Yıl: 2015 Cilt: 18 Sayı: 35 Sayfa Aralığı: 1 - 12 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme

Öz:
Her toplumda yaşlanma ve yaşlılığa bakış açısı değişmekle birlikte yaşlılık dönemine özgü biyolojik, fizyolojik, sosyal, ekonomik ve psikolojik değişmeler nedeni ile Durakın da (2004) belirttiği gibi toplumda yaşlı denilince; bakıma muhtaç, yürüme güçlükleri olan, değişime kapalı, mutsuz, yalnız ve sosyal ilişkileri zayıflamış bir birey akla gelmektedir. Oysa bilgi, beceri ve deneyimler temelinde düşünüldüğünde bazı yaşlılar için yaşlılık dönemi bilgelik yılları olarak nitelendirilebilir. Bu anlamda bilgi ve deneyimlerinden gençlerin yararlanmalarını olanaklı kılmak açısından bilge yaşlıların önemli bir potansiyele sahip olduklarını söylemek mümkündür. Bu derleme makalede bilgelik, yaşlılık döneminde bilgeliğin gelişimi ve bunu etkileyen faktörler ile bilgeliğin kuşaklararası aktarılması çeşitli araştırma sonuçları ve bilim insanlarının yaklaşımlarına bağlı olarak tartışılacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Sosyoloji

A Review on Wisdom in Old Age

Öz:
While the point of views on aging and old age vary in every society, as Durak (2004) stated, owing to biological, physiological, social, economic, and psychological changes peculiar to older age, when the term elderly is mentioned, an image of an unhappy and lonely individual who is in need, closed to changes with movement restrictions and with weakened social relations comes to minds in the society. However, when knowledge, ability and experience are taken into consideration, old age can be referred as wisdom years, speaking of some old individuals. In this sense, it is very plausible to say that wise old people are of an important potential in terms of enabling young generations to benefit from their knowledge and experience. In this review article, wisdom, the development and underlying factors of wisdom in old age as well as the transfer of it to next generations will be discussed in the lights of some research results and approaches of various scholars.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Sosyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akgün, S., Bakar, C. ve Budakoğlu, I. I. (2004). Dünyada ve Türkiye’de yaşlı nüfus eğilimi, sorunları ve iyileştirme önerileri. Türk Geriatri Dergisi, 7(2), 105-110.
 • Ardelt, M. (1997). Wisdom and life satisfaction in old age. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 52(1), 15-27.
 • Ardelt, M. (2000). Antecedents and effects of wisdom in old age: A longitudinal perspective on aging well. Research on Aging, 22(4), 360-394.
 • Ardelt, M. (2003). Empirical assessment of a three-dimensional wisdom scale. Research on Aging, 25(3), 275-324.
 • Ardelt, M. (2004). Where can wisdom be found? A reply to the commentaries by Baltes and Kunzmann, Sternberg, and Achenbaum. Human Development, 47, 304-307.
 • Ardelt, M. (2005). How wise people cope with crises and obstacles in life. Revision, 28(1), 7-13.
 • Ardelt, M. (2008). Being wise at any age. S. J. Lopez, (Ed.), Positive psychology: Exploring the best in people. Volume 1: Discovering human strengths içinde (81-108). Westport, CT: Praeger.
 • Ardelt, M. ve Oh, H. (2010). Wisdom: Definition, assessment, and relation to successful cognitive and emotional aging. C. A. Depp ve D. V. Jeste, (Ed.), Successful cognitive and emotional aging içinde (87-113). Arlington: American Psychiatric Publishing, Inc.
 • Ardelt, M., Landes, S. D. ve Vaillant, G. E. (2010). The longterm effects of World War II combat exposure on later life well-being moderated by generativity. Research in Human Development, 7(3), 202-220.
 • Asadi, S., Amiri, S., Molavi, H. ve Noaparast, K. B. (2012). A cross-sectional study of self reported wisdom development: From adolescence through adulthood. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(2), 482-493.
 • Baltes, P. B. (1993). The aging mind: Potential limits. Gerontologist, 33(5), 508-594.
 • Baltes, P. B. ve Staudinger, U. M. (2000). Wisdom: A metaheuristic (pragmatic) to orchestrate mind and virtue toward excellence. American Psychologist, 55, 122-136.
 • Baltes, P. B. ve Kunzmann, U. (2003). Wisdom. The Psychologist, 16, 131-133.
 • Baltes, P. B. ve Kunzmann, U. (2004). The two faces of wisdom: Wisdom as a general theory of knowledge and judgment about excellence in mind and virtue vs. wisdom as everyday realization in people and products. Human Development, 47, 290-299.
 • Bergsma, A. ve Ardelt, M. (2012). Self reported wisdom and happiness: An emprical investigation. Journal of Happiness Studies, 13, 481-499.
 • Billig, N. (2000). Üçüncü bahar yaşlılık ve bilgelik. Ankara: Evrim Yayınevi.
 • Birren, J. E. ve Fisher. L. M, (1990). Conceptualizing Wisdom: The elements of wisdom: Overview and integration. R. J. Sternberg, (Ed.), Wisdom: It’s nature, origins and development içinde (317-332). New York: Cambridge University Press.
 • Boduroğlu, A., Yoon, C., Luo, T. ve Park, D. C. (2006). AgeRelated Stereotypes: A Comparision of American and Chinese Cultures. Gerontology, 52, 324-333.
 • Cangöz, B. (2008). Yaşlilik sadece kayıp mı? Bir ayrıcalık mı? Türk Geriatri Dergisi, 11(3), 143-150.
 • Carstensen, L. L., Isaacowitz, D. M. ve Charles, S. T. (1999). Taking time seriously: A theory of socioemotional selectivity. American Psychologist, 54, 165-181.
 • Clayton, V. P. ve Birren, J. E. (1980). The development of wisdom across the lifespan: A reexamination of an ancient topic. P. B. Baltes ve O. G. Brim, (Ed.), Life-span development and behavior içinde (103-135). New York: Academic Press.
 • Csikszentmihalyi, M. ve Rathunde, K. (1990). The psychology of wisdom: An evolutionary interpretation. R. Sternberg, (Ed.), Wisdom, its nature, origins and development içinde (25-51). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Durak, M. (2004). Yaşadığı ortamda yaşlıya hizmet modeli. Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılara Hizmet Merkezi Yayınları.
 • Duyan, V. ve Gelbal, S. (2013). Yaşlılara Yönelik Tutum Öl- çeği’nin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde Türkçe’ye uyarlama çalışması. Türk Geriatri Dergisi, 16(2), 202- 209.
 • Erçetin, Ş. Ş. (2007). Bilgece yaş almak. Yaşlılık rehberi, 24 Şubat 2013, http://www.yaslilikrehberi.org/yapılan-diğer -araştırmalar/bilgece-yaş-almak.aspx,
 • Freund, A. M., ve Baltes, P. B. (1998). Selection, optimization, and compensation as strategies of life management: Correlations with subjective indicators of successful aging. Psychology and Aging, 13, 531-543.
 • Frick, K. D., Carlson, M. C., Glass, T. A., Mcgill, S., Rebok, G. W., Simpson, C. ve Fried, L. P. (2004). Modeled costeffectiveness of the Experience Corps Baltimore based on a pilot randomized trial. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 81(1), 106-117.
 • Fried, L. P., Carlson, M. C., Freedman, M., Frick, K. D., Glass, T. A., Hill, J., Mcgill, S., Rebok, G. W., Seeman, T., Tielsch, J., Wasik, B. A. ve Zeger, S. (2004). A social model for health promotion for an aging population: Initial evidence on the Experience Corps Model. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 81(1), 64-78.
 • Glass, T. A., Freedman, M., Carlson, M. C., Hill, J., Frick, K. D., Ialongo, N., Mcgill, S., Rebok, G. W., Seeman, T., Tielsch, J. M., Wasik, B. A., Zeger, S. ve Fried L. P. (2004). Experience Corps: Design of an intergenerational program to boost social capital and promote the health of an aging society. Journal of Urban Health, 81(1), 94-105.
 • Glück J ve Bluck S. (2011). Laypeople’s conceptions of wisdom and its development: cognitive and integrative views. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 66(3), 321-324.
 • Glück, J., König, S., Naschenweng, K., Redzanowski, U., Dorner, L., Straßer, I., ve Wiedermann, W. (2013). How to measure wisdom: content, reliability, and validity of five measures. Frontiers in Psychology, 4(405), 1-13.
 • Grossmann, I. (2012). Getting wisdom: Ageing, culture and perspective. Yayınlanmamış doktora tezi, The University of Michegan, Michigan.
 • Holliday, S.G. ve Chandler, M.J. (1986). Wisdom: Explorations in adult competence. J. A. Meacham, (Ed.), Contributions to human development içinde (1-96). Switzerland: Karger.
 • Horn, J. L. ve Cattell, R. B. (1966). Refinement and test of the theory of fluid and crystallized general intelligences. Journal of Educational Psychology, 57(5), 253-270.
 • Horn, J. L. ve Cattell, R. B. (1967). Age differences in fluid and crystallized intelligence. Acta Psychologica, 26, 107-129.
 • Howe, J. ve Tufan, İ. (2007). Yaşlılarda bakım gereksiniminin önlenmesi. GeroBilim Dergisi, 1(1), 72-85.
 • Huang, X. T. (2007). Introduction to Psychology (2. baskı). Beijing: Peoples Education Press.
 • Jeste, D. V., Ardelt, M., Blazer, D., Kraemer, H.C., Vaillant, G. ve Meeks, T. W. (2010). Expert consensus on characteristics of wisdom: A Delphi method study. Gerontologist, 50(5), 668-680.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2007). Kültürel psikoloji: Kültür bağlamında insan ve aile. İstanbul: Evrim Yayınevi ve Bilgisayar San. Ltd. Şti.
 • Kutsal, Y. G. (2007). Yaşlanan dünyanın yaşlanan insanları. Yaşlılıkta kaliteli yaşam içinde (5-11). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi yayını.
 • Le, T. N. (2008). Cultural values, life experiences, and wisdom. The International Journal of Aging & Human Development, 66, 259-281.
 • Levitt, H. M. (1999). The development of wisdom: An analysis of Tibetan Buddhist experience. Journal of Humanistic Psychology, 39(2), 86-105.
 • Meacham, J. (1990). The loss of wisdom. R. J. Sternberg, (Ed), Wisdom: It’s nature, origins and development içinde (181-211). New York: Cambridge University Press.
 • Meeker, J. W. (1981). Wisdom and wilderness. Landscape, 25(1).
 • Mickler, C. ve Staudinger U. M., (2008). Personal Wisdom: validation and age-related differences of a performance measure. Psychology and Aging, 23(4), 789-799.
 • Quinn, A. (2011). In defense of wise emotions: The relation between emotion and wisdom in autobiographical memories. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Colarado University, Colarado.
 • Parisi, J. M., Rebok, G. W., Carlson, M. C. Fried, L. P., Seeman, T. E., Tan, E. J., Tanner, E. K. ve Piferi, R. L. (2011). Can the wisdom of aging be activated and make a difference societally? Educational Gerontology, 35(10), 867-879.
 • Rebok, G. W., Carlson, M. C., Glass, T. A., Mcgill, S., Hill, J., Wasik, B. A., Ialongo, N., Frick, K. D., Fried, L. P. ve Rasmussen, M. D. (2004). Short-term impact of Experience Corps participation on children and schools: Results from a pilot randomized trial. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 81(1), 79-93.
 • Rebok, G. W., Carlson, M. C., Barron, J. S., Frick, K. D., Mcgill, S., Parisi, J. M., Seeman, T., Tan, E. J., Tanner, E. K., Willging, P. R. ve Fried L. P. (2011). Experience Corps: A civic engagement-based public health intervention in the public schools. P. E. Hartman-Stein ve A. La Rue, (Ed.), Enhancing cognitive fitness in adults: A guide to the use and development of community-based programs içinde (469-487). New York: Springer.
 • Reed, A. E. ve Carstensen, L. L. (2012). The theory behind the age-related positivity effect. Frontiers In Emotion Science, 3, 1-9.
 • Scheibe, S., Kunzmann, U. ve Baltes, P. B. (2009). New territories of positive life-span development: Wisdom and life longings. S. J. Lopez ve C. R. Snyder, (Ed.), Oxford handbook of positive psychology (2. baskı) içinde (171- 183). New York: Oxford University Press.
 • Smith, J. ve Baltes, P.B. (1990). Wisdom-related knowledge: Age/Cohort differences in response to life-planning problems. Developmental Psychology, 26, 494-505.
 • Smith, M. C. (2012). The relationships among cognitive, spiritual, and wisdom development in adultst. Yayınlanmamış doktora tezi, Cleveland State University, Ohio.
 • Sternberg, R. J. (2001). Why schools should teach for wisdom: The balance theory of wisdom in educational settings. Educational Psychologist, 36(4), 227-245.
 • Sternberg, R. J. (2005). Older but not wiser? The relationship between age and wisdom. Ageing International, 30(1), 5-26.
 • Takahashi, M., ve Overton, W. F. (2005). Cultural foundations of wisdom: An integrated developmental approach. R. J. Sternberg ve J. Jordan, (Ed.), A handbook of wisdom: Psychological perspectives içinde (32-60). New York: Cambridge University Press.
 • Tedene-Peasley, N. S. (1992). Life events as determinants of wisdom in older adults. Yayınlanmamış doktora tezi, The University of Arizona, Arizona.
 • The National Council on the Aging ve Metlife Foundation, (2005). Wisdom Works: 2003-2005 Program Report: Fostering Civic Engagement Among Older Adults, 15 Mart 2012, http://www.ncoa.org/news-ncoa-publications/ publications/wisdomworksreport.pdf
 • Topdemir, H. G. (2010). Sofos, sofist, filozof: Hayat ve bilgelik. Hayat ve Felsefe Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010, Çankırı.
 • Trowbridge, R. H. (2005). The scientific approach of wisdom. Yayınlanmamış doktora tezi, University of Cincinnati, Ohio.
 • Tufan, İ. (2012). Gerontolojiye giriş. 22 Şubat 2012, http://www. itgevakif.com/pdfs/Gerontolojiye_Giriş_itufan_sicher. pdf
 • Webster, J. D. (2003). An exploratory analysis of a self-assessed wisdom scale. Journal of Adult Development, 10, 13-22.
 • Wink, P. ve Helson, R. (1997). Practical and transcendent wisdom: Their nature and some longitudinal findings. Journal of Adult Development, 4, 1-16.
 • Yang, S. (2001). Conceptions of wisdom among Taiwanese Chinese. The Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(6), 662-680.
APA Yıldırım F, ABUKAN B (2015). Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme. , 1 - 12.
Chicago Yıldırım Filiz,ABUKAN BİLGE Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme. (2015): 1 - 12.
MLA Yıldırım Filiz,ABUKAN BİLGE Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme. , 2015, ss.1 - 12.
AMA Yıldırım F,ABUKAN B Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme. . 2015; 1 - 12.
Vancouver Yıldırım F,ABUKAN B Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme. . 2015; 1 - 12.
IEEE Yıldırım F,ABUKAN B "Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme." , ss.1 - 12, 2015.
ISNAD Yıldırım, Filiz - ABUKAN, BİLGE. "Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme". (2015), 1-12.
APA Yıldırım F, ABUKAN B (2015). Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 18(35), 1 - 12.
Chicago Yıldırım Filiz,ABUKAN BİLGE Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme. Türk Psikoloji Yazıları 18, no.35 (2015): 1 - 12.
MLA Yıldırım Filiz,ABUKAN BİLGE Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme. Türk Psikoloji Yazıları, vol.18, no.35, 2015, ss.1 - 12.
AMA Yıldırım F,ABUKAN B Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme. Türk Psikoloji Yazıları. 2015; 18(35): 1 - 12.
Vancouver Yıldırım F,ABUKAN B Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme. Türk Psikoloji Yazıları. 2015; 18(35): 1 - 12.
IEEE Yıldırım F,ABUKAN B "Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme." Türk Psikoloji Yazıları, 18, ss.1 - 12, 2015.
ISNAD Yıldırım, Filiz - ABUKAN, BİLGE. "Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme". Türk Psikoloji Yazıları 18/35 (2015), 1-12.