Yıl: 2023 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 367 - 378 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29109/gujsc.1221568 İndeks Tarihi: 07-07-2023

İstatistiksel Kalite Kontrol Metotlarının Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması

Öz:
İstatistiksel kalite kontrol (İKK), işletmelerin süreçlerini izleyebilmesi ve bu sayede standartlarını koruyabilmeleri için kullanılan etkin bir yöntemdir. Bu çalışmada ele alınan tekstil firmasının kalite standartlarını artırmak amacıyla bu yönteme başvurulmuş ve uygulaması gerçekleştirilmiştir. Firmanın geçmiş yıla ait örme kumaş kalite kontrol verileri analiz edilerek halihazırda kullanılan kalite kontrol sisteminin iyileştirilmesi amacıyla uygun istatistiksel kalite kontrol (İKK) yöntemleri belirlenmiştir. Tedarikçilerin ürettiği kumaşların kalite sınırlarını tespit etmek ve ortalamadan kaymaları tespit etmek amacıyla U kontrol grafiği kullanılmıştır. Firmanın, tedarikçiden gelen örme kumaş partilerine uygulamış olduğu kabul örnekleme yönteminin standartlaştırılması amacıyla tek katlı kabul planı oluşturulmuştur. Tek katlı kabul planı oluşturulurken MIL-STD 105 D Örnekleme Tablosu’ndan yararlanılmıştır. Örnekleme planı için işletim karakteristiği (İK Eğrisi) oluşturularak değişik kusurlu oranlarındaki partilerin kabul ihtimalleri incelenmiştir. Sonuçlarda yer verildiği üzere, tedarikçilerin kalite iyileştirme çalışmalarına ihtiyaçları bulunmaktadır ve bu çalışmaların gerçekleştirilmesi sonucunda işletmede yüksek kalite düzeylerine ulaşılması mümkün olacaktır.
Anahtar Kelime: İstatistiksel Kalite Kontrol Kontrol Grafikleri Tek Katlı Kabul Örneklemesi İşletim Karakteristiği Eğrisi

Application of Statistical Quality Control Methods in a Textile Manufacturing Company

Öz:
Statistical quality control is an effective method employed to increase the finished product quality of enterprises, and this method is used to increase the quality standards of the textile company presented in this study. The company's knitted fabric quality control data of the previous years are analyzed, and appropriate statistical quality control methods are determined to improve the quality control system currently used. U control chart is considered to assess the quality limits of the fabrics received from the suppliers. A single acceptance sampling plan is structured to standardize the acceptance sampling method applied by the company to the knitted fabric lots. MIL-STD 105 D military standard is considered while creating a single acceptance sampling plan. The operating characteristic (OC Curve) for the sampling plan is designed and the acceptance probabilities of the lots with different defective rates are examined. As stated in the computational results, suppliers need quality improvement efforts and followed by that it would be possible to reach high quality levels in the enterprise.
Anahtar Kelime: Statistical Quality Control Control Charts Single Acceptance Sampling Operating Characteristic Curve

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Yılmaz Ö (2023). İstatistiksel Kalite Kontrol Metotlarının Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması. , 367 - 378. 10.29109/gujsc.1221568
Chicago Yılmaz Ömer Faruk İstatistiksel Kalite Kontrol Metotlarının Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması. (2023): 367 - 378. 10.29109/gujsc.1221568
MLA Yılmaz Ömer Faruk İstatistiksel Kalite Kontrol Metotlarının Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması. , 2023, ss.367 - 378. 10.29109/gujsc.1221568
AMA Yılmaz Ö İstatistiksel Kalite Kontrol Metotlarının Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması. . 2023; 367 - 378. 10.29109/gujsc.1221568
Vancouver Yılmaz Ö İstatistiksel Kalite Kontrol Metotlarının Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması. . 2023; 367 - 378. 10.29109/gujsc.1221568
IEEE Yılmaz Ö "İstatistiksel Kalite Kontrol Metotlarının Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması." , ss.367 - 378, 2023. 10.29109/gujsc.1221568
ISNAD Yılmaz, Ömer Faruk. "İstatistiksel Kalite Kontrol Metotlarının Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması". (2023), 367-378. https://doi.org/10.29109/gujsc.1221568
APA Yılmaz Ö (2023). İstatistiksel Kalite Kontrol Metotlarının Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 11(2), 367 - 378. 10.29109/gujsc.1221568
Chicago Yılmaz Ömer Faruk İstatistiksel Kalite Kontrol Metotlarının Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 11, no.2 (2023): 367 - 378. 10.29109/gujsc.1221568
MLA Yılmaz Ömer Faruk İstatistiksel Kalite Kontrol Metotlarının Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.11, no.2, 2023, ss.367 - 378. 10.29109/gujsc.1221568
AMA Yılmaz Ö İstatistiksel Kalite Kontrol Metotlarının Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji. 2023; 11(2): 367 - 378. 10.29109/gujsc.1221568
Vancouver Yılmaz Ö İstatistiksel Kalite Kontrol Metotlarının Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji. 2023; 11(2): 367 - 378. 10.29109/gujsc.1221568
IEEE Yılmaz Ö "İstatistiksel Kalite Kontrol Metotlarının Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması." Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 11, ss.367 - 378, 2023. 10.29109/gujsc.1221568
ISNAD Yılmaz, Ömer Faruk. "İstatistiksel Kalite Kontrol Metotlarının Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması". Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 11/2 (2023), 367-378. https://doi.org/10.29109/gujsc.1221568