Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 487 - 492 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Öz:
AMAÇ: Bu çalışma; hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etkileyen değişkenleri saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. YÖNTEM: Araştırma Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Süleyman Demirel Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Mayıs-Haziran 2007 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma 205 hemşire üzerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan, hemşirelerin kişisel-mesleki özelliklerini içeren anket formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) kullanılmıştır.BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği toplam puanı 121,20±18,30, alt grup ölçek puanları ise; sağlık sorumluluğu 20,98±3,76, fiziksel aktivite 14,04±4,22, beslenme alışkanlığı 19,57±3,80, ruhsal gelişim 25,36±4,47, kişiler arası ilişkiler 24,04±4,07 ve stres yönetimi 17,09±3,59 olarak saptanmıştır. Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği toplam puan ortalaması ile çocuk sahibi olma durumu, eğitim durumu ve çalışma süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). SONUÇ: Araştırma sonucunda hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği puan ortalamasının genel olarak orta düzeyde olduğu, en çok uyguladığı ve dikkat ettiği sağlıklı yaşam biçimi davranışının ruhsal gelişim, en az uyguladığı sağlıklı yaşam biçimi davranışının ise fiziksel aktivite olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik Aile Çalışmaları

Healthy life style beheviours of the nurses and the determination of affecting factors

Öz:
AIM: This study was carried out descriptively with the aim of determining the variables affecting healthy life style behaviors of the nurses. METHOD: The study was carried on between the date&#8217;s may-June 2007 at Atatürk University Yakutiye Research Hospital on Süleyman Demirel Training and Research Hospitals. The research was carried out with 205 nurses. In the collection of the data survey form including personal behaviors of the nurses, and the Health Promotion Life-Style Profile prepared by researchers were used in the direction of literature. RESULTS: Total score of Health Promotion Life-Style Profile of the nurses participating in the research was 121.20±18.30, and sub-group scale scores; health responsibility is 20.88±3.76 and physical activities is 14.04±4.22, and nutritional habit is 19.57±3.80, and mental development is 25.36±4.47, and relations between persons is 24.04±4.07, and stress management is 17.09±3.59. There was statistically significant distinction between total score average and the situation of hawing children, and working duration and education level of the nurses (p<0.05). CONCLUSION: At the end of the result, it was determined that average of Health Promotion Life-Style Profile of the nurses was middle level and that the most common and most noticeable health life style behaviors of the nurses was mental development, and that the least applied health life style behaviors of the nurses was physical activities.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA CÜRCANİ M, Tan M, ÖZDELİKARA A (2010). Hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. , 487 - 492.
Chicago CÜRCANİ Mehtap,Tan Mehtap,ÖZDELİKARA AFİTAP Hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. (2010): 487 - 492.
MLA CÜRCANİ Mehtap,Tan Mehtap,ÖZDELİKARA AFİTAP Hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. , 2010, ss.487 - 492.
AMA CÜRCANİ M,Tan M,ÖZDELİKARA A Hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. . 2010; 487 - 492.
Vancouver CÜRCANİ M,Tan M,ÖZDELİKARA A Hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. . 2010; 487 - 492.
IEEE CÜRCANİ M,Tan M,ÖZDELİKARA A "Hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi." , ss.487 - 492, 2010.
ISNAD CÜRCANİ, Mehtap vd. "Hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi". (2010), 487-492.
APA CÜRCANİ M, Tan M, ÖZDELİKARA A (2010). Hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 9(5), 487 - 492.
Chicago CÜRCANİ Mehtap,Tan Mehtap,ÖZDELİKARA AFİTAP Hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 9, no.5 (2010): 487 - 492.
MLA CÜRCANİ Mehtap,Tan Mehtap,ÖZDELİKARA AFİTAP Hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.9, no.5, 2010, ss.487 - 492.
AMA CÜRCANİ M,Tan M,ÖZDELİKARA A Hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2010; 9(5): 487 - 492.
Vancouver CÜRCANİ M,Tan M,ÖZDELİKARA A Hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2010; 9(5): 487 - 492.
IEEE CÜRCANİ M,Tan M,ÖZDELİKARA A "Hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 9, ss.487 - 492, 2010.
ISNAD CÜRCANİ, Mehtap vd. "Hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 9/5 (2010), 487-492.