Pazarlama Araştırmalarında Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Üniversite Öğrencilerinin Marka Algısı Üzerine Bir Araştırma

Yıl: 2008 Cilt: 8 Sayı: 15 Sayfa Aralığı: 138 - 169 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Pazarlama Araştırmalarında Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Üniversite Öğrencilerinin Marka Algısı Üzerine Bir Araştırma

Öz:
Bir algısal haritalama tekniği olarak çok boyutlu ölçekleme (ÇBÖ ) analizinin kullanımını konu alan çalışma, (1) ÇBÖ analizinin teorik zeminde incelenmesi, (2) analizin pazarlama araştırmalarındaki önemi ve kullanımını örneklendirme olmak üzere iki temel amaca hizmet etmektedir. Spor ayakkabıları üzerine yapılan marka algısı araştırması, çarpıcı sonuçları yansıtmakta ve işletmelerin, ilgili pazarda, gelecek stratejilerini belirlemelerinde önemli bir yol haritası sunmaktadır. ÇBÖ analizi çıktıları, işletmelere, gerek rekabet yarışında ayrıcalıklı bir konum kazanmada gerekse pazardaki boşlukları tespit ederek, bu boşluklarda da konumlanmanın avantaj sağlayıp sağlayamayacağını değerlendirmede önemli bakış açıları kazandırmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İletişim İşletme

The Multidimensional Scaling Analysis in Marketing Research: A Research on the Brand Perception of University Students

Öz:
The study which is using the Multidimensional Scaling (MDS) analysis as a perceptual mapping technique, serves two fundamental purposes as (1) investigating MDS analysis on theory basis, (2) the usage and importance of the analysis in marketing research. The brand perception research made on sneakers reflects remarkable results and represents an important map to the companies to determine their future strategies in the related market. The outputs of MDS analysis acquires important viewpoints to the companies when evaluating the advantages gained by whether constituting a concessive situation in competition race or ascertaining the marketing hole and positioning in the hole.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İletişim İşletme
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • BALABANIS, G., DIAMATOPOULAS, A. (2004) Domestic country Bias, Country-of-Origin effects and consumer ethnocentrism: A multidimensional unfolding approach, Academy of Marketing Science, 32(1), 80-95.
 • BEST, R.. J. (1976) The predictive aspects of a joint-space theory of stochastic choice, Journal of Marketing Research, 13(2), 198-204.
 • BORG, I., GROENEN, P. (1997) Modern Multidimensional Scaling: Theory and Applications, Springer.
 • COOPER, L. G., INOVE, A. (1996) Building market structures from consumer preferences, Journal of Marketing Research, 33(3), 293-306.
 • CHURCHILL, G. A., IACOBUCCI, D. (2005) Marketing Research: Methodological Foundations, Thomson Corporation, Australia.
 • DAŞDEMİR, İ., GÜNGÖR, E. (2004) Çok boyutlu karar verme metodları ve ormancılıkta uygulama alanları, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 1 (2), 1-19.
 • DESARBO, W. S., JEDIDI, K. (1995) The spatial representation of heterogeneous consideration sets, Marketing Science, 14(3), 326-342.
 • DESARBO, W. S., MANRAI, A. K. (1992) A new multidimensional scaling methodology for the analysis of asymetric proximity data in marketing research, Marketing Science, 11(1), 1-20.
 • DESARBO, W. S., RAOV, R. (1986) A constrained unfolding methodology for product positioning, Marketing Science, 5(1), 1-19.
 • DESARBO, W. S., YOUNG, M. R., RANGASWAMY A. (1975) A parametric multidimensional unfolding procedure for incomplete nonmetric preference/choice set data in marketing research, Journal of Marketing Research, 34(4), 499-515.
 • DESARBO, W. S.,WU, J. (2001) The joint spatial representation of multiple variable batteries collected in marketing research, Journal of Marketing Research, 38(2), 244-253.
 • DOĞAN, İ. (2003) Kuzularda büyümenin çok boyutlu ölçekleme yöntemi ile değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi Dergisi, 22 (1-2-3), 33-37.
 • DROGE, C., DARMON, R. Y. (1987) Associative positioning strategies through comperative advertising: Attribute versus overall similarity approaches, Journal of Marketing Research, 24(4), 377-388.
 • FINDIKKAYA, A. (1995) Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ve Bir Uygulama Denemesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, SBE, Bursa.
 • FİLİZ, Z., ÇEMREK, F. (2005) Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Türkiye’nin karşılaştırılması, 7. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul.
 • GARSON, G. D. (2006) Multidimensional scaling, http://www.2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/mds, Erişim Tarihi: 20 MAYIS 2007.
 • GIGUERE, G. (2006) Collecting and analyzing data in multidimensional scaling experiments: A guide for psychologists using SPSS, Quantitative Methods for Pschology, 2 (1), 27-38.
 • GREEN, P. E., CARMONE, F. J. (1969) Multidimensional scaling: An introduction and comparison of nonmetric unfolding techniques, Journal of Marketing Research, 6(3), 330-341.
 • GREEN, P. E., RAO, V. R. (1972) Configuration synthesis in multidimensional scaling, Journal of Marketing Research, 9(1), 65-68.
 • HODGKINSON, G. P., PADMORE, J., TOMES, A. E. (1991) Mapping consumer’s cognitive structures: A comparison of smilarity trees with multidimensional scaling and cluster analysis, European Journal of Marketing,25(7), 41-60.
 • JAIN, A. K., PINSON, C. (1976) The effect of order of presentation of similarity judgements on multidimensional scaling results: An empirical examination, Journal of Marketing Research, 13(4), 435-439.
 • KEAN, J. W. (1983) Product positioning: TRINODAL mapping of brand images, ad images and consumer preference, Journal of Marketing Research, 20(4), 380-392.
 • KINNEAR, T. C., TAYLOR J. R. (1996) Marketing Research: An Applied Approach, McGraw Hill, New York.
 • KURTULUŞ, K. (2004) Pazarlama Araştırmaları, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • KRUSKAL, J. B. (1964) Multidimensional scaling by optimizing goodness of fit to a nonmetric hypothesis, Psychometrica, 29(1), 1-27.
 • LEE, J. K. H., SODHIR, K., STECHEL, J. H. (2002) A multiple ideal point model: capturing multiple preference effects from within an ideal point framework, Journal of Marketing Research, 39(1), 73-86.
 • LEHMANN, D. R. (1972) Judged similarity and brand-switching data as similarity measures, Journal of Marketing Research, 9(3), 331-334.
 • LILIEN, G. L., RANGASWAMY, A. (2003) Marketing Engineering: Computer Assited Marketing Analysis and Planning, Prentice Hall, New Jersey.
 • MACKAY, D. B., ZINNES, J. L. (1986) A probabilistic model for the multidimensional scaling of proximity and preference data, Marketing Science, 5(4), 325-344.
 • MACKAY, D. B., EASLEY, R. F., ZINNES, Y. L. (1995) A single ideal point model for market structure analysis, Journal of Marketing Research, 32(4), 433-443.
 • MAHALANOBIS, P. C. (1936) On the generalised distance in statistics, Proceedings of the National Institute of Science of India, 12.
 • MAINPOUR, R., MCCULLOUGH, J. M., MACLACHLAN, D. L. (1976) Time changes in perception: A longitudinal application of multidimensional scaling, Journal of Marketing Research, 13(3), 245-253.
 • MALHOTRA, N. K. (2004) Marketing Research: An Applied Orientation, Prentice Hall, New Jersey.
 • MEULMANN, J. J., HEIZER, W. J. (2004) SPSS Categories 13, Multidimensional Scaling, www.spss.com, Erişim Tarihi: 20 Ekim 2007.
 • MOORE, W. L., LEHMANN D. R. (1982) Effects of usage and name on perceptions of new products, Marketing Science, 1(4), 351-373.
 • NAKİP, M. (2003) Pazarlama Araştırmaları: Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • NEIDELL, L. A. (1969) The use of nonmetric multidimensional scaling in marketing analysis, Journal of Marketing, 33(4), 37-43.
 • ÖZDAMAR, K. (2004) Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi: Çok Değişkenli Analizler, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • PERCY L. H. (1975) Multidimensional unfolding of profile data: A discussion and illustration with attention to badness of fit, Journal of Marketing Research, 12(1), 93-99.
 • ROBERTS, M. L., TAYLOR, J. R. (1975) Analysing proximity judgements in an experimental design, Journal of Marketing Research, 12(1), 68-72.
 • RUNKIN, P. D. (2004) Scaling Methods, Lawrence Erlbaum Publishing, 2th Edition. SEVA, U. L., TEN BERGE J. M. F. (2006) Tucker’s congruence coefficient as a meaningful index of factor similarity, Methodology, 2(2).
 • SHEPARD, R. N. (1962) The analysis of proximities: multidimensional scaling with an unknown distance function, Psychometrika, 27(2), 125-140.
 • SIĞIRLI, D., EDİZ, B., CANGÜR, Ş., ERCAN İ., KAN, İ. (2006) Türkiye ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin sağlık düzeyi ölçütlerinin çok boyutlu ölçekleme analizi ile incelenmesi, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13 (2), 81-85.
 • SINHA, I., DESARBO, S. (1998) The integrated approach toward the spatial modeling of perceived customer value, Journal of Marketing Research, 35(2), 236-249.
 • STEYVERS, M. (2007) Multidimensional scaling, http://psiexp.ss.uci.edu/research/papers/MultidimensionalScaling.pdfErişim Tarihi: 20 Mayıs 2007.
 • TORGERSON, W. S. (1958) Theory and Methods of Scaling, Wiley, New York.
 • YOUNG W. Y. (2007) Multidimensional scaling, http://forrest.psych.unc.edu/teaching/p208a/mds. html, Erişim Tarihi: 30 Mayıs 2007.
 • WILKERMAIER, F. (2003) An introduction to MDS, Sound Quality Research Unit, 2003.
 • http://www.analytictech.com/borgatti/mds.html, Multidimensional scaling, Erişim Tarihi: 20 Mayıs 2007.
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Mahalanobis_distance, Mahalanobis distance, Erişim Tarihi: 20 Mayıs 2007.
 • http://www.doe-mbi.ucla.edu/~parag/multivan/dist.html, Distance and similarity measures, Erişim Tarihi: 20 Mayıs 2007.
 • http://people.revoledu.com, Minkowski distance, Erişim Tarih: 20 Mayıs 2007.
 • http://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman2/auxillar/matrdist.html, Matrix distance, Erişim Tarihi: 20 Mayıs 2007.
APA YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR T (2008). Pazarlama Araştırmalarında Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Üniversite Öğrencilerinin Marka Algısı Üzerine Bir Araştırma. , 138 - 169.
Chicago YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR Tuğba Pazarlama Araştırmalarında Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Üniversite Öğrencilerinin Marka Algısı Üzerine Bir Araştırma. (2008): 138 - 169.
MLA YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR Tuğba Pazarlama Araştırmalarında Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Üniversite Öğrencilerinin Marka Algısı Üzerine Bir Araştırma. , 2008, ss.138 - 169.
AMA YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR T Pazarlama Araştırmalarında Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Üniversite Öğrencilerinin Marka Algısı Üzerine Bir Araştırma. . 2008; 138 - 169.
Vancouver YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR T Pazarlama Araştırmalarında Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Üniversite Öğrencilerinin Marka Algısı Üzerine Bir Araştırma. . 2008; 138 - 169.
IEEE YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR T "Pazarlama Araştırmalarında Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Üniversite Öğrencilerinin Marka Algısı Üzerine Bir Araştırma." , ss.138 - 169, 2008.
ISNAD YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR, Tuğba. "Pazarlama Araştırmalarında Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Üniversite Öğrencilerinin Marka Algısı Üzerine Bir Araştırma". (2008), 138-169.
APA YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR T (2008). Pazarlama Araştırmalarında Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Üniversite Öğrencilerinin Marka Algısı Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz İİBF Dergisi, 8(15), 138 - 169.
Chicago YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR Tuğba Pazarlama Araştırmalarında Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Üniversite Öğrencilerinin Marka Algısı Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz İİBF Dergisi 8, no.15 (2008): 138 - 169.
MLA YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR Tuğba Pazarlama Araştırmalarında Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Üniversite Öğrencilerinin Marka Algısı Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz İİBF Dergisi, vol.8, no.15, 2008, ss.138 - 169.
AMA YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR T Pazarlama Araştırmalarında Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Üniversite Öğrencilerinin Marka Algısı Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz İİBF Dergisi. 2008; 8(15): 138 - 169.
Vancouver YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR T Pazarlama Araştırmalarında Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Üniversite Öğrencilerinin Marka Algısı Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz İİBF Dergisi. 2008; 8(15): 138 - 169.
IEEE YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR T "Pazarlama Araştırmalarında Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Üniversite Öğrencilerinin Marka Algısı Üzerine Bir Araştırma." Akdeniz İİBF Dergisi, 8, ss.138 - 169, 2008.
ISNAD YENİDOĞAN GÜRÇAYLILAR, Tuğba. "Pazarlama Araştırmalarında Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Üniversite Öğrencilerinin Marka Algısı Üzerine Bir Araştırma". Akdeniz İİBF Dergisi 8/15 (2008), 138-169.