Yıl: 2023 Cilt: 23 Sayı: Özel Sayı Sayfa Aralığı: 303 - 330 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18037/ausbd.1316542 İndeks Tarihi: 30-10-2023

Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık geçmişinde muhasebe lisans eğitiminde yaşanan gelişmeleri değerlendirmektir. Çalışmada şu sorulara yanıt aranmaktadır: “Cumhuriyetin farklı dönemlerinde kurulan üniversitelerde muhasebe eğitiminin durumu nasıldır? Mevcut lisans programlarındaki dersler ile muhasebe mesleği giriş sınavlarındaki konular arasında nasıl bir ilişki vardır?” Makalede nitel araştırma türü olan arşiv-doküman tarama yönteminden yararlanılmıştır. Dokümanlar, nitel araştırmalarda etkili bir şekilde kullanılması gereken önemli bilgi kaynaklarıdır. Cumhuriyet dönemindeki muhasebe eğitimi, farklı olgu ve etkenlere göre dört bölümde ele alınmıştır. Türkiye’deki üniversitelerde yer alan işletme ve muhasebe lisans programlarında verilen muhasebe dersleri taranmıştır. YÖK-Atlas ve üniversite web sayfalarından, 44 üniversitenin 52 akademik biriminde yürütülen 70 lisans programı (44 işletme, 15 muhasebe ve finans yönetimi, 11 diğer) hakkında elde edilen bilgiler, devlet ve vakıf üniversiteleri ile açık öğretim programları bakımından ele alınmıştır. Elde edilen bulgular, günümüzde her alanda yaşanan dijital dönüşüm ve davranışsal değişim zorunluluğu ile yaşam boyu öğrenme gereksinimi dikkate alınarak, mesleki uygulamalar, eğitim yöntem ve süreçleri ile kurumsal yapı gibi çeşitli yönleriyle değerlendirilmektedir. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında muhasebe eğitiminden beklentilerin karşılanması amacıyla, yapılabilecek iyileştirmelere katkı sağlaması beklenen öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Kelime: Muhasebe Eğitimi Muhasebe Mesleği Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı

Evaluation of Developments in Accounting Education in the Republic Period

Öz:
This study evaluates the development course of accounting undergraduate education in the 100-year history of the Republic of Türkiye. The study answers the following questions: “What is the status of accounting education in universities established in different periods of the Republic? What is the relationship between the courses in the current undergraduate programs and the subjects in the accounting profession entrance exams?” The document review method, a type of qualitative research, was used in the study. Documents are crucial sources of information that need to be effectively utilized in qualitative research. Accounting education in the 100-year of the Republic period is discussed in four sections according to different facts and factors. Accounting courses in undergraduate programs such as business administration and accounting in universities in Türkiye were searched. The information about 70 undergraduate programs of 52 academic units in 44 universities (44 business administration, 15 accounting and finance management, and 11 others) obtained from YÖK-Atlas and university web pages has been discussed regarding state and foundation universities and open education programs. The findings are evaluated in various aspects, such as professional practices, educational methods and processes, and institutional structure, considering the necessity of digital transformation and behavioral change in every field today and the need for lifelong learning. As a result, suggestions that are expected to contribute to the improvements that can be made in order to meet the expectations from accounting education in the second century of the Republic of Türkiye are presented.
Anahtar Kelime: Accounting Education Accounting Profession 100th Anniversary of the Republic of Türkiye

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Kaya E (2023). Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi. , 303 - 330. 10.18037/ausbd.1316542
Chicago Kaya Ergün Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi. (2023): 303 - 330. 10.18037/ausbd.1316542
MLA Kaya Ergün Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi. , 2023, ss.303 - 330. 10.18037/ausbd.1316542
AMA Kaya E Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi. . 2023; 303 - 330. 10.18037/ausbd.1316542
Vancouver Kaya E Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi. . 2023; 303 - 330. 10.18037/ausbd.1316542
IEEE Kaya E "Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi." , ss.303 - 330, 2023. 10.18037/ausbd.1316542
ISNAD Kaya, Ergün. "Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi". (2023), 303-330. https://doi.org/10.18037/ausbd.1316542
APA Kaya E (2023). Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(Özel Sayı), 303 - 330. 10.18037/ausbd.1316542
Chicago Kaya Ergün Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23, no.Özel Sayı (2023): 303 - 330. 10.18037/ausbd.1316542
MLA Kaya Ergün Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, no.Özel Sayı, 2023, ss.303 - 330. 10.18037/ausbd.1316542
AMA Kaya E Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2023; 23(Özel Sayı): 303 - 330. 10.18037/ausbd.1316542
Vancouver Kaya E Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2023; 23(Özel Sayı): 303 - 330. 10.18037/ausbd.1316542
IEEE Kaya E "Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, ss.303 - 330, 2023. 10.18037/ausbd.1316542
ISNAD Kaya, Ergün. "Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23/Özel Sayı (2023), 303-330. https://doi.org/10.18037/ausbd.1316542