Yıl: 2021 Cilt: 19 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 152 - 157 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.57966 İndeks Tarihi: 27-05-2022

Isıtıcı Battaniye Kullanımının Açık Ürolojik Majör Cerrahilerde Kanama Miktarı ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisinin İncelenmesi

Öz:
Z Amaç: İntraoperatif hipotermi, kan kaybında ve beraberinde transfüzyon risklerinde artış ve yoğun bakımda kalış sürelerinde uzamaya ve bunun sonucunda da maliyet artışına neden olmaktadır. Bu çalışmada majör onkolojik ürolojik cerrahi geçiren hastalarda hipoterminin perioperatif dönemde kanama, yoğun bakımda kalış süreleri üzerine etkisini görmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda etik kurul onayını takiben 2015 ile 2018 arası dönemde açık majör ürolojik cerrahi geçiren hastaların demografik özellikleri, geçirecekleri cerrahi türü ve operasyon süresi, perioperatif en düşük vücut sıcaklıkları, hemodinamik parametreleri, cerrahi sırasında ısıtıcı battaniye kullanılıp kullanılmadığı, kanama miktarları, transfüzyon miktarı ve postoperatif yoğun bakım ihtiyacı retrospektif olarak incelendi. Anestezi indüksiyonu sonrası ısı takibi için özofagus probu yerleştirilen hastalarda <36 °C hipotermi olarak kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya ısıtıcı battaniye kullanılmayan (n=57) ve ısıtıcı battaniye kullanılan (n=11) toplam 68 hasta kabul edildi. İntraoperatif en düşük vücut sıcaklığı 32,1 °C olup, ısıtıcı battaniye kullanılan hastaların %63,6, ısıtıcı battaniye kullanılmayan hastaların %94’ünde hipotermi (<36 °C ) görüldüğü tespit edildi. İntraoperatif kanama miktarı ısıtıcı battaniye kullanılan hastalarda anlamlı düzeyde az bulundu (p=0,03). Sonuç: Perioperatif hipotermi, oldukça sık karşılaştığımız yaşlı hasta popülasyonunun ve majör cerrahi geçiren hastalarının yoğun bakımda kalış süresini mortalite ve morbiditesini artıran önlenebilir bir klinik tablodur. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre intraoperatif hipoterminin önlenmesi ile daha az kanama izlenirken yoğun bakım ihtiyacı da azalmıştır.
Anahtar Kelime:

Investigation of the Effect of Heating Blanket Use on Bleeding and Long of Intensive Care Unit Stay After Major Open Urology Surgeries

Öz:
T Objective: Intraoperative hypothermia causes increased bleeding, increased transfusion risks, long of intensive care unit stay and subsequently higher medical costs. This study aimed to determine the effects of hypothermia on perioperative bleeding and intensive care unit stay duration in patients undergoing major oncological urology surgery. Materials and Methods: Following approval of this study by the ethics committee, demographic characteristics, surgery type, operation time, lowest perioperative body temperature, hemodynamic parameters, the use of heating blanket during surgery, the amount of bleeding and transfusion, postoperative long of intensive care unit stay in patients who underwent open major urological surgery during 2015-2018 were retrospectively evaluated. Esophageal probe was used for temperature monitoring following anesthesia induction and a body temperature of <36 °C was considered to indicate hypothermia. Results: A total of 68 patients without a heating blanket (n=57) and using a heating blanket (n=11) were included in the study. The intraoperative lowest recorded body temperature was 32.1 °C, and hypothermia (<36 °C) developed in 63.6% of patients for whom heating blankets were used and in 94% of patients for whom heating blankets were not used. The amount of intraoperative bleeding was significantly low in patients for whom heating blanket was used (p=0.03). Conclusion: Perioperative hypothermia is a very frequent and preventable clinical condition that increases long of intensive care unit stay, mortality, and morbidity in geriatric patients and in patients undergoing major surgery. Based on our results, less bleeding and decreased need for intensive care unit stay were noted owing to the prevention of intraoperative hypothermia
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Merry AF, Cooper JB, Soyannwo O, Wilson IH, Eichhorn JH. International Standards for a Safe Practice of Anesthesia 2010. Can J Anaesth 2010;57:1027-34.
 • 2. Shao L, Pang N, Yan P, Jia F, Sun Q, Ma W, et al. Control of body temperature and immune function in patients undergoing open surgery for gastric cancer. Bosn J Basic Med Sci 2018;18:289-96.
 • 3. Zhang R, Chen X, Xiao Y. The effects of a forced-air warming system plus electric blanket for elderly patients undergoing transurethral resection of the prostate: A randomized controlled trial. Medicine (Baltimore) 2018;97:e13119.
 • 4. Miyazaki R, Hoka S. What is the predictor of the intraoperative body temperature in abdominal surgery? J Anesth 2019;33:67-73.
 • 5. Bilgin H. Inadverdent Perioperative Hypothermia. Turk J Anaesthesiol Reanim 2017;45:124-6.
 • 6. Yi J, Liang H, Song R, Xia H, Huang Y. Maintaining intraoperative normothermia reduces blood loss in patients undergoing major operations: a pilot randomized controlled clinical trial. BMC Anesthesiol 2018;18:126.
 • 7. Pereira CR. Perioperative hypothermia: a preventable complication. Vet Rec 2018;183:189-90.
 • 8. Özcan E, Topuz C, Odacılar Ö, Mehel M, Feyizi H, Turgut N. İntraabdominal Cerrahi Operasyonlarında, Preoperatif ve İntraoperatif Forced-Air Isıtmayla İntraoperatif Isıtmanın Perioperatif Vücut Isısına Etkilerinin Karşılaştırılması. Okmeydanı Tıp Dergisi 2017;33:17-22.
 • 9. Soysal GE, İlçe A, Erkol MH. Effect of “An Innovative Technology” Active Warming and Passive Warming on Unplanned Hypothermia During Perioperative Period: A Clinical Trial. Ther Hypothermia Temp Manag 2018;8:216-24.
 • 10. Aksu C, Kuş A, Gürkan Y, Solak M, Toker K. Survey on Postoperative Hypothermia Incidence In Operating Theatres of Kocaeli University. Turk J Anaesthesiol Reanim 2014;42:66-70.
 • 11. Read TE, Brozovich M, Caushaj PF. Perioperative hypothermia during colectomy: when do patients get cold? Tech Coloproctol 2018;22:343-6.
 • 12. Hassani V, Chaichian S, Rahimizadeh A, Darabi ME, Rezvan Nobahar M, Jabbary Moghaddam M, et al. Comparative Study of the Effect of Warming at Various Temperatures on Biochemical, Hematologic, and Hemodynamic Parameters During Spinal Fusion Surgery Under Intravenous Anesthesia. Anesth Pain Med 2018;8:e79814.
 • 13. Rajagopalan S, Mascha E, Na J, Sessler DI. The effects of mild perioperative hypothermia on blood loss and transfusion requirement. Anesthesiology 2008;108:71-7.
APA Onay M, Kurada G, karakoç e, Çobaner N, YELKEN B (2021). Isıtıcı Battaniye Kullanımının Açık Ürolojik Majör Cerrahilerde Kanama Miktarı ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisinin İncelenmesi. , 152 - 157. 10.4274/tybd.galenos.2020.57966
Chicago Onay Meryem,Kurada Gizem,karakoç ebru,Çobaner Nurdan,YELKEN BIRGUL BUYUKKIDAN Isıtıcı Battaniye Kullanımının Açık Ürolojik Majör Cerrahilerde Kanama Miktarı ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisinin İncelenmesi. (2021): 152 - 157. 10.4274/tybd.galenos.2020.57966
MLA Onay Meryem,Kurada Gizem,karakoç ebru,Çobaner Nurdan,YELKEN BIRGUL BUYUKKIDAN Isıtıcı Battaniye Kullanımının Açık Ürolojik Majör Cerrahilerde Kanama Miktarı ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisinin İncelenmesi. , 2021, ss.152 - 157. 10.4274/tybd.galenos.2020.57966
AMA Onay M,Kurada G,karakoç e,Çobaner N,YELKEN B Isıtıcı Battaniye Kullanımının Açık Ürolojik Majör Cerrahilerde Kanama Miktarı ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisinin İncelenmesi. . 2021; 152 - 157. 10.4274/tybd.galenos.2020.57966
Vancouver Onay M,Kurada G,karakoç e,Çobaner N,YELKEN B Isıtıcı Battaniye Kullanımının Açık Ürolojik Majör Cerrahilerde Kanama Miktarı ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisinin İncelenmesi. . 2021; 152 - 157. 10.4274/tybd.galenos.2020.57966
IEEE Onay M,Kurada G,karakoç e,Çobaner N,YELKEN B "Isıtıcı Battaniye Kullanımının Açık Ürolojik Majör Cerrahilerde Kanama Miktarı ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisinin İncelenmesi." , ss.152 - 157, 2021. 10.4274/tybd.galenos.2020.57966
ISNAD Onay, Meryem vd. "Isıtıcı Battaniye Kullanımının Açık Ürolojik Majör Cerrahilerde Kanama Miktarı ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisinin İncelenmesi". (2021), 152-157. https://doi.org/10.4274/tybd.galenos.2020.57966
APA Onay M, Kurada G, karakoç e, Çobaner N, YELKEN B (2021). Isıtıcı Battaniye Kullanımının Açık Ürolojik Majör Cerrahilerde Kanama Miktarı ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisinin İncelenmesi. Türk Yoğun Bakım Dergisi, 19(4), 152 - 157. 10.4274/tybd.galenos.2020.57966
Chicago Onay Meryem,Kurada Gizem,karakoç ebru,Çobaner Nurdan,YELKEN BIRGUL BUYUKKIDAN Isıtıcı Battaniye Kullanımının Açık Ürolojik Majör Cerrahilerde Kanama Miktarı ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisinin İncelenmesi. Türk Yoğun Bakım Dergisi 19, no.4 (2021): 152 - 157. 10.4274/tybd.galenos.2020.57966
MLA Onay Meryem,Kurada Gizem,karakoç ebru,Çobaner Nurdan,YELKEN BIRGUL BUYUKKIDAN Isıtıcı Battaniye Kullanımının Açık Ürolojik Majör Cerrahilerde Kanama Miktarı ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisinin İncelenmesi. Türk Yoğun Bakım Dergisi, vol.19, no.4, 2021, ss.152 - 157. 10.4274/tybd.galenos.2020.57966
AMA Onay M,Kurada G,karakoç e,Çobaner N,YELKEN B Isıtıcı Battaniye Kullanımının Açık Ürolojik Majör Cerrahilerde Kanama Miktarı ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisinin İncelenmesi. Türk Yoğun Bakım Dergisi. 2021; 19(4): 152 - 157. 10.4274/tybd.galenos.2020.57966
Vancouver Onay M,Kurada G,karakoç e,Çobaner N,YELKEN B Isıtıcı Battaniye Kullanımının Açık Ürolojik Majör Cerrahilerde Kanama Miktarı ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisinin İncelenmesi. Türk Yoğun Bakım Dergisi. 2021; 19(4): 152 - 157. 10.4274/tybd.galenos.2020.57966
IEEE Onay M,Kurada G,karakoç e,Çobaner N,YELKEN B "Isıtıcı Battaniye Kullanımının Açık Ürolojik Majör Cerrahilerde Kanama Miktarı ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisinin İncelenmesi." Türk Yoğun Bakım Dergisi, 19, ss.152 - 157, 2021. 10.4274/tybd.galenos.2020.57966
ISNAD Onay, Meryem vd. "Isıtıcı Battaniye Kullanımının Açık Ürolojik Majör Cerrahilerde Kanama Miktarı ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisinin İncelenmesi". Türk Yoğun Bakım Dergisi 19/4 (2021), 152-157. https://doi.org/10.4274/tybd.galenos.2020.57966