Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 497 - 502 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları

Öz:
AMAÇ: Sağlığın geliştirilmesi sadece hastalıkları önlemeye yönelik olmayıp, bireyin genel sağlık ve iyilik durumunu daha da iyileştirmeyi amaçlar. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin sağlığı geliştirme davranışlarını ve bu davranışları etkileyebilecek özelliklerin saptanmasıdır.YÖNTEM: Bu araştırma, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde okuyan Eylül-Kasım 2006 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 349 öğrenci ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini içeren soru kağıdı ile, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ölçeği kullanılmıştır. Veriler, bilgisayar ortamında SPSS 11.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizlerde ortalama, t testi ve Kurskal Wallis testi kullanılmıştır. BULGULAR: Öğrencilerin SYBD puan ortalaması orta düzeyde olup, öğrencilerin yaş ortalamaları arttıkça sağlık sorumluluğu davranışları artmaktadır. Kız öğrencilerin SYBD puan ortalaması ve beslenme davranışı puanları erkek öğrencilere göre yüksek bulunmuştur.SONUÇ: Ailenin ekonomik düzeyi arttıkça SYBD puan ortalaması da artmaktadır.
Anahtar Kelime: Sağlık davranışı Sağlığın geliştirilmesi Veri toplama Anketler Öğrenciler Genç erişkin

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Dirican R, Bilgel N. Halk Sağlığı. II. Baskı. Bursa. Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1993.
 • 2. Pasinlioğlu P, Gözüm S. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin sağlık davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1998; 2(2): 60-68.
 • 3. Ayaz S, Tezcan S, Akıncı F. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. 2005; 9(2): 26-34.
 • 4. Dickey Janick JJ. Lifestyle modifications in the prevention and treatment of hypertension, Endorc Pract. 2001; 7(5): 392-9.
 • 5. Spradley WB. Health promotion and wellness, community health nursing concept and practice, Lippincott, 2001.
 • 6. Bahar Z. Sigaraya karşı sağlık personeli, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1993; 9(2): 87-114.
 • 7. Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N ve ark. Sağlığı sürdürme, sağlığı geliştirme ve hemşirelik. Hemşirelik Bülteni. 1994; 8: 32.
 • 8. Esin N. Endüstriyel alanda çalışan işçilerin sağlık davranışlarının saptanması ve geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul. İstanbul Üniversitesi, 1997.
 • 9. Altun İ. Kocaeli’nde yaşayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlık yaşam biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışma. Sağlık ve Toplum. 2002; 3: 41-51.
 • 10. Bagwell MM, Bush HA. Improving health promotion for blue-collar workers. Journal of Nursing Care Quality. 2000; 14(4): 65-71.
 • 11. Sisk RJ. Caregiver burden and health promotion. International Journal of Nursing Studies. 2000; 37: 37-43.
 • 12. Tashiro J. Exploring health promoting lifestyle behaviors of Japanese college women: perceptions, practices, and issues. Health Care Women International. 2002; 23(1): 59-70.
 • 13. Pender N, Barkauskas V, Hayman L, Rise VH, Anderson E. Health promotion and disease prevention toward excellence in nursing practice and education. Nursing Outlook. 1992; 40: 106-12.
 • 14. Duffy E, Rossow R, Hernandez M. Correlates of health promotion activities in employed Mexican- American women. Nursing Research. 1996; 45: 18-24.
 • 15. Weitzel MH. A test of the health promotion model with blue collar workers. Nursing Research. 1989; 38: 99-104.
 • 16. Beşer A, Bahar Z, Büyükkaya D. Health promoting behaviors and factors related to lifestyle among turkish workers and occupational health nurses' responsibilities in their health promoting activities. Industrial Health.2007; 45(1): 151-159.
 • 17. Tokgöz E. Kadın öğretim elemanlarının sağlığı geliştirme davranışları ve etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış doktora tezi. 2002
 • 18. Baltaş Z. İngiltere'de yaşayan Türk toplumunun sağlık davranış kalıpları. V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı. İstanbul. 1996, p. 124-135.
 • 19. Esin N. Türk kadınlarının sağlık davranışlarının değerlendirilmesi. VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Adana.1998.
 • 20. Lusk SL, Kerr MJ, Ronis DV. Health-promoting lifestyles of blue-collar, skilled trade, and whitecollar workers. Nursing Research. 1995; 44: 20-4.
 • 21. Kuster A, Fong C. Further psychometric evaluation of the Spanish language health promotion lifestyle profile. Nursing Research. 1993; 42: 266-9
APA KARADENİZ G, UÇUM E, DEDELİ Ö, KARAAĞAÇ Ö (2008). Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. , 497 - 502.
Chicago KARADENİZ Gülten,UÇUM Emre Yanıkkerem,DEDELİ Özden,KARAAĞAÇ Öznur Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. (2008): 497 - 502.
MLA KARADENİZ Gülten,UÇUM Emre Yanıkkerem,DEDELİ Özden,KARAAĞAÇ Öznur Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. , 2008, ss.497 - 502.
AMA KARADENİZ G,UÇUM E,DEDELİ Ö,KARAAĞAÇ Ö Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. . 2008; 497 - 502.
Vancouver KARADENİZ G,UÇUM E,DEDELİ Ö,KARAAĞAÇ Ö Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. . 2008; 497 - 502.
IEEE KARADENİZ G,UÇUM E,DEDELİ Ö,KARAAĞAÇ Ö "Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları." , ss.497 - 502, 2008.
ISNAD KARADENİZ, Gülten vd. "Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları". (2008), 497-502.
APA KARADENİZ G, UÇUM E, DEDELİ Ö, KARAAĞAÇ Ö (2008). Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7(6), 497 - 502.
Chicago KARADENİZ Gülten,UÇUM Emre Yanıkkerem,DEDELİ Özden,KARAAĞAÇ Öznur Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 7, no.6 (2008): 497 - 502.
MLA KARADENİZ Gülten,UÇUM Emre Yanıkkerem,DEDELİ Özden,KARAAĞAÇ Öznur Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.7, no.6, 2008, ss.497 - 502.
AMA KARADENİZ G,UÇUM E,DEDELİ Ö,KARAAĞAÇ Ö Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2008; 7(6): 497 - 502.
Vancouver KARADENİZ G,UÇUM E,DEDELİ Ö,KARAAĞAÇ Ö Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2008; 7(6): 497 - 502.
IEEE KARADENİZ G,UÇUM E,DEDELİ Ö,KARAAĞAÇ Ö "Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7, ss.497 - 502, 2008.
ISNAD KARADENİZ, Gülten vd. "Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 7/6 (2008), 497-502.