Yıl: 2010 Cilt: 47 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 216 - 222 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Obsesif inanışlar ölçeği-44'ün (OİÖ-44) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği

Öz:
Amaç: Obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) etiyolojisinde ve süreğenliğinde bilişsel faktörler merkezde yer almaktadır. Bu çalışmada OİÖ-44’un Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Türk örnekleminde OİÖ-44’ün orijinal faktör yapısı ve ölçme aracının OKB hastaları ve klinik olmayan bireyleri ayırt edebilme özelliğinin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılmıştır.Yöntem: Çalışmanın verileri 175 sağlıklı birey ve Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi psikiyatri kliniğine başvuran 62 OKB hastasından elde edildi. Çalışmaya katılan kişilere SCID-I, Obsesif İnançlar Ölçeği-44 (OİÖ-44), Padua Envanteri (PE-41), Yale-Brown Obsesyon Kompülsiyon Ölçeği (YBOKÖ), Üst Biliş Ölçeği – 30 (ÜBÖ-30), Düşünce Eylem Kaynaşması Ölçeği (DEKÖ), Beyaz Ayı Supresyon Envanteri (BASE), Dini Kaygılar Ölçeği (DKÖ), Penn State Endişe Ölçeği (PSEÖ) ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) uygulanmıştır. OBQ-44 toplam ve alt ölçekleri için geçerlik ve güvenirlik düzeylerini gösteren istatistikler hesaplanmıştır.Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak test edilen üç faktörlü orijinal yapının çalışmanın verilerle (VERILERIYLE?)uyumu yüksek bulunmuştur. OKB hastaları sağlıklı kontrollere göre önemli düzeyde daha yüksek ÖİÖ-44 puanları bildirmiştir. OİÖ-44 puanları ve diğer ölçekler arasında genel olarak önemli bağıntı düzeyleri elde edilmiştir. OİÖ-44 için iç turtalılık katsayısı a0,95 ve 30 günlük test tekrar test korelasyonu r=0.79’dur. Sonuç: OİÖ-44’ün Türkçe formu klinik ve klinik olmayan Türk örnekleminde yeterli geçerlilik ve güvenilirliğe sahip bir ölçme aracıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Nörolojik Bilimler Psikiyatri

The validity and reliability of the Turkish version of the obsessive beliefs questionnaire-44 (OBQ-44)

Öz:
Objective: Cognitive factors have a central place in the etiology and persistence of obsessive-compulsive disorder (OCD). The aim of the study was to evaluate psychometric properties of the Turkish version of the Obsessive Beliefs Questionnaire-44 (OBQ-44). Original factor structure of the OBQ-44 and discrimination characteristic of the instrument between OCD patients and nonclinical population were evaluated extensively in Turkish sample.Methods: Data were collected from 175 healthy subjects and 62 patients with OCD who applied to the Psychiatry Clinic at Yüzüncü Yıl University. Subjects were administered the SCID-I, the Obsessive Beliefs Questionnaire-44 (OBQ-44), the Padua Inventory (PI-41), the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOKS), the Metacognitions Questionnaire-30 (MCQ-30), the Thought Action Fusion Scale (TAFS), the White Bear Suppression Inventory (WBSI), the Penn Inventory of Scrupulosity (PIOS), the Penn State Worry Questionnaire (PSWQ), and the Beck Depression Inventory (BDI). Data were analyzed in order to evaluate the reliability and validity of the OBQ-44.Results: The three-factor original structure tested using confirmatory factor analysis was observed to be highly consistent with the data obtained from the study. OCD patients reported significantly higher scores on OBQ-44 rather than controls. Correlations of the OBQ-44 scores with psychological variables were generally significant. Inner consistency coefficient for the OBQ-44 was a0,95 and test-retest correlation between two points at 30-day time course was r=0.79.Conclusion: The Turkish version of the OBQ-44 has adequate validity and reliability in clinical and nonclinical Turkish sample.
Anahtar Kelime:

Konular: Nörolojik Bilimler Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA BOYSAN M, BEŞİROĞLU L, ÇETİNKAYA N, atli a, AYDIN A (2010). Obsesif inanışlar ölçeği-44'ün (OİÖ-44) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. , 216 - 222.
Chicago BOYSAN MURAT,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,ÇETİNKAYA Nuralay,atli abdullah,AYDIN ADEM Obsesif inanışlar ölçeği-44'ün (OİÖ-44) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. (2010): 216 - 222.
MLA BOYSAN MURAT,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,ÇETİNKAYA Nuralay,atli abdullah,AYDIN ADEM Obsesif inanışlar ölçeği-44'ün (OİÖ-44) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. , 2010, ss.216 - 222.
AMA BOYSAN M,BEŞİROĞLU L,ÇETİNKAYA N,atli a,AYDIN A Obsesif inanışlar ölçeği-44'ün (OİÖ-44) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. . 2010; 216 - 222.
Vancouver BOYSAN M,BEŞİROĞLU L,ÇETİNKAYA N,atli a,AYDIN A Obsesif inanışlar ölçeği-44'ün (OİÖ-44) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. . 2010; 216 - 222.
IEEE BOYSAN M,BEŞİROĞLU L,ÇETİNKAYA N,atli a,AYDIN A "Obsesif inanışlar ölçeği-44'ün (OİÖ-44) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği." , ss.216 - 222, 2010.
ISNAD BOYSAN, MURAT vd. "Obsesif inanışlar ölçeği-44'ün (OİÖ-44) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği". (2010), 216-222.
APA BOYSAN M, BEŞİROĞLU L, ÇETİNKAYA N, atli a, AYDIN A (2010). Obsesif inanışlar ölçeği-44'ün (OİÖ-44) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 47(3), 216 - 222.
Chicago BOYSAN MURAT,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,ÇETİNKAYA Nuralay,atli abdullah,AYDIN ADEM Obsesif inanışlar ölçeği-44'ün (OİÖ-44) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Nöropsikiyatri Arşivi 47, no.3 (2010): 216 - 222.
MLA BOYSAN MURAT,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,ÇETİNKAYA Nuralay,atli abdullah,AYDIN ADEM Obsesif inanışlar ölçeği-44'ün (OİÖ-44) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, vol.47, no.3, 2010, ss.216 - 222.
AMA BOYSAN M,BEŞİROĞLU L,ÇETİNKAYA N,atli a,AYDIN A Obsesif inanışlar ölçeği-44'ün (OİÖ-44) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Nöropsikiyatri Arşivi. 2010; 47(3): 216 - 222.
Vancouver BOYSAN M,BEŞİROĞLU L,ÇETİNKAYA N,atli a,AYDIN A Obsesif inanışlar ölçeği-44'ün (OİÖ-44) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Nöropsikiyatri Arşivi. 2010; 47(3): 216 - 222.
IEEE BOYSAN M,BEŞİROĞLU L,ÇETİNKAYA N,atli a,AYDIN A "Obsesif inanışlar ölçeği-44'ün (OİÖ-44) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği." Nöropsikiyatri Arşivi, 47, ss.216 - 222, 2010.
ISNAD BOYSAN, MURAT vd. "Obsesif inanışlar ölçeği-44'ün (OİÖ-44) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği". Nöropsikiyatri Arşivi 47/3 (2010), 216-222.