15-49 yaş arası annelerin anne sütü ile ilgili uygulamaları ve etki eden faktörler

Yıl: 2013 Cilt: 17 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 51 - 55 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

15-49 yaş arası annelerin anne sütü ile ilgili uygulamaları ve etki eden faktörler

Öz:
Amaç: Bu çalışmada, 15-49 yaş arasındaki annelerin bebeklerinibesleme durumlarının ve emzirme konusundaki uygulamalarınınsaptanması ve etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi,Kadın Doğum Polikliniğine 1 Ekim-30 Kasım 2012 tarihleri arasında başvuran, 15-49 yaş arası kadınlardan basit rastgele örneklemeyöntemi ile seçilen 330 anne çalışmaya dahil edildi. Amaca uygunolarak hazırlanmış bir anket, yüz yüze görüşme tekniği ile katılımcılara uygulandı. Bulgular: Yaş ortalaması 28.2±5.2 olan kadınların %23.5'i annesütünü ilk 6 ay, %24.4'ü 12 aya kadar, %40.8'i 24 aya kadar ve%11.3'ü 24 aydan fazla süre bebeklerine vermişlerdi. Kadınların%69.1'i ilk 6 ay, sadece anne sütü vererek bebeklerini beslemişlerdi. Bu besleme tarzı, annelerin eğitim düzeyi arttıkça artış göstermekteydi (p=0.017). Ek gıdaya 6 aydan sonra başlayanlar dahaçok yüksekokul ve üniversite mezunları idi ve eğitim seviyesininazalmasıyla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmasa da bu süreden sapmalar görülmekteydi (p>0.05) Yüksekokul ve üniversitemezunları anne sütü ile ilgili bilgileri daha çok ebe-hemşire ve doktordan alırken, eğitim düzeyi düştükçe bu bilgiler aile ve çevredenalınmaktaydı (p=0.018). Sonuç: Annelerin büyük çoğunluğu bebeklerine anne sütü vermelerine karşın, eğitim düzeyi düştükçe ek gıdaya başlama yaşı konusunda yanlış uygulamalar artmaktadır. Öte yandan eğitim düzeyidüştükçe anne sütü verme süresi uzamaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları Pediatri Hemşirelik Aile Çalışmaları

Breastfeeding related practices of 15-49 years old mothers and influencing factors

Öz:
Objective:This study aimed to determine feeding behaviors andbreastfeeding patterns of 15-49 years old mothers and to identifyfactors having impact on these practices.Methods:Three hundred and thirty mothers (15-49 years old)were included in the study. They were selected by simple randomized sampling method among those women who applied to gynecology clinics at Mardin Maternity and Child Health Hospital,between 1st October and 30th November, 2012. A pre-preparedquestionnaire was applied to the participants by using face to faceinterviewing technique.Results:Of 330 mothers with mean age of 28.2±5.2 years, 23.5%gave breast milk to their babies until 6 months, with 24.4% until 12months, 40.8% until 24 months and 11.3% over 24 months. Therate of exclusive breastfeeding in the first 6 months was 69.1%.Exclusive breastfeeding rate was higher among the the mothers having higher educational level (p=0.017). Mothers who started to givecomplementary food to their babies after 6 months were mostlyfrom vocational high schools and universities; as the educational levelof mothers decreased, some statistically nonsignificant divergencesfrom this encouraged practice were seen, significance (p>0.05).Mothers who were graduates from vocational high schools and universities, got information about breastfeeding mostly from healthprofessionals. The source of information was family and close relatives/friends for the participants having lower educational level (p=0.018).Conclusions:Although breastfeeding is a common practice amongmost of the participants, as the educational level decreases, startingcomplementary feeding at unrecommended months increase. Onthe other hand, as the educational level of mothers decreases, theperiod of breastfeeding prolongs.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları Pediatri Hemşirelik Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA BATTALOĞLU İNANÇ B (2013). 15-49 yaş arası annelerin anne sütü ile ilgili uygulamaları ve etki eden faktörler. , 51 - 55.
Chicago BATTALOĞLU İNANÇ BETÜL 15-49 yaş arası annelerin anne sütü ile ilgili uygulamaları ve etki eden faktörler. (2013): 51 - 55.
MLA BATTALOĞLU İNANÇ BETÜL 15-49 yaş arası annelerin anne sütü ile ilgili uygulamaları ve etki eden faktörler. , 2013, ss.51 - 55.
AMA BATTALOĞLU İNANÇ B 15-49 yaş arası annelerin anne sütü ile ilgili uygulamaları ve etki eden faktörler. . 2013; 51 - 55.
Vancouver BATTALOĞLU İNANÇ B 15-49 yaş arası annelerin anne sütü ile ilgili uygulamaları ve etki eden faktörler. . 2013; 51 - 55.
IEEE BATTALOĞLU İNANÇ B "15-49 yaş arası annelerin anne sütü ile ilgili uygulamaları ve etki eden faktörler." , ss.51 - 55, 2013.
ISNAD BATTALOĞLU İNANÇ, BETÜL. "15-49 yaş arası annelerin anne sütü ile ilgili uygulamaları ve etki eden faktörler". (2013), 51-55.
APA BATTALOĞLU İNANÇ B (2013). 15-49 yaş arası annelerin anne sütü ile ilgili uygulamaları ve etki eden faktörler. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 17(2), 51 - 55.
Chicago BATTALOĞLU İNANÇ BETÜL 15-49 yaş arası annelerin anne sütü ile ilgili uygulamaları ve etki eden faktörler. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 17, no.2 (2013): 51 - 55.
MLA BATTALOĞLU İNANÇ BETÜL 15-49 yaş arası annelerin anne sütü ile ilgili uygulamaları ve etki eden faktörler. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, vol.17, no.2, 2013, ss.51 - 55.
AMA BATTALOĞLU İNANÇ B 15-49 yaş arası annelerin anne sütü ile ilgili uygulamaları ve etki eden faktörler. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2013; 17(2): 51 - 55.
Vancouver BATTALOĞLU İNANÇ B 15-49 yaş arası annelerin anne sütü ile ilgili uygulamaları ve etki eden faktörler. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2013; 17(2): 51 - 55.
IEEE BATTALOĞLU İNANÇ B "15-49 yaş arası annelerin anne sütü ile ilgili uygulamaları ve etki eden faktörler." Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 17, ss.51 - 55, 2013.
ISNAD BATTALOĞLU İNANÇ, BETÜL. "15-49 yaş arası annelerin anne sütü ile ilgili uygulamaları ve etki eden faktörler". Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 17/2 (2013), 51-55.