Yıl: 2022 Cilt: 12 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 195 - 211 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

SÜRDÜRÜLEMEYEN BARIŞ İNŞASINDA SİYASAL KÜLTÜRÜN ROLÜ: HAİTİ ÖRNEĞİ

Öz:
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle beraber dünyanın birçok yerinde baskılanan çatışmaların gün yüzüne çıktığı görülmektedir. Diğer yandan, çatışmaların çözümü, barış safhalarının başlatılması, korunması ve kontrolünde uluslararası örgütlerin çeşitli faaliyetler yürüttüğü bilinmektedir. Bu örgütler arasında en aktif role sahip olan Birleşmiş Milletler (BM)’dir. Bu çalışmada, Haiti’de meydana gelen çatışmalar ve çatışmaların nedenleri farklı dönemler kapsamında ele alınmış ve BM’nin mevcut çatışmalar karşısındaki barış inşası süreçleri incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre hem Haiti’ye ait hem de müdahaleci devletlerin bölgeye taşıdığı siyasi kültür, meydana gelen çatışmaların temel nedeni olarak görülmektedir. Ayrıca yaşanan çatışmalar karşısında BM’nin oluşturduğu barış inşası çalışmalarının, kısa vadede çatışmaları durdurduğu ancak uzun vadede pozitif barışı inşa edemediğikoruyamadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Siyasal Kültür Sürdürülebilirlik Barış Operasyonu Barış İnşası Haiti

THE ROLE OF POLITICAL CULTURE IN UNSUSTAINABLE PEACE-BUILDING: THE CASE OF HAITI

Öz:
With the end of the Cold War, it is seen that the suppressed conflicts in many parts of the World have appeared. On the other hand, it is known that international organizations carry out various activities in the resolution of conflicts, the initiation of peace phases, its protection, and control. Among these, the United Nations (UN) is an organization that has the most active role. In this study, while the conflicts that took place in Haiti and the causes of the conflicts are discussed in the context of different periods; the peacebuilding processes of the United Nations against the current conflicts are examined. According to the findings obtained from the study, the political culture of both Haiti and the interventionist states brought to the region is seen as the main reason for the conflicts. In addition, it is concluded that the peacebuilding efforts created by the UN stopped the conflicts in Haiti in the short term, however, it could not build/preserve positive peace in the long term.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anadolu Ajansı (2020). 2020’de Öne Çıkan Çatışma ve Potansiyel Risk Bölgeleri, https://www.aa.com. tr/tr/dunya/2020de-one-cikan-catisma-ve-potansiyel-risk-bolgeleri-/1697337 (09.10.21).
 • Akyeşilmen, N. (2013). Çatışma Yönetimi: Kavramsal ve Kuramsal Bir Analiz, Nezir Akyeşilmen (Ed.), Barışı Konuşmak, içinde, ODTÜ Yayınevi: Ankara.
 • Bateson, G. (1935). Culture Contact and Schismogenesis, Man, 35, 178-183.
 • Birdişli, F. (2017). Teori ve Pratikte Uluslararası Güvenlik, Seçkin Yayıncılık, 3.Baskı, Ankara.
 • Bilgin, K. (2012). Haiti Devrimi: Kölelerin Tarihyapıcılığı, Mülkiye Dergisi, 36(4), 155-208.
 • BM (1992). An Agenda for Peace Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping, https:// www.un.org/ruleoflaw/files/A_47_277.pdf (02.06.2021).
 • Cihangir, M. (2018). Çatışmaları Aşarak Dönüştürmek: Çatışma Çözümüne Giriş, International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences, 1(1), 53-56.
 • Country Review, (2019). Haiti Review, http://www.countrywatch.com/Content/pdfs/reviews/ B39M6MQ9.01c.pdf (29.06.2021).
 • Coupeau, S. (2008). The History of Haiti, London: Greenwood Press, I. Press.
 • Dayan, J. (1998). Haiti History and The Gods, California: University of California Press.
 • Dizdaroğlu, C. (2019). Barış İnşası, Güvenlik Yazıları, No: 13, https://trguvenlikportali.com/wpcontent/uploads/2019/10/BarisInsasi_CihanDizdaroglu_v.2.pdf (06.06.2021).
 • Durdu, Z. (2018). Siyasal Kültür, Modern Devlet ve Demokrasinin Demokratikleştirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(61), 574-582.
 • Egset, W. (2007). Social Resilience and State Fragility in Haiti, Washington: World Bank Country Studies.
 • Ekmekçi, F. (2011). Demokratik Barış Teorisi: Bir Değerlendirme, Uluslararası Hukuk ve Politika, 7 (26), 107-124.
 • Erzen, M. Ü. & Yalın B. E. (2011). Siyasal Kültürün Temel Paradigmaları Üzerine: Kültürden, Siyasal Toplumsallaşma, Örgütlenme ve Katılma Süreçlerine Yansıyanlar, İletişim Fakültesi Dergisi, 41, 50-61.
 • Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research, Journal of Peace Research, 6(3), 167-191.
 • Galtung, J. (1976). Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking and Peacebuilding, J.
 • Galtung (Ed.), Peace, War and Defence: Essays in Peace Research, içinde, Copenhagen: Ejlers.
 • Goldstein, J. & Pevehouse, J. (2015). Uluslararası İlişkiler (Çev. Haluk Özdemir), Ankara: BB101 Yayınları.
 • Haggerty, R. (1989). Haiti: A Country Study, Washington: Kongre Kütüphanesi, GPO, http://countrystudies.us/haiti/ (21.06.2021).
 • İnsamer (2020). HAİTİ, https://insamer.com/tr/haiti_1765.html (20.06.2021).
 • Kaya, E. (2018). Kara Devrimin Başarısız Ülkesi: Haiti, İsmail Ermağan (Ed.), Dünya Siyasetinde Latin Amerika- 2 (Orta Amerika ve Karayipler), içinde, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
 • Kelemen, M. (2004). Haiti Starts Over, Once Again, https://www.npr.org/templates/story/story. php?storyId=1741707 (25.04.2022).
 • Köse, T. (2016). Barış Gücünün Tanımı ve Kapsamı, SETA, https://www.setav.org/baris-gucununtanimi-ve-kapsami/ (06.06.2021).
 • Lantis, J. (2002). Strategic Culture and National Security Policy, International Studies Review, 4(3), 87-113.
 • Lederach, J. P. (1997). Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies, Washington, DC: United States Institute of Peace Press.
 • Mac Ginty, R. (2010). Hybrid Peace: The Interaction Between Top-Down and Bottom-Up Peace, Security Dialogue, 41(4), 391-412.
 • Özerdem, A. (2013a). Barış İnşası Kuram ve Uygulaması, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Özerdem, A. (2013b). Savaş Sonrası Yeniden Yapılanma Eski Savaşçıların Silahsızlandırılması, Terhisi ve Yeniden Entegrasyonu (Çev. CESRAN), Ankara: Nobel Yayınları.
 • Öztekin, A. (2011). Siyaset Bilimine Giriş, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Richmond, O. (2006). The Problem of Peace: Understanding the Liberal Peace, Conflict, Security & Development, 6(3), 291-314.
 • Richmond, O. (2008). Peace in International Relations, New York: Routledge.
 • Ryan, S. (2013). The Evolution of Peacebuilding, R. Mac Ginty (Ed.), Routledge Handbook of Peacebuilding, içinde (25-36), New York: Routledge.
 • Verner, D. (2007). The Haitian People: Demographics, Poverty, and Socioeconomic Outcomes and Risks, The Worldbank, 7-42.
 • Zara A. T. & Büyükakıncı, E. (2018). Tema Olarak Barış Operasyonları, Büyükakıncı E. (Ed.), Barış Çalışmaları, içinde, Ankara: Adres Yayınları.
APA ÇELİK A, EMINOGLU A (2022). SÜRDÜRÜLEMEYEN BARIŞ İNŞASINDA SİYASAL KÜLTÜRÜN ROLÜ: HAİTİ ÖRNEĞİ. , 195 - 211.
Chicago ÇELİK Aslı Meryem,EMINOGLU AYÇA SÜRDÜRÜLEMEYEN BARIŞ İNŞASINDA SİYASAL KÜLTÜRÜN ROLÜ: HAİTİ ÖRNEĞİ. (2022): 195 - 211.
MLA ÇELİK Aslı Meryem,EMINOGLU AYÇA SÜRDÜRÜLEMEYEN BARIŞ İNŞASINDA SİYASAL KÜLTÜRÜN ROLÜ: HAİTİ ÖRNEĞİ. , 2022, ss.195 - 211.
AMA ÇELİK A,EMINOGLU A SÜRDÜRÜLEMEYEN BARIŞ İNŞASINDA SİYASAL KÜLTÜRÜN ROLÜ: HAİTİ ÖRNEĞİ. . 2022; 195 - 211.
Vancouver ÇELİK A,EMINOGLU A SÜRDÜRÜLEMEYEN BARIŞ İNŞASINDA SİYASAL KÜLTÜRÜN ROLÜ: HAİTİ ÖRNEĞİ. . 2022; 195 - 211.
IEEE ÇELİK A,EMINOGLU A "SÜRDÜRÜLEMEYEN BARIŞ İNŞASINDA SİYASAL KÜLTÜRÜN ROLÜ: HAİTİ ÖRNEĞİ." , ss.195 - 211, 2022.
ISNAD ÇELİK, Aslı Meryem - EMINOGLU, AYÇA. "SÜRDÜRÜLEMEYEN BARIŞ İNŞASINDA SİYASAL KÜLTÜRÜN ROLÜ: HAİTİ ÖRNEĞİ". (2022), 195-211.
APA ÇELİK A, EMINOGLU A (2022). SÜRDÜRÜLEMEYEN BARIŞ İNŞASINDA SİYASAL KÜLTÜRÜN ROLÜ: HAİTİ ÖRNEĞİ. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 12(23), 195 - 211.
Chicago ÇELİK Aslı Meryem,EMINOGLU AYÇA SÜRDÜRÜLEMEYEN BARIŞ İNŞASINDA SİYASAL KÜLTÜRÜN ROLÜ: HAİTİ ÖRNEĞİ. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 12, no.23 (2022): 195 - 211.
MLA ÇELİK Aslı Meryem,EMINOGLU AYÇA SÜRDÜRÜLEMEYEN BARIŞ İNŞASINDA SİYASAL KÜLTÜRÜN ROLÜ: HAİTİ ÖRNEĞİ. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.23, 2022, ss.195 - 211.
AMA ÇELİK A,EMINOGLU A SÜRDÜRÜLEMEYEN BARIŞ İNŞASINDA SİYASAL KÜLTÜRÜN ROLÜ: HAİTİ ÖRNEĞİ. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 12(23): 195 - 211.
Vancouver ÇELİK A,EMINOGLU A SÜRDÜRÜLEMEYEN BARIŞ İNŞASINDA SİYASAL KÜLTÜRÜN ROLÜ: HAİTİ ÖRNEĞİ. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 12(23): 195 - 211.
IEEE ÇELİK A,EMINOGLU A "SÜRDÜRÜLEMEYEN BARIŞ İNŞASINDA SİYASAL KÜLTÜRÜN ROLÜ: HAİTİ ÖRNEĞİ." Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 12, ss.195 - 211, 2022.
ISNAD ÇELİK, Aslı Meryem - EMINOGLU, AYÇA. "SÜRDÜRÜLEMEYEN BARIŞ İNŞASINDA SİYASAL KÜLTÜRÜN ROLÜ: HAİTİ ÖRNEĞİ". Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 12/23 (2022), 195-211.