Yıl: 2022 Cilt: 32 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 269 - 279 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.14744/planlama.2021.45477 İndeks Tarihi: 19-07-2022

Çiftçilerin Gözünden Tarım Politikalarının Dayanıklılığı

Öz:
Son yıllarda tarım sektörü, aşırı hava olayları, ürün hastalıkları, pazar belirsizlikleri ve ekonomik krizler gibi birçok zorlukla karşı karşıyadır. Yaşanan bu olaylar, gün geçtikçe sektörde yer alan aktörleri üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken daha da zorlamaktadır. Bu sorunlara çözüm bulabilmek adına, akademide ve politika yapıcılar arasında, değişen koşullara uyum sağlayabilme yetisini vurgulayan dayanıklılık kavramının sıklıkla tartışıldığı görülmektedir. Bu çalışma, dayanıklılık kavramı ışığında tarım politikalarını çiftçilerin gözünden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Antalya Kumluca bölgesinde çiftçilerle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Saha çalışmasından elde edilen bulgular, On Birinci Kalkınma Planı’nda yer alan politika hedefleri kapsamında tartışılmıştır. Bulgular çiftçilerin mevcut ekonomik durumlarının yetersiz olduğu, girdi maliyetlerinin fazlalığından kaynaklanan sorunlar yaşadıkları, pazara erişim sürecinde kooperatifleşmeyi ve devlet kontrolünü gerekli gördükleri ve inovatif üretim yapabilmeleri için maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini göstermektedir. İncelenen On Birinci Kalkınma Planı’nda her ne kadar politika yapıcıların çiftçilerin sorunlarını çözmeye yönelik girişimlerde bulundukları, çiftçilerin istekleri ve beklentileri doğrultusunda hedefler geliştirdikleri tespit edilmiş olsa da sektörde yaşanan sorunların yıllardır devam ediyor olması, politikaların uygulanma sürecinde çözülmesi gereken sorunların olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Resilience of Agricultural Policies Through the Eyes of Farmers

Öz:
In recent years, the agricultural sector has experienced many challenges, such as extreme weather events, plant diseases, market uncertainties and economic crises. These challenges have become more and more severe for related actors of the sector, especially for farmers. In order to tackle these problems, the concept of resilience, which emphasizes the ability to adapt to changing conditions,has recently been discussed in academia as a solution to adapt the changing conditions. This article aims to evaluate agricultural policies through the lens of farmers within the perspective of resilience discussions. In this context, face-to-face interviews were held with farmers in Antalya Kumluca region. Findings of the case study were discussed within the scope of the policy objectives contained in the Eleventh Development Plan. As a result of the study, it has been determined that the current economic situation of farmers is insufficient, that they have problems caused by excess of input costs, that they consider co-operative and state control necessary in the process of accessing the market, and that costs should be reduced in order to make innovative products. Another finding in the study is that farmers need more government support to eliminate these problems. Although it has been determined that policy makers have developed targets in accordance with the wishes and expectations of farmers in the examined plan, the fact that the problems experienced in the sector have been going on for many years shows that there are still problems need to be solved in the implementation process.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aimin, H. (2010). Uncertainty, Risk Aversion and Risk Management in Agriculture. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 1 (2010), 152–156.
 • Anderies, J. M., C. Folke, B. Walker, and E. Ostrom. (2013). Aligning key concepts for global change policy: robustness, resilience, and sustainability. Ecology and Society 18(2): 8.
 • Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. (2019). Kumluca’da Kadın Kooperatifleri Gelişecek. https://antalya.tarimorman.gov.tr/Haber/1043/ Kumlucada-Kadin-Kooperatifleri-Gelisecek Erişim tarihi: 15.07.2021.
 • Anthopoulou, T. Kaberis, N. and Petrou, M. (2017). Aspects and Experiences of Crisis in Rural Greece. Narratives of Rural Resilience. Journal of Rural Studies, 52 (2017), 1-11.
 • Ashkenazy, A. Chebach, T. C. Knickel, K. Peter, S. Horowitz, B. and Offenbach, R. (2018). Operationalising Resilience in Farms and Rural Regions - Findings From Fourteen Case Studies. Journal of Rural Studies, 59, 211-221.
 • Atkociuniene, V., Aleksandravicius, A., Zemeckis, R., Vitunskiene, V., Dautarte, A., Spruogis, V., Blockyte, L., Baltu siene, J. and Serv, E. (2015).
 • Resilient Farming Systems and Market Differentiation: Challenges and Opportunities in Farmers' Markets (Lithuania). RETHINK Case Study Report. Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania.
 • Borychowski, M. Stepien, S., Polcyn, J. Stevanovic, A. T. Calovi´c, D., Lalic, G. and Žuža, M. (2020). Socio-Economic Determinants of Small Family Farms’ Resilience in Selected Central and Eastern European Countries, Sustainability, 12 (10362), 1-30.
 • Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N. and Vella, S. (2009). Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements. Oxford Development Studies, 37 (3), 229-247.
 • Carpenter, S. R., and W. A. Brock. (2008). Adaptive Capacity and Traps. Ecology and Society 13(2), 40. http://www.ecologyandsociety.org/vol13/ iss2/art40/.
 • Chatzinikolaou, P., Manos, B. and Bournaris, T. (2012). Classification of Rural Areas in Europe Using Social Sustainability Indicators. In Proceedings of the 1st AIEAA Conference—Towards a Sustainable Bio-Economy: Economic Issues and Policy Challenges, Trento, Italy, 4–5 June 2012.
 • Christopherson, S., Michie, J. and Tyler, P. (2010). Regional Resilience: Theoretical and Empirical Perspectives. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3, 3–10.
 • Darnhofer, I., Bellon, S., Dedieu, B. And Milestad, R. (2010). Adaptiveness to Enhance the Sustainability of Farming Systems. A review. Agronomy for Sustainable Development, 30 (2010): 545–555.
 • Darnhofer, I. (2014). Resilience and Why It Matters for Farm Management. European Review of Agricultural Economics, 41 (3), 461–484.
 • Darnhofer, I. Lamine, C. Strauss, A. and Navarrete, M. (2016). The Resilience of Family Farms: Towards a Relational Approach. Journal of Rural Studies, 44 (2016), 111-122.
 • Dedieu, B. (2009). Qualifcation of the Adaptive Capacities of Livestock Farming Systems. Revista Brasileira De Zootecnia, 38, 397–404.
 • Dorward, A. (2013). Heroes, Villains and Victims: Agricultural Subsidies and Their Impacts on Food Security and Poverty Reduction. https://eprints. soas.ac.uk/16754/1/Subsidies%20chapter%20%20Dorward%20Morrison% 20posted.pdf
 • Eraydın, A. (2013). Bölgesel Ekonomik Uyum Kapasitesi: Türkiye’deki Bölgelerin Ekonomik Krizler ve Sonrasındaki Başarımlarını Belirleyen Etkenler. ODTÜ Gelişme Dergisi, 40, 179-208.
 • Eraydın, A. (2016a). The Role of Regional Policies Along With the External and Endogenous Factors in the Resilience of Regions. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 9, 217–234.
 • Eraydın, A. (2016b). Attributes and Characteristics of Regional Resilience: Defining and Measuring the Resilience of Turkish Regions. Regional Studies, 50 (4), 600–614.
 • Eriksen, P., Ingram, J. and Liverman, D. (2009). Food Security and Global Environmental Change: Emerging Challenges. Environmental Science Policy, 12, 373–377.
 • Erkuş-Öztürk, H. ve Terhorst, P. (2013). Devlet-Girişimci İlişkilerinin (Yeniden) Ölçeklenmesi: Turizm Kapitalizmi ve Mekânsal Etkileri Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme. 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, 28-30 Kasım 2013 Mersin, 459-473.
 • Feindt, P. H. Termeer, K. Candel, J. and Buitenhuis, Y. (2019). Assessing How Policies Enable or Constrain the Resilience of Farming Systems in the European Union: Case Study Results. SURE-Farm Project, Wageningen University & Research (WUR).
 • Food and Agriculture Organizations (FAO). (2014). Building A Common Vision For Sustainable Food And Agriculture. http://www.fao.org/3/ai3940e. pdf Erişim tarihi: 28.04.2020.
 • Food and Agriculture Organizations (FAO). (2018). Transforming Food And Agriculture to Achieve the SDGs. http://www.fao.org/3/i9900en/ i9900en.pdf Erişim tarihi: 15.07.2021
 • Foster, K. A. (2007). Snapping Back: What Makes Regions Resilient? National Civic Review, 96(3), 27-29.
 • Harkness, C., Areal, F. J., Semenov, M. A. Senapati, N., Shield, F. and Bishop, J. (2021). Stability of Farm Income: The Role of Agricultural Diversity and agri-Environment Scheme Payments, Agricultural Systems, 187 (103009).
 • Holling, C. S. (1973). Resilience and Stability of Ecological Sytstems. https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev. es.04.110173.000245 Erişim tarihi: 17.04.2020.
 • Jayaraman, T. K. (2004). Coping With Vulnerability by Building Economic Resilience: The Case of Vanuatu. https://www.um.edu.mt/library/oar/ bitstream/123456789/61288/1/Coping_with_vulnerability_by_building_ economic_resilience.pdf
 • Klerkx L, Aarts N, Leeuwis C. (2010) Adaptive Management in Agricultural Innovation Systems: The Interactions Between Innovation Networks and Their Environment. Agricultural Systems, 103, 390–400.
 • Knickel, K., Brunori, G., Rand, S. and Proost, J. (2009). Towards a Better Conceptual Framework for Innovation Processes in Agriculture and Rural Development: From Linear Models to Systemic Approaches. Journal of Agricultural Education and Extension. 15 (2), 131-146.
 • Kumbhakar, S.C., Lien, G. (2010). Impact of Subsidies on Farm Productivity and Efficiency. In The Economic Impact of Public Support to Agriculture: An International Perspective; Blandford, D. (Ed.). Springer Science+Business Media: London, UK.
 • Lowitt, K., Hickey, G. M. Ville, A. S., Raeburn, K., Thompson-Colo´n, T., Laszlo, S. and Phillip, L.E. (2015). Factors Affecting the Innovation Potential of Smallholder Farmers in the Caribbean Community. Regional Environmental Change, 15, 1367–1377.
 • Matthews, A. (2017). Focus on the Distribution of Direct Payments. http:// capreform.eu/focus-on-the-distribution-of-direct-payments/ Erişim tarihi: 15.07.2021.
 • Meuwissen, M. P. M., Feindtv, P. H., Spiegel, A., Termeer, C. J. A. M., Mathijs, E., Meya, Y., Finger, R. et. al. (2019). A Framework to Assess the Resilience of Farming Systems. Agricultural Systems, 176 (2019), 102656.
 • Milestad, R., Dedieu, B., Darnhofer, I. and Bellon, S. (2012). Farms and Farmers Facing Change: The Adaptive Approach. I. Darnhofer, D. Gibbon, and B. Dedieu (eds.), Farming Systems Research into the 21st Century: The New Dynamic.
 • Okereke, C. O. (2012). Challenges of Risk Management Among Smallholder Farmers in Ebonyi State, Nigeria: Implications for national food security. International Journal of Agricultural Economics & Rural Development, 5 (1), 18-27.
 • Ploeg, J. D., Boutna, J., Rip, A., Rijkenberg, F. H. J., Ventura, F. and Wiskerke, J. S. C. (2004). On Regimes, Novelties, Niches and Co-Production. https://edepot.wur.nl/337404 Erişim tarihi: 15.07.2021.
 • Sumane, S., Kunda, I., Tisenkopfs, T., Pilvere, I., Stokmane, I. and Zeverte- Rivza, S. (2015). Small Farms' Development Strategies (Latvia), RETHINK Case Study Report. Nodibinajums Baltic Studies Centre (BSC)
 • and the Latvian University of Agriculture. Faculty of Economics, Riga. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB). (2019). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023). https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/ 2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf Erişim tarihi: 15.07.2021.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. (2019). https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/ Bitkisel-Uretim/Tarla-Ve-Bahce-Bitkileri/Ortu-Alti-Yetistiricilik Erişim tarihi: 15.07.2021.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2019). https://data.tuik.gov.tr/Kategori/ GetKategori?p=Tarim-111 Erişim tarihi: 15.07.2021.
 • Usman, J., Jirgi, A. J., Ojo, M. A. and Tiamiyu, S. A. (2017). Sources of Risk and Management Strategies Among Farmers in Rice Post Harvest Management in Niger State, Nigeria. International Journal of Environmental and Agriculture Research. 3 (7), 60-66.
 • Walker, B. H., Anderies, J. M. and Kinzig, A. P. and Ryan, P. (2006) Exploring Resilience in Social-Ecological Systems Through Comparative Studies and Theory Development: Introduction to the Special Issue. Collingwood: CSIRO Publishing.
 • Walker, B., C. S. Holling, S. R. Carpenter, and A. P. Kinzig. (2004). Resilience, Adaptability and Transformability in Socialecological Systems. Ecology and Society 9(2), 5.
 • Whitley, R. (1999) Divergent Capitalisms. The Social Structuring and Change of Business Systems, Oxford University Press: Oxford.
APA ÇETİNKAYA Ş, Erkuş H (2022). Çiftçilerin Gözünden Tarım Politikalarının Dayanıklılığı. , 269 - 279. 10.14744/planlama.2021.45477
Chicago ÇETİNKAYA ŞERİFE BETÜL,Erkuş Hilal Çiftçilerin Gözünden Tarım Politikalarının Dayanıklılığı. (2022): 269 - 279. 10.14744/planlama.2021.45477
MLA ÇETİNKAYA ŞERİFE BETÜL,Erkuş Hilal Çiftçilerin Gözünden Tarım Politikalarının Dayanıklılığı. , 2022, ss.269 - 279. 10.14744/planlama.2021.45477
AMA ÇETİNKAYA Ş,Erkuş H Çiftçilerin Gözünden Tarım Politikalarının Dayanıklılığı. . 2022; 269 - 279. 10.14744/planlama.2021.45477
Vancouver ÇETİNKAYA Ş,Erkuş H Çiftçilerin Gözünden Tarım Politikalarının Dayanıklılığı. . 2022; 269 - 279. 10.14744/planlama.2021.45477
IEEE ÇETİNKAYA Ş,Erkuş H "Çiftçilerin Gözünden Tarım Politikalarının Dayanıklılığı." , ss.269 - 279, 2022. 10.14744/planlama.2021.45477
ISNAD ÇETİNKAYA, ŞERİFE BETÜL - Erkuş, Hilal. "Çiftçilerin Gözünden Tarım Politikalarının Dayanıklılığı". (2022), 269-279. https://doi.org/10.14744/planlama.2021.45477
APA ÇETİNKAYA Ş, Erkuş H (2022). Çiftçilerin Gözünden Tarım Politikalarının Dayanıklılığı. PLANLAMA, 32(2), 269 - 279. 10.14744/planlama.2021.45477
Chicago ÇETİNKAYA ŞERİFE BETÜL,Erkuş Hilal Çiftçilerin Gözünden Tarım Politikalarının Dayanıklılığı. PLANLAMA 32, no.2 (2022): 269 - 279. 10.14744/planlama.2021.45477
MLA ÇETİNKAYA ŞERİFE BETÜL,Erkuş Hilal Çiftçilerin Gözünden Tarım Politikalarının Dayanıklılığı. PLANLAMA, vol.32, no.2, 2022, ss.269 - 279. 10.14744/planlama.2021.45477
AMA ÇETİNKAYA Ş,Erkuş H Çiftçilerin Gözünden Tarım Politikalarının Dayanıklılığı. PLANLAMA. 2022; 32(2): 269 - 279. 10.14744/planlama.2021.45477
Vancouver ÇETİNKAYA Ş,Erkuş H Çiftçilerin Gözünden Tarım Politikalarının Dayanıklılığı. PLANLAMA. 2022; 32(2): 269 - 279. 10.14744/planlama.2021.45477
IEEE ÇETİNKAYA Ş,Erkuş H "Çiftçilerin Gözünden Tarım Politikalarının Dayanıklılığı." PLANLAMA, 32, ss.269 - 279, 2022. 10.14744/planlama.2021.45477
ISNAD ÇETİNKAYA, ŞERİFE BETÜL - Erkuş, Hilal. "Çiftçilerin Gözünden Tarım Politikalarının Dayanıklılığı". PLANLAMA 32/2 (2022), 269-279. https://doi.org/10.14744/planlama.2021.45477