Yıl: 2015 Cilt: 34 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 213 - 237 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi

Öz:
Bu çalışmanın amacı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alan yazınında çalışılmış bilimsel makalelerde geçen anahtar sözcüklerin kullanım sıklığını ortaya koymak ve bu doğrultuda alan yazınında makale çalışmalarının hangi konularda yoğunlaştığını belirlemektir. Çalışmanın örneklemini 2000-2014 yılları arasında 56 ulusal ve uluslararası dergide yayımlanmış 160 bilimsel makale oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmış; veriler, içerik analizi tekniğiyle konularına göre gruplandırılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yazılmış bilimsel makalelerde geçen anahtar sözcükler temel dil becerilerinden dil öğretim yöntemlerine; dünyada ve Türkiye"de Türkçe öğretiminden öğretmenöğrenci yeterliklerine kadar birçok farklı tema altında sınıflandırılmıştır. Araştırma sonucunda, 2000-2014 yılları arasında en çok çalışılmış dil becerisinin yazma olduğu, dinlemeye hemen hemen hiç yer verilmediği tespit edilmiştir. Bazı temalarda anahtar sözcük sayı ve frekansının düşük olması belirtilen yıllarda konu ile ilgili çalışmaların yetersiz olduğunu göstermektedir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

A Content Analysis about Keywords Including in Scientific Articles in the Field of Teaching Turkish as a Foreign Language

Öz:
The researchers to make study in any field start their work with literature scanning at first. Through literature scanning, it could be observed whether the issue is studied beforehand and if so, which aspects of the issue are studied. Additionally, appropriate information and documents could be collected about the issue. The studies about teaching Turkish to foreigners are gradually increasing. Thanks to the studies made, the problems and requirements in the field are presented to the scientific world as data by means of books, articles and thesis. In the current situation, the number of scientific works about teaching Turkish as a foreign language is not an underestimated point. Quantitative studies need to be conducted as well as qualitative ones. With the study of literature works from the quantitative aspect, it is possible to see what is required, what the weakest sides are and what the beneficial ones are in literature. The general purpose of this study is to determine the keywords including 160 scientific articles published in various journals between 2000-2014 in the literature of teaching Turkish as a foreign language and to classify them as thematically by detecting the relevant issues. What makes the study important is that there has been no study about this issue so far. In the study, the data were obtained as key words lists and indexed by giving a number for each key word. Accordingly, it is aimed to determine which key words were used most in literature, and so to find out which issues were studied and to come up with solution proposals under the light of study results. The population of the study consists of 168 scientific articles in national journals and 56 articles in international journals published in the field of teaching Turkish as a foreign language between the years 2000 and 2014. It is observed that eight of these articles have no key words. Therefore, of all 168 articles, 160 articles make up the sample of the study. The data includes 160 scientific articles collected from 56 national and international journals published in internet between the years 2000-2014. The data analysis was made through content analysis. 513 keywords were obtained; the keywords were listed and then classified according to their contents. The frequencies of data obtained were determined and the findings were detected in this way. When 160 articles published between the years 2000-2014 in the field of teaching Turkish as a foreign language were studied, it was seen that 314 different keywords were used. When the issues and their contents prepared from the data obtained at the result of literature scanning were studied, it was understood the titles of the issues vary. The results about the issue were given the table below: The Distribution of Keywords Including in Scientific Articles Published in the Field of Teaching Turkish as a Foreign Language According to Their Contents The Name of Theme The Number of Keywords The Frequency of Keywords Language Teaching 29 188 Basic Skills in Teaching Turkish as a Foreign Language 66 78 Using Technology and Material in Teaching Turkish as a Foreign Language 35 42 Teaching Turkish in Turkey and in the World 35 39 Language Teaching Hypotheses 27 30 Linguistics 22 25 The curriculum of Teaching Turkish as a Foreign Language 22 23 Teaching of Culture 19 22 Language Teaching Methods and Approaches 18 22 The adequacy of Turkish instructors 11 12 The adequacy, Proficiency and Success of Students 11 12 The history of Teaching Turkish as a Foreign Language 7 9 The literature Works in Teaching Turkish as a Foreign Language 7 7 Communication 4 4 Total 314 513 Although an increase has been experienced in the studies of teaching Turkish as a foreign language, it is not possible to say these studies are adequate enough. The results obtained from this study tend to approve this fact. Depending on the results of the study, these suggestions could be made: ? The number of the studies into basic skills especially, comprehension skills such as listening and reading skills should be increased in teaching Turkish as a foreign language. ? In teaching grammar, it should be benefitted from linguistics and this usage should be the issue of scientific articles. The structural elements of Turkish should be described. Through the comparative studies in teaching grammar, the difficulties and easiness should be defined and guiding studies for the instructors teaching Turkish as a foreign language about the issue should be presented. ? Two key points of Education, teachers and students, should be focused on more and the available situation of them should be determined and need analysis should be conducted. ? The greatest deficiency of Literature is that there is no a teaching program that will make up a common action point in teaching Turkish as a foreign language. According to the text of Common Framework for European Languages and the need analysis, Turkish teaching programs should be created for Turkish origins as well as foreigners. ? In our modern world in which lesson materials are being designed with modern formations rather than conventional methods, functional materials should be prepared for using in teaching Turkish as a foreign language and the studies to measure the motivation, attitude and success .etc. should be focused. ? The studies about method problems in teaching Turkish as a foreign language should be increased and the literature should be enhanced through method and technical studies. ? The studies into detecting the available situation about cultural transfer should be speeded.In the field of teaching Turkish as a foreign language, a general evaluation should be practiced by studying post-graduate and doctoral thesis and looking into the keywords in these scientific articles.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ERDEMİ M, GÜNİİ M, ŞENGÜL M, ÖZKAN E (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi. , 213 - 237.
Chicago ERDEMİ Mehmet Dursun,GÜNİİ Mesut,ŞENGÜL MURAT,ÖZKAN Erişan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi. (2015): 213 - 237.
MLA ERDEMİ Mehmet Dursun,GÜNİİ Mesut,ŞENGÜL MURAT,ÖZKAN Erişan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi. , 2015, ss.213 - 237.
AMA ERDEMİ M,GÜNİİ M,ŞENGÜL M,ÖZKAN E Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi. . 2015; 213 - 237.
Vancouver ERDEMİ M,GÜNİİ M,ŞENGÜL M,ÖZKAN E Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi. . 2015; 213 - 237.
IEEE ERDEMİ M,GÜNİİ M,ŞENGÜL M,ÖZKAN E "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi." , ss.213 - 237, 2015.
ISNAD ERDEMİ, Mehmet Dursun vd. "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi". (2015), 213-237.
APA ERDEMİ M, GÜNİİ M, ŞENGÜL M, ÖZKAN E (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 213 - 237.
Chicago ERDEMİ Mehmet Dursun,GÜNİİ Mesut,ŞENGÜL MURAT,ÖZKAN Erişan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34, no.1 (2015): 213 - 237.
MLA ERDEMİ Mehmet Dursun,GÜNİİ Mesut,ŞENGÜL MURAT,ÖZKAN Erişan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.34, no.1, 2015, ss.213 - 237.
AMA ERDEMİ M,GÜNİİ M,ŞENGÜL M,ÖZKAN E Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 34(1): 213 - 237.
Vancouver ERDEMİ M,GÜNİİ M,ŞENGÜL M,ÖZKAN E Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 34(1): 213 - 237.
IEEE ERDEMİ M,GÜNİİ M,ŞENGÜL M,ÖZKAN E "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi." Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, ss.213 - 237, 2015.
ISNAD ERDEMİ, Mehmet Dursun vd. "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34/1 (2015), 213-237.