Yıl: 2008 Cilt: 32 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 135 - 153 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

Vascular flora of forest vegetation in Altındere Valley (Maçka-Trabzon)

Öz:
Bu çalışmada, Altındere Vadisi (Maçka-Trabzon) orman vejetasyonunun vasküler florası araştırılmıştır. Çalışma 2001 ve 2002 yılları arasında yürütülmüş olup, bu süre içerisinde 1200 bitki materyali toplanmıştır. Teşhis çalışmaları sonucunda 84 familya ve 246 cinse ait toplam 383 vasküler bitki taksonu saptanmıştır. En fazla takson içeren familya Asteraceae (35; %9.1)'dir. Bunu Lamiaceae (27; %7.0) ve Fabaceae (23; %6.0) izlemektedir. Ayrıca en fazla taksona sahip cins Campanula L. (7; %1.82) olup, bunu Trifolium L. (6; %1.56) ve Acer L. (6; %1.56) izlemektedir. Araştırma alanındaki 209 (%54.56) taksonun fitocoğrafık bölgesi belirlenebilmiştir. Bu taksonların fitocoğrafik bölgeler içindeki dağılışı şu şekildedir: Avrupa-Sibirya elementi (184; %48.04), İran- Turan elementi (14; %3.66), Akdeniz elementi (11; %2.87). Araştırma alanında 16 adet endemik (%4.2) ve 7 adet nadir (%1.8) takson tespit edilmiş olup bu bitkilerin IUCN'e göre tehlike kategorileri floristik listeye eklenmiştir.
Anahtar Kelime: national parks Black Sea Region phytogeography flora taxonomy Trabzon forests Altindere Valley

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akman Y & Ketenoğlu 0 (1987). Vejetasyon Ekolojisi {Bitki Sosyolojisi). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi .Yayın No: 146.
 • Anonymous (1981). Doğu Karadeniz Havzası Toprakları. Ankara: Topraksu Genel Müdürlüğü, Topraksu Genel Müd. Yayın No: 310.
 • Anonymous (1997). Trabzon İlinin Çevre Jeolojisi ve Doğal Kaynakları. Ankara: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü.
 • Anşin R (1979). Trabzon-Meryemana Araştırma Ormanı Florası ve Saf Ladin Meşcerelerinde Floristik Araştırmalar. Trabzon: Karadeniz Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
 • Anşin R (1982). Endemizm ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetişen Endemik Bitki Taksonları. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 5: 311 -326.
 • Anşin R (1983). Tükiye'nin Flora Bögeleri ve Bu Bölgelerde.Yayılan Asal Vejetasyon Tipleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 6: 318-339.
 • Baytop A (1998). Ingilizce-Türkçe Botanik Kılavuzu. İstanbul: İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, Üniversite Yayın No: 4058.
 • Bonnier G (1912-1934). Flöre Complete Hlustree en Couleurs de France Suisse etBelgique. Vol. I-XII, Neuchatel, Paris, Bruxelles.
 • Brummitt RK & Powell CE (1992). Authors of Plant Names. Kew: Royal Botanic Gardens.
 • Clapham AR, Tutin TG & Warburg EF (1965). Flora of The British Isles. Vol. IV, London: Cambridge University Press.
 • Coşkunçelebi K & Beyazoğlu O (2003). Additional Records of Hieracium L. and Pilosella Hill (Compositae: Lactuceae) for the Flora of Turkey. Turk J Bot 27: 499-504.
 • Çepel N (1995). Orman Ekolojisi.'İstanbul: İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, Dördüncü Baskı, Üniversite Yayın No: 3886.
 • Davis PH (1965-85). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. I-IX, Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Davis PH, Mill RR & Tan K (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. X, Suppl. - 1 , Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Davis PH & Cullen J (1989). The Identification of Flowering Plant Families. Cambridge: Cambridge University Press, Third Edition.
 • Davis PH, Harper PC & Hedge 1C (1971). Plant Life ofSouth-West Asia. Edinburgh: The Botanical Society of Edinburgh.
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z & Adıgüzel N (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Ankara: Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Van Yüzüncüyıl Yıl Üniversitesi Yayını, Barışcan Ofset.
 • Fitter R, Fitter A & Blarney M (2000). Parey Blümenbuch Blütenpflanzen Deutschlands und Nordwesteuropas. Berlin: Parey Buchverlag, 3. Auflage.
 • Godet JD (1991). Pflanzen Europas Krâuter und Stauden. München: Mosaik Verlag.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T & Baser KHC (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. XI, Suppl.-II, Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Harrington HD (1957). How to Identify Plants. Chicago: The Swallow Press Inc.
 • Hegi G, Merxmuller H & Reisigl H (1977). Alpenflora. Berlin und Hamburg: Verlag Paul Parey.
 • IUCN (2001). IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Prepared by the IUCN Species Survival Commission. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
 • Kılınç M & Karakaya H, (1992). Çambaşı Yaylası (Ordu)'nun Subalpin ve Alpin Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Bir Araştırma. Turk J Bot 16: 195-206.
 • Komarov VL (1934-1978). Flora of the U.S.S.R.. Jerusalem: Israel Program for Scientific Translations, Vol. 1-30.
 • Küçük M (1998). Kürtün (Gümüşhane)-Örümcek Ormanlarının Florası ve Saf Meşcere Tiplerinin Floristik Kompozisyonu. Trabzon: Trabzon İnkılap Matbaacılık Ltd. Şti., T.C. Orman Bakanlığı Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 5.
 • Lanzara P & Pizzetti M (1997). Simon & Schuster's Guide to Trees. New York: Simon & Schuster Inc.
 • Oztan Y (1980). Meryemana Deresi Havzasındaki Mera ve Orman Arazisinde Otlatmanın Değişik Etmenlerle İlişkili Olarak Fiziksel ve Hidrolojik Toprak Özellikleri Üzerindeki Etkileri. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Matbaası.
 • Palabaş Uzun S & Anşin R (2006). Subalpine and Alpine Flora of Altındere Valley (Maçka, Trabzon). Turk J Bot 30: 381-398.
 • Parris BS & Fraser-Jenkins CR (1980). A Provisional Checklist of Turkish Pteridophyta. Notes R.B.G. Edinburgh 38: 273-281.
 • Phillips R (1994). Grasses, Ferns, Mosses & Lichens of Great Britain and Ireland. London: Macmillan Publishers Ltd., Second Edition.
 • Polunin 0 (1969). Flowers of Europe. London: Oxford University Press.
 • Terzioğlu S & Anşin R (2001). A Chorological Study on the Taxa Naturalized in the Eastern Black Sea Region. Turk J Agric For 25: 305-309.
 • Wright M (1992). The Complete Handbook of Garden Plants. London: Michael Joseph Ltd., Fourth Impression.
APA UZUN A, TERZİOĞLU S (2008). Vascular flora of forest vegetation in Altındere Valley (Maçka-Trabzon). , 135 - 153.
Chicago UZUN Alper,TERZİOĞLU SALİH Vascular flora of forest vegetation in Altındere Valley (Maçka-Trabzon). (2008): 135 - 153.
MLA UZUN Alper,TERZİOĞLU SALİH Vascular flora of forest vegetation in Altındere Valley (Maçka-Trabzon). , 2008, ss.135 - 153.
AMA UZUN A,TERZİOĞLU S Vascular flora of forest vegetation in Altındere Valley (Maçka-Trabzon). . 2008; 135 - 153.
Vancouver UZUN A,TERZİOĞLU S Vascular flora of forest vegetation in Altındere Valley (Maçka-Trabzon). . 2008; 135 - 153.
IEEE UZUN A,TERZİOĞLU S "Vascular flora of forest vegetation in Altındere Valley (Maçka-Trabzon)." , ss.135 - 153, 2008.
ISNAD UZUN, Alper - TERZİOĞLU, SALİH. "Vascular flora of forest vegetation in Altındere Valley (Maçka-Trabzon)". (2008), 135-153.
APA UZUN A, TERZİOĞLU S (2008). Vascular flora of forest vegetation in Altındere Valley (Maçka-Trabzon). Turkish Journal of Botany, 32(2), 135 - 153.
Chicago UZUN Alper,TERZİOĞLU SALİH Vascular flora of forest vegetation in Altındere Valley (Maçka-Trabzon). Turkish Journal of Botany 32, no.2 (2008): 135 - 153.
MLA UZUN Alper,TERZİOĞLU SALİH Vascular flora of forest vegetation in Altındere Valley (Maçka-Trabzon). Turkish Journal of Botany, vol.32, no.2, 2008, ss.135 - 153.
AMA UZUN A,TERZİOĞLU S Vascular flora of forest vegetation in Altındere Valley (Maçka-Trabzon). Turkish Journal of Botany. 2008; 32(2): 135 - 153.
Vancouver UZUN A,TERZİOĞLU S Vascular flora of forest vegetation in Altındere Valley (Maçka-Trabzon). Turkish Journal of Botany. 2008; 32(2): 135 - 153.
IEEE UZUN A,TERZİOĞLU S "Vascular flora of forest vegetation in Altındere Valley (Maçka-Trabzon)." Turkish Journal of Botany, 32, ss.135 - 153, 2008.
ISNAD UZUN, Alper - TERZİOĞLU, SALİH. "Vascular flora of forest vegetation in Altındere Valley (Maçka-Trabzon)". Turkish Journal of Botany 32/2 (2008), 135-153.