Yıl: 2022 Cilt: 0 Sayı: 36 Sayfa Aralığı: 37 - 48 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18092/ulikidince.1110420 İndeks Tarihi: 21-09-2022

FARKLI BİLİM ALANLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Çalışmanın amacı, farklı bilim alanlarında çalışan öğretim elemanlarının sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve yaşam kalitelerini araştırmaktır. Çalışmaya KTU'de görev yapan 491 akademik personel dâhil edilmiştir. Çalışmada “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBD) II” ve “Hastalık Kontrol Merkezi Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Anketi (CDC-HRQOL-4)” kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, SYBD skorunun sağlık bilimleri alanında çalışanların fen bilimleri alanında çalışanlardan daha yüksek olduğu ve anlamlı olarak farklılık gösterdiği saptanmıştır (p=0,024). SYBD’de sağlık bilimleri ile sosyal bilimler arasında manevi gelişim (p=0,001), sağlık bilimleri ile fen bilimleri arasında stres yönetimi (p=0,009) ve kişilerarası ilişkiler alt boyutlarında (p=0,016) anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Bilim alanlarına göre fen bilimleri alanında çalışanların YK ruhsal sağlık skorlarının sağlık bilimleri alanında çalışanlar ile anlamlı olarak farklılaştığı saptanmıştır (p=0,07). Öğretim elemanlarının bilim alanlarına göre farklı SYBD ve YK düzeylerine sahip olmaları, bilim alanlarının kişilerin yaşam tarzlarında değişikliğe sebep olabileceği vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelime: Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Yaşam Kalitesi Öğretim Elemanı

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS AND QUALITY OF LIFE OF LECTURERS WORKING IN DIFFERENT SCIENTIFIC FIELDS

Öz:
This study aims to investigate healthy lifestyle behaviors and the quality of life of lecturers working in different scientific fields. The study included 491 lecturers working at KTU. "Healthy Lifestyle Behaviors Scale (HLBS) II" and "Centers for Disease Control Health Quality of Life Survey were used in the study. It was found that the HLBS score was higher and significantly different from those working in the field of health sciences (p=0.024). It was seen that there was a significant difference between health sciences and social sciences in terms of spiritual development (p=0.001), stress management (p=0.009) and interpersonal relations (p=0.016) between health sciences and natural sciences. It was found that the CDC-HRQOL-4 mental health scores of those working in the field of natural sciences differed significantly with those working in the field of health sciences according to their fields of science (p=0.07). It is emphasized that the fact that the teaching staff have different HLBS and QoL levels in different fields may cause changes in the lifestyles of people in the fields of science.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA turan kurtaran a, SEVIM F, Erden A (2022). FARKLI BİLİM ALANLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. , 37 - 48. 10.18092/ulikidince.1110420
Chicago turan kurtaran ayten,SEVIM FERIT,Erden Arzu FARKLI BİLİM ALANLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. (2022): 37 - 48. 10.18092/ulikidince.1110420
MLA turan kurtaran ayten,SEVIM FERIT,Erden Arzu FARKLI BİLİM ALANLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. , 2022, ss.37 - 48. 10.18092/ulikidince.1110420
AMA turan kurtaran a,SEVIM F,Erden A FARKLI BİLİM ALANLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. . 2022; 37 - 48. 10.18092/ulikidince.1110420
Vancouver turan kurtaran a,SEVIM F,Erden A FARKLI BİLİM ALANLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. . 2022; 37 - 48. 10.18092/ulikidince.1110420
IEEE turan kurtaran a,SEVIM F,Erden A "FARKLI BİLİM ALANLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ." , ss.37 - 48, 2022. 10.18092/ulikidince.1110420
ISNAD turan kurtaran, ayten vd. "FARKLI BİLİM ALANLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". (2022), 37-48. https://doi.org/10.18092/ulikidince.1110420
APA turan kurtaran a, SEVIM F, Erden A (2022). FARKLI BİLİM ALANLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(36), 37 - 48. 10.18092/ulikidince.1110420
Chicago turan kurtaran ayten,SEVIM FERIT,Erden Arzu FARKLI BİLİM ALANLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 0, no.36 (2022): 37 - 48. 10.18092/ulikidince.1110420
MLA turan kurtaran ayten,SEVIM FERIT,Erden Arzu FARKLI BİLİM ALANLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.36, 2022, ss.37 - 48. 10.18092/ulikidince.1110420
AMA turan kurtaran a,SEVIM F,Erden A FARKLI BİLİM ALANLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2022; 0(36): 37 - 48. 10.18092/ulikidince.1110420
Vancouver turan kurtaran a,SEVIM F,Erden A FARKLI BİLİM ALANLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2022; 0(36): 37 - 48. 10.18092/ulikidince.1110420
IEEE turan kurtaran a,SEVIM F,Erden A "FARKLI BİLİM ALANLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ." Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0, ss.37 - 48, 2022. 10.18092/ulikidince.1110420
ISNAD turan kurtaran, ayten vd. "FARKLI BİLİM ALANLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 36 (2022), 37-48. https://doi.org/10.18092/ulikidince.1110420