Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 119 Sayfa Aralığı: 61 - 76 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 03-07-2023

Bankaların Finansal Karlılık Oranlarıyla Finansal Sağlamlık Göstergeleri İlişkisi: Türkiye’de Granger Nedensellik Analizi

Öz:
Bu çalışma, Türkiye’de finansal sağlamlık değişkenlerinin banka performansı üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Çalışmada iki modelde 2000-2019 dönemine ait makroekonomik düzeydeki bankacılık verileri ve enflasyon kullanılmıştır. Araştırma modelinde aktif karlılığı ve özsermaye karlılığı banka performansını temsil eden değişkenler olarak yer almıştır. Sermaye yeterliliği oranı ve sorunlu krediler modelde yer alan finansal sağlamlık değişkenleridir. Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre aktif karlılığı ile sermaye yeterliliği oranı arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. Benzer bir ilişki enflasyon ile ve sorunlu krediler arasında bulunmaktadır.
Anahtar Kelime: Finansal Sağlamlık Banka Karlılığı Türkiye Fi- nansal Sağlamlık Jel Kodları: E44 G00 G15

The Relationship of Banks’ Profitability and Financial Soundness Indicators: Granger Causality Analysis in Turkey

Öz:
This study investigates the effect of financial soundness variables on bank performance in Turkey. In the study, banking data and inflation at the macroeconomic level for the period 2000-2019 are used in two models. In the research model, return on assets and return on equity are included in the research model as variables representing bank performance. Capital adequacy ratio and non-performing loans are the financial soundness variables in the model. According to Granger causality analysis, there is a bidirectional causality relationship between return on assets and capital adequacy ratio. Similar relationship exists between inflation and non performing loans
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA arzova s, Şahin B (2023). Bankaların Finansal Karlılık Oranlarıyla Finansal Sağlamlık Göstergeleri İlişkisi: Türkiye’de Granger Nedensellik Analizi. , 61 - 76.
Chicago arzova sabri burak,Şahin Bertaç Şakir Bankaların Finansal Karlılık Oranlarıyla Finansal Sağlamlık Göstergeleri İlişkisi: Türkiye’de Granger Nedensellik Analizi. (2023): 61 - 76.
MLA arzova sabri burak,Şahin Bertaç Şakir Bankaların Finansal Karlılık Oranlarıyla Finansal Sağlamlık Göstergeleri İlişkisi: Türkiye’de Granger Nedensellik Analizi. , 2023, ss.61 - 76.
AMA arzova s,Şahin B Bankaların Finansal Karlılık Oranlarıyla Finansal Sağlamlık Göstergeleri İlişkisi: Türkiye’de Granger Nedensellik Analizi. . 2023; 61 - 76.
Vancouver arzova s,Şahin B Bankaların Finansal Karlılık Oranlarıyla Finansal Sağlamlık Göstergeleri İlişkisi: Türkiye’de Granger Nedensellik Analizi. . 2023; 61 - 76.
IEEE arzova s,Şahin B "Bankaların Finansal Karlılık Oranlarıyla Finansal Sağlamlık Göstergeleri İlişkisi: Türkiye’de Granger Nedensellik Analizi." , ss.61 - 76, 2023.
ISNAD arzova, sabri burak - Şahin, Bertaç Şakir. "Bankaların Finansal Karlılık Oranlarıyla Finansal Sağlamlık Göstergeleri İlişkisi: Türkiye’de Granger Nedensellik Analizi". (2023), 61-76.
APA arzova s, Şahin B (2023). Bankaların Finansal Karlılık Oranlarıyla Finansal Sağlamlık Göstergeleri İlişkisi: Türkiye’de Granger Nedensellik Analizi. MALİYE FİNANS YAZILARI, (119), 61 - 76.
Chicago arzova sabri burak,Şahin Bertaç Şakir Bankaların Finansal Karlılık Oranlarıyla Finansal Sağlamlık Göstergeleri İlişkisi: Türkiye’de Granger Nedensellik Analizi. MALİYE FİNANS YAZILARI , no.119 (2023): 61 - 76.
MLA arzova sabri burak,Şahin Bertaç Şakir Bankaların Finansal Karlılık Oranlarıyla Finansal Sağlamlık Göstergeleri İlişkisi: Türkiye’de Granger Nedensellik Analizi. MALİYE FİNANS YAZILARI, vol., no.119, 2023, ss.61 - 76.
AMA arzova s,Şahin B Bankaların Finansal Karlılık Oranlarıyla Finansal Sağlamlık Göstergeleri İlişkisi: Türkiye’de Granger Nedensellik Analizi. MALİYE FİNANS YAZILARI. 2023; (119): 61 - 76.
Vancouver arzova s,Şahin B Bankaların Finansal Karlılık Oranlarıyla Finansal Sağlamlık Göstergeleri İlişkisi: Türkiye’de Granger Nedensellik Analizi. MALİYE FİNANS YAZILARI. 2023; (119): 61 - 76.
IEEE arzova s,Şahin B "Bankaların Finansal Karlılık Oranlarıyla Finansal Sağlamlık Göstergeleri İlişkisi: Türkiye’de Granger Nedensellik Analizi." MALİYE FİNANS YAZILARI, , ss.61 - 76, 2023.
ISNAD arzova, sabri burak - Şahin, Bertaç Şakir. "Bankaların Finansal Karlılık Oranlarıyla Finansal Sağlamlık Göstergeleri İlişkisi: Türkiye’de Granger Nedensellik Analizi". MALİYE FİNANS YAZILARI 119 (2023), 61-76.