Yıl: 2023 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 316 - 332 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.35341/afet.1185183 İndeks Tarihi: 16-06-2023

Tam Donanımlı Bir Hastanede Afet Ekibinin KBRN Farkındalığının Değerlendirilmesi

Öz:
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ajanlara maruz kalmak çok tehlikeli ve ölümcüldür. KBRN vakalarında yaralılara ilk müdahale afet ve acil yardım çalışanları ve Hastane Afet Planı (HAP) ekibi tarafından yapılır. KBRN ajanlardan etkilenenlerin birçoğu kendi olanaklarıyla hastaneye gider. Bu nedenle arındırma işlemi yapılmadan hastaneye gelen kişi sayısı oldukça fazladır. İlk müdahalede bulunacak hastane sağlık personelinin KBRN bilgi düzeyi düzenli olarak ölçülmeli ve uygulamaya dönük eğitimlerle güncel tutulmalıdır. Bu çalışmada tam teşekküllü bir hastanenin HAP ekibinin KBRN bilgi ve eyleme dönük bilinç düzeylerinin ölçülmesi ve iyileştirme yönünde alınacak kararlara katkı sunulması amaçlanmıştır. Örnek olarak seçilen tam teşekkülü bir hastanenin HAP ekibinin KBRN bilgi düzeyleri yüz-yüze anket tekniği kullanılarak araştırılmıştır. Buna göre, katılımcıların büyük çoğunluğu HAP organizasyonundaki görev ve sorumluluklarını bilmemektedir. HAP çalışanları anlamlı düzeyde KBRN terminolojisine aşina olsalar da KBRN tehdit ve risklerden haberdar olma oranları ortalamanın altındadır. HAP görevlilerinin KBRN bilgi ve bilinç düzeylerinin, katılım sağlanan eğitim ve tatbikatların ise içerik açısından yeterli olmadığı görülmektedir.
Anahtar Kelime: Ajan Arındırma HAP KBRN Vaka

Evaluation of Disaster Team at a Fully Equipped Hospital for CBRN Awareness

Öz:
Exposure to Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) agents is very dangerous and fatal. In CBRN cases, the injured person is first treated by the disaster and emergency aid workers and then by the Hospital Disaster Plan (HDP) team. Most people affected by CBRN agents go to the hospital on their own without being first decontaminated. Therefore, the hospital personal responsible of treating the CBRN patients should be trained against high risks of CBRN and their CBRN knowledge should be kept up to date by regular practical training. In this study, a HDP team at a fully equipped hospital is surveyed for its CBRN readiness and action-oriented awareness. The selected HDP team was examined through a face-to-face survey technique. Most people in the HDP team were found unaware of their organizational duties and responsibilities. The HDP workers were usually familiar with CBRN terminology, but they were not aware of the real threats and risks created by the CBRN cases. The overall knowledge level of the hospital workers as well as their awareness against the CBRN treats were found below average. In addition, the practical trainings and field drills were not sufficiently rich in terms of the content as they were not well oriented.
Anahtar Kelime: Agent Case CBRN Decontamination HDP

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Kaynak C, Kutlu Y (2023). Tam Donanımlı Bir Hastanede Afet Ekibinin KBRN Farkındalığının Değerlendirilmesi. , 316 - 332. 10.35341/afet.1185183
Chicago Kaynak Ceren,Kutlu Yusuf Arif Tam Donanımlı Bir Hastanede Afet Ekibinin KBRN Farkındalığının Değerlendirilmesi. (2023): 316 - 332. 10.35341/afet.1185183
MLA Kaynak Ceren,Kutlu Yusuf Arif Tam Donanımlı Bir Hastanede Afet Ekibinin KBRN Farkındalığının Değerlendirilmesi. , 2023, ss.316 - 332. 10.35341/afet.1185183
AMA Kaynak C,Kutlu Y Tam Donanımlı Bir Hastanede Afet Ekibinin KBRN Farkındalığının Değerlendirilmesi. . 2023; 316 - 332. 10.35341/afet.1185183
Vancouver Kaynak C,Kutlu Y Tam Donanımlı Bir Hastanede Afet Ekibinin KBRN Farkındalığının Değerlendirilmesi. . 2023; 316 - 332. 10.35341/afet.1185183
IEEE Kaynak C,Kutlu Y "Tam Donanımlı Bir Hastanede Afet Ekibinin KBRN Farkındalığının Değerlendirilmesi." , ss.316 - 332, 2023. 10.35341/afet.1185183
ISNAD Kaynak, Ceren - Kutlu, Yusuf Arif. "Tam Donanımlı Bir Hastanede Afet Ekibinin KBRN Farkındalığının Değerlendirilmesi". (2023), 316-332. https://doi.org/10.35341/afet.1185183
APA Kaynak C, Kutlu Y (2023). Tam Donanımlı Bir Hastanede Afet Ekibinin KBRN Farkındalığının Değerlendirilmesi. Afet ve Risk Dergisi, 6(1), 316 - 332. 10.35341/afet.1185183
Chicago Kaynak Ceren,Kutlu Yusuf Arif Tam Donanımlı Bir Hastanede Afet Ekibinin KBRN Farkındalığının Değerlendirilmesi. Afet ve Risk Dergisi 6, no.1 (2023): 316 - 332. 10.35341/afet.1185183
MLA Kaynak Ceren,Kutlu Yusuf Arif Tam Donanımlı Bir Hastanede Afet Ekibinin KBRN Farkındalığının Değerlendirilmesi. Afet ve Risk Dergisi, vol.6, no.1, 2023, ss.316 - 332. 10.35341/afet.1185183
AMA Kaynak C,Kutlu Y Tam Donanımlı Bir Hastanede Afet Ekibinin KBRN Farkındalığının Değerlendirilmesi. Afet ve Risk Dergisi. 2023; 6(1): 316 - 332. 10.35341/afet.1185183
Vancouver Kaynak C,Kutlu Y Tam Donanımlı Bir Hastanede Afet Ekibinin KBRN Farkındalığının Değerlendirilmesi. Afet ve Risk Dergisi. 2023; 6(1): 316 - 332. 10.35341/afet.1185183
IEEE Kaynak C,Kutlu Y "Tam Donanımlı Bir Hastanede Afet Ekibinin KBRN Farkındalığının Değerlendirilmesi." Afet ve Risk Dergisi, 6, ss.316 - 332, 2023. 10.35341/afet.1185183
ISNAD Kaynak, Ceren - Kutlu, Yusuf Arif. "Tam Donanımlı Bir Hastanede Afet Ekibinin KBRN Farkındalığının Değerlendirilmesi". Afet ve Risk Dergisi 6/1 (2023), 316-332. https://doi.org/10.35341/afet.1185183