Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi

Yıl: 2009 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 298 - 305 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi

Öz:
Bu araştırma, Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Veriler, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nün son sınıfında okuyan 195 öğrenciden elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Erkuş ve arkadaşları (2000) tarafından geliştirilen "Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Veriler, ANOVA ve t-testi ile analiz edilmiştir. Cinsiyet ve ÖSS'deki tercih sırası açısından gruplar arasında anlamlı farklılıkların olduğu görülmüştür. Mezun olunan lise türü ve ailede öğretmen bulunup bulunmama değişkenlerine göre ise gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akpınar, E., Yıldız, E. ve Ergin, Ö. (2006). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 56-62.
 • Alkan, C. (2000). Meslek ve Öğretmenlik Mesleği. İçinde V. Sönmez (ed.), Öğretmenlik Mesleğine Giriş (243-294). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bontempo, B. T. & Digman, S. (1985) "Entry level profile: student attitudes toward the Teaching Profession." Paper presented at the annual meeting of the Annual Meeting of the American Educational Research Association. Chicago, March-April. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 258949).
 • Brown, M. M. (1992). Caribbean first-year teachers' reasons for choosing teaching as a career. Journal of Education for Teaching, 18(2), 185-195.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (7. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çakır, Ö. (2005). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı (İÖLP) ve Eğitim Fakülteleri İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumları ve Meslekî Yeterlik Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 27-42.
 • Erkuş, A., Sanlı, N., Bağlı, M. T. ve Güven, K. (2000). Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi.Eğitim ve Bilim, 116, 27-33.
 • Eskicumalı, A. (2004). Eğitim, Öğretim ve Öğretmenlik Mesleği. İçinde Y. Özden (ed.), Öğretmenlik Mesleğine Giriş (2-31). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • İşmen, A. E. ve Yıldız, S. A. (2005). Öğretmenliğe İlişkin Tutumların Özgecilik ve Atılganlık Düzeyleri Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 42, 151-166.
 • Kaya, A. ve Büyükkasap, E. (2005). Fizik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Profilleri, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Endişeleri: Erzurum Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2, 367-380.
 • Kyriacou, C., Hultgren, A. & Stephens, P. (1999). Student teachers' motivation to become a secondary school teacher in England and Norway. Teacher Development, 3(3), 373-381.
 • Saracaloğlu, A. S. (1993). "Fen ve Edebiyat Fakülteleri Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları." İzmir I. Eğitim Kongresi Bildirileri (Kasım 1991) 565-569. İzmir: Buca Eğitim Fakültesi Yayını.
 • Smith, I. M. (1973). Changes in students' attitudes to teaching. Higher Education, 2(3), 361-376.
 • Sönmez, V. (2000). Eğitimin Tarihsel Temelleri. İçinde V. Sönmez (ed.), Öğretmenlik Mesleğine Giriş(1-40). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Su, Z. (1997). Teaching as a profession and as a career: minority candidates' perspectives. Teaching & Teacher Education, 13(3), 325-340.
 • Sünbül, A. M. (2003). Bir Meslek Olarak Öğretmenlik. İçinde Ö.Demirel ve Z. Kaya (ed.), Öğretmenlik Mesleğine Giriş (3. baskı, 243-278). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Üstün, E., Erkan S. ve Akman B. (2004). Türkiye'de Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 129-136.
APA ÇETİNKAYA Z (2009). Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. , 298 - 305.
Chicago ÇETİNKAYA Zeynep Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. (2009): 298 - 305.
MLA ÇETİNKAYA Zeynep Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. , 2009, ss.298 - 305.
AMA ÇETİNKAYA Z Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. . 2009; 298 - 305.
Vancouver ÇETİNKAYA Z Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. . 2009; 298 - 305.
IEEE ÇETİNKAYA Z "Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi." , ss.298 - 305, 2009.
ISNAD ÇETİNKAYA, Zeynep. "Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi". (2009), 298-305.
APA ÇETİNKAYA Z (2009). Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. İlköğretim Online (elektronik), 8(2), 298 - 305.
Chicago ÇETİNKAYA Zeynep Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. İlköğretim Online (elektronik) 8, no.2 (2009): 298 - 305.
MLA ÇETİNKAYA Zeynep Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. İlköğretim Online (elektronik), vol.8, no.2, 2009, ss.298 - 305.
AMA ÇETİNKAYA Z Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. İlköğretim Online (elektronik). 2009; 8(2): 298 - 305.
Vancouver ÇETİNKAYA Z Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. İlköğretim Online (elektronik). 2009; 8(2): 298 - 305.
IEEE ÇETİNKAYA Z "Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi." İlköğretim Online (elektronik), 8, ss.298 - 305, 2009.
ISNAD ÇETİNKAYA, Zeynep. "Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi". İlköğretim Online (elektronik) 8/2 (2009), 298-305.