Yıl: 2012 Cilt: 0 Sayı: 25 Sayfa Aralığı: 251 - 257 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Etnik iletişim kadın sağlığını nasıl etkiliyor?

Öz:
Her kültürün dili kendine özgüdür. Dili farklı olan kişilerin dünyalarının da farklı olabileceği belirtilmektedir. Dil kültürel kimliği, duyguları ve davranışları biçimlendiren temel öğedir. Sağlık profesyonelinin bireyin kültürünü iyi anlayamaması, tanımaması, iletişim bozukluklarına, çatışmalara, sağlık bakımında eşitsizliklere, ayrımcılığa, ırkçılığa, kalıplaşmış yargılamalara neden olur. Bu durum bakımın niteliğini ve bireyin sağlığını olumsuz etkiler. Kadın sağlığı açısından etnik iletişimin etkisinin anlaşılması sağlık profesyonelleri için önem taşımaktadır. Kadın sağlığının geliştirilmesi, iyi bir iletişim bakım ve tedavinin kalitesinin sağlanması için de dil engellerinin azaltılması önemlidir.
Anahtar Kelime:

How ethnic communication affects women's health?

Öz:
Each culture has its own distinct language. It was stated that worlds of people might be different that have different the language. Language is the basic element that shape cultural identity, feelings and behaviors. If health care professionals well not understand the culture of the individual, recognize, communication disorders, conflicts, inequalities in health care, discrimination, racism, and stereotypes will cause the proceedings. This situation negatively affects the quality of care and individual health. Women's health in terms of understanding the impact of ethnic communication is important for health professionals. It was important in the reduction of language barriers that because the development of women's health, quality of careand treatment to ensure good communication.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ALDERLIESTEN ME. vd. “Ethnic Differences İn Perinatal Mortality. A Perinatal Audit On The Role Of Substandard Care”, European Journal of obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology , vol. 138, 2008, p. 164.
 • AYATA GA. Türkiye’de Etnik Kimlik Ve Etnik Gruplar, II. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, 20-22 Kasım 1996. Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara,1997, s.221.
 • BAYIK-TEMEL A, “Kültürlerarası (Çok Kültürlü) Hemşirelik Eğitimi”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol. 11(2), 2008, s. 92.
 • BERRY A. “Mexican American Women’s Expressions Of The Meaning Of Culturally Congruent Prenatal Care”, Journal of Transcultural Nursing, vol. 10:3, 1999, p. 203.
 • CARROLL J vd, “Caring For Somali Women: Implications For Clinician–Patient, Communication”, Patient Education and Counseling, vol. 66, 2007, p. 337.
 • DEMİREZEN E, Kültürel Farkındalık Ve Kültürlerarası İletişim, I. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Ve Ebelik Kongresi, 15-17 Eylül 2011, İzmir.
 • DOSSEY BM, Holistic Nursing A Handbook for Practice, Fourth edition Copyright Jones and Bartlett Publishers, London, 2005, p.259.
 • ESSÉN B vd, “Are some perinatal deaths in immigrant groups linked to suboptimal perinatal care services?” BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology, vol. 109, 2002, p.77.
 • FORTIER JP vd, “Language barriers to health care: federal and state initiatives, 1990–1995”. J Health Care Poor Underserved , vol. 9 Supp, 1998, p.81.
 • GERRISH K., “Individualized care: its conceptualisation and practice within a multiethnic society”. Journal of Advanced Nursing, vol. 32 (1), 2000, p. 91.
 • GERRISH K., “The nature and effect of communication difficulties arising from interactions between district nurses and South Asian patients and their careers”. Journal of Advanced Nursing, vol. 33 (5), 2001, p.566.
 • GÜVENÇ B, Kültürün abc’si, Üçer ofset, İstanbul, 2007, s. 34.
 • HITCHCOCK J, Spiritüel and cultural perspectives, Community Health Nursing, Pelmar Publishing, U.S.A.,2003, p.25.
 • HOUSTONA AM. - Cowley S., “Health needs assessment in the health visiting service and the impact on the ethnic community”, International Journal of Nursing Studies , vol. 40, 2003, p. 85.
 • KAĞITÇIBAŞI Ç, İnsan, Aile, Kültür. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1990, s. 23.
 • MENGÜNOĞUL G, “Farklılık, Toplumsal Cinsiyet Ve Kente Göç; İkinci Kuşak Göçmen Kürt Kadınlarının Kimlik Ve Cinsiyet Deneyimleri” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmamış yüksek lisans tezi Ankara, 2006,s. 47.
 • MOORE P - Hepworth J. “Use of perinatal and infant health services by Mexican-American Medicaid enrollees”. JAMA, vol. 272, 1994, p. 297.
 • MURRAY SS - Mckinney, ES Foundations of Maternal-Newborn Nursing, Copright by Elsevier Inc. Philedelphia., 2006, p.35.
 • NGO-METZGER Q, vd, “Linguistic and cultural barriers to care perspectives of chinese and vietnamese ımmigrants”, Journal of General Internal Medicine, vol. 18:1, 2003, p. 44.
 • ÖZCAN A, Kültürlerarası iletişim, kültürlerarası hemşirelik, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011, s.143.
 • ÖZVARIŞ ŞB - A Akın, Türkiye'de Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinden Yararlanma.www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/turkiyede_dogum_once si.pdf 20 Nisan 2009.
 • REEDER SJ, Culture, Society and Maternal Care, Maternity Nursing, eighteenth. Press Edition, J.B. Liipincott Company, Philedelphia, 1997, s. 47.
 • ROBERTSA GW, vd. “Language awareness in the bilingual healthcare setting: A national survey”. International Journal of Nursing Studies, vol. 44, 2007, p. 1177.
 • SABAN MK, Türkiye'de konuşulan diller, http://www.makaleler.com/gazetemakaleleri/ turkiyede-konusulan-diller.htm, 24 Temmuz 2011.
 • SHERRADEN M - Barrera R.,”Prenatal care experiences and birth weight among Mexican immigrant women”. J Med Syst, vol. 20, 1996, p. 329.
 • TAŞÇI DURAN E. “Prenatal Dönemdeki Kadınların Sağlık Davranışlarının Kültürel Yaklaşımla İrdelenmesi”, Tez Tanıtımı, Sosyoloji Dergisi / Journal of Sociology, vol. 23-24, 2011, s.169.
 • TIMMINS CL., “The impact of language barriers on the health care of latinos in the united states: a review of the literature and guidelines for practice”. Journal of Midwifery & Women’s Health, vol. 47(2), 2002, p. 80.
APA TAŞÇI DURAN E, OKÇAY H (2012). Etnik iletişim kadın sağlığını nasıl etkiliyor?. , 251 - 257.
Chicago TAŞÇI DURAN Emel,OKÇAY Hale Etnik iletişim kadın sağlığını nasıl etkiliyor?. (2012): 251 - 257.
MLA TAŞÇI DURAN Emel,OKÇAY Hale Etnik iletişim kadın sağlığını nasıl etkiliyor?. , 2012, ss.251 - 257.
AMA TAŞÇI DURAN E,OKÇAY H Etnik iletişim kadın sağlığını nasıl etkiliyor?. . 2012; 251 - 257.
Vancouver TAŞÇI DURAN E,OKÇAY H Etnik iletişim kadın sağlığını nasıl etkiliyor?. . 2012; 251 - 257.
IEEE TAŞÇI DURAN E,OKÇAY H "Etnik iletişim kadın sağlığını nasıl etkiliyor?." , ss.251 - 257, 2012.
ISNAD TAŞÇI DURAN, Emel - OKÇAY, Hale. "Etnik iletişim kadın sağlığını nasıl etkiliyor?". (2012), 251-257.
APA TAŞÇI DURAN E, OKÇAY H (2012). Etnik iletişim kadın sağlığını nasıl etkiliyor?. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(25), 251 - 257.
Chicago TAŞÇI DURAN Emel,OKÇAY Hale Etnik iletişim kadın sağlığını nasıl etkiliyor?. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 0, no.25 (2012): 251 - 257.
MLA TAŞÇI DURAN Emel,OKÇAY Hale Etnik iletişim kadın sağlığını nasıl etkiliyor?. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.25, 2012, ss.251 - 257.
AMA TAŞÇI DURAN E,OKÇAY H Etnik iletişim kadın sağlığını nasıl etkiliyor?. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 0(25): 251 - 257.
Vancouver TAŞÇI DURAN E,OKÇAY H Etnik iletişim kadın sağlığını nasıl etkiliyor?. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 0(25): 251 - 257.
IEEE TAŞÇI DURAN E,OKÇAY H "Etnik iletişim kadın sağlığını nasıl etkiliyor?." Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0, ss.251 - 257, 2012.
ISNAD TAŞÇI DURAN, Emel - OKÇAY, Hale. "Etnik iletişim kadın sağlığını nasıl etkiliyor?". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 25 (2012), 251-257.