Yıl: 2012 Cilt: 0 Sayı: 26 Sayfa Aralığı: 124 - 146 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki görüşleri

Öz:
Bu çalışma, son zamanlarda Türkiye’de medyanın gündemini meşgul eden hidroelektrik santraller ve bu santrallerin ürettiği enerji kullanımı konusunda öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç için araştırmacılar tarafından oluşturulan ölçekte 3 demografi sorusunun yanı sıra 20 tane beşli likert tipinde görüş ifadesi bulunmaktadır. Ölçme aracının geçerliliğini test etmek için araç, yansız olarak seçilen 92 öğretmen adayına uygulanmış; faktör analizi ve temel bileşenler analizi tekniği kullanılarak testin geçerliliği belirlenmiştir. Hazırlanan ölçme aracının güvenilirliği (cronbach α) .88 olarak bulunmuştur. Gruplar arası anlamlılık testlerinde p<.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Ölçme aracı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarına devam eden toplam 422 öğretmen adayına uygulanmıştır. Çalışma sonuçları, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri alan, cinsiyetlerine ve bilgi edinme kaynaklarına göre anlamlı farkın olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

(The views of student teachers about hydroelectric plants)

Öz:
In this study we explored Turkish prospective teachers&#8217; views towards the use of hydroelectric energy and construction of hydroelectric plants, a recent topic of discussion in Turkish medya. We conducted a survey including three demographic and twenty 5-point Likert-scale items. In order to evaluate the reliability of the Likert-scale, we administrated the survey to 92 randomly choosen prospective teachers. The factor analysis an the principal components analysis revealed a reliabilty of .88. The accepted value in the variance analysis between groups was .05. Later, we administred the survey to a total of 422 prospective teachers from the classroom teaching, social studies teaching and science teaching programs in the Faculty of Education at Recep Tayyip Erdoğan University. The results of the study, student teachers have shown that significant differences according to their field, gender and information sources.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Atila, B. (2004). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Nükleer Konulardaki Bilgi Birikimi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Berberoğlu, G. ve Tosunoğlu, C. (1995). Exploratory and Confirmatory Factor Analysis of An Enviromental Attitude Scale (EAS) For Turkish University Students. Journal of Enviromental Education, 30 (3), 40-44.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum (12. baskı). Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Buttanrı, Beyhan. (2006). Türkiye’de Küçük Hidroelektrik Santrallerin Tarihsel Gelişimi ve Bugünkü Durum. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Çolakoğlu, T. (2000). Sporun Topluma Yaygınlaştırılmasında Medyanın Etkisi (Güreş Örneği). Gazi Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hinman, G. W., Rosa, E. A., Kleinhesselink, R. R. ve Lowinger, T. C. (1993). Perception of Nuclear and Other Risks in Japan and The United States. Risk Analysis, 13 (4), 449–455.
 • Kantemir, S. (2003). Nükleer Enerji Teknolojileri ve Türkiye’deki Geleceği. Gazi Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Karagöz, C. (2007). Kimya Öğretmen Adaylarının Nükleer Enerjiye Karşı İlgi ve Tutumları. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Pooley, J. A. ve O’Connor, M. (2000). Enviromental Education and Attitudes: Emotions and Beliefs Are What Is Needed, Environment and Behavior. 32 (5), 711–723. 12.02.2012 tarihinde http://www.sagepublications.com adresinden alınmıştır.
 • Özdemir, N. ve Çobanoğlu, E. Omca. (2008). Türkiye’de Nükleer Santrallerin Kurulması ve Nükleer Enerji Kullanımı Konusundaki Öğretmen Adaylarının Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal Of Education), 34, s. 218-232.
 • Sönmez, V. (1994). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Pegema Yayınları.
 • Taşer, D. (2008). Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Hidrojen Enerjisi Konusunda Bilgi Birikimlerinin Saptanması. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 1-85, Ankara.
 • Taşkın, Ö. (2004). Postmaterialism, New Environmental Paradigm and Eco-Centric Approach: A Qualitative and Quantitative Study of Envirenmental Attitudes of Turkey Senior High School Students. Unpublished Ph.D. Indiana University, United States.
 • Temoçin, E. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Sürdürülebilir Enerji Farkındalıklarının Belirlenmesi ve Geliştirilmesi. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Tversky, A. (1992). Choice in Context: Trade off Contrast and Extremeness A Version, Journal of Marketing Research, 29, 231-295.
 • Uzun, N. ve Sağlam, N. (2005). Sosyo-Ekonomik Durumun Çevre Bilinci Ve Çevre Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal Of Education), 29, 194-202.
APA YANGIN S, Geçit Y, DELİHASAN S (2012). Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki görüşleri. , 124 - 146.
Chicago YANGIN SELAMİ,Geçit Yılmaz,DELİHASAN Sevilay Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki görüşleri. (2012): 124 - 146.
MLA YANGIN SELAMİ,Geçit Yılmaz,DELİHASAN Sevilay Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki görüşleri. , 2012, ss.124 - 146.
AMA YANGIN S,Geçit Y,DELİHASAN S Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki görüşleri. . 2012; 124 - 146.
Vancouver YANGIN S,Geçit Y,DELİHASAN S Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki görüşleri. . 2012; 124 - 146.
IEEE YANGIN S,Geçit Y,DELİHASAN S "Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki görüşleri." , ss.124 - 146, 2012.
ISNAD YANGIN, SELAMİ vd. "Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki görüşleri". (2012), 124-146.
APA YANGIN S, Geçit Y, DELİHASAN S (2012). Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki görüşleri. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, 0(26), 124 - 146.
Chicago YANGIN SELAMİ,Geçit Yılmaz,DELİHASAN Sevilay Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki görüşleri. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ 0, no.26 (2012): 124 - 146.
MLA YANGIN SELAMİ,Geçit Yılmaz,DELİHASAN Sevilay Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki görüşleri. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, vol.0, no.26, 2012, ss.124 - 146.
AMA YANGIN S,Geçit Y,DELİHASAN S Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki görüşleri. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ. 2012; 0(26): 124 - 146.
Vancouver YANGIN S,Geçit Y,DELİHASAN S Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki görüşleri. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ. 2012; 0(26): 124 - 146.
IEEE YANGIN S,Geçit Y,DELİHASAN S "Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki görüşleri." MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, 0, ss.124 - 146, 2012.
ISNAD YANGIN, SELAMİ vd. "Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki görüşleri". MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ 26 (2012), 124-146.