Yıl: 2005 Cilt: 17 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 349 - 359 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811)' nın kültür şartlarına adaptasyonu

Öz:
Karadeniz alabalığı, Türkiye'nin Kuzeydoğusunda yer alan derelerde doğal yayılım göstermektedir. Ekonomik değeri yüksek olan türün, çeşitli nedenlerle stokları giderek azalmaktadır. Bu çalışma, doğal ortamdan yakalanan balıkların pelet yeme alıştırılması ve kültür şartlarına adaptasyonu konusunda sürdürülmüştür. Hızlı gelişim sağlayabilmek amacıyla deniz suyuna yerleştirilen balıklarda, ekotip farklılığının adaptasyonda rol oynadığı belirlenmiştir. Bölgedeki doğal alabalık stokları genetik olarak farklı olmadığı halde, dere ve deniz ekotipleri arasında, populasyon özellikleri yanında beslenme, smoltifikasyon ve göç davranışları farklılıklar göstermektedir. Hızlı gelişim gösteren deniz ekotipine ait bireyler yetiştiricilikte alternatif bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk üç aya kadar olan dönemde kültür koşullarına adaptasyonda; sınırlı alanda tutma, smoltifikasyon, günlük bakım faaliyetlerinin yarattığı stres ve hastalık gibi faktörlerin etkisi ile zorluklar olmasına ve yem almama sonucu yüksek mortalite görülmesine karşın, 15 aylık süre sonunda adaptasyon sağlanabilmiştir.
Anahtar Kelime: hayvan ıslahı yaşayabilme Salmo trutta labrax uyum ekonomik önem uyum yeteneği vücut ağırlığı doğal türler Karadeniz Bölgesi vücut uzunluğu balık beslenmesi kondüsyon faktörü ekotip

Adaptation on culture canditiens of black sea trout (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811)' nın kültür şartlarına adaptasyonu

Öz:
Black Sea trout lives naturally in the rivers of Northeast Turkey. Due to various reasons, economically valuable fish stocks have declined. This study was carried on the captured natural fish; training of pellet and adaptation to the cultural conditions. Fish were placed into the seawater to obtain high growing rate and it was observed that the difference of the ecotype has a role on the adaptation. However natural fish stocks haven't displace difference genetical characteristics, river and marine ecotypes show different population characteristics such as nutrition, smoltification and migration patterns. Marine ecotypes grow rapidly that is an alternative species in aquaculture. Although various limitations as limited space, smoltification, stress caused by. daily care activities, higher density than natural stocks; diseases were effected and high mortality was seen up to the third months, adaptation started after 15 months.
Anahtar Kelime: Black Sea Region body length fish feeding condition factor ecotypes animal breeding survival Salmo trutta labrax adaptation economic importance adaptability body weight native species

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. H. Çakır ve S. Mater, Salmon Balığı ve Üretim Tekniği, Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bodrum. Yayın No 10, 109 s, 1993.
 • 2. T.V.R. Pillay, Aquaculture Principles and Practices. Fishing News Books Ltd., Farnham, Surrey, England, 189pp.,1995.
 • 3. J.M. Elliot, Quantitative ve Ecology and the Brown Trout. Oxford Univ. Press, Oxford, 286 pp., 1994.
 • 4. M. S. Çelikkale, E. Düzgüneş, İ. Okumuş, Türkiye Su Ürünleri Sektörü: Potansiyeli, Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, İstanbul Ticaret Odası, yayın no: 1999-2, İstanbul, 414s, 1999.
 • 5. E. Üstündağ, M. Aksungur, C. Yılmaz ve A. Dal, Karadeniz Bölgesinde Su Ürünleri İşletmelerinin Yapısal Analizi ve Verimliliğinin Belirlenmesi, Proje Sonuç Raporu, 129 s., Trabzon, 2000.
 • 6. J.L. Baglinière, and G. Maisse, Biology and Ecology of the Brown and Sea Trout, Praxis Publishing Ltd, Chichester, UK, 286pp, 1999.
 • 7. O. Tatar, 1983. Munzur yerli alabalığının (Salmo trutta labrax, Pall.) kültür koşullarında üretilmesi ve yavru büyüklüğüne kadar yetiştirilmesi olanakları, E.U. Faculty of Science Journal, Series B, Suppl., Year 1993.
 • 8. İ. Uysal ve A. Alpbaz, Comparison of the Growth Performance and Mortality in Black Sea Trout (Salmo trutta labrax Tortonese, 1954) and Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) under Farming. Conditions. TUBİTAK Turk J. Zool, 26: 399-403,2002.
 • 9. Anonim, Karadeniz'de Su Ürünleri Yetiştiriciliği Üzerine Araştırmalar. Su Ürünleri Araşt. Enst., Ara Rapor, Trabzon, 47s, 1992.
 • 10. B. Akbulut, T. Şahin, M. Aksungur, N. Aksungur, ve A. Erteken, Deniz Kafeslerinde Yetiştirilen Alabalıklarda Ekonomik Başlangıç Ağırlığının Tespiti, (Proje Sonuç Raporu), Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon, 64s, 1999.
 • 11. F. Rad, ve T. Kıral, The State of Aquaculture in Turkey, Bildiri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Balıkçılık Bölümü. Ankara, 1995.
 • 12. İ. Tabak, M. Aksungur, M. Zengin, C. Yılmaz, N. Aksungur, A. Alkan, D.S. Mısır, ve B. Zengin, Karadeniz Alabalığının Biyoekolojik Özelliklerinin Tespiti ve Kültüre Alınabilirliğinin Araştırılması, Proje No: TAGEM/HAYSÜD/98/12/01/007, Sonuç Raporu, TKB Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon, 230 s., 2001.
 • 13. L. Frosman, J. Pirhonen and A. Soivio, Effect of long-term stress on the smolting of two forms of brown trout (Salmo trutta L.), Aquaculture 168, 49-55, 1998.
 • 14. P.A. Bjorn, ,B. Finstad, R. Kristoffersen, Acocerted action under the European Union FAIR (aquaculture) research programme Advances in knowledge of lice biology and host interactions, 1998.
 • 15. J.P. Stevenson, Trout Farming Manuel. Second Edition Fishing News Books Limited, Surrey, England, 259pp ,1987.
 • 16. E. Michael, and P. Chawick, Relationship between Atlantic salmon smolts and adults in Canadian rivers, Atlantic salmon: planning for the future (ed: D.Mills and E.Piggins) Third International Symposium, Portland, 301-324, 1986.
 • 17. C.G. Leaniz and J.J. Martinez, The Atlantic Salmon in the rivers of Spain with particular reference to Cantabria, Atlantic salmon planning (ed: D.Mills and E.Piggins) Third International Symposium, Portland, 179-209, 1986.
 • 18. W.W. Dickhohoff, Sea water adaptation, In: Muir, J.F., Roberts, R.J. (Editors), Recent Advance in Aquaculture, vol IV, , Oxford, 183-195, 1993.
 • 19. W.S., Hoar, The physiology of smolting salmonids. In Fish Physiology (Ed. By W.S.Hoar&D.J. Randall), Acedemic press, San Diego, 275-343, 1988.
 • 20. N. Jonsson, B. Jonsson, P. Aas, and L.P.Hansen, Brown trout Salmo trutta released to support recreational fishing in a Norvecian Fijord. J. Fish. Biol. 46, 70-84, 1995.
 • 21. O. Ugedal, B. Finstad, B. Damsgard, and A. Mortensen, Seawater tolerance and downstream migration in hatcery-reared and wild brown trout, Aquaculture 168, 395-405, 1998.
 • 22. R.G. Templeton, Fresh water Fisheries Management, Fishing News Books Ltd, Directorate of Tecnical Service Area Fisheries Office. Surrey, England. 191 pp., 1990.
 • 23. S.D. Sedgwick, Trout Farming Handbook Sth.Edn. Fishing New Books Limited Farnham, Surrey, England. 165 pp., 1990.
 • 24. M.S. Çelikkale, İçsu Balıkları ve Yetiştiriciliği. Cilt I, KTÜ, Sürmene Deniz Bilimleri Fak., Genel Yayın no :124 Trabzon,419s, 1988.
 • 25. T.Gjedrem and K.Gunnes, Comparision of growth rate in Atlantic salmon, Pink salmon, Arctic char,sea trout and rainbow trout under Norwegian Farming Condition, Aquaculture,13:135-141,1978.
APA AKSUNGUR M, YILMAZ C, TABAK İ, aksungur n, MISIR S (2005). Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811)' nın kültür şartlarına adaptasyonu. , 349 - 359.
Chicago AKSUNGUR Muharrem,YILMAZ Cevat,TABAK İlyas,aksungur nilgün,MISIR Selim Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811)' nın kültür şartlarına adaptasyonu. (2005): 349 - 359.
MLA AKSUNGUR Muharrem,YILMAZ Cevat,TABAK İlyas,aksungur nilgün,MISIR Selim Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811)' nın kültür şartlarına adaptasyonu. , 2005, ss.349 - 359.
AMA AKSUNGUR M,YILMAZ C,TABAK İ,aksungur n,MISIR S Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811)' nın kültür şartlarına adaptasyonu. . 2005; 349 - 359.
Vancouver AKSUNGUR M,YILMAZ C,TABAK İ,aksungur n,MISIR S Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811)' nın kültür şartlarına adaptasyonu. . 2005; 349 - 359.
IEEE AKSUNGUR M,YILMAZ C,TABAK İ,aksungur n,MISIR S "Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811)' nın kültür şartlarına adaptasyonu." , ss.349 - 359, 2005.
ISNAD AKSUNGUR, Muharrem vd. "Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811)' nın kültür şartlarına adaptasyonu". (2005), 349-359.
APA AKSUNGUR M, YILMAZ C, TABAK İ, aksungur n, MISIR S (2005). Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811)' nın kültür şartlarına adaptasyonu. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 349 - 359.
Chicago AKSUNGUR Muharrem,YILMAZ Cevat,TABAK İlyas,aksungur nilgün,MISIR Selim Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811)' nın kültür şartlarına adaptasyonu. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 17, no.2 (2005): 349 - 359.
MLA AKSUNGUR Muharrem,YILMAZ Cevat,TABAK İlyas,aksungur nilgün,MISIR Selim Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811)' nın kültür şartlarına adaptasyonu. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.17, no.2, 2005, ss.349 - 359.
AMA AKSUNGUR M,YILMAZ C,TABAK İ,aksungur n,MISIR S Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811)' nın kültür şartlarına adaptasyonu. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2005; 17(2): 349 - 359.
Vancouver AKSUNGUR M,YILMAZ C,TABAK İ,aksungur n,MISIR S Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811)' nın kültür şartlarına adaptasyonu. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2005; 17(2): 349 - 359.
IEEE AKSUNGUR M,YILMAZ C,TABAK İ,aksungur n,MISIR S "Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811)' nın kültür şartlarına adaptasyonu." Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17, ss.349 - 359, 2005.
ISNAD AKSUNGUR, Muharrem vd. "Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811)' nın kültür şartlarına adaptasyonu". Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 17/2 (2005), 349-359.