Yıl: 2014 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 135 - 145 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Traditional Usage of Some Wild Plants in Trabzon Region (Turkey)

Öz:
Bu çalışmada Trabzon ilindeki yerel halk tarafından sağlık, gıda, baharat gibi çeşitli amaçlarla kullanılan doğalbitkiler tespit edilmiştir. Araştırma Haziran 2011-Ekim 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Trabzon ilsınırları içindeki bazı ilçe, köy ve yaylalarda yüz yüze görüşmeler yapılmış ve bölge insanının kullandığı, bilgiverdiği bitkiler toplanmıştır. Toplanan bitkilerin yerel adları, kullanım şekilleri, kullanılan kısımları ve kullanımamaçları hakkında bilgiler kayıt altına alınmıştır. 162si kadın, 118i erkek olmak üzere toplam 280 kişi ile birebiranket uygulanmıştır. Toplamda 87 bitki hakkında bilgi derlenmiştir. Bunların 9 tanesi kültür bitkisidir. Bitkiler çokçeşitli rahatsızlıklar için kullanılsa da özellikle deri hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, mide rahatsızlıkları,yaralar, dini inançlar, besi hayvanlarının sağlığı ile süt ve yağ verimini artırmak amaçlı kullanımlar ilk sıralarda yeralmaktadır. Ayrıca bu çalışma ile Calvatia utrif ormis, Trif olium canescens, Castanea sativa, Fagus orientalis,Cyclamen coum var. caucasicum, Alnus glutinosa subsp. barbata, Colchicum speciosum, Phedimus stolonif erus,Picea orientalisgibi bitki taksonlarınaait farklı kullanım alanları da tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Orman Mühendisliği

Trabzon İlinde Bazı Doğal Bitkilerin Geleneksel Kullanımları (Türkiye)

Öz:
Aim of this study is to identify wild plants which are used by local people for a variety of purposeslike that healing, food, spices, etc. in Trabzon region. For this purpose, the field works have been donefrom June 2011 to September 2012. During this research Trabzon center and its district, some villagesand plateaus have been visited and plant specimens were collected. The information for these plants, suchas local names, their usages, used parts, methods of preparation have been recorded. In the study, 162female, 118 male total 280 people were interviewed. 87 plant taxa 9 of which are culture plants have beenidentified. They are mostly used for various diseases, especially skin disorders, respiratory tract disorders,gastric disorders, diabetes, wounds, religious beliefs, fatling health and their milk and fat yields. In thepresent study, different uses of Calvatia utrif ormis, Trif olium canescens, Castanea sativa,Fagusorientalis, Cyclamen coum var. caucasicum, Alnus glutinosa subsp. barbata, Colchicum speciosum,Phedimus stolonif erus, Picea orientalis have been identified.
Anahtar Kelime:

Konular: Orman Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA akbulut s, ÖZKAN Z (2014). Traditional Usage of Some Wild Plants in Trabzon Region (Turkey). , 135 - 145.
Chicago akbulut sefa,ÖZKAN ZAFER CEMAL Traditional Usage of Some Wild Plants in Trabzon Region (Turkey). (2014): 135 - 145.
MLA akbulut sefa,ÖZKAN ZAFER CEMAL Traditional Usage of Some Wild Plants in Trabzon Region (Turkey). , 2014, ss.135 - 145.
AMA akbulut s,ÖZKAN Z Traditional Usage of Some Wild Plants in Trabzon Region (Turkey). . 2014; 135 - 145.
Vancouver akbulut s,ÖZKAN Z Traditional Usage of Some Wild Plants in Trabzon Region (Turkey). . 2014; 135 - 145.
IEEE akbulut s,ÖZKAN Z "Traditional Usage of Some Wild Plants in Trabzon Region (Turkey)." , ss.135 - 145, 2014.
ISNAD akbulut, sefa - ÖZKAN, ZAFER CEMAL. "Traditional Usage of Some Wild Plants in Trabzon Region (Turkey)". (2014), 135-145.
APA akbulut s, ÖZKAN Z (2014). Traditional Usage of Some Wild Plants in Trabzon Region (Turkey). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14(1), 135 - 145.
Chicago akbulut sefa,ÖZKAN ZAFER CEMAL Traditional Usage of Some Wild Plants in Trabzon Region (Turkey). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14, no.1 (2014): 135 - 145.
MLA akbulut sefa,ÖZKAN ZAFER CEMAL Traditional Usage of Some Wild Plants in Trabzon Region (Turkey). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, 2014, ss.135 - 145.
AMA akbulut s,ÖZKAN Z Traditional Usage of Some Wild Plants in Trabzon Region (Turkey). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2014; 14(1): 135 - 145.
Vancouver akbulut s,ÖZKAN Z Traditional Usage of Some Wild Plants in Trabzon Region (Turkey). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2014; 14(1): 135 - 145.
IEEE akbulut s,ÖZKAN Z "Traditional Usage of Some Wild Plants in Trabzon Region (Turkey)." Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14, ss.135 - 145, 2014.
ISNAD akbulut, sefa - ÖZKAN, ZAFER CEMAL. "Traditional Usage of Some Wild Plants in Trabzon Region (Turkey)". Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14/1 (2014), 135-145.