Yıl: 2013 Cilt: 0 Sayı: 36 Sayfa Aralığı: 101 - 111 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları

Öz:
Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 39 maddelik likert tipi Yenilenebilir Enerji Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Anket toplam 254 fen bilgisi öğretmen adayına uygulanmıştır. Analizler öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik olumlu tutuma sahip olduklarını ortaya çıkartmıştır. Elde edilen sonuçlar öğretmen adaylarının tutumları üzerinde cinsiyet ve yaşanılan yer ile ilgili bir fark ortaya koymazken, sınıf değişkeninin anlamlı bir farklılık meydana getirdiğini görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ışığında yenilenebilir enerji eğitimine yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Pre-service science teachers awareness about renewable energy

Öz:
The purpose of this study was to investigate preservice science teachers (PSTs) attitudes toward renewable energy. A total of 254 preservice science teachers were participated to the study. To gather the data, a survey including 39 likert type items was administered to preservice science teachers in order to investigate the PSTsattitudes toward renewable energy. The results obtained from this study indicated that, in general, the PSTs attitudes toward renewable energy were positive. Furthermore, it was found that there are some differences in the PSTSattitudes in terms of classroom, gender and teaching level. Implications for teaching and further research are discussed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Açikgöz, C. (2011). Renewable energy education in Turkey, Renewable Energy, 36: 608-611.
 • BANG, H.K., ELLINGER, A.E., HADJIMARCOU, J. ve TRAICHAL, P.A. (2000). Consumer Concern, Knowledge, Belief, And Attitude Toward Renewable Energy: An Application of The Reasoned Actiontheory. Psychology and Marketing, 17(6), 449-468.
 • ÇELİKLER, D. ve KARA, F. (2011). İlköğretim Matematik ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Konusundaki Farkındalıkları. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 27-29 April 2011,
 • ÇINGI, H. (1994). Örnekleme Kuramı Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları Ders Kitapları Dizisi 20 H.Ü. Fen Fakültesi Basımevi Beytepe
 • ÇOLAK, K., KAYMAKCI, S., ve AKPINAR, M (2012) Sosyal Bilgiler Öğretim Programında, Ders Kitaplarında ve Öğretmen Adaylarının Görüşlerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Yeri Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Nisan 2012 ,İstanbul.
 • Eurobarometer (2006) Energy Attitudes towards energy. European Commission, Brussels
 • GÖKMEN, A, ATIK, AD, EKICI, G, ÇIMEN, O ve ALTUNSOY, S. (2010). Analysis of high school students’ opinions on the benefits and harms of nuclear energy in terms of environmental values. Procedia Social and Behavioral Science, 2(2): 2350-2356.
 • HALDER, P, PIETARINEN, J, NUUTINEN, S, ve PELKONEN, P. (2010). Young citizens’ knowledge and perceptions of bioenergy and future policy implications. Energy Policy, 38(6): 3058-3066.
 • HALDER, P, NUUTİNEN, S, PİETARİNEN, J, ve PELKONEN, P. (2011). Bioenergy and the youth: analyzing the role of school, home, and media from future policy perspectives. Applied Energy, 88(4): 1233-1240.
 • HALDER, P., PROKOP, P. CHANG, C.Y., USAK, M., PİETARİNEN, J. HAVU-NUUTİNEN, S. PELKONEN, P. ve CAKİR, M. (2012). International survey on bioenergy knowledge, perceptions and attitudes among young citizens. BioEnergy Research, 5(1):247-261.
 • İNCEOĞLU, M. (2010). Tutum-Algı İletişim (5. Baskı), Beykent Üniversitesi Yayınevi; İstanbul.
 • KILINÇ, A, STANİSSTREET, M, ve BOYES, E (2009). Incentives and disincentives for using renewable energy: Turkish students' ideas. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(5): 1089-1095.
 • YUENYONG, C, JONES, A, ve YUTAKOM, N. (2008) A comparison of Thailand and New Zealand students’ ideas about energy related to technological and societal issues. International Journal of Science and Mathematics Education, 6: 293-311.
 • KALDELLIS, J.K.; KAPSALI, M. Ve KATSANOU, E. ( 2012) Renewable energy applications in Greece-What is the public attitude? Energy Policy, 47: 37-48.
 • KARABULUT, A, GEDİK, E, KEÇEBAS¸ A, ve ALKAN, M. A. (2011). An investigation on renewable energy education at the university level in Turkey. Renewable Energy; 36:1293-1297.
 • KARABULUT, A., ve ALKAN, M. A. (2010). An Empirical Study Investigating The Teaching Of Renewable Energy Sources Which Are Important in The Global Financial Crisis Environment at University Level. What Others Manifest? The World Economy in The Theoretical Turbulence of Global Financial Crisis; 2010 [pp. 420-427].
 • KARASAR, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • KARATEPE,Y.,VARBAK, N., KEÇEBAS, A. ve YUMURTACI, M. (2012) The Levels of Awareness About The Renewable Energy Sources Of University Students in Turkey. Renewable Energy.
 • LIARAKOU, G., GAVRILAKIS, C., ve FLOURI, E. (2009). Secondary school teachers‟ knowledge and attitudes Towards renewable energy sources. Journal of Science Education and Technology, 18(2), 120-129.
 • MORGİL, İ., SEÇKEN, N., YÜCEL, A. S., ÖSKAY, Ö. Ö., YAVUZ, S. ve URAL, E. (2006). Developing A Renewable Energy Awareness Scale For Pre-Service Chemistry Teachers. Turkish Online Journal of Distance Education, 7 (1).
 • ÖZDEMİR, N. ve ÇOBANOĞLU, E. O. (2008). Türkiye’de Nükleer Santrallerin Korunması ve Nükleer Enerji Kullanımı Konusundaki Öğretmen Adayların Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of Education), 34, 218-232.
 • PEDERSEN, E., HALLBERG, L. R-M., ve PERSSON WAYE, K. (2007) Living in The Vicinity of Wind Turbines A Grounded Theory Study. Qualitative Research in Psychology, 4 (1-2), 49 – 63.
 • PEDERSEN, E., ve LARSMAN, P. (2008). The Impact of Visual Factors on Noise Annoyance Among People Living in The Vicinity of Wind Turbines. Journal of Environmental Psychology, 28, 379-389.
 • UPRETI, B. R. (2004). Conflict Over Biomass Energy Development in the United Kingdom: Some Observations and Lessons From England and Wales, Energy Policy, 32, 785-800.
 • TANRIVERDİ, B. (2009). Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (151), 89-103.
 • YILDIRIM, A., ve ŞİMŞEK, H. (2008) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı) Ankara Seçkin Yayınları.
 • ZARNIKAU, J. (2003). Consumer demand for ‘Green Power’ and energy efficiency. Energy Policy, 31:1661–72.
 • ZYADIN A, PUHAKKA A, AHPONEN P, CRONBERG T, ve PELKONEN P. (2012). School students’ knowledge, perceptions, and attitudes toward renewable energy in Jordan. Renewable Energy, 45: 78-85.
APA Bilen K, ÖZEL M, SÜRÜCÜ A (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. , 101 - 111.
Chicago Bilen Kadir,ÖZEL Murat,SÜRÜCÜ Ahmet Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. (2013): 101 - 111.
MLA Bilen Kadir,ÖZEL Murat,SÜRÜCÜ Ahmet Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. , 2013, ss.101 - 111.
AMA Bilen K,ÖZEL M,SÜRÜCÜ A Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. . 2013; 101 - 111.
Vancouver Bilen K,ÖZEL M,SÜRÜCÜ A Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. . 2013; 101 - 111.
IEEE Bilen K,ÖZEL M,SÜRÜCÜ A "Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları." , ss.101 - 111, 2013.
ISNAD Bilen, Kadir vd. "Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları". (2013), 101-111.
APA Bilen K, ÖZEL M, SÜRÜCÜ A (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(36), 101 - 111.
Chicago Bilen Kadir,ÖZEL Murat,SÜRÜCÜ Ahmet Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0, no.36 (2013): 101 - 111.
MLA Bilen Kadir,ÖZEL Murat,SÜRÜCÜ Ahmet Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.36, 2013, ss.101 - 111.
AMA Bilen K,ÖZEL M,SÜRÜCÜ A Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 0(36): 101 - 111.
Vancouver Bilen K,ÖZEL M,SÜRÜCÜ A Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 0(36): 101 - 111.
IEEE Bilen K,ÖZEL M,SÜRÜCÜ A "Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları." Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0, ss.101 - 111, 2013.
ISNAD Bilen, Kadir vd. "Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 36 (2013), 101-111.