Yıl: 2014 Cilt: 34 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 535 - 562 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Orantı Kavramının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi

Öz:
Brousseau (1997) tarafından geliştirilen Didaktik Durumlar Teorisi (DDT), öğrencilerin hedeflenen bir bilginin ortaya çıkması için öğretmen tarafından tasarlanmış bir problem durumu aracılığıyla kendi bilgilerini inşa etmelerine imkan tanıyan bir model olarak tanımlanabilir. Modelin temelini adidaktik ortam olarak adlandırılan ve öğretmenin hedeflediği kazanım ile ilgili müdahalelerini minimuma indirgeyen bir ortamın tasarımı oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 6.sınıf seviyesinde orantı kavramının öğretimine girişi DDT'ye göre tasarlanmış adidaktik bir ortamda gerçekleştirerek öğrencilerin ortaya koydukları yaklaşımları incelemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını 6.sınıfta öğrenim gören 32 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri öğrencilerin yazılı çözümleri, gözlem ve sınıf içi etkileşimin sesli ve görüntülü kayıt edilmesi aracılığıyla toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda adidaktik ortamın temel şartlarının sağlanabildiği ve orantı kavramına farklı bir girişin gerçekleştirebildiği görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Teaching Proportion Concept within an Adidactical

Öz:
Theory of Didactical Situations (TDS), developed by Brousseau (1997), can be defined as a model that allows students to construct their own knowledge by engaging in a problem situation, specifically designed by the teacher for the emergence of a targeted knowledge. The key concept of the model is called adidactical milieu, which means an environment that minimizes the teacher's interventions in terms of knowledge. The aim of this study was to design an adidactical milieu based on the TDS in order to introduce proportion concept at 6th grade (12-13 years old). Qualitative research design was used and 32 sixth grade students from a middle school in Afyonkarahisar participated in the study. The data were collected via students' written solutions, observation, video and voice records of the classroom interactions. The analysis showed that an adidactical milieu could be created and an authentic introduction for proportion concept could be realised.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Erdoğan A, gök m, BOZKIR M (2014). Orantı Kavramının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi. , 535 - 562.
Chicago Erdoğan Abdulkadir,gök mustafa,BOZKIR Mehmet Orantı Kavramının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi. (2014): 535 - 562.
MLA Erdoğan Abdulkadir,gök mustafa,BOZKIR Mehmet Orantı Kavramının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi. , 2014, ss.535 - 562.
AMA Erdoğan A,gök m,BOZKIR M Orantı Kavramının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi. . 2014; 535 - 562.
Vancouver Erdoğan A,gök m,BOZKIR M Orantı Kavramının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi. . 2014; 535 - 562.
IEEE Erdoğan A,gök m,BOZKIR M "Orantı Kavramının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi." , ss.535 - 562, 2014.
ISNAD Erdoğan, Abdulkadir vd. "Orantı Kavramının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi". (2014), 535-562.
APA Erdoğan A, gök m, BOZKIR M (2014). Orantı Kavramının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 535 - 562.
Chicago Erdoğan Abdulkadir,gök mustafa,BOZKIR Mehmet Orantı Kavramının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34, no.3 (2014): 535 - 562.
MLA Erdoğan Abdulkadir,gök mustafa,BOZKIR Mehmet Orantı Kavramının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.34, no.3, 2014, ss.535 - 562.
AMA Erdoğan A,gök m,BOZKIR M Orantı Kavramının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 34(3): 535 - 562.
Vancouver Erdoğan A,gök m,BOZKIR M Orantı Kavramının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 34(3): 535 - 562.
IEEE Erdoğan A,gök m,BOZKIR M "Orantı Kavramının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi." Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, ss.535 - 562, 2014.
ISNAD Erdoğan, Abdulkadir vd. "Orantı Kavramının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi". Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34/3 (2014), 535-562.