Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 29 - 53 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 09-09-2023

ENGINEERING DESIGN-BASED ACTIVITY FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS: THERMAL INSULATION

Öz:
The aim of this study is to present the implementation steps of an engineering design process-based activity. The activity was implemented with 6th-grade students; 21 students were involved. Various visuals were used to attract the students' attention during the introduction of the activity, and discussions were held about engineers and engineering. In the design process, students were asked to design a thermos that meets the criteria and limitations of the problem by following the eight-step engineering design process. The students researched the problem through information cards, suggested different solutions, and chose the one that solved the problem best among the alternatives. The activity continued with constructing and testing the thermos, sharing solutions, and determining the thermos design with the least temperature change. The students were asked to make suggestions to improve their thermos designs. The activity was evaluated by using the diagnostic tree, analytical rubric, and Draw an Engineer Test.
Anahtar Kelime: engineering design process STEM education thermal insulation middle school students

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİNE DAYALI BİR ETKİNLİK: ISI YALITIMI

Öz:
Bu çalışmanın amacı mühendislik tasarım sürecine dayalı olarak hazırlanan bir etkinliğin uygulama basamaklarını tanıtmaktır. Bu etkinlik 6. sınıf öğrencileri ile uygulanmış ve uygulamaya 21 öğrenci katılmıştır. Etkinliğe giriş aşamasında öğrencilerin dikkatini çekmek amacıyla çeşitli görseller kullanılmış, mühendis ve mühendislik ile ilgili tartışmalar yapılmıştır. Daha sonra öğrencilerden sekiz basamaklı mühendislik tasarım sürecini takip ederek problemdeki kriter ve sınırlılıkları karşılayan bir termos tasarımı yapmaları istenmiştir. Öğrenciler öncelikle problemi belirlemiş ve problemle ilgili bilgi kartlarını kullanarak araştırma yapmışlardır. Daha sonra farklı çözüm yolları üretmiş ve alternatif çözümler arasından problemi en iyi çözeni seçmişlerdir. Seçilen çözüm için verilen malzemeleri kullanarak termos tasarımlarını oluşturmuş ve test etmişlerdir. Test etme sürecinin sonunda öğrenciler tasarımlarını sınıfla paylaşmış ve sıcaklık değişimi en az olan termos tasarımını belirlemişlerdir. Son aşamada öğrencilerden termos tasarımlarını iyileştirmek için önerilerde bulunmaları istenmiştir. Etkinliğin değerlendirilmesi için tanılayıcı dallanmış ağaç, analitik rubrik ve Bir Mühendis Çizelim Testi kullanılmıştır.
Anahtar Kelime: mühendislik tasarım süreci STEM eğitimi ısı yalıtımı ortaokul öğrencileri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akaygun, S., & Aslan-Tutak, F. (2016). Termos. Integrated teaching project. https://inteach.org/portal/kaynaklar/
 • Aydın-Gunbatar, S. (2018). Designing a process to prevent apple's browning: A STEM activity. Journal of Inquiry-Based Activities, 8(2), 99-110.
 • Aymen Peker, E., Apaydin, Z., & Taş, E. (2012). Isı yalıtımını argümantasyonla anlama: İlköğretim 6. sınıf öğrencileri ile durum çalışması. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (8), 79-100.
 • Bryan, L., & Guzey, S. S. (2020). K-12 STEM Education: An overview of perspectives and considerations. Hellenic Journal of STEM Education, 1(1), 5-15.
 • Bryan, L. A., Moore, T. J., Johnson, C. C., & Roehrig, G. H. (2015). Integrated STEM education. In C. C. Johnson, E. E. Peters- Burton, & T. J. Moore (Eds.), STEM road map: A framework for integrated STEM education (pp. 23–37). Routledge.
 • Crismond, D. P., & Adams, R. S. (2012). The informed design teaching and learning matrix. Journal of Engineering Education, 101(4), 738-797.
 • Cunningham, C. M. (2009). The bridge. Engineering is Elementary, 30(3), 11-17.
 • Cunningham, C. M., & Carlsen, W. S. (2014). Teaching engineering practices. Journal of Science Teacher Education, 25(2), 197-210.
 • Denis-Celiker, H., Akoz, O., & Genc, H. (2014). 6. sınıf madde ve ısı ünitesine ilişkin senaryo destekli proje tabanlı öğrenme etkinlik örneği [Activity sample project based learning supported with scenario on the unit of matter and heat in 6th grade]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 341-349.
 • Fan, S. C., Yu, K. C., & Lin, K. Y. (2021). A framework for implementing an engineering-focused STEM curriculum. International Journal of Science and Mathematics Education, 19(8), 1523-1541.
 • Fralick, B., Kearn, J., Thompson, S., & Lyons, J. (2009). How middle schoolers draw engineers and scientists. Journal of Science Education and Technology, 18(1), 60-73.
 • Guzey, S. S., Ring-Whalen, E. A., Harwell, M., & Peralta, Y. (2019). Life STEM: A case study of life science learning through engineering design. International Journal of Science and Mathematics Education, 17(1), 23-42.
 • Hertel, J. D., Cunningham, C. M., & Kelly, G. J. (2017). The roles of engineering notebooks in shaping elementary engineering student discourse and practice. International Journal of Science Education, 39(9), 1194-1217.
 • Hynes, M., Portsmore, M., Dare, E., Milto, E., Rogers, C., Hammer, D., & Carberry, A. (2011). Infusing engineering design into high school STEM courses. Utah State University. https://digitalcommons.usu.edu/cgi/view content.cgi?article=1165&context=ncete _publications
 • Juhler, M. V. (2016). The use of lesson study combined with content representation in the planning of physics lessons during field practice to develop pedagogical content knowledge. Journal of Science Teacher Education, 27(5), 533-553.
 • Kahraman, E., & Cetin, A. (2020). Effect of STEM based activities on motivation of middle school students for science learning. Turkish Studies-Educational Sciences, 15(4), 2691-2708.
 • Kelley, T. R., & Knowles, J. G. (2016). A conceptual framework for integrated STEM education. International Journal of STEM education, 3(1), 1-11.
 • Knight, M., & Cunningham, C. (2004). Draw an engineer test (DAET): Development of a tool to investigate students' ideas about engineers and engineering [Conference session]. ASEE Annual Conference and Exposition, Salt Lake City, Utah.
 • Lewis, C., Perry, R., & Murata, A. (2006). How should research contribute to instructional improvement? The case of lesson study. Educational Researcher, 31(3), 3-14.
 • Maiorca, C., & Mohr Schroeder, M. J. (2020). Elementary preservice teachers' integration of engineering into STEM lesson plans. School Science and Mathematics, 120(7), 402-412.
 • Martin Páez, T., Aguilera, D., Perales Palacios, F. J., & Vílchez González, J. M. (2019). What are we talking about when we talk about STEM education? A review of literature. Science Education, 103(4), 799-822.
 • Massachusetts Department of Education. (2006). Massachusetts science and technology/engineering curriculum framework. http://www.doe.mass.edu/frameworks/sc itech/2016-04.pdf
 • Ministry of National Education. (2018a). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. sınıflar) [Science course curriculum (Primary and middle school 3, 4, 5, 6, 7, and 8th grades)]. Ministry of National Education.
 • Ministry of National Education. (2018b). Teknoloji ve tasarım dersi öğretim programı (ortaokul 7 ve 8. sınıflar) [Technology and design course curriculum (Middle school 7, and 8th grades)]. Ministry of National Education.
 • Ministry of National Education. (2018c). Matematik dersi öğretim programı (ortaokul 7 ve 8. sınıflar) [Technology and design course curriculum (Middle school 7, and 8th grades)]. Ministry of National Education.
 • Moore, T. J., Glancy, A. W., Tank, K. M., Kersten, J. A., Smith, K. A., & Stohlmann, M. S. (2014). A framework for quality K-12 engineering education: Research and development. Journal of Pre-college Engineering Education Research (J-PEER), 4(1), 1-13.
 • National Academy of Engineering. (2010). Standards for K-12 engineering education. National Academies Press. https://nap.nationalacademies.org/catalo g/12990/standards-for-k-12-engineering- education
 • Next Generation Science Standards Lead States. (2013). Next generation science standards: For states, by states. National Academies Press. https://nap.nationalacademies.org/catalo g/18290/next-generation-science- standards-for-states-by-states.
 • Peterman, K., Daugherty, J. L., Custer, R. L., & Ross, J. M. (2017). Analyzing the integration of engineering in science lessons with the engineering-infused lesson rubric. International Journal of Science Education, 39(14), 1913-1931.
 • Roehrig, G. H., Moore, T. J., Wang, H. H., & Park, M. S. (2012). Is adding the E enough? Investigating the impact of K 12 engineering standards on the implementation of STEM integration. School Science and Mathematics, 112(1), 31-44.
 • Sirin, E., & Tarkin Celikkiran, A. (2021). Investigation of the effects of entrepreneurship-oriented STEM activities on 7th grade students' entrepreneurship skills and perceptions. Cukurova University Faculty of Education Journal, 50(2), 1263-1304.
 • The Ohio State University. (n.d.). Common misconceptions about heat and insulation. Beyond penguins. https://beyondpenguins.ehe.osu.edu/issu e/keeping-warm/common- misconceptions-about-heat-and- insulation.
 • The world without engineers (n.d.). Anvari. Retrieved January 15, 2022 from http://www.anvari.org/cols/The_World_ Without_Engineers.html
 • Toulmin, S. E. (1958). The uses of argument. Cambridge University Press.
 • Uzel, L., & Canbazoglu-Bilici, S. (2022). Engineering design-based activities: Investigation of middle school students' problem-solving and design skills. Journal of Turkish Science Education, 19(1), 163-179.
 • Wendell, K. B., Wright, C. G., & Paugh, P. (2017). Reflective decision making in elementary students' engineering design. Journal of Engineering Education, 106(3), 356-397.
 • Wheeler, L. B., Whitworth, B. A., & L. Gonczi, A. (2014). Engineering design challenge: Building a voltaic cell in the high school chemistry classroom. The Science Teacher, 81(9), 30-36.
 • Yaman, F. (2018). Öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin madde ve ısı ünitesindeki kavramsal anlamalarına etkisi. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 89-108.
APA Guler Nalbantoglu F, Cakiroglu J, YILMAZ TÜZÜN Ö (2023). ENGINEERING DESIGN-BASED ACTIVITY FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS: THERMAL INSULATION. , 29 - 53.
Chicago Guler Nalbantoglu Fulden,Cakiroglu Jale,YILMAZ TÜZÜN ÖZGÜL ENGINEERING DESIGN-BASED ACTIVITY FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS: THERMAL INSULATION. (2023): 29 - 53.
MLA Guler Nalbantoglu Fulden,Cakiroglu Jale,YILMAZ TÜZÜN ÖZGÜL ENGINEERING DESIGN-BASED ACTIVITY FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS: THERMAL INSULATION. , 2023, ss.29 - 53.
AMA Guler Nalbantoglu F,Cakiroglu J,YILMAZ TÜZÜN Ö ENGINEERING DESIGN-BASED ACTIVITY FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS: THERMAL INSULATION. . 2023; 29 - 53.
Vancouver Guler Nalbantoglu F,Cakiroglu J,YILMAZ TÜZÜN Ö ENGINEERING DESIGN-BASED ACTIVITY FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS: THERMAL INSULATION. . 2023; 29 - 53.
IEEE Guler Nalbantoglu F,Cakiroglu J,YILMAZ TÜZÜN Ö "ENGINEERING DESIGN-BASED ACTIVITY FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS: THERMAL INSULATION." , ss.29 - 53, 2023.
ISNAD Guler Nalbantoglu, Fulden vd. "ENGINEERING DESIGN-BASED ACTIVITY FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS: THERMAL INSULATION". (2023), 29-53.
APA Guler Nalbantoglu F, Cakiroglu J, YILMAZ TÜZÜN Ö (2023). ENGINEERING DESIGN-BASED ACTIVITY FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS: THERMAL INSULATION. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 13(1), 29 - 53.
Chicago Guler Nalbantoglu Fulden,Cakiroglu Jale,YILMAZ TÜZÜN ÖZGÜL ENGINEERING DESIGN-BASED ACTIVITY FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS: THERMAL INSULATION. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi 13, no.1 (2023): 29 - 53.
MLA Guler Nalbantoglu Fulden,Cakiroglu Jale,YILMAZ TÜZÜN ÖZGÜL ENGINEERING DESIGN-BASED ACTIVITY FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS: THERMAL INSULATION. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, vol.13, no.1, 2023, ss.29 - 53.
AMA Guler Nalbantoglu F,Cakiroglu J,YILMAZ TÜZÜN Ö ENGINEERING DESIGN-BASED ACTIVITY FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS: THERMAL INSULATION. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi. 2023; 13(1): 29 - 53.
Vancouver Guler Nalbantoglu F,Cakiroglu J,YILMAZ TÜZÜN Ö ENGINEERING DESIGN-BASED ACTIVITY FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS: THERMAL INSULATION. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi. 2023; 13(1): 29 - 53.
IEEE Guler Nalbantoglu F,Cakiroglu J,YILMAZ TÜZÜN Ö "ENGINEERING DESIGN-BASED ACTIVITY FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS: THERMAL INSULATION." Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 13, ss.29 - 53, 2023.
ISNAD Guler Nalbantoglu, Fulden vd. "ENGINEERING DESIGN-BASED ACTIVITY FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS: THERMAL INSULATION". Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi 13/1 (2023), 29-53.