Yıl: 2014 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 182 - 185 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Analysis of Trauma Cases Admitted to the Emergency Department

Öz:
Amaç: Travmalar dünyada, özellikle genç nüfusu etkileyen ciddi bir problem- dir. Çalışmamızda acil servisimize başvuran travma vakalarının klinik ve de- mografik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştır- maya Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine travmaile başvuran toplam 1267 hasta dahil edildi. Hastaların demografik verileri,başvuru anındaki vital bulguları, travma mekanizması ve şekli istenen kon- sültasyonlar ve hastaların sonlanımları, taburcu veya yatış şeklinde formla- ra kaydedildi. Bulgular: Hastalarımızın yaş ortalaması 35,3±15,4 ve %75,4sierkek olarak tespit edildi. En sık travma şekli motorlu araç kazaları (%55,8)olarak bulundu. Künt travma mekanizması belirgin oranda (%83,1) fazla olupen çok travmaya maruz kalan anatomik bölge; üst ekstremite (%44,8) olarakbelirlendi. Tartışma: Travma genç erişkin erkekleri daha çok etkilemektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Acil Servisimize Başvuran Travma Vakalarının Analizi

Öz:
Aim: Trauma is a serious problem affecting especially the young populationin the world. In our study, we aimed to investigate to the clinical and demo- graphic characteristics of trauma cases admitted to our emergency depart- ment. Material and Method: The research data were collected from 1267patients who applied to the Ankara Numune Training and Research HospitalEmergency Service with trauma. The patients demographic data, vital signand symptoms at the application time, the trauma mechanism, requestedconsultations, and the patients discharge or hospitalization procedure wererecorded on the forms. Results: The average age of the patients was deter- mined as 35.3±15.4. Male ratio of the patients was 75.4%. The most fre- quently trauma type was resulted from motorized vehicle accident (55.8%).While the mechanism of blunt trauma was significantly at a high rate(83.1%), the most frequently exposed anatomical region was upper extremi- ties (44.8%). Discussion: Trauma affects young adult males more frequently.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA DURDU T, kavalci c, yilmaz f, Yılmaz M, KARAKILIÇ M, Arslan E, CEYHAN M (2014). Analysis of Trauma Cases Admitted to the Emergency Department. , 182 - 185.
Chicago DURDU Tamer,kavalci cemil,yilmaz fevzi,Yılmaz Muhittin Serkan,KARAKILIÇ Muhammed Evvah,Arslan Engin Deniz,CEYHAN MEHMET ALİ Analysis of Trauma Cases Admitted to the Emergency Department. (2014): 182 - 185.
MLA DURDU Tamer,kavalci cemil,yilmaz fevzi,Yılmaz Muhittin Serkan,KARAKILIÇ Muhammed Evvah,Arslan Engin Deniz,CEYHAN MEHMET ALİ Analysis of Trauma Cases Admitted to the Emergency Department. , 2014, ss.182 - 185.
AMA DURDU T,kavalci c,yilmaz f,Yılmaz M,KARAKILIÇ M,Arslan E,CEYHAN M Analysis of Trauma Cases Admitted to the Emergency Department. . 2014; 182 - 185.
Vancouver DURDU T,kavalci c,yilmaz f,Yılmaz M,KARAKILIÇ M,Arslan E,CEYHAN M Analysis of Trauma Cases Admitted to the Emergency Department. . 2014; 182 - 185.
IEEE DURDU T,kavalci c,yilmaz f,Yılmaz M,KARAKILIÇ M,Arslan E,CEYHAN M "Analysis of Trauma Cases Admitted to the Emergency Department." , ss.182 - 185, 2014.
ISNAD DURDU, Tamer vd. "Analysis of Trauma Cases Admitted to the Emergency Department". (2014), 182-185.
APA DURDU T, kavalci c, yilmaz f, Yılmaz M, KARAKILIÇ M, Arslan E, CEYHAN M (2014). Analysis of Trauma Cases Admitted to the Emergency Department. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 5(3), 182 - 185.
Chicago DURDU Tamer,kavalci cemil,yilmaz fevzi,Yılmaz Muhittin Serkan,KARAKILIÇ Muhammed Evvah,Arslan Engin Deniz,CEYHAN MEHMET ALİ Analysis of Trauma Cases Admitted to the Emergency Department. Journal of Clinical and Analytical Medicine 5, no.3 (2014): 182 - 185.
MLA DURDU Tamer,kavalci cemil,yilmaz fevzi,Yılmaz Muhittin Serkan,KARAKILIÇ Muhammed Evvah,Arslan Engin Deniz,CEYHAN MEHMET ALİ Analysis of Trauma Cases Admitted to the Emergency Department. Journal of Clinical and Analytical Medicine, vol.5, no.3, 2014, ss.182 - 185.
AMA DURDU T,kavalci c,yilmaz f,Yılmaz M,KARAKILIÇ M,Arslan E,CEYHAN M Analysis of Trauma Cases Admitted to the Emergency Department. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2014; 5(3): 182 - 185.
Vancouver DURDU T,kavalci c,yilmaz f,Yılmaz M,KARAKILIÇ M,Arslan E,CEYHAN M Analysis of Trauma Cases Admitted to the Emergency Department. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2014; 5(3): 182 - 185.
IEEE DURDU T,kavalci c,yilmaz f,Yılmaz M,KARAKILIÇ M,Arslan E,CEYHAN M "Analysis of Trauma Cases Admitted to the Emergency Department." Journal of Clinical and Analytical Medicine, 5, ss.182 - 185, 2014.
ISNAD DURDU, Tamer vd. "Analysis of Trauma Cases Admitted to the Emergency Department". Journal of Clinical and Analytical Medicine 5/3 (2014), 182-185.