Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 35 Sayfa Aralığı: 207 - 231 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29000/rumelide.1342110 İndeks Tarihi: 30-08-2023

Katmanlı Program’la desteklenen ve Süreç-Tür Yazma Modeli’ne dayanan dijital yazma öğretimi etkinlik uygulamalarına ilişkin bir araştırma (Kırklareli BİLSEM Örneği)

Öz:
Öğrencilerin öğrenme stillerini, zekâ türlerini, yazma eğilimlerini ve farkındalıklarını dikkate alarak farklılaştırılmış yazma çalışmalarının hazırlanması yazma becerilerinin geliştirilmesi bakımından önemli görülmektedir. Bu doğrultuda akademik yazma becerilerinin açıkça öğretilmesinde ve öğrencilerin yazma stratejilerini uygulamaya dönüştürmede etkili olduğu belirlenen Süreç-Tür Yazma Modeli’nin Katmanlı Program’la desteklenerek derslerde etkinlik düzeyinde uygulanması da bir o kadar önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı; BİLSEM’de eğitim alan özel yetenekli ortaokul öğrencilerinin görüşlerine başvurarak Katmanlı Program’la desteklenen ve Süreç-Tür Yazma Modeli’ne dayanan dijital yazma etkinlik uygulamalarının öğrencilerin yazma becerilerine katkısının neler olduğunu belirleyebilmektir. Çalışmanın problem durumunu; “Katmanlı Program’la desteklenen ve Süreç-Tür Yazma Modeli’ne dayanan dijital yazma etkinliklerinin üstün yetenekli ortaokul öğrencilerinin yazma becerilerini geliştirmeye katkısı nelerdir?” sorusu oluşturmaktadır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği araştırmada görüşme ve doküman analizi tekniklerine yer verilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulguları, Katmanlı Program’la desteklenen ve Süreç-Tür Yazma Modeli’ne dayanan dijital yazma etkinliklerinin üstün yetenekli ortaokul öğrencilerinin yazma becerilerini geliştirmeye katkısı olduğunu göstermektedir. Dijital yazma etkinlikleri öğrencilere; klavye kullanımı, metin ve görsel uyumu, araştırma becerileri kazanma, teknoloji kullanımı, haber düzenleme, metin oluşturmada web araçlarını etkili kullanma ve yaratıcılık gibi birçok konuda yetkinlik kazandırmıştır. Bu etkinlikler, öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmelerine ve yazma becerilerini ilerletmelerine yardımcı olmuştur. Katmanlı Program’la desteklenerek Süreç-Tür Yazma Modeli çerçevesinde uygulanan dijital yazma etkinliklerinin farklı yazı türleri için hazırlanması ve çeşitlendirilmesi hem özel yetenekli hem de olağan gelişim gösteren ortaokul öğrencileri için faydalı olacaktır. Bu araştırma, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmelerini ve üstbilişsel yazma farkındalığına erişmelerini sağlamada öncü bir çalışma niteliğindedir.
Anahtar Kelime: Katmanlı Program dijital yazma etkinlikleri üstün yetenekli öğrenciler

A research on digital writing teaching activity practices supported by the Layered Program and based on the Process-Type Writing Model (Kırklareli BİLSEM example)

Öz:
The preparation of differentiated writing exercises by considering students' learning styles, intelligence types, writing dispositions and awareness is considered important in terms of developing writing skills. In this respect, it is equally important that the Process-Genre Writing Model, which is determined to be effective in clearly teaching academic writing skills and transforming students' writing strategies into practice, is supported by the Layered Program and applied at an activity level in the lessons. Purpose of the research; The aim is to determine the contribution of the digital writing activity applications based on the Process-Type Writing Model, supported by the Layered Program, to the writing skills of the students, by consulting the opinions of the gifted secondary school students studying at BİLSEM. The problem status of the study; “What are the contributions of digital writing activities supported by the Layered Program and based on the Process-Type Writing Model to improve the writing skills of gifted secondary school students?” poses a question. In the research, in which the qualitative research method was adopted, interview and document analysis techniques were included. Content analysis was used in the analysis of the data. The findings of the study show that digital writing activities supported by the Layered Program and based on the Process-Type Writing Model contribute to the development of the writing skills of gifted secondary school students. Digital writing activities for students; He gained competence in many subjects such as keyboard use, text and visual harmony, gaining research skills, use of technology, news editing, effective use of web tools in creating text and creativity. These activities have helped students develop their digital skills and advance their writing skills. The preparation and diversification of digital writing activities implemented within the framework of the Process-Type Writing Model supported by the Layered Program will be beneficial for both gifted and ordinary middle school students. This research is a pioneering study in helping students develop their writing skills and reach metacognitive writing awareness.4
Anahtar Kelime: Layered Program digital writing activities gifted students

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA BAYRAKTAR D, KARAKUS N (2023). Katmanlı Program’la desteklenen ve Süreç-Tür Yazma Modeli’ne dayanan dijital yazma öğretimi etkinlik uygulamalarına ilişkin bir araştırma (Kırklareli BİLSEM Örneği). , 207 - 231. 10.29000/rumelide.1342110
Chicago BAYRAKTAR Dilek,KARAKUS NESLIHAN Katmanlı Program’la desteklenen ve Süreç-Tür Yazma Modeli’ne dayanan dijital yazma öğretimi etkinlik uygulamalarına ilişkin bir araştırma (Kırklareli BİLSEM Örneği). (2023): 207 - 231. 10.29000/rumelide.1342110
MLA BAYRAKTAR Dilek,KARAKUS NESLIHAN Katmanlı Program’la desteklenen ve Süreç-Tür Yazma Modeli’ne dayanan dijital yazma öğretimi etkinlik uygulamalarına ilişkin bir araştırma (Kırklareli BİLSEM Örneği). , 2023, ss.207 - 231. 10.29000/rumelide.1342110
AMA BAYRAKTAR D,KARAKUS N Katmanlı Program’la desteklenen ve Süreç-Tür Yazma Modeli’ne dayanan dijital yazma öğretimi etkinlik uygulamalarına ilişkin bir araştırma (Kırklareli BİLSEM Örneği). . 2023; 207 - 231. 10.29000/rumelide.1342110
Vancouver BAYRAKTAR D,KARAKUS N Katmanlı Program’la desteklenen ve Süreç-Tür Yazma Modeli’ne dayanan dijital yazma öğretimi etkinlik uygulamalarına ilişkin bir araştırma (Kırklareli BİLSEM Örneği). . 2023; 207 - 231. 10.29000/rumelide.1342110
IEEE BAYRAKTAR D,KARAKUS N "Katmanlı Program’la desteklenen ve Süreç-Tür Yazma Modeli’ne dayanan dijital yazma öğretimi etkinlik uygulamalarına ilişkin bir araştırma (Kırklareli BİLSEM Örneği)." , ss.207 - 231, 2023. 10.29000/rumelide.1342110
ISNAD BAYRAKTAR, Dilek - KARAKUS, NESLIHAN. "Katmanlı Program’la desteklenen ve Süreç-Tür Yazma Modeli’ne dayanan dijital yazma öğretimi etkinlik uygulamalarına ilişkin bir araştırma (Kırklareli BİLSEM Örneği)". (2023), 207-231. https://doi.org/10.29000/rumelide.1342110
APA BAYRAKTAR D, KARAKUS N (2023). Katmanlı Program’la desteklenen ve Süreç-Tür Yazma Modeli’ne dayanan dijital yazma öğretimi etkinlik uygulamalarına ilişkin bir araştırma (Kırklareli BİLSEM Örneği). RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (35), 207 - 231. 10.29000/rumelide.1342110
Chicago BAYRAKTAR Dilek,KARAKUS NESLIHAN Katmanlı Program’la desteklenen ve Süreç-Tür Yazma Modeli’ne dayanan dijital yazma öğretimi etkinlik uygulamalarına ilişkin bir araştırma (Kırklareli BİLSEM Örneği). RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , no.35 (2023): 207 - 231. 10.29000/rumelide.1342110
MLA BAYRAKTAR Dilek,KARAKUS NESLIHAN Katmanlı Program’la desteklenen ve Süreç-Tür Yazma Modeli’ne dayanan dijital yazma öğretimi etkinlik uygulamalarına ilişkin bir araştırma (Kırklareli BİLSEM Örneği). RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol., no.35, 2023, ss.207 - 231. 10.29000/rumelide.1342110
AMA BAYRAKTAR D,KARAKUS N Katmanlı Program’la desteklenen ve Süreç-Tür Yazma Modeli’ne dayanan dijital yazma öğretimi etkinlik uygulamalarına ilişkin bir araştırma (Kırklareli BİLSEM Örneği). RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2023; (35): 207 - 231. 10.29000/rumelide.1342110
Vancouver BAYRAKTAR D,KARAKUS N Katmanlı Program’la desteklenen ve Süreç-Tür Yazma Modeli’ne dayanan dijital yazma öğretimi etkinlik uygulamalarına ilişkin bir araştırma (Kırklareli BİLSEM Örneği). RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2023; (35): 207 - 231. 10.29000/rumelide.1342110
IEEE BAYRAKTAR D,KARAKUS N "Katmanlı Program’la desteklenen ve Süreç-Tür Yazma Modeli’ne dayanan dijital yazma öğretimi etkinlik uygulamalarına ilişkin bir araştırma (Kırklareli BİLSEM Örneği)." RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, , ss.207 - 231, 2023. 10.29000/rumelide.1342110
ISNAD BAYRAKTAR, Dilek - KARAKUS, NESLIHAN. "Katmanlı Program’la desteklenen ve Süreç-Tür Yazma Modeli’ne dayanan dijital yazma öğretimi etkinlik uygulamalarına ilişkin bir araştırma (Kırklareli BİLSEM Örneği)". RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 35 (2023), 207-231. https://doi.org/10.29000/rumelide.1342110