KİMYASAL TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÇALIŞMA YAPRAĞI İLE ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

Yıl: 2015 Cilt: 0 Sayı: 15 Sayfa Aralığı: 51 - 66 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

KİMYASAL TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÇALIŞMA YAPRAĞI İLE ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

Öz:
Bu araştırmanın amacı kimyasal tepkimenin hızına sıcaklığın, katalizörün ve derişimin etkisi ile ilgili hazırlanan çalışma yapraklarının öğretim açısından etkinliğini değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 58 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada deney ve kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. 22 soru içeren KR-20 (Kuder Richadson-20) güvenirlik katsayısı 0.723 olan KBT çalışma öncesi ön test, çalışmanın bitiminde son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS istatistik paket programı kullanılarak Mann Whitney U, Wilcoxon işaretli sıralar testleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, çalışma yapraklarının uygulandığı deney grubunun geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha başarılı olduğu belirlenmiştir (U=273.500; p< .05).
Anahtar Kelime:

The Effect of Teaching Factors Affecting Chemical Reaction Rate with Worksheets on the Academic Success of Pre-Service Elementary Science Teachers

Öz:
The aim of this study is to evaluate the activity of the worksheets prepared related to the effect of temperature, catalyst and concentration on chemical reaction rate in terms of teaching. This sample study was carried out with 58 Pre-Service Elementary Science Teachers studying in Science Education Department in Faculty of Education, Ondokuz Mayıs University. In the study, quasi-experimental method with experimental and control group was used. SAT (Subject Achievement Test), whose reliability coefficient was found to be 0.723 and containing 22 questions, was used as pre-test for prestudy and post-test at the end of the study. The data obtained was analyzed by Mann Whitney U, Wilcoxon signed ranks tests being used SPSS statistics package programme. As a result of the study, it was determined that the experimental group which was applied worksheets was significantly more successful than the control group which was applied traditional method (U=273.500; p< .05).
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Çelikler D, AKSAN Z (2015). KİMYASAL TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÇALIŞMA YAPRAĞI İLE ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ. , 51 - 66.
Chicago Çelikler Dilek,AKSAN Zeynep KİMYASAL TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÇALIŞMA YAPRAĞI İLE ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ. (2015): 51 - 66.
MLA Çelikler Dilek,AKSAN Zeynep KİMYASAL TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÇALIŞMA YAPRAĞI İLE ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ. , 2015, ss.51 - 66.
AMA Çelikler D,AKSAN Z KİMYASAL TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÇALIŞMA YAPRAĞI İLE ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ. . 2015; 51 - 66.
Vancouver Çelikler D,AKSAN Z KİMYASAL TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÇALIŞMA YAPRAĞI İLE ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ. . 2015; 51 - 66.
IEEE Çelikler D,AKSAN Z "KİMYASAL TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÇALIŞMA YAPRAĞI İLE ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ." , ss.51 - 66, 2015.
ISNAD Çelikler, Dilek - AKSAN, Zeynep. "KİMYASAL TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÇALIŞMA YAPRAĞI İLE ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ". (2015), 51-66.
APA Çelikler D, AKSAN Z (2015). KİMYASAL TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÇALIŞMA YAPRAĞI İLE ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(15), 51 - 66.
Chicago Çelikler Dilek,AKSAN Zeynep KİMYASAL TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÇALIŞMA YAPRAĞI İLE ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.15 (2015): 51 - 66.
MLA Çelikler Dilek,AKSAN Zeynep KİMYASAL TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÇALIŞMA YAPRAĞI İLE ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.15, 2015, ss.51 - 66.
AMA Çelikler D,AKSAN Z KİMYASAL TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÇALIŞMA YAPRAĞI İLE ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 0(15): 51 - 66.
Vancouver Çelikler D,AKSAN Z KİMYASAL TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÇALIŞMA YAPRAĞI İLE ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 0(15): 51 - 66.
IEEE Çelikler D,AKSAN Z "KİMYASAL TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÇALIŞMA YAPRAĞI İLE ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ." Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.51 - 66, 2015.
ISNAD Çelikler, Dilek - AKSAN, Zeynep. "KİMYASAL TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÇALIŞMA YAPRAĞI İLE ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ". Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2015), 51-66.