Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 233 - 245 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2020.682

Türkiye’deki Yiyecek-İçecek İşletmelerini Derecelendiren Sistemlerin İçerik Analizi İle İncelenmesi

Öz:
İncili Gastronomi Rehberi ve Yedi Köşeli Yıldız (YEDY) Gastronomik Derecelendirme Sistemi restoranları malzeme, lezzet, yaratıcılık, servis, sunum ve dekorasyon özelliklerini dikkate alarak değerlendiren ve Türkiye’de faaliyet gösteren ilk ulusal derecelendirme sistemleridir. Bu çalışma gastronominin gelişimi açısından önemli görülen bu değerlendirme ve derecelendirme sistemlerinin incelemesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2017 yılında yayınlanan rehberler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma kapsamında İncili Gastronomi Rehber’inde derecelendirilen 280 ve YEDY Gastronomik Derecelendirme Sistemi’nde ise 555 restoran içerik analizine tabi tutulmuştur. İncili Gastronomi rehberinde restoranların % 56.8’i ‘1’ inci, % 32.5’i ‘2’ inci, % 10.4’ü ‘3’ inci alarak değerlendirilmiştir. YEDY’e göre restoranların % 94.6’sı lezzet noktası, %3.8’i 1 yıldızlı, % 1.4’ü 2 yıldızlı olarak değerlendirilmiştir. Her iki derecelendirme sisteminde de en yüksek dereceye sahip restoran Mikla olarak belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular neticesinde restoran yöneticilerine, şeflere ve aşçılara önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

(Investigation and Analysis of Food and Beverage Business Their Content Rateit System in Turkey)

Öz:
İncili Gastronomy Guide and Yedi Köşeli Yıldız (YEDY) Gastronomic Rating System are the first national rating system that evaluate restaurants by considering metarial flovar, creativity, service, presentation and decoration properties and are active in Turkey. This study was carried out for analyzing evaluation and rating systems that are considered necessary for the development of gastronomy. In this context, the guides published in 2017 were analyzed with the content analysis method. 280 restaurants, graded in the İncili Gastronomy Guide and 555 restaurants in the YEDY Gastronomic Rating System were subjected to content analysis. İn İncili Gastronomy Guide 56.8 % of the restaurants were evaluated by taking ‘1’ pearl, 32.5 % ‘2’ pearls, 10.4 % ‘3’ pearls. According to YEDY 94.6 % of the restaurants were evaluated as Flavor Point, 3.8 % ‘1’ star, 1,4 % ‘2’ stars. The highest ranked rastaurant in both rating systems is designated as Mikla. As aa result of the findings obtained from the studies were suggested to restaurant managers, chefs and cooks.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aubke, F. (2014). Creative hot spots: A network analysis of German Michelin-Starred Chefs. Creativity and Innovation Management, 23(1), 3-14.
 • Bucak, T. & Köse, Z. (2014). The Application of Michelin’s Star standarts in restaurant business; Hamburg Le Canard Sample, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2 (3), 11- 17.
 • Doğdubay M. & Saatcı, G. (2014). Menü Mühendisliği. (1. Basım). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Food and Wine (2017). 10 Şubat 2020 tarihinde https://www.foodandwine.com/ sayfasından erişilmiştir
 • Gault&Milau (2018). 27 Ağustos 2018 tarihinde https://fr.gaultmillau.com/pages/notre-histoire-gault-millau sayfasından erişilmiştir.
 • Graff, V. (2009). Meet Jean-Luc Naret, The Man In Charge Of Michelin Guides. 15 Şubat 2019 tarihinde http://www.thetimes.co.uk/tto/life/food/restaurants/article1787143.ece sayfasından erişilmiştir.
 • Harden’s Guide (2018). 4 Eylül 2018 tarihinde https://www.hardens.com/ sayfasından erişilmiştir. İncili Gastronomi Rehberi (2017). İncili Gastronomi Rehberi. İstanbul: Hürryet Yayınları.
 • La Liste (2018). 2 Eylül 2018 tarihinde https://www.laliste.com/ sayfasından erişilmiştir.
 • Johnson, C., Surlemont, B., Nicod, P., & Revaz, F. (2005). Behind the stars: A concise typology of Michelin restaurants in Europe. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46(2), 170–187.
 • Johri, F. (2013). Stress in Michelin Restaurants, Business Economics and Tourism, Vaasan Ammaatti Korkeakoulu University of Applied Science, 1-63.
 • Maviş F. (2005). Mönü Planlama Tekniği. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1614, Eskişehir, 30-37.
 • Michelin Guide, (2018). 14 Eylül 2018 tarihinde https://guide.michelin.com/city_selector sayfasından erişilmiştir.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nded). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Neuendorf, K. A., (2000). The Content Analysis Guidebook. California, Sage Publications.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. Sage Publications, London.
 • Rızaoğlu, B. ve Hançer, M. (2005). Menü ve Yönetim. Ankara: Detay Yayıncılık. The Food Guıde (2018). 01 Eylül 2018 tarihinde https://www.thegoodfoodguide.co.uk/about/history-of-the-guide sayfasından erişilmiştir.
 • The World’s 50 Best (2018). 01 Eylül 2018 tarihinde https://www.theworlds50best.com/ sayfasından erişilmiştir.
 • Türksoy, A. (2002). Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi, Turhan Kitabevi, Ankara, 10-12.
 • Winkler, A. (2008). 100 beste Köche. Neustadt: Neuer Umschau Buchverlag.
 • Yedi köşeli Yıldız (2017). Yedi Köşeli Yıldız Gastronomik Derecelendirme Sistemi. Ankara: Yel Değirmen Reklam ve Basım Yayın Hizmetleri LTD. ŞTİ.
 • Zagat (2018). 01 Eylül 2018 tarihinde https://www.zagat.com/about-us sayfasından erişilmiştir.
APA ÇETİN M, ÖZTÜRK Y, AKSOY M (2020). Türkiye’deki Yiyecek-İçecek İşletmelerini Derecelendiren Sistemlerin İçerik Analizi İle İncelenmesi. , 233 - 245. 10.21325/jotags.2020.682
Chicago ÇETİN Merve,ÖZTÜRK Yüksel,AKSOY Mustafa Türkiye’deki Yiyecek-İçecek İşletmelerini Derecelendiren Sistemlerin İçerik Analizi İle İncelenmesi. (2020): 233 - 245. 10.21325/jotags.2020.682
MLA ÇETİN Merve,ÖZTÜRK Yüksel,AKSOY Mustafa Türkiye’deki Yiyecek-İçecek İşletmelerini Derecelendiren Sistemlerin İçerik Analizi İle İncelenmesi. , 2020, ss.233 - 245. 10.21325/jotags.2020.682
AMA ÇETİN M,ÖZTÜRK Y,AKSOY M Türkiye’deki Yiyecek-İçecek İşletmelerini Derecelendiren Sistemlerin İçerik Analizi İle İncelenmesi. . 2020; 233 - 245. 10.21325/jotags.2020.682
Vancouver ÇETİN M,ÖZTÜRK Y,AKSOY M Türkiye’deki Yiyecek-İçecek İşletmelerini Derecelendiren Sistemlerin İçerik Analizi İle İncelenmesi. . 2020; 233 - 245. 10.21325/jotags.2020.682
IEEE ÇETİN M,ÖZTÜRK Y,AKSOY M "Türkiye’deki Yiyecek-İçecek İşletmelerini Derecelendiren Sistemlerin İçerik Analizi İle İncelenmesi." , ss.233 - 245, 2020. 10.21325/jotags.2020.682
ISNAD ÇETİN, Merve vd. "Türkiye’deki Yiyecek-İçecek İşletmelerini Derecelendiren Sistemlerin İçerik Analizi İle İncelenmesi". (2020), 233-245. https://doi.org/10.21325/jotags.2020.682
APA ÇETİN M, ÖZTÜRK Y, AKSOY M (2020). Türkiye’deki Yiyecek-İçecek İşletmelerini Derecelendiren Sistemlerin İçerik Analizi İle İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(4), 233 - 245. 10.21325/jotags.2020.682
Chicago ÇETİN Merve,ÖZTÜRK Yüksel,AKSOY Mustafa Türkiye’deki Yiyecek-İçecek İşletmelerini Derecelendiren Sistemlerin İçerik Analizi İle İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8, no.4 (2020): 233 - 245. 10.21325/jotags.2020.682
MLA ÇETİN Merve,ÖZTÜRK Yüksel,AKSOY Mustafa Türkiye’deki Yiyecek-İçecek İşletmelerini Derecelendiren Sistemlerin İçerik Analizi İle İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.8, no.4, 2020, ss.233 - 245. 10.21325/jotags.2020.682
AMA ÇETİN M,ÖZTÜRK Y,AKSOY M Türkiye’deki Yiyecek-İçecek İşletmelerini Derecelendiren Sistemlerin İçerik Analizi İle İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2020; 8(4): 233 - 245. 10.21325/jotags.2020.682
Vancouver ÇETİN M,ÖZTÜRK Y,AKSOY M Türkiye’deki Yiyecek-İçecek İşletmelerini Derecelendiren Sistemlerin İçerik Analizi İle İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2020; 8(4): 233 - 245. 10.21325/jotags.2020.682
IEEE ÇETİN M,ÖZTÜRK Y,AKSOY M "Türkiye’deki Yiyecek-İçecek İşletmelerini Derecelendiren Sistemlerin İçerik Analizi İle İncelenmesi." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8, ss.233 - 245, 2020. 10.21325/jotags.2020.682
ISNAD ÇETİN, Merve vd. "Türkiye’deki Yiyecek-İçecek İşletmelerini Derecelendiren Sistemlerin İçerik Analizi İle İncelenmesi". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8/4 (2020), 233-245. https://doi.org/10.21325/jotags.2020.682