshd.940518
MLA OZKAN SIRIN,GÖZE FEHİM JAPONYA EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ ve TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, vol.0, no.18, 2021, ss.157 - 178. 10.46218/tshd.940518
AMA OZKAN S,GÖZE F JAPONYA EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ ve TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi. 2021; 0(18): 157 - 178. 10.46218/tshd.940518
Vancouver OZKAN S,GÖZE F JAPONYA EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ ve TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi. 2021; 0(18): 157 - 178. 10.46218/tshd.940518
IEEE OZKAN S,GÖZE F "JAPONYA EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ ve TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER." Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 0, ss.157 - 178, 2021. 10.46218/tshd.940518
ISNAD OZKAN, SIRIN - GÖZE, FEHİM. "JAPONYA EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ ve TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER". Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi 18 (2021), 157-178. https://doi.org/10.46218/tshd.940518