Yıl: 2014 Cilt: 33 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 113 - 144 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite öğrencilerinin, Üniversite ve Fakülte kavramlarına ilişkin metaforları (İnönü Üniversitesi örneği)

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin üniversite ve fakülte kavramlarınailişkin düşüncelerinin geliştirdikleri metaforlar aracılığıyla incelenmesidir. Bu amaçla İnönüÜniversitesinde 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kayıtlı lisans öğrencilerine uygulanan, açıkuçlu soruların yer aldığı formlar aracılığıyla üniversite kavramına ilişkin 210, fakülte kavramınailişkin 202 adet farklı metafor elde edilmiştir. Elde edilen veriler önce olumlu ve olumsuzkategorilere ayrılmıştır. Metaforlar olumlu kategoride dokuz, olumsuz kategoride beş temadagruplandırılmıştır. Araştırmanın bulguları özetle şöyledir: Üniversite öğrencilerinin, üniversiteve fakülte kavramlarına ilişkin sahip oldukları metaforlar incelendiğinde, büyük bir kısmınınüniversite ve fakültelerinin olumlu yönlerine vurgu yapan metaforlar olduğudur. Araştırmanınbir başka bulgusu, üniversiteye ilişkin metaforlar temalara ayrılıp incelendiğinde en çokyığılmanın değişme/gelişme yeri olarak üniversite ile benzerliklerin/farklılıkların buluştuğu yerolarak üniversite temalarında olduğudur. Bunun yanı sıra en az metafor içeren temanınözgürlükleri sağlayan yer olarak üniversite temasının olması da dikkat çekicidir. Özgürlüklerisağlayan yer olarak fakülte teması altında ifade edilebilecek sadece iki metafor üretilmiştir.Üniversitenin nasıl bir yer olması gerektiği dikkate alındığında bu son bulgu dikkate değerdir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA DEMİRTAŞ H, ÇOBANİ D (2014). Üniversite öğrencilerinin, Üniversite ve Fakülte kavramlarına ilişkin metaforları (İnönü Üniversitesi örneği). , 113 - 144.
Chicago DEMİRTAŞ Hasan,ÇOBANİ Duygu Üniversite öğrencilerinin, Üniversite ve Fakülte kavramlarına ilişkin metaforları (İnönü Üniversitesi örneği). (2014): 113 - 144.
MLA DEMİRTAŞ Hasan,ÇOBANİ Duygu Üniversite öğrencilerinin, Üniversite ve Fakülte kavramlarına ilişkin metaforları (İnönü Üniversitesi örneği). , 2014, ss.113 - 144.
AMA DEMİRTAŞ H,ÇOBANİ D Üniversite öğrencilerinin, Üniversite ve Fakülte kavramlarına ilişkin metaforları (İnönü Üniversitesi örneği). . 2014; 113 - 144.
Vancouver DEMİRTAŞ H,ÇOBANİ D Üniversite öğrencilerinin, Üniversite ve Fakülte kavramlarına ilişkin metaforları (İnönü Üniversitesi örneği). . 2014; 113 - 144.
IEEE DEMİRTAŞ H,ÇOBANİ D "Üniversite öğrencilerinin, Üniversite ve Fakülte kavramlarına ilişkin metaforları (İnönü Üniversitesi örneği)." , ss.113 - 144, 2014.
ISNAD DEMİRTAŞ, Hasan - ÇOBANİ, Duygu. "Üniversite öğrencilerinin, Üniversite ve Fakülte kavramlarına ilişkin metaforları (İnönü Üniversitesi örneği)". (2014), 113-144.
APA DEMİRTAŞ H, ÇOBANİ D (2014). Üniversite öğrencilerinin, Üniversite ve Fakülte kavramlarına ilişkin metaforları (İnönü Üniversitesi örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 113 - 144.
Chicago DEMİRTAŞ Hasan,ÇOBANİ Duygu Üniversite öğrencilerinin, Üniversite ve Fakülte kavramlarına ilişkin metaforları (İnönü Üniversitesi örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33, no.1 (2014): 113 - 144.
MLA DEMİRTAŞ Hasan,ÇOBANİ Duygu Üniversite öğrencilerinin, Üniversite ve Fakülte kavramlarına ilişkin metaforları (İnönü Üniversitesi örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, 2014, ss.113 - 144.
AMA DEMİRTAŞ H,ÇOBANİ D Üniversite öğrencilerinin, Üniversite ve Fakülte kavramlarına ilişkin metaforları (İnönü Üniversitesi örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 33(1): 113 - 144.
Vancouver DEMİRTAŞ H,ÇOBANİ D Üniversite öğrencilerinin, Üniversite ve Fakülte kavramlarına ilişkin metaforları (İnönü Üniversitesi örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 33(1): 113 - 144.
IEEE DEMİRTAŞ H,ÇOBANİ D "Üniversite öğrencilerinin, Üniversite ve Fakülte kavramlarına ilişkin metaforları (İnönü Üniversitesi örneği)." Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, ss.113 - 144, 2014.
ISNAD DEMİRTAŞ, Hasan - ÇOBANİ, Duygu. "Üniversite öğrencilerinin, Üniversite ve Fakülte kavramlarına ilişkin metaforları (İnönü Üniversitesi örneği)". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33/1 (2014), 113-144.