Yıl: 2023 Cilt: 57 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 378 - 389 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5578/mb.20239931 İndeks Tarihi: 05-09-2023

HIV ile Yaşayan Erkeklerde Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis ve Mycoplasma genitalium Sıklığının Sosyodemografik Özellikler ve Davranışsal Risk Faktörleri ile Birlikte Araştırılması

Öz:
Bu çalışmada, insan immün yetmezlik virüsü [human immundeficency virüs (HIV)] ile yaşayan bir seri erkek bireyde Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis ve Mycoplasma genitalium sıklığının sosyodemografik özellikler ve davranışsal risk faktörleri ile birlikte araştırılması amaçlanmıştır. Tek merkezli, kesitsel bu çalışmada, 1 Mart 2017-1 Mayıs 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında rutin takipte olan (n= 142) ve yeni tanı alan (n= 16) ≥ 18 yaşında HIV ile yaşayan 158 erkek çalışmaya dahil edilmiştir. Aydınlatılmış onam formu alındıktan sonra yaş, takip süresi, medeni durum, eğitim düzeyi ve çalışma durumu; cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) ile ilgili belirti ve bulguların varlığı, daha önce geçirilmiş CYBE öyküsü, son bir yılda birden fazla cinsel eş varlığı, para karşılığında cinsel ilişki, cinsel yönelim, madde kullanımı, düzenli veya geçici eşle ilişkide kondom kullanımı, cinsel eşle ilgili bilgiler sorgulanmıştır. Her katılımcının ilk akım idrar örneği nükleik asit amplifikasyon testi (NAAT) (BD-MAX system, BD Diagnostics, ABD) ve BD Max Mycoplasma Ureaplasma-OSR_BioGX (BD Diagnostics, Hollanda) kullanılarak üretici firmanın önerilerine uygun şekilde Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis ve Mycoplasma genitalium varlığı açısından test edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen HIV ile yaşayan tüm bireyler, erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler [men who have sex with men (MSM)] ve heteroseksüel erkekler; CYBE-pozitif ve CYBE-negatif olarak gruplandırılarak karşılaştırılmıştır. Tüm istatistiksel analizler, SPSS 24 programı kullanılarak yapılmıştır. On dört aylık takip sürecinde katılımcıların ortanca takip süresi 1138 (IQR= 159.5-1494.5) gün, ortanca yaşı 35 (IQR= 28-42) %73.3’ünün medeni durumu bekar olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %68.3’ü üniversite mezunu, 118 (%78.1)’i herhangi bir işte çalışmakta olup 39 (%26.9)’u CYBE ile ilgili belirti ve bulgu bildirmiş, 67 (%50.0)’si geçmişte en az bir kez CYBE tanısı aldığını ifade etmiştir. NAAT kullanılarak çalışılan tüm örneklerden 17 (%10.7) bireyin idrar örneğinde dokuz (%5.6) M.genitalium, beş (%3.1) N.gonorrhoeae, dört (%2.5) C.trachomatis tespit edilmiştir. Bunlardan sadece bir hastanın idrar örneğinde N.gonorrhoeae ve C.trachomatis eş zamanlı olarak saptanmıştır. CYBE-pozitif olan bireyler (n= 17) CYBE-negatif olanlara göre daha genç (p= 0.02, 27 yaş, IQR= 24-37 ve 35 yaş, IQR= 29-42), daha sık CYBE ilişkili belirti ve bulgu tariflemiş (p< 0.001) ve daha fazla sayıda cinsel eşe sahip oldukları belirlenmiştir (p= 0.03). CYBE-pozitif bireylerde ortanca CD4+ T lenfosit sayısı daha düşük (p= 0.03), plazma HIV RNA düzeyleri daha yüksek saptanmıştır (p= 0.05). CYBE-pozitif MSM grubunda olanlar CYBE-negatif MSM’lere göre daha genç (p= 0.01, 26 yaş, IQR= 23.5-29 ve 33 yaş, IQR= 28-40), daha fazla CYBE ilişkili belirti ve bulguya sahip (p= 0.02) ve cinsel eşlerinde daha sık para karşılığında cinsel ilişkide bulunma öyküsü mevcut olarak belirlenmiştir (p= 0.03). CYBE-pozitif heteroseksüel bireylerde CYBE-negatif olanlara kıyasla CYBE ilişkili belirti ve bulgular (p= 0.04) ile cinsel eşte madde kullanımı daha sık (p= 0.04) ve plazma HIV RNA düzeyi daha yüksek saptanmıştır (p< 0.001). %63.0’ü MSM olan, nispeten yüksek eğitim seviyesine ve sosyoekonomik düzeye sahip HIV ile yaşayan erkeklerden oluşan bu seride CYBE önemli bir sağlık sorunu olarak belirlenmiştir. Katılımcılar ve eşleri genç yaşta olup çok eşlilik, madde kullanımı, para karşılığında cinsel ilişki CYBE için risk faktörleri olarak belirlenmiştir. Halk sağlığı çalışmaları, davranışsal risk faktörleri olan HIV ile yaşayan genç bireylerde CYBE’yi önlemeye odaklanmalıdır.
Anahtar Kelime: Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar HIV/AIDS Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis Mycoplasma genitalium

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • 1. Zarakolu P, Çetik S, İnkaya A, Ünal S. Comparison of immunochromatographic (IC) and real-time polymerase chain reaction (Rt-PCR) tests for screening Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp. and Mycoplasma spp. in HIV-infected men. Mikrobiyol Bul 2019; 53(1): 37-42. https://doi.org/10.5578/ mb.67694
 • 2. Bozdemir T, Çiçek C, Gökengin D, Aydemir SŞ, Altuğlu İ, Önal U, et al. HIV pozitif kişilerde cinsel yolla bulaşan etkenlerin sıklığı. Turk Mikrobiyol Cem Derg 2021; 51(2): 119-25.
 • 3. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. HIV-AIDS İstatistik. Erişim adresi: https://hsgm.saglik. gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/hiv-aids/hiv-aids-liste/hiv-aids-istatislik.html (Erişim tarihi: 17.01.2023).
 • 4. Erdinç FS, Dokuzoğuz B, Ünal S, Kömür S, İnkaya AC, İnan D, et al. Temporal trends in the epidemiology of HIV in Turkey. Curr HIV Res 2020; 18(4): 258-66. https://doi.org/10.2174/1570162X18666200427223823
 • 5. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Bildirimi Zorunlu Hastalıklar. Erişim adresi: https:// hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasicihastaliklar-haberler/bildirimi-zorunlu-bulasici-hastaliklar-tani-kodlari-listesi-guncellendi.html (Erişim tarihi: 17.01.2023).
 • 6. Consolidated guidelines on HIV, viral hepatitis and STI prevention, diagnosis, treatment and care for key populations. Geneva: World Health Organization; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
 • 7. Kharsany ABM, McKinnon LR, Lewis L, Cawood C, Khanyile D, Maseko DV, et al. Population prevalence of sexually transmitted infections in a high HIV burden district in KwaZulu-Natal, South Africa: Implications for HIV epidemic control. Int J Infect Dis 2020; 98: 130-7. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.06.046
 • 8. Unemo M, Bradshaw CS, Hocking JS, de Vries HJC, Francis SC, Mabey D, et al. Sexually transmitted infections: Challenges ahead. Lancet Infect Dis 2017; 17(8): e235-e79. https://doi.org/10.1016/S1473- 3099(17)30310-9
 • 9. Kalichman SC, Pellowski J, Turner C. Prevalence of sexually transmitted co-infections in people living with HIV/AIDS: Systematic review with implications for using HIV treatments for prevention. Sex Transm Infect 2011; 87(3): 183-90. https://doi.org/10.1136/sti.2010.047514
 • 10. Satterwhite CL, Torrone E, Meites E, Dunne EF, Mahajan R, Ocfemia MC, et al. Sexually transmitted infections among US women and men: Prevalence and incidence estimates, 2008. Sex Transm Dis 2013; 40(3): 187-93. https://doi.org/10.1097/OLQ.0b013e318286bb53
 • 11. Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, Johnston CM, Muzny CA, Park I, et al. Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep 2021; 70(4): 1-187. https://doi.org/10.15585/ mmwr.rr7004a1
 • 12. Leichliter JS, Dittus PJ, Copen CE, Aral SO. Trends in factors indicating increased risk for STI among key subpopulations in the United States, 2002-2015. Sex Transm Infect 2020; 96(2): 121-3. https://doi. org/10.1136/sextrans-2019-054045
 • 13. Travassos AG, Brites C, Netto EM, Fernandes Sde A, Rutherford GW, Queiroz CM. Prevalence of sexually transmitted infections among HIV-infected women in Brazil. Braz J Infect Dis 2012; 16(6): 581-5. https:// doi.org/10.1016/j.bjid.2012.08.016
 • 14. Köksal MO, Beka H, Demirci M, Kadıoğlu A, Ağaçfidan A, Akgül B. Prevalence and genotyping of Chlamydia trachomatis in symptomatic male patients from Istanbul, Turkey. SpringerPlus 2016; 5(1): 1-4. https://doi. org/10.1186/s40064-016-3370-3
 • 15. Köksal MO, Beka H, Evlice O, Çiftçi S, Keskin F, Başaran S, et al. Syphilis seroprevalence among HIV-infected males in Istanbul, Turkey. Rev Argent Microbiol 2020; 52(4): 266-71. https://doi.org/10.1016/j. ram.2020.01.002
 • 16. Esen B, Gözalan A, Sevindi DF, Demirbaş A, Önde U, Erkayran U, et al. Ureaplasma urealyticum: Presence among sexually transmitted diseases. Jpn J Infect Dis 2017; 70(1): 75-9. https://doi.org/10.7883/yoken. JJID.2015.258
 • 17. Bozdemir T, Çiçek C, Gökengin D, Aydemir SŞ, Altuğlu İ, Önal U, et al. HIV pozitif kişilerde cinsel yolla bulaşan etkenlerin sıklığı. Turk Mikrobiyol Cemiy Derg 2021; 51(2): 119-25. https://doi.org/10.522/ TMCD.2021.50469
APA AYAZ C, EYUPOGLU N, Inkaya A, CAKIR B, Unal S, ZARAKOLU P (2023). HIV ile Yaşayan Erkeklerde Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis ve Mycoplasma genitalium Sıklığının Sosyodemografik Özellikler ve Davranışsal Risk Faktörleri ile Birlikte Araştırılması. , 378 - 389. 10.5578/mb.20239931
Chicago AYAZ CAGLAYAN MERVE,EYUPOGLU NESRIN DAMLA,Inkaya Ahmet Cagkan,CAKIR BANU,Unal Serhat,ZARAKOLU PINAR HIV ile Yaşayan Erkeklerde Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis ve Mycoplasma genitalium Sıklığının Sosyodemografik Özellikler ve Davranışsal Risk Faktörleri ile Birlikte Araştırılması. (2023): 378 - 389. 10.5578/mb.20239931
MLA AYAZ CAGLAYAN MERVE,EYUPOGLU NESRIN DAMLA,Inkaya Ahmet Cagkan,CAKIR BANU,Unal Serhat,ZARAKOLU PINAR HIV ile Yaşayan Erkeklerde Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis ve Mycoplasma genitalium Sıklığının Sosyodemografik Özellikler ve Davranışsal Risk Faktörleri ile Birlikte Araştırılması. , 2023, ss.378 - 389. 10.5578/mb.20239931
AMA AYAZ C,EYUPOGLU N,Inkaya A,CAKIR B,Unal S,ZARAKOLU P HIV ile Yaşayan Erkeklerde Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis ve Mycoplasma genitalium Sıklığının Sosyodemografik Özellikler ve Davranışsal Risk Faktörleri ile Birlikte Araştırılması. . 2023; 378 - 389. 10.5578/mb.20239931
Vancouver AYAZ C,EYUPOGLU N,Inkaya A,CAKIR B,Unal S,ZARAKOLU P HIV ile Yaşayan Erkeklerde Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis ve Mycoplasma genitalium Sıklığının Sosyodemografik Özellikler ve Davranışsal Risk Faktörleri ile Birlikte Araştırılması. . 2023; 378 - 389. 10.5578/mb.20239931
IEEE AYAZ C,EYUPOGLU N,Inkaya A,CAKIR B,Unal S,ZARAKOLU P "HIV ile Yaşayan Erkeklerde Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis ve Mycoplasma genitalium Sıklığının Sosyodemografik Özellikler ve Davranışsal Risk Faktörleri ile Birlikte Araştırılması." , ss.378 - 389, 2023. 10.5578/mb.20239931
ISNAD AYAZ, CAGLAYAN MERVE vd. "HIV ile Yaşayan Erkeklerde Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis ve Mycoplasma genitalium Sıklığının Sosyodemografik Özellikler ve Davranışsal Risk Faktörleri ile Birlikte Araştırılması". (2023), 378-389. https://doi.org/10.5578/mb.20239931
APA AYAZ C, EYUPOGLU N, Inkaya A, CAKIR B, Unal S, ZARAKOLU P (2023). HIV ile Yaşayan Erkeklerde Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis ve Mycoplasma genitalium Sıklığının Sosyodemografik Özellikler ve Davranışsal Risk Faktörleri ile Birlikte Araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni, 57(3), 378 - 389. 10.5578/mb.20239931
Chicago AYAZ CAGLAYAN MERVE,EYUPOGLU NESRIN DAMLA,Inkaya Ahmet Cagkan,CAKIR BANU,Unal Serhat,ZARAKOLU PINAR HIV ile Yaşayan Erkeklerde Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis ve Mycoplasma genitalium Sıklığının Sosyodemografik Özellikler ve Davranışsal Risk Faktörleri ile Birlikte Araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni 57, no.3 (2023): 378 - 389. 10.5578/mb.20239931
MLA AYAZ CAGLAYAN MERVE,EYUPOGLU NESRIN DAMLA,Inkaya Ahmet Cagkan,CAKIR BANU,Unal Serhat,ZARAKOLU PINAR HIV ile Yaşayan Erkeklerde Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis ve Mycoplasma genitalium Sıklığının Sosyodemografik Özellikler ve Davranışsal Risk Faktörleri ile Birlikte Araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni, vol.57, no.3, 2023, ss.378 - 389. 10.5578/mb.20239931
AMA AYAZ C,EYUPOGLU N,Inkaya A,CAKIR B,Unal S,ZARAKOLU P HIV ile Yaşayan Erkeklerde Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis ve Mycoplasma genitalium Sıklığının Sosyodemografik Özellikler ve Davranışsal Risk Faktörleri ile Birlikte Araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni. 2023; 57(3): 378 - 389. 10.5578/mb.20239931
Vancouver AYAZ C,EYUPOGLU N,Inkaya A,CAKIR B,Unal S,ZARAKOLU P HIV ile Yaşayan Erkeklerde Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis ve Mycoplasma genitalium Sıklığının Sosyodemografik Özellikler ve Davranışsal Risk Faktörleri ile Birlikte Araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni. 2023; 57(3): 378 - 389. 10.5578/mb.20239931
IEEE AYAZ C,EYUPOGLU N,Inkaya A,CAKIR B,Unal S,ZARAKOLU P "HIV ile Yaşayan Erkeklerde Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis ve Mycoplasma genitalium Sıklığının Sosyodemografik Özellikler ve Davranışsal Risk Faktörleri ile Birlikte Araştırılması." Mikrobiyoloji Bülteni, 57, ss.378 - 389, 2023. 10.5578/mb.20239931
ISNAD AYAZ, CAGLAYAN MERVE vd. "HIV ile Yaşayan Erkeklerde Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis ve Mycoplasma genitalium Sıklığının Sosyodemografik Özellikler ve Davranışsal Risk Faktörleri ile Birlikte Araştırılması". Mikrobiyoloji Bülteni 57/3 (2023), 378-389. https://doi.org/10.5578/mb.20239931