Yıl: 2008 Cilt: 41 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 187 - 205 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler

Öz:
İnternetin aşırı kullanımının bir sonucu olan internet bağımlılığı, araştırmaya konu edilmiştir. Araştırmada, “Bilgisayara Giriş” dersini internet üzerinden alan öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin; cinsiyet, öğrenim gördükleri bölüm, internete bağlı kalma saati ve sosyo ekonomik düzeylerine (SED) göre değişip değişmediği incelenmiştir. Cinsiyet yönünden erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre; internet kullanım süresi yönünden haftada sekiz saatten fazla internete bağlı kalan öğrencilerin, haftada sekiz saatten az internete bağlı kalan öğrencilere göre; öğrenim gördükleri bölümler açısından ele alındığında öğrencilerin internet bağımlılığı düzeylerinin anlamlı derecede farklı olduğu bulunmasına rağmen, öğrencilerin SED’lerinin ise internet bağımlılığı düzeylerine etkisinin anlamlı olmadığı bulunmuştur.
Anahtar Kelime: demografik özellikler öğrenciler web tabanlı öğrenim bilgisayar destekli eğitim internet bağımlılığı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Beard, K.W. (2005). Internet addiction: A review of current assessment techniques and potential assessment questions. Cyberpsychology & Behavior, 8(1), 7-14.
 • Brenner, V. (1997). Psychology of computer use: XLVII. Parameters of Internet use, abuse and addiction: The first 90 days of the Internet usage survey. Psychol. Rep. 80: 879–882.
 • Cengizhan, C. (2003). Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığı. IX. Türkiye'de İnternet Konferansı. Askeri Müze ve Kültür Sitesi Harbiye İstanbul, 11-13 Aralık 2003. http://mimoza.marmara.edu.tr/~cahit/Yayin.html adresinden 10.04.2005 tarihinde erişilmiştir.
 • Ceyhan, E., Ceyhan, A.A. ve Gürcan, A. (2007). Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (1), 387-416.
 • Chak, K. & Leung, L. (2004). Shyness and locus of control as predictors of internet addiction and internet use. Cyberpsychology & Behavior, 7(5), 559-570
 • Chou, C. & Hsiao, M.C. (2000). Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: The Taiwan college students' case. Computers and Education, 35, 65-80,
 • Chou, C., Condron, L. & Belland, J.C. (2005). A Review of the Research on Internet Addiction. Educational Psychology Review, 17(4), 363-388.
 • Ferraro, G., Caci, B., D’amico, A. & Blasi, M.D. (2007). Internet Addiction Disorder: An Italian Study. Cyberpsychology & Behavior. 10(2), 170-175.
 • Griffiths, M.D. (2000). Does Internet and computer "addiction" exist? Some case study evidence. Cyberpsychology & Behavior, 3(2), 211-218.
 • Griffiths, M.D. (2005). A "components" model of addiction within a biopsychosociaI framework, journal of Substance Abuse, 10(4), p. 191-197,
 • İnternet hastasıyım doktor bey! (16 Ağustos 2006). Milliyet, Bilim ve Teknoloji. http://teknoloji.milliyet.com.tr/detay.asp?id=1776 adresinden 10.07.2007 tarihinde erişilmiştir.
 • İnternet resmen h@st@lık! (10 Ağustos 2006). Milliyet, Bilim ve Teknoloji. http://teknoloji.milliyet.com.tr/detay.asp?id=1756 adresinden 10.07.2007 tarihinde erişilmiştir.
 • Kandell, J. (1998). Internet addiction on campus—the vulnerability of college students. Cyberpsychology & Behavior , 1, 46–59.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Köroğlu, G., Öztürk, Ö., Tellioğlu, N., Genç, Y., Mırsal, H. ve Beyazyürek, M. (2006). Problemli İnternet Kullanımıyla Başvuran İki Uçlu Bir Hasta Nedeniyle Psikiyatrik Ek Tanı Tartışması: Olgu Sunumu. Bağımlılık Dergisi, 7(3), 150-154.
 • Lee, M-S., Ko, Y-H., Song, H-S., Kwon, K.-H., Lee, H-S., Nam, M. & Jung, I-K., (2007). Characteristics of internet use in relation to game genre in Korean adolescents. Cyberpsychology & Behavior. 10(2), 278-285.
 • Morahan-Martin, J. M., & Schumacker, P. (2000). Incidence and correlates of pathological internet use. Computer Human Behaviour 16: 13–29.
 • Nalwa, K. & Anand, A.P. (2003). Internet addiction in students: A cause of concern. Cyberpsychology & Behavior, 6(6). 653-656
 • Ngai, S. S-Y., (2007). Exploring the validity of the internet addiction test for students in grades 5-9 in Hong Kong. International Journal of Adolescence and Youth, Volume 13, 221-237.
 • Öztürk, Ö., Odabaşıoğlu, G., Eraslan, D., Genç, Y. ve Kalyoncu, A. (2007). İnternet Bağımlılığı: Kliniği ve Tedavisi: Bağımlılık Dergisi, 8(1), 36-41.
 • Soule, L. C., Shall, W. & Kleen, B.A. (2003). Exploring internet addiction: Demographic characteristics and stereotypes of heavy internet users. Journal of Computer Information Systems. Fall, 64-73.
 • Tsai, C.C. & Lin, S.S.J. (2003). Internet addiction of adolescents in Taiwan: An interview study. Cyberpsychology & Behavior, 6(6), 649-652.
 • Türkiye, net’te yüzde 700 büyüdü (9 Temmuz 2007). Milliyet, Bilim ve Teknoloji. http://teknoloji.milliyet.com.tr/detay.asp?id=2939 adresinden 10.07.2007 tarihinde erişilmiştir.
 • Yoo, H.J., Cho, S.C., Ha, J., Yune, S.K., Kim, S.J., Hwang, J., Chung, A., Sung, Y.H. ve Lyoo, I.K. (2004). Attention deficit hyperactivity symptoms and internet addiction. Psychiatry and Clinical Neurosciences (2004), 58, 487–494.
 • Young, K. (1997). What makes the internet addictive: Potential explanations for pathological internet use. Paper presented at the 105th annual conference of the American Psychological Association. August 15, 1997, Chicago, IL. http://www.netaddiction.com/articles/habitforming.htm adresinden 10.04.2005 tarihinde erişilmiştir.
 • Young, K. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology & Behavior, 1 (3), 237–244.
 • Young, K. (1998). “Caught in the Net” http://www.netaddiction.com/ adresinden 01.10.2007 tarihinde erişilmiştir.
 • Young, K. (1999). Internet addiction: Symptoms, evaluation, and treatment. In L. VandeCreek & T. Jackson (Eds.). Innovations in Clinical Practice: A Source Book (Vol. 17; pp. 19-31). Sarasota, FL: Professional Resource Press.
 • Young, K. (2005). “Surfing not studying: Dealing with internet addiction on campus” http://www.netaddiction.com/articles/surfing_not_studying.htm adresinden 10.04.2005 tarihinde erişilmiştir.
APA BALTA ÇAKIR Ö, HORZUM M (2008). Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler. , 187 - 205.
Chicago BALTA ÇAKIR Özlem,HORZUM Mehmet Barış Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler. (2008): 187 - 205.
MLA BALTA ÇAKIR Özlem,HORZUM Mehmet Barış Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler. , 2008, ss.187 - 205.
AMA BALTA ÇAKIR Ö,HORZUM M Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler. . 2008; 187 - 205.
Vancouver BALTA ÇAKIR Ö,HORZUM M Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler. . 2008; 187 - 205.
IEEE BALTA ÇAKIR Ö,HORZUM M "Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler." , ss.187 - 205, 2008.
ISNAD BALTA ÇAKIR, Özlem - HORZUM, Mehmet Barış. "Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler". (2008), 187-205.
APA BALTA ÇAKIR Ö, HORZUM M (2008). Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1), 187 - 205.
Chicago BALTA ÇAKIR Özlem,HORZUM Mehmet Barış Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41, no.1 (2008): 187 - 205.
MLA BALTA ÇAKIR Özlem,HORZUM Mehmet Barış Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.41, no.1, 2008, ss.187 - 205.
AMA BALTA ÇAKIR Ö,HORZUM M Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2008; 41(1): 187 - 205.
Vancouver BALTA ÇAKIR Ö,HORZUM M Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2008; 41(1): 187 - 205.
IEEE BALTA ÇAKIR Ö,HORZUM M "Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41, ss.187 - 205, 2008.
ISNAD BALTA ÇAKIR, Özlem - HORZUM, Mehmet Barış. "Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41/1 (2008), 187-205.