Yıl: 2022 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 350 - 362 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7456/11202100/010 İndeks Tarihi: 29-07-2022

ELEŞTİREL TEORİ İLE RED PILL HAREKETİ UYUMLU MUDUR?

Öz:
İngilizce konuşulan dünyada “The Red Pill” (TRP), Türkiye’de ise Kırmızı Hap olarak bilinen sosyal hareket, son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan bazı imalara ve iddialara sahip bir sosyal fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır. Kırmızı Hap hareketinin temel çerçevesi ile kadınların ve erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerinin ikili karşıtlıklar şeklinde ele alındığı söylenebilir. Kırmızı Hap düşüncesine göre erkekler, kadınlar tarafından determine edilmiş olan belirli sosyal pratikleri terk etmelidir. Bu terk edilen pratikler sonucunda erkeklerin belirli toplumsal faydaları elde edeceği ve içsel amaçlarına daha kolay ulaşacağı varsayılır. Bu çalışma Kırmızı Hap düşüncesini salt bir sosyal teori olarak inceleyerek, hakkında bilgi ve eleştiri ürettiği noktaları üç ayrı pozisyonda ele almayı amaçlanmaktadır. Dolayısıyla, Kırmızı Hap hareketini ele almanın temelde üç yolu olduğu iddia edilmiştir. Bunlar sırasıyla, Doğal/Evrimci Pozisyon, Sonuççu Pozisyon ve Eleştirel Pozisyon olarak özetlenebilir. İddiamız, Kırmızı Hap felsefesinin temel argümanları göz önüne alındığında bir çeşit politik statüko eleştirisi yapma girişimi olarak da yorumlanabilen Eleştirel Pozisyonun, Eleştirel Teori ile uyumlu olduğudur. Fakat Kırmızı Hap felsefesinin tümü için bu uyumluluk söz konusu değildir. Doğal/Evrimci Pozisyon ile Sonuççu Pozisyonun, eleştirel sosyal teorinin temel çerçevesine uyumlu olmadığı öne sürülmüştür. Bu bağlamda Eleştirel Teori ile Kırmızı Hap hareketinin uyumlu olup olmadığı sorusu eleştirel yaklaşım yöntemi içerisinde tartışılmıştır.
Anahtar Kelime: Erkek Hakları Hareketi Alt Kültürler Eleştirel Teori Kırmızı Hap

ARE CRITICAL THEORY AND RED PILL MOVEMENT COMPATIBLE?

Öz:
The social movement known as “The Red Pill” (TRP) in the English-speaking world is a social phenomenon with some implications and claims that are frequently debated in the public sphere. The Red Pill treats the gender roles of women and men as binary oppositions. According to the Red Pill, men should abandon certain social practices determined by women. It is assumed that as a result of these abandoned practices, men will gain certain social benefits and reach their inner goals more easily. In this paper, the Red Pill’s thought is considered as a pure social theory, and the points criticized by this theory are discussed in three distinct positions. We claim that there are basically three ways to handle The Red Pill as a social theory. These can be summarized as Naturalist/Evolutionist position, Consequentialist position, and Critical position, respectively. We argue that the critical position of The Red Pill philosophy can be regarded as an attempt to criticize the political and cultural status quo. Therefore, it is compatible with some kind of critical theory. However, this compatibility is not the case for all of The Red Pill philosophies. It is argued that the Naturalist /Evolutionist position and the Consequentialist position are not compatible with the basic framework of a critical social theory.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Allan, K. (2020). Çağdaş Sosyal ve Sosyolojik Teori: Toplumsal Dünyaları Görünür Kılmak (Cilt 1). (H. Ergül, A. Bora, S. Coşar, M. Pamir, & E. Ünal, Ed.) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Bohman, J. (2021). Critical Theory. (E. N. Zalta, Prod.) Şubat 2021 tarihinde Stanford Encyclopedia of Philosophy: https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/critical-theory adresinden alındı.
 • Borçin, N. (2012). A Critical Analysis of J. Bentham and J. S. Mill’s Utilitarianism. Yüksek Lisans Tezi, 55. İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Bottomore, T. (2016). Frankfurt Okulu ve Eleştirisi (Cilt 2). İstanbul: Say Yayınları.
 • Çağla, C. (2007). Mill. İstanbul: Say Yayınları.
 • Dayter, D. & Rüdiger, S. (2016). Reporting from the Field: The Narrative Reconstruction of Experience in Pick-Up Artist Online Communities. Open Linguistics, 337-351.
 • Dellaloğlu, B. (2001). Frakfurt Okulu'nda Sanat ve Toplum. Bağlam Yayınları.
 • Dignam, P. A. & Rohlinger, D. A. (2019). Misogynistic Men Online: How the Red Pill Helped Elect Trump. Journal of Women in Culture and Society, 589-612.
 • Elgün, A. (2020). Erkek Evreninde Erkeklik Biçimlerinin Temsili: www.erkekadam.org Üzerine Nitel Bir Analiz. Erciyes İletişim Dergisi, 871 - 894.
 • Geuss, R. (2002). Eleştirel Teori: Habermas ve Frankfurt Okulu (Cilt 1). (F. Keskin, Dü.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Ging, D. (2019). Alphas, Betas, and Incels: Theorizing the Masculinities of the Manosphere. Men and Masculinities, 22 (4), 1-20.
 • Haraway, D. (2006). Siborg Manifestosu: Geç Yirminci Yüzyılda Bilim, Teknoloji ve Sosyalist-Feminizm. (O. Akınhay, Ed.) İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Hawley, P. H., Little, T. D., & Card, N. A. (2008). The Myth of the Alpha Male: A New Look at Dominance-Related Beliefs and Behaviors among Adolescent Males and Females. International Journal of Behavioral Development, 76–88.
 • Horkheimer, M. (2005). Geleneksel ve Eleştirel Kuram. Yapı Kredi Yayınları.
 • Katfar, D. O. (2018). Babanın Alfa Erkek Karakteri: Tarihî Romanlarda Oğlunu Öldüren Sultanlar. International Journal of Humanities and Education, 217-235.
 • Keskin, F. & Ulusan, A. (2016). Kadının Toplumsal İnşasına Yönelik Kuramsal Yaklaşımlara Dair Bir Değerlendirme. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 47-68.
 • King, A. (2020). ‘Chick Crack’: Self-Esteem, Science and Women’s Dating Advice. Society, 195–205.
 • Lewis, A. & Marwick, A. (2017). Taking the Red Pill: Ideological Motivations for Spreading Online Disinformation. Understanding and Addressing the Disinformation Ecosystem. içinde Philadelphia: University of Pennsylvania Annenberg School for Communication.
 • Marcuse, H. (1998). Karşıdevrim ve İsyan. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Set, Z. (2020). Sosyal Kötücül Kişilikler: Karanlık Üçlü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 318-329.
 • The Red Pill. (2015). The Red Pill Handbook. Şubat 2021 tarihinde http://www.redpillhandbook.com/: http://www.redpillhandbook.com/ adresinden alındı.
 • Tomassi, R. (2013). The Rational Male. Creative Space: Amazon Publishing.
 • Wiklund, M. (2020). The Misogyny Within the Manosphere a Discourse Analysis in a Swedish Context. Şubat 2021 tarihinde Malmö University: http://www.diva-portal.org/ adresinden alındı.
APA İşler Sevindi M, Akalın A (2022). ELEŞTİREL TEORİ İLE RED PILL HAREKETİ UYUMLU MUDUR?. , 350 - 362. 10.7456/11202100/010
Chicago İşler Sevindi Meltem,Akalın Atilla ELEŞTİREL TEORİ İLE RED PILL HAREKETİ UYUMLU MUDUR?. (2022): 350 - 362. 10.7456/11202100/010
MLA İşler Sevindi Meltem,Akalın Atilla ELEŞTİREL TEORİ İLE RED PILL HAREKETİ UYUMLU MUDUR?. , 2022, ss.350 - 362. 10.7456/11202100/010
AMA İşler Sevindi M,Akalın A ELEŞTİREL TEORİ İLE RED PILL HAREKETİ UYUMLU MUDUR?. . 2022; 350 - 362. 10.7456/11202100/010
Vancouver İşler Sevindi M,Akalın A ELEŞTİREL TEORİ İLE RED PILL HAREKETİ UYUMLU MUDUR?. . 2022; 350 - 362. 10.7456/11202100/010
IEEE İşler Sevindi M,Akalın A "ELEŞTİREL TEORİ İLE RED PILL HAREKETİ UYUMLU MUDUR?." , ss.350 - 362, 2022. 10.7456/11202100/010
ISNAD İşler Sevindi, Meltem - Akalın, Atilla. "ELEŞTİREL TEORİ İLE RED PILL HAREKETİ UYUMLU MUDUR?". (2022), 350-362. https://doi.org/10.7456/11202100/010
APA İşler Sevindi M, Akalın A (2022). ELEŞTİREL TEORİ İLE RED PILL HAREKETİ UYUMLU MUDUR?. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 12(2), 350 - 362. 10.7456/11202100/010
Chicago İşler Sevindi Meltem,Akalın Atilla ELEŞTİREL TEORİ İLE RED PILL HAREKETİ UYUMLU MUDUR?. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 12, no.2 (2022): 350 - 362. 10.7456/11202100/010
MLA İşler Sevindi Meltem,Akalın Atilla ELEŞTİREL TEORİ İLE RED PILL HAREKETİ UYUMLU MUDUR?. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol.12, no.2, 2022, ss.350 - 362. 10.7456/11202100/010
AMA İşler Sevindi M,Akalın A ELEŞTİREL TEORİ İLE RED PILL HAREKETİ UYUMLU MUDUR?. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2022; 12(2): 350 - 362. 10.7456/11202100/010
Vancouver İşler Sevindi M,Akalın A ELEŞTİREL TEORİ İLE RED PILL HAREKETİ UYUMLU MUDUR?. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2022; 12(2): 350 - 362. 10.7456/11202100/010
IEEE İşler Sevindi M,Akalın A "ELEŞTİREL TEORİ İLE RED PILL HAREKETİ UYUMLU MUDUR?." The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 12, ss.350 - 362, 2022. 10.7456/11202100/010
ISNAD İşler Sevindi, Meltem - Akalın, Atilla. "ELEŞTİREL TEORİ İLE RED PILL HAREKETİ UYUMLU MUDUR?". The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 12/2 (2022), 350-362. https://doi.org/10.7456/11202100/010